Syöpätutkimus

​Aktiivinen syöpätutkimus voi avata mahdollisuuksia potilaille syövän ennaltaehkäisyn, diagnostiikan tai uusiin hoitoihin ennen kuin ne ovat osa normaalia hoitokäytäntöä. Tutkimustoiminta lisää myös syövän hoidosta vastaavan yksikön hoidon laatua. Kansallinen Syöpäkeskus pyrkii lisäämään syövän tutkimustoimintaa Suomessa keinona parantaa potilaiden hoitoa sekä avata mahdollisuuksia uusille innovaatiolle.

Pohjoisen syöpäkeskuksen alueella aktiivista syövän tutkimustoimintaa on keskittynyt PPSHP:n ja Oulun yliopiston yksiköihin. Pohjoisen syöpäkeskuksen tavoitteena on madaltaa potilaiden kynnystä osallistua muun kuin oman alueen yksikössä tapahtuvaan syöpätutkimukseen.

Pohjoisessa syöpäkeskuksessa menossa olevien kliinisten tutkimusten ajantasaisen listan yhteishenkilöineen löydät alta. 

Tutkimus

Sairaus

Levinneisyys

Hoito

Tärkeimmät I/E-kriteerit

Keuhkosyöpä (vastuuhenkilöt Jussi Koivunen, Sanna Iivanainen, Kaisa Lehtiö)

DART

NSCLC

Stage III

Kemosädehoito + PD-L1

vasta-aine

ECOG 0-1
Ei aiempia NSCLC:n hoitoja
Ei autoimmuunitauteja
Riittävät kasvainnäytteet biomarkkereihin

 

Melanooma (vastuuhenkilöt Jussi Koivunen, Minna Jääskeläinen, Sanna Iivanainen)

Checkmate-047

Melanooma,

ei silmämelanooma

stage III-IV

Nivolumabi

vs.

NIvolumabi+LAG3 estäjä

ECOG 0-1

Ei stage III-IV vaiheessa lääkehoitoja

RECIST 1.1 mitattava

Ei autoimmuunitauteja

MATINS

Melanooma

stage III-IV

​FP-1305

ECOG 0-1

Ei standardinmukaisia lääkehoitoja tarjolla
RECIST 1.1 mitattava
Ei autoimmuunitauteja
6kk tai tuoreempi tuumorinäyte olemassa tai otettavissa

 

Rintasyöpä (vastuuhenkilöt Peeter Karihtala, Taina Turpeenniemi-Hujanen, Minna Jääskeläinen, Karoliina Rasi)

BOLD

HER2+

Stage I-III,

T >10mm tai N+

Trasututsumabi(1v)+

kemoterapia

vs.

Trastutsumabi(9vko)+

Pertutsumanbi(9vko)+

kemoterapia

ECOG 0-1

Operoitu

T >10mm tai N+

 


Suolistosyövät (vastuuhenkilö Raija Kallio, Tero Rautio, Sanna Meriläinen, Elisa Mäkäräinen-Uhlbäck)

SSG XXII (Kallio)

GIST

Leikattu R0-1

Imatinibi 3v vs. Imatinibi 5v

ECOG 0-2

Korkea riski GIST:n uusiumalle

MATINS (Kallio)

Haima
Sappitie
HCC
Kolorektaali

Stage IV

FP-1305

ECOG 0-1

Ei standardinmukaisia lääkehoitoja tarjolla
RECIST 1.1 mitattava
Ei autoimmuunitauteja
6kk tai tuoreempi tuumorinäyte olemassa tai otettavissa

MIRACAST (Raitio)

Paksusuolen syöpä

cT1-T4aNXM0
Robootti vs. minimaalisesti invasiivinen kirurgiaa

Eri anastomoosi tekniikta

Oik. puolen kasvain, leikattavissa
ECOG 0-2

RESET (Rautio)

Peräsuolen syöpä

cT1-T4aNXM0

Laparotominen vs. laparoskooppinen vs. roboitti vs. TA-TME kirurgia

Tuumori <10cm anusakosta
Korkean riskin leikkauspotilaat
ECOG 0-2

Peri-Nutri (Meriläinen)​Paksusuolen syöpä​preoperatiivinen ohjattu vs. normaali ravitsemus
​​Chimney (Mäkäräinen-Uhl)​Peräsuolisyöpä​IPTS-verkko vs. normaali leikkaus

 

Urogenitaalisyövät (vastuuhenkilöt Minna Jääskeläinen, Hanna Ronkainen)

Talapro-2 (Ronkainen)

Eturauhassyöpä

Stage IV

Talazoparib + entsalutamidi vs.

Placebo+entsalutamidi

ECOG 0-1

Oireeton tai vähäoireinen kastraatioresistentti eturauhassyöpä

Metastaattinen tauti, kuvantaen varmennetut luusto- tai pehmytosametastaasit

Progressiivinen tauti kastraatioresistenssissä

 

Lymfoomat (vastuuhenkilöt Outi Kuittinen, Hanne Kuitunen)

BBBD

Primaari aivolymfooma

BBBD+korkea-annoshoito

Ikä <75

Soveltuvuus yleisanestesiaan

Soveltuvuus korkea-annoshoitoon

Chronos-4

Relapoitunut NHL

R-Benda/CHOP

vs.

Copanlisibi+

R-Benda/CHOP

Indolentti NHL

CD20+

≥1 ja ≤3 aiempaa hoitolinjaa sisältäen rituksimabin ja alkyloiva sytostaatti

B-MIND

Relapoitunut tai residivoinut DLBCL

R-Benda

vs.

MOR208+Benda

Ei allo siirtoa

POLARIX

DLBCL

Pola+R-CHPx6+2R vs. Placebo-R-CHOPx6+ 2R

Ei aiempaa hoitoa

 

Bio CHIC

DLBCL

R-CHOEP14

vs.

Da-EPOCH-R

Ei aiempaa hoitoa

CD20+

Korkea riskiprofiili

Soveltuvuus intensiiviseen sytostaattihoitoon 

FIORELLA

iäkkäiden PCNSL

R-Mtx- Prokarbatsiini +ylläpito prokarbatsiini tai lenalidomidi
vs.
R-temotsolomidi-RT + ylläpito temotsolomidi

TRIANGLE

Manttelisolu- lymfooma

R-CHOP/R-DHAP + ASCT + rituksimabi 3v
vs.
R-CHOP+ ibrutinibi tai R-DHAP + ASCT + ibrutinibi 2v ja rituksimabi 3v
vs.
R-CHOP+ibrutinibi tai R-DHAP + ibrutinibi 2v ja rituksimabi 3v

Ei aiempia hoitoja

 VALERIA

Manttelisolu- lymfooma

 

Lenalidomidi + venetoklaksi + rituksimabi

ikä >18v
relapoitunut tai refraktaari

 

Gynekologiset syövät (vastuulääkäri Ulla Puistola)

Opinion

Uusiutunut platinasensitiivinen munusarjasyöpä

 

Olaparibi

Duo

Edennyt
munasarjasyöpä

 stage III-IVSytostaatti+ (bevacizumab optional)+durvalumab +olaparib ylläpito
vs.
arm1: syt+beva+plasebo +plasebo ylläpito
arm2: syt+beva+durva +plasebo ylläpito
arm 3: syt+beva+durva +olaparib ylläpito

ikä >18v
relapoitunut tai refraktaari

 

Akuutit leukemiat (vastuuhenkilöt Timo Siitonen, Marjaana Säily, Sakari Kakko, Kirsi
Launonen ja Jokke Hannuksela)

CPKC412A2408

AML

Aiemmin hoitamattomat

Midostauriini
liitännäishoitona

FLT-3-mut+, MDS taustaiset (myös hypometyl. lääkkeillä hoidetut) hyväksytään, ECOG <2, EF >45 %, QTc < 470 ms, ei keuhkoinfiltraatteja

Nopho-ALL2008

Nopho-ALL2008

ALL

Aiemmin hoitamattomat

Monisolun-
salpaajahoidot

B- tai T-ALL (ei Ph+), ikä < 45v

 

Krooninen lymfaattinen leukemia (vastuuhenkilöt Kirsi Launonen, Marjaana Säily, Timo Siitonen, Sakari Kakko ja Jokke Hannuksela)

CLL13/ GAIA
Faasi III

Krooninen lymfaattinen leukemia

Standardi kemoimmuno FCR /R-Benda
vs.
R-Venetoklaksi
vs.
Obi-Venetoklaksi
vs.
Obi-Ibrutinibi-Venetoklaksi +/- Ibrutinibi ylläpito 36kk

Standardi kemoimmunoterapia FCR /R-Benda
vs.
R-Venetoklaksi
vs.
Obi-Venetoklaksi
vs.
Obi-Ibrutinibi-Venetoklaksi +/- Ibrutinibi ylläpito 36kk

Hyväkuntoinen, CIRS korkeintaan 6, Normaali Krea-Cl
Ensilinja
Ei Del 17p eikä TP53

Myelooma (vastuuhenkilöt Marjaana Säily, Timo Siitonen, Sakari Kakko, Kirsi Launonen ja Jokke Hannuksela)

KED
(NMSG*
#24/15)

Myelooma,
Relapoitunut, 1-3 hoitolinjan jälkeen

 

Karfiltsomibi (K) + elotutsumabi (E) + deksametasoni (D) – kuurit (a 28pv)
Hoito ad progressio
I.v.-infuusiot kerran viikossa viikoittain (D1-21) kuureissa 1 – 8, sen jälkeen joka 2. viikko

Ikä <75 v
ECOG 0-2
EF >/= 40 %
Mitattava tauti
Hoidettu aikaisemmin PI-inhibiittorilla ja/tai lenalidomidilla
Soveltuu viikoittaiseen i.v.-infuusiohoitoon

IRD
(NMSG*
#23/15)
Faasi II

Myelooma,
uusi dg,
soveltuu autologiseen
kantasolusiirton

 

Iksatsomibi (I) + lenalidomidi (R) + deksametasoni (D) – kuurit (a 28 pv) p.o., 4 kuuria.
Autologisten kantasolujen keruu, kantasoluhoito
IRD – konsolidaatiokuurit, 2 kuuria
Ylläpitohoito ad progressio riskiluokituksen mukaan: HR:ssä IR, muilla R

Ikä 18-70 v
ECOG 0-2
Mitattava tauti
Ei aikaisempia myeloomahoitoja

 

Lasten ALL (vastuulääkäri Riitta Niinimäki, Hanna Juntti)

ALLTogether

ALL 

Viisi hoitoryhmää, kolme randomisointia

Akuutti T-solu tai pre-B lymfoblastileukemia

Ikä: 1-17.99 -vuotiaat lapset ja nuoret, 18-45 -vuotiaat aikuiset

Ei leukemiarelapseja

SR IntReALL

ALL relapsi

 

Kaksi hoitohaaraa.

Lisäksi molemmissa hoitohaaroissa satunnaistetaan saamaan tutkimuslääke epratutsumabia.

Ensimmäisen kerran uusiutunut lymfoblastileukemia

Ikä alle 18 –vuotta

Täyttää tavanomaisen riskin määritelmän

Ei kantasolusiirretyt

​HR IntReALLALL relapsi​Kaksi hoitohaaraa, joista toisessa mukana tutkimuslääke bortetsomibi.

Kolmas kuuri voidaan korvata tarvittaessa kokeellisella hoidolla.

​Ensimmäisen kerran uusiutunut lymfoblastileukemia.

Ikä 1-18 vuotta.

Täyttää korkean riskin määritelmän.

Ei BCR-ABL tai t(9;12) positiivinen ALL

EsPhALL​Philadelphia+

ALL

​Standardiriski ja korkea riski

jäännöstaudin mukaan

​Standardiriskin potilaat randomoidaan induktiohoidon jälkeen COG tutkimushaaraan  vs.EsPhALL haaraan​Ikä >1 - ≤21 vuotiaat

BCR-ABL1 fuusio

Ei Downin syndrooma

potilaat


 

Lasten AML (vastuulääkäri Riitta Niinimäki)
NOPHO-DBH AML 2012

AML

Kaksi randomisaatiota:

Daunoxome vs. Mitoksantromi alkuhoidossa sekä päivän 22 LYPin jälkeen ADxE haara vs. FLADx tutkimushaara

Olaparibi

Akuutti myeloinen leukemia.

Ikä alle 19 vuotta.

Ei Downin syndrooma -, MDS-, Fanconin anemia, JMML-  tai APL–potilaat,

 

Lasten lymfoomat (vastuuhenkilöt Hanna Juntti, Riitta Niinimäki)

B-NHL 2013

Kypsä aggressiivinen B-solulymfooma ja -leukemia

Riskiryhmät

1-4 (Stage I-IV)

R1 ja R2 ryhmissä rituksimabi korvaa antrasykliinit.

R3 ja R4 ryhmissä randomoidaan kahteen ryhmään: yksi annos rituksimabia vs. seitsemän annosta rituksimabia solunsalpaajahoidon ohella.

Varmistettu kypsä B-soluinen lymfooma mukaan lukien Burkittin lymfooma, Burkittin leukemia, diffuusi suurisoluinen B-solu lymfooma tai kypsä B-soluinen Non-Hodgkin lymfooma.

Ikä alle 18 vuotta

EuroNET-PHL-C2Hodginin lymfooma 

TL1-3

(Treatment level)

TL2-3 -ryhmät randomoidaan saamaan eri määriä joko COPDAC-28 tai DECOPDAC-21 solunsalpaajakuureja.

Hodgkinin lymfooma.

Ikä alle 18 vuotta.

​​LBL18Lymfoblastilymfooma​Stage I-IV, CNS -tauti​Standardiriskin hoito ja korkean riskin hoito. alkuhoidossa Prednisoloni vs Deksametasoni.

Toisessa randomoinnissa korkean riskin potilailla hoitohaara Ib ja M vs. tehostettu Ib ja M (1 tai 3 annosta PEG-asparaginaasia)

​Lymfoblastilymfoom

Ikä alle 18 vuotta.

 

Lasten aivokasvaimet (vastuuhenkilöt Anna Hekkala)

SIOP PNET 5 MB

 

MedulloblastoomaMatala- tai keskikorkea riski
SR ryhmä:

Sädehoito vs. Sädehoito+karboplatiini.

Yli 3-5 -vuotiaat lapset.

Matala tai keskiriskin kasvain

​SIOP HR MB​Medulloblastooma​Korkea risk​1. Randomointi:

Korkea-annos solunsalpaajahoito ja sädehoito, ylläpitohoitona Temotsolomidi vs.

Sädehoito vs. HART sädehoito (annetaan kahdesti päivässä).

2. randomointi:

Ylläpitohoitona Vinkristiini, CCNU, Sisplatiini vs. Temotsolomidi
Ikä ≥3 vuotta.

Korkean riskin kasvain.
SIOP Ependymoma II​Ependymooma​​Stratum I – III leikkauksen jälkeisen jäännöstaudin mukaan
Stratum I:

Sädehoito+seuranta vs. sädehoito+

solunsalpaajahoito.

Stratum II:

VEC vs. VEC+HD-MTX

Stratum III:

Solunsalpaajahoito vs. solunsalpaajahoito

+valproaatti
Stratum I/II

Ikä ≥12kk-22v

Stratum III

Ikä <12kk