Syöpätutkimus

​​​​​​​​​​​Aktiivinen syöpätutkimus voi avata mahdollisuuksia potilaille syövän ennaltaehkäisyn, diagnostiikan tai uusiin hoitoihin ennen kuin ne ovat osa normaalia hoitokäytäntöä. Tutkimustoiminta lisää myös syövän hoidosta vastaavan yksikön hoidon laatua. Kansallinen Syöpäkeskus pyrkii lisäämään syövän tutkimustoimintaa Suomessa keinona parantaa potilaiden hoitoa sekä avata mahdollisuuksia uusille innovaatiolle.​

Linkki syöpätutkimuksen potilasohjeeseen 

Pohjoisen syöpäkeskuksen alueella aktiivista syövän tutkimustoimintaa on keskittynyt PPSHP:n ja Oulun yliopiston yksiköihin. Pohjoisen syöpäkeskuksen tavoitteena on madaltaa potilaiden kynnystä osallistua muun kuin oman alueen yksikössä tapahtuvaan syöpätutkimukseen.

Pohjoisessa syöpäkeskuksessa menossa olevien kliinisten tutkimusten ajantasaisen listan yhteishenkilöineen löydät alta (päivitetty 30.12.2020).​​ 

Tutkimus

Sairaus

Levinneisyys

Hoito

Tärkeimmät I/E-kriteerit

Keuhkosyöpä (vastuuhenkilöt Jussi Koivunen, Sanna Iivanainen, Kaisa Lehtiö)

DART

NSCLC

Stage III

Kemosädehoito + PD-L1 vasta-aine

ECOG 0-1
Ei aiempia NSCLC:n hoitoja
Ei autoimmuunitauteja
Riittävät kasvainnäytteet biomarkkererianalyyseihin

20190294NSCLC


​Stage III-IV
Ei, selvitetään K-Ras G12C olemassaolo


ECOG 0-1
Riittävät kasvainnäytteet biomarkkerianalyyseihin
20190009

NSCLC


​Stage III-IV
AMG510 vs.Dosetakseli

ECOG 0-1K-Ras G12C+
Aiempi hoito platinayhdistelmällä ja PD-(L)1 lääkkeellä​

MK-7684A
NSCLC​​​Stage III-IV​​
MK-7684A vs.
MK-7684A + Dosetakseli vs. Dosetakseli

ECOG 0-1
Aiempi platinayhdistelmä ja PD-(L)1 hoito
Ei aiempaa dosetakselia
Ei autoimmuunisairauksia
Riittävät kasvainnäytteet biomarkkerianalyyseihin​

 

Melanooma (vastuuhenkilöt Jussi Koivunen, Sanna Iivanainen)

MATINS

Melanooma

stage III-IV

​FP-1305

ECOG 0-1

Ei standardinmukaisia lääkehoitoja tarjolla
RECIST 1.1 mitattava
Ei autoimmuunitauteja
6kk tai tuoreempi tuumorinäyte olemassa tai otettavissa

 

Rintasyöpä (vastuuhenkilöt Taina Turpeenniemi-Hujanen)

BOLD

HER2+

Stage I-III,

T >10mm tai N+

Trasututsumabi(1v)+

kemoterapia

vs.

Trastutsumabi(9vko)+

Pertutsumanbi(9vko)+

kemoterapia

ECOG 0-1

Operoitu

T >10mm tai N+

MATINS
​ER+
​​stage III-IV
​​FP-1305​
​ECOG 0-1
Ei standardinmukaisia lääkehoitoja tarjolla
RECIST 1.1 mitattava 
Ei autoimmuunitauteja
6kk tai tuoreempi tuumorinäyte olemassa tai otettavissa​

 


Suolistosyövät (vastuuhenkilö Raija Kallio, Tero Rautio, Sanna Meriläinen, Elisa Mäkäräinen-Uhlbäck, Heikki Huhta, Olli Helminen)

SSG XXII (Kallio)

GIST

Leikattu R0-1

Imatinibi 3v vs. Imatinibi 5v

ECOG 0-2

Korkea riski GIST:n uusiumalle

MATINS (Kallio)

Haima
Sappitie
HCC
Kolorektaali

Stage IV

FP-1305

ECOG 0-1

Ei standardinmukaisia lääkehoitoja tarjolla
RECIST 1.1 mitattava
Ei autoimmuunitauteja
6kk tai tuoreempi tuumorinäyte olemassa tai otettavissa

MIRACAST (Raitio)

Paksusuolen syöpä

cT1-T4aNXM0
Robootti vs. minimaalisesti invasiivinen kirurgiaa

Eri anastomoosi tekniikta

Oik. puolen kasvain, leikattavissa
ECOG 0-2

RESET (Rautio)

Peräsuolen syöpä

cT1-T4aNXM0

Laparotominen vs. laparoskooppinen vs. roboitti vs. TA-TME kirurgia

Tuumori <10cm anusakosta
Korkean riskin leikkauspotilaat
ECOG 0-2

Peri-Nutri (Meriläinen)​Paksusuolen syöpä​preoperatiivinen ohjattu vs. normaali ravitsemus
​​Chimney (Mäkäräinen-Uhlbäck)​Peräsuolisyöpä​IPTS-verkko vs. normaali leikkaus

​​ICG-COLORAL (Huhta, Helminen)
​Paksusuolen syöpä

ICG-ohjattu anastomoosi vs.
normaali anastomoosi
​Suunniteltu paksusuolisyövän leikkaushoito ja primaari anastomoosi ​

 

Urogenitaalisyövät (vastuuhenkilöt Minna Jääskeläinen, Hanna Ronkainen)

​​​Talapro-2 (Ronkainen)

Eturauhassyöpä

Stage IV

Talazoparib + entsalutamidi vs.

Placebo+entsalutamidi

ECOG 0-1

Oireeton tai vähäoireinen kastraatioresistentti eturauhassyöpä

Metastaattinen tauti, kuvantaen varmennetut luusto- tai pehmytosametastaasit

Progressiivinen tauti kastraatioresistenssissä

RhoVac-002​
(Ronkainen) 
​Eturauhassyöpä​
​Paikallinen, stage I, biokemiallinen uusiutuminen​
​RV001V​
​Biokemiallinen uusiutuminen parantavaksi tarkoitetun eturauhassyöpähoidon ​
BAY 88-8223/20510​
(Ronkainen) 
​​Eturauhassyöpä​​
​Stage IV
​Radium-223 vs. 
toinen uusi hormonihoito​
​Oireiset luuston etäpesäkkeet​

 

Lymfoomat (vastuuhenkilöt Outi Kuittinen, Hanne Kuitunen, Virve Tuisku, Anna Jokimäki)

BBBD

Primaari aivolymfooma

BBBD+korkea-annoshoito

Ikä <75

Soveltuvuus yleisanestesiaan

Soveltuvuus korkea-annoshoitoon

​B-MIND

Relapoitunut tai residivoinut DLBCL

R-Benda

vs.

MOR208+Benda

Ei allo siirtoa

POLARBEAR

DLBCL

R-CHOP vs.
R-CHP + polatutsumabivedotin​
ensilinjan DLBCL:n hoito iäkkäillä potilailla

(>80v tai frail >75v)​

​FIORELLA

iäkkäiden PCNSL

R-Mtx- Prokarbatsiini +ylläpito prokarbatsiini tai lenalidomidi
vs.
R-temotsolomidi-RT + ylläpito temotsolomidi

TRIANGLE

Manttelisolu- lymfooma

R-CHOP/R-DHAP + ASCT + rituksimabi 3v
vs.
R-CHOP+ ibrutinibi tai R-DHAP + ASCT + ibrutinibi 2v ja rituksimabi 3v
vs.
R-CHOP+ibrutinibi tai R-DHAP + ibrutinibi 2v ja rituksimabi 3v

Ei aiempia hoitoja

​​ENRICH
​Manttelisolu- lymfooma​

​BR tai R-CHOP + R-ylläpito 2v
vs.
R-ibrutinibi + R-ylläpito 2v ja ibrutinibi-ylläpito
>60v

Ei aiempia hoitoja


 VALERIA

Manttelisolu- lymfooma

 

Lenalidomidi + venetoklaksi + rituksimabi

ikä >18v
relapoitunut tai refraktaari

 

Gynekologiset syövät (vastuulääkäri Ulla Puistola, Marianne Hinkula, Marja Simojoki)

Duo

Edennyt
munasarjasyöpä

 stage III-IV

​Sytostaatti+ (bevacizumab optional)+durvalumab +olaparib ylläpito
vs.
arm1: syt+beva+plasebo +plasebo ylläpito
arm2: syt+beva+durva +plasebo ylläpito
arm 3: syt+beva+durva +olaparib ylläpito

ikä >18v
relapoitunut tai refraktaari

 

Akuutit leukemiat (vastuuhenkilöt Timo Siitonen, Marjaana Säily, Sakari Kakko, Kirsi
Launonen ja Jokke Hannuksela)

ALLTogether-

pilotti


 

ALL


Viisi hoitoryhmää, kolme randomisointia

Akuutti T-solu tai pre-B lymfoblastileukemia. 
18-45 -vuotiaat aikuiset.
Ei leukemiarelapseja.

Ponatinib-300

Faasi III

ALL

Aiemmin hoitamattomat
Kevennetty kemo +ponatinib vs.
Imatinib

Ph+ ALL

​Venex
Faasi II
​AML
​Ensilinja, relapoitunut tai refraktaari
​Atsasitidiini-venetoklaksi

 

Krooninen lymfaattinen leukemia (vastuuhenkilöt Kirsi Launonen, Marjaana Säily, Timo Siitonen, Sakari Kakko ja Jokke Hannuksela)

ASSURE

​KLL

Acalabrutinibi

Ikä ≥18v
ECOG 0-2
Aiempi BTK-hoito joka ei ole loppunut syövän etenemiseen

Myelooma (vastuuhenkilöt Marjaana Säily, Timo Siitonen, Sakari Kakko, Kirsi Launonen ja Jokke Hannuksela)

ARROW2 

Myelooma,
Relapoitunut, 1-3 hoitolinjan jälkeen


KRD 1x​/2x wk


IRD
(NMSG*
#23/15)
Faasi II

Myelooma,
uusi dg,
soveltuu autologiseen
kantasolusiirton

 

Iksatsomibi (I) + lenalidomidi (R) + deksametasoni (D) – kuurit (a 28 pv) p.o., 4 kuuria.
Autologisten kantasolujen keruu, kantasoluhoito
IRD – konsolidaatiokuurit, 2 kuuria
Ylläpitohoito ad progressio riskiluokituksen mukaan: HR:ssä IR, muilla R

Ikä 18-70 v
ECOG 0-2
Mitattava tauti
Ei aikaisempia myeloomahoitoja

 

Lasten ALL (vastuulääkäri Riitta Niinimäki, Hanna Juntti)

ALLTogether

ALL 

Viisi hoitoryhmää, kolme randomisointia

Akuutti T-solu tai pre-B lymfoblastileukemia

Ikä: 1-17.99 -vuotiaat lapset ja nuoret, 18-45 -vuotiaat aikuiset

Ei leuk​​emiarelapseja

SR IntReALL

ALL relapsi

 

Kaksi hoitohaaraa.

Lisäksi molemmissa hoitohaaroissa satunnaistetaan saamaan tutkimuslääke epratutsumabia.

Ensimmäisen kerran uusiutunut lymfoblastileukemia

Ikä alle 18 –vuotta

Täyttää tavanomaisen riskin määritelmän

Ei kantasolusiirretyt

​HR IntReALLALL relapsi​Kaksi hoitohaaraa, joista toisessa mukana tutkimuslääke bortetsomibi.

Kolmas kuuri voidaan korvata tarvittaessa kokeellisella hoidolla.

​Ensimmäisen kerran uusiutunut lymfoblastileukemia.

Ikä 1-18 vuotta.

Täyttää korkean riskin määritelmän.

Ei BCR-ABL tai t(9;12) positiivinen ALL

EsPhALL​Philadelphia+

ALL

​Standardiriski ja korkea riski

jäännöstaudin mukaan

​Standardiriskin potilaat randomoidaan induktiohoidon jälkeen COG tutkimushaaraan  vs.EsPhALL haaraan​Ikä >1 - ≤21 vuotiaat

BCR-ABL1 fuusio

Ei Downin syndrooma

potilaat


 

Lasten AML (vastuulääkäri Riitta Niinimäki)
NOPHO-DBH AML 2012

AML

Kaksi randomisaatiota:

Daunoxome vs. Mitoksantromi alkuhoidossa sekä päivän 22 LYPin jälkeen ADxE haara vs. FLADx tutkimushaara

Olaparibi

Akuutti myeloinen leukemia.

Ikä alle 19 vuotta.

Ei Downin syndrooma -, MDS-, Fanconin anemia, JMML-  tai APL–potilaat,

 

Lasten lymfoomat (vastuuhenkilöt Hanna Juntti, Riitta Niinimäki)

B-NHL 2013

Kypsä aggressiivinen B-solulymfooma ja -leukemia

Riskiryhmät

1-4 (Stage I-IV)

R1 ja R2 ryhmissä rituksimabi korvaa antrasykliinit.

R3 ja R4 ryhmissä randomoidaan kahteen ryhmään: yksi annos rituksimabia vs. seitsemän annosta rituksimabia solunsalpaajahoidon ohella.

Varmistettu kypsä B-soluinen lymfooma mukaan lukien Burkittin lymfooma, Burkittin leukemia, diffuusi suurisoluinen B-solu lymfooma tai kypsä B-soluinen Non-Hodgkin lymfooma.

Ikä alle 18 vuotta

EuroNET-PHL-C2Hodginin lymfooma 

TL1-3

(Treatment level)

TL2-3 -ryhmät randomoidaan saamaan eri määriä joko COPDAC-28 tai DECOPDAC-21 solunsalpaajakuureja.

Hodgkinin lymfooma.

Ikä alle 18 vuotta.

​​LBL18Lymfoblastilymfooma​Stage I-IV, CNS -tauti​Standardiriskin hoito ja korkean riskin hoito. alkuhoidossa Prednisoloni vs Deksametasoni.

Toisessa randomoinnissa korkean riskin potilailla hoitohaara Ib ja M vs. tehostettu Ib ja M (1 tai 3 annosta PEG-asparaginaasia)

​Lymfoblastilymfoom

Ikä alle 18 vuotta.

 

Lasten aivokasvaimet (vastuuhenkilöt Anna Hekkala)

SIOP PNET 5 MB

 

MedulloblastoomaMatala- tai keskikorkea riski
SR ryhmä:

Sädehoito vs. Sädehoito+karboplatiini.

Yli 3-5 -vuotiaat lapset.

Matala tai keskiriskin kasvain

​SIOP HR MB​Medulloblastooma​Korkea risk​1. Randomointi:

Korkea-annos solunsalpaajahoito ja sädehoito, ylläpitohoitona Temotsolomidi vs.

Sädehoito vs. HART sädehoito (annetaan kahdesti päivässä).

2. randomointi:

Ylläpitohoitona Vinkristiini, CCNU, Sisplatiini vs. Temotsolomidi
Ikä ≥3 vuotta.

Korkean riskin kasvain.
SIOP Ependymoma II​Ependymooma​​Stratum I – III leikkauksen jälkeisen jäännöstaudin mukaan
Stratum I:

Sädehoito+seuranta vs. sädehoito+

solunsalpaajahoito.

Stratum II:

VEC vs. VEC+HD-MTX

Stratum III:

Solunsalpaajahoito vs. solunsalpaajahoito

+valproaatti
Stratum I/II

Ikä ≥12kk-22v

Stratum III

Ikä <12kk

 
    
 
 
 

Kiinteät kasvaimet (vastuuhenkilöt Riitta Niinimäki, Hanna Juntti)​

HR-NBL 1.8/
SIOPEN

 
Neuroblasto​oma
Stage IV tai Stages II-III+ MYCN amplifikaatio
Randomisaatio loppunut, kaikki potilaat hoidetaan samalla tavalla.
Ikä alle 21 vuotta.
Korkean riskin neuroblastooma

​rEECur
Ewing-

relapsi


Kolme randomisaatio-
haaraa:
Topotokaani+
Syklofosfamidi vs.
Irinotekaani+
Temotsolomidi vs.
Ifosfamidi​
Ikä 4-50 vuotta
PHITT
Hepatoblastooma
Hepatosellulaarinen karsinoomaKuusi hoitohaaraa, kolme randomisointia. ​
​Hepatoblastooma tai hepatosellulaarinen karsinooma.
Ikä alle 30-vuotta

Umbrella
​Munuaiskasvaimet
Useita eri hoitohaaroja
​Kaikki munuaiskasvaimet. Ikä alle 18 vuotta.​