Ensihoito

Oulun seudun ensihoito perustuu portaittaiseen toimintaan. Sen toiminta-ajatuksena on luoda järjestelmä, joka kykenee erottamaan äkillistä hoitoa tarvitsevat potilaat kiireettömistä ja niistä, joiden hoito voidaan toteuttaa jo tilannepaikalla. Porrasteinen järjestelmä koostuu saumattomasta ketjusta, joka alkaa tilanteen havaitsemisesta, hälytyksen tekemisestä hätäkeskuksen numeroon 112, hälytyksen vastaanottamisesta, välittömän avun lähettämisestä, ensiavun annosta, ensihoidosta, potilaan kuljetuksesta sekä lopullisesta korjaavasta ja kuntouttavasta hoidosta hoitolaitoksessa.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä on keskeinen hallinnollinen rooli toiminnan ohjeistamisessa, valvonnassa ja koulutuksen järjestämisessä. Varsinainen toiminnallinen rooli on potilastyöhön osallistuvilla yksiköillä. Näitä voivat olla potilaan nopeimmin tavoittavat ensivasteyksiköt, ensihoitajat ja tietyissä tapauksissa kohteeseen lähetettävä ensihoitolääkäri.

Oulun seudun ensihoitojärjestelmä rakentuu kiinteästä yhteistyöstä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä. Ensihoitojärjestelmän toimintaohjeessa on määritelty järjestelmän toimintaperiaatteet. FinnHEMSin FH50 -lääkärihelikopterin lääkinnällisestä toiminnasta vastaa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri.

Oulun seudun ensihoitojärjestelmän ohjeistus perustuu Duodecimin Ensihoito-oppaan viimeisimpään versioon (Silfvast, Castren, Kurola, Lund, Martikainen 2016). Ensihoito-opas on saatavilla sähköisenä versiona Terveysportissa.