Etusivu > Sairaanhoitopiiri > Kehittäminen ja ohjelmistotyö > Kulttuuri ja taide tulevaisuuden OYS:ssa


Kulttuuri ja taide tulevaisuuden sairaalassa

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Taide tukemaan OYS 2030 -uudistamisohjelmaa -hanke
​​

Sairaanhoitopiirissä uudistetaan toimintaa ja rakennuksia OYS 2030 -uudistamisohjelmalla (https://oys​​2030.fi​​​). Uudistamisohjelman suunnittelua ja toimeenpanoa tuetaan laatimalla taideohjelma vuosille 2020-2030. Taideohjelma tarkoittaa suunnitelmaa siitä, miten kulttuuria ja taidetta hyödynnetään tulevaisuuden sairaalan toiminnassa ja tiloissa. Taiteen edistämiskeskus myönsi kesällä 2019 taideohjelman laatimiselle 50 000 € avustuksen vuosille 2019-2020. Rahoituksen avulla sairaanhoitopiiriin on perustettu hanke Taide tukemaan OYS 2030 -uudistamisohjelmaa. 

Hankkeen tavoitteena on käynnistää pitkäkestoinen ja pysyvään toimintaan tähtäävä kulttuurin ja taiteen kehittäminen sairaalassa. Ohjelma suunnitellaan sellaiseksi, että se tukee hoitotyötä edistämällä asiakkaiden ja potilaiden aktiivisuutta, omatoimisuutta, toipumista, hyvinvointia ja viihtyisyyttä. Kulttuurin ja taiteen hyödyntäminen tukee myös henkilöstön työhyvinvointia. Ohjelma laaditaan yhteistyössä lukuisten toimijoiden ja sidosryhmien kanssa (mm. henkilöstö, asiakkaat, taiteen ja kulttuurin asiantuntijat, taiteilijat, opiskelijat).

Taideohjelman laatimisesta vastaa julkisen haun avulla vuoden 2020 ajaksi rekrytoitu taidesuunnittelija, jonka keskeisimpänä tehtävänä on hallinnoida hanketta ja laatia monipuolinen ja laadukas taideohjelma ohjaamaan kehittämistyötä. Työhön kuuluu myös ohjelman toimeenpanon käynnistäminen soveltuvin osin sekä kehittämistyön jatkuvuuden varmistaminen vuoden 2020 jälkeen. Koska tavoitteet ovat suuret ja työtä on paljon, taidesuunnittelijan rinnalla tekee töitä puolipäiväinen suunnittelija.

Tutustu heihin tarkemmin alla olevien kuvausten kautta.

 Taija Sailio

Olen Taija Sailio (TaM), oululainen muotoilija, jonka sydän sykkii taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksille. PPSHP:n taidesuunnittelijan tehtävässä (80%) koen tärkeäksi tutkimustiedon hyödyntämisen, monialaisen työskentelyn tukemisen ja ketterien kokeilujen tekemisen. Hyödynnän työskentelyssäni muotoilijan koulutuksen tarjoamaa asiakas- ja ratkaisukeskeisyyttä sekä taidealan tehtävissä kertynyttä kokemusta taiteen hankkimisesta ja yhteistyöstä sote-sektorilla. Päätehtäväni on vastata tulevaisuuteen kantavasta taidesuunnitelmasta, joka sisältää sekä ympäristöön että toimintaan sijoittuvan taiteen linjat ja käytännöt. Tavoitteeni on tehdä taiteen läsnäolosta Tulevaisuuden sairaalassa paitsi luonnollista mutta myös vaikuttavaa. 

Viimeksi olen työskennellyt projektipäällikkönä mm. Oulunkaaren kuntayhtymän ja Taidekeskus KulttuuriKauppilan Lähde! Taiteesta voimaa arkeen -hankkeessa, joka on tuonut taidetta osaksi Oulunkaaren viiden kunnan sote-toimintaa. Hankkeessa on toteutettu sosiaalisen taiteen residenssitoimintaa osana mtt-kuntoutusta, asumispalveluja sekä työ-ja päivätoimintaa, osallistettu erityisryhmiä julkisen tilan kehittämiseen sekä kehitetty yksilölähtöistä Taidekummi -toimintaa. Olen työskennellyt myös mm. Suomen Kulttuurirahaston Pohjois-Pohjanmaan rahaston, Lapin Yliopiston ja Satakunnan ammattikorkeakoulun hankkeissa luovien alojen edistäjänä sekä yrittäjänä.

 Tarja Kekäläinen

"Taide on vain elämän välikappale, rikkaamman elämän."

-Henry Miller

Työskentelen OYS 2030-uudistamisohjelmassa määräaikaisena, 50 % työaikaa tekevänä taidesuunnittelijana. Tavoitteenani on tuoda kuvataide olennaiseksi ja mielekkääksi osaksi ihmisten, potilaiden ja henkilökunnan elämää. Taide mahdollistaa hyvän, paremman ja rikkaamman arjen ja ympäristön rakentumisen. Hyvä kiteytys voisi olla "terveyttä taiteesta". 

Toisen 50 % olen amanuenssina Oulun taidemuseolla, mikä tarjoaa vankan pohjan taidesuunnittelijan työrupeamalleni. Kokoelmahankinnat, näyttelyt ja julkinen taide ovat kulkeneet mukanani koko työurani ajan. Odotan innolla sitä, millaisen luvun OYS2030-hanke tuo tähän kuvataiteelliseen tarinaan.


Pensselit

 Yhteystiedot

Taidesuunnittelija Taija Sailio, taija.sailio(at)ppshp.fi,  Puh. 050 464 1978

Taidesuunnittelija Tarja Kekäläinen, tarja.kekalainen(at)ppshp.fi, Puh. 050 469 9077