Syöpätutkimus

​Aktiivinen syöpätutkimus voi avata mahdollisuuksia potilaille syövän ennaltaehkäisyn, diagnostiikan tai uusiin hoitoihin ennen kuin ne ovat osa normaalia hoitokäytäntöä. Tutkimustoiminta lisää myös syövän hoidosta vastaavan yksikön hoidon laatua. Kansallinen Syöpäkeskus pyrkii lisäämään syövän tutkimustoimintaa Suomessa keinona parantaa potilaiden hoitoa sekä avata mahdollisuuksia uusille innovaatiolle.

Pohjoisen syöpäkeskuksen alueella aktiivista syövän tutkimustoimintaa on keskittynyt PPSHP:n ja Oulun yliopiston yksiköihin. Pohjoisen syöpäkeskuksen tavoitteena on madaltaa potilaiden kynnystä osallistua muun kuin oman alueen yksikössä tapahtuvaan syöpätutkimukseen.

Pohjoisessa syöpäkeskuksessa menossa olevien kliinisten tutkimusten ajantasaisen listan yhteishenkilöineen löydät alta. 

 

Tutkimus

 

Sairaus

 

Levinneisyys

 

Hoito

 

Tärkeimmät I/E-kriteerit

 

Keuhkosyöpä (vastuuhenkilöt Jussi Koivunen, Minna Jääskeläinen, Sanna Iivanainen)

Checkmate-062

 

 

 

 

 

 

NSCLC

 

 

 

 

 

 

Stage IV

 

 

 

 

 

 

Platinayhdistelmä vs.

PD-L1+CTLA-4

 

 

 

 

 

ECOG 0-1

Ei stage IV vaiheessa  kemoterapiaa

Vähintään KNB-näytteet <3kk

Ei EGFR tai ALK muutosta

RECIST 1.1 mitattava tauti

Ei autoimmuunisairauksia

Melanooma (vastuuhenkilöt Jussi Koivunen, Minna Jääskeläinen, Sanna Iivanainen)

Checkmate-047

 

 

 

 

Melanooma,

ei silmämelanooma

 

 

 

stage III-IV

 

 

 

 

Nivolumabi

vs.

NIvolumabi+LAG3 estäjä

 

 

ECOG 0-1

Ei stage III-IV vaiheessa lääkehoitoja

RECIST 1.1 mitattava tauti

Ei autoimmuunisairauksia

Rintasyöpä (vastuuhenkilöt Arja Jukkola, Peeter Karihtala, Taina Turpeenniemi-Hujanen, Minna Jääskeläinen, Karoliina Rasi) Suolistosyövät (vastuuhenkilö Raija Kallio)

BOLD

 

 

 

 

 

HER2+

 

 

 

 

 

Stage I-III,

T >10mm tai N+

 

 

 

 

Trasututsumabi(1v)+

kemoterapia

vs.

Trastutsumabi(9vko)+

Pertutsumanbi(9vko)+

kemoterapia

ECOG 0-1

Operoitu

T >10mm tai N+

 

 

 

Monarch E

 

 

 

 

ER+,

ei HER2+

 

 

 

Stage III,

Vähintään 4kpl kainalometastaaseja tai

1-3 kainalometastaasia + gr3 tai T3

 

Normaali hormonihoito

vs.

Normaali hormonihoito+CDK4/6 estäjä

 

ECOG 0-1

Operoitu

<8vko hormonihoidon aloituksesta

 

Suolistosyövät (vastuuhenkilö Raija Kallio)

SSG XXII

 

 

GIST

 

 

Leikattu R0-1

 

 

Imatinibi 3v

vs.

Imatinibi 5v

ECOG 0-2

Korkea riski GIST:n uusiumalle

 

Urogenitaalisyövät (vastuuhenkilöt Minna Jääskeläinen, Jussi Koivunen)

WO30070

 

 

 

 

 

TCC

 

 

 

 

 

M1 tai T4b tai N2-3 (bulky)

 

 

 

 

 

Platina-gemsitabiini

vs.

Atesolisumabi+Platina-gemsitabiini

Atesolisumabi

 

ECOG 0-2

Ei aiempaa kemoterapiaa levinneessä taudissa

Histologiset kasvainnäytteet

RECIST 1.1 mitattava tauti

Ei autoimmuunisairauksia

 

Lymfoomat (vastuuhenkilöt Outi Kuittinen, Hanne Kuitunen)

BBBD

 

 

 

Primaari aivolymfooma

 

 

 

 

 

 

 

BBBD+korkea-annoshoito

 

 

 

Ikä <75

Soveltuvuus yleisanestesiaan

Soveltuvuus korkea-annoshoitoon

 

Chronos-4

 

 

 

Relapoitunut NHL

 

 

 

R-Bendamustiini/CHOP

vs.

Copanlisibi+

R-Bendamustiini/CHOP

Indolentti NHL

CD20+

≥1 ja ≤3 aiempaa hoitolinjaa sisältäen rituksimabin ja alkyloiva sytostaatti

B-MIND

 

 

Relapoitunut/residivoinut DLBCL

 

 

 

 

 

R-Bendamustiini

vs.

MOR208+Bendamustiinini

Ei allo siirtoa

 

 

B-CAP

 

 

Mb. Hodgkin, iäkäs potilas

 

 

 

 

 

Brentuksimabi vedotin

vs.

B-CAP

Ikä ≥60v

Satge Ia-IV

 

Bio CHIC

 

 

 

DLBCL

 

 

 

 

 

 

 

R-CHOEP14

vs.

Da-EPOCH-R

 

Ei aiempaa hoitoa

CD20+

Korkea riskiprofiili

Soveltuvuus intensiiviseen sytostaattihoitoon