Syöpätutkimus

​​​​​​​​​​​​​​​​Aktiivinen syöpätutkimus voi avata mahdollisuuksia potilaille syövän ennaltaehkäisyn, diagnostiikan tai uusiin hoitoihin ennen kuin ne ovat osa normaalia hoitokäytäntöä. Tutkimustoiminta lisää myös syövän hoidosta vastaavan yksikön hoidon laatua. Kansallinen Syöpäkeskus pyrkii lisäämään syövän tutkimustoimintaa Suomessa keinona parantaa potilaiden hoitoa sekä avata mahdollisuuksia uusille innovaatiolle.​

Kliiniset tutkimukset - lyhyt opas syöpäpotilaalle.pdf

Pohjoisen syöpäkeskuksen alueella aktiivista syövän tutkimustoimintaa on keskittynyt PPSHP:n ja Oulun yliopiston yksiköihin. Pohjoisen syöpäkeskuksen tavoitteena on madaltaa potilaiden kynnystä osallistua muun kuin oman alueen yksikössä tapahtuvaan syöpätutkimukseen.

Pohjoinen syöpäkeskus julkaisee vuosiraporttia syöpätutkimuksesta.

Report on cancer reasearch 2021.pdf

​​

Pohjoisessa syöpäkeskuksessa menossa olevien kliinisten tutkimusten ajantasaisen listan yhteishenkilöineen löydät alta (päivitetty 21.12.2021).​​ 

Tutkimus

Sairaus

Levinneisyys

Hoito

Tärkeimmät I/E-kriteerit

Keuhkosyöpä (vastuuhenkilöt Jussi Koivunen, Sanna Iivanainen, Kaisa Lehtiö)

DART

NSCLC

Stage III

Kemosädehoito + PD-L1 vasta-aine

ECOG 0-1
Ei aiempia NSCLC:n hoitoja
Ei autoimmuunitauteja
Riittävät kasvainnäytteet biomarkkererianalyyseihin

MO43576
​​


NSCLC


​Stage II-III
Stage III-IV, PD-L1 korkea
Atesolitsumabi liitänäishoito
Atesolitsumabi ensilinja


ECOG 0-1
Ei aiempia NSCLC:n hoitoja

MK7684A-008

SCLC


​Stage III-IV
Platinayhdistelmä+
MK-7684

vs.

Platinyhdistelmä+
Atesolitsumabi

ECOG 0-1
Ei aiempia hoitolinjoja SCLC
Riittävät kasvainnäytteet biomarkkerianalyyseihin​

MK-7684A-002
NSCLC​​​Stage III-IV​​
MK-7684A 

vs.

MK-7684A + Dosetakseli vs. Dosetakseli

ECOG 0-1
Aiempi platinayhdistelmä ja PD-(L)1 hoito
Ei aiempaa dosetakselia
Ei autoimmuunisairauksia
Riittävät kasvainnäytteet biomarkkerianalyyseihin​
​LDCT-SC-FI

​Keuhkosyöpä
Ei tiedossa olevaa keuhkosyöpää​

​​Matala-annos CT seulonta keuhkosyövälle

applikaatio

vs.

normaali tupakoinninvierotus
​​​Tupakoinut
>15 sav/vrk >25v tai
>10 sav/vrk >30v
Edelleen tupakoi
Älypuhelin käytössä

 

Melanooma (vastuuhenkilöt Jussi Koivunen, Sanna Iivanainen)

MATINS

Melanooma

stage III-IV

​FP-1305

ECOG 0-1

Ei standardinmukaisia lääkehoitoja tarjolla
RECIST 1.1 mitattava
Ei autoimmuunitauteja
6kk tai tuoreempi tuumorinäyte olemassa tai otettavissa

 

Rintasyöpä (vastuuhenkilöt Katri Selander​)

BOLD

HER2+

Stage I-III,

T >10mm tai N+

Trasututsumabi(1v)+

kemoterapia

vs.

Trastutsumabi(9vko)+

Pertutsumanbi(9vko)+

kemoterapia

ECOG 0-1

Operoitu

T >10mm tai N+

MATINS
​ER+
​​stage III-IV
​​FP-1305​
​ECOG 0-1
Ei standardinmukaisia lääkehoitoja tarjolla
RECIST 1.1 mitattava tauti​
Ei autoimmuunitauteja
6kk tai tuoreempi tuumorinäyte olemassa tai otettavissa​

​Kate 3
​HER2+ ja PD-L1+
​Stage III-IV
​T-DM1 + atesolitsumabi

vs.

T-DM1 + placebo
​​ECOG 0-1​
Aiempi trastutsumabi hoito
RECIST 1.1 mitattava ​tauti

​​13YT-MC-JPCW 
​HER+
​Stage I-III, high risk
​CDK4/6

vs.

Placebo

 


Suolistosyövät (vastuuhenkilö Raija Kallio, Tero Rautio, Sanna Meriläinen, Elisa Mäkäräinen-Uhlbäck, Heikki Huhta, Olli Helminen)

SSG XXII (Kallio)

GIST

Leikattu R0-1

Imatinibi 3v 

vs. 

Imatinibi 5v

ECOG 0-2

Korkea riski GIST:n uusiumalle

MATINS (Kallio)

Sappitie
HCC
Kolorektaali

Stage IV

FP-1305

ECOG 0-1

Ei standardinmukaisia lääkehoitoja tarjolla
RECIST 1.1 mitattava
Ei autoimmuunitauteja
6kk tai tuoreempi tuumorinäyte olemassa tai otettavissa

Peri-Nutri (Meriläinen)​Paksusuolen syöpä​preoperatiivinen ohjattu vs. normaali ravitsemus
​​​ICG-COLORAL (Huhta, Helminen)
​Paksusuolen syöpä

ICG-ohjattu anastomoosi vs.
normaali anastomoosi
​Suunniteltu paksusuolisyövän leikkaushoito ja primaari anastomoosi ​

 

Urogenitaalisyövät (vastuuhenkilöt Minna Jääskeläinen, Hanna Ronkainen)

​​​Talapro-3

Eturauhassyöpä

Stage IV

Talazoparib + entsalutamidi vs. 

Placebo+entsalutamidi

ECOG 0-1

Kastraatiosensitiivinen

RADIANT
​Eturauhassyöpä​
​Stage IV​
Radium-223-dikloridi vs.
uuden polven hormonihoito
Kastraatioresistentti
Saanut yhden uuden polven hormonihoidon ja yhden sytostaattihoidon
ESTO2
​​Eturauhassyöpä​​
​Stage IV
Atorvastatiini + hormonihoito vs. Placebo + hormonihoito
Paikallisesti tai laajemmin levinnyt eturauhassyöpä, johon aloitetaan hormonihoito
Finnbladder X

​Virtsarakkosyöpä
​Paikallinen
​Kaksottaisesti annosteltu BCG- ja EMDA mitomysiini C-virtsarakkohuuhtelu vs. tavanomainen BCG-virtsarakkohuuhtelu
​Korkean riskin pinnallinen virtsarakkosyöpä​

 

Lymfoomat (vastuuhenkilöt Outi Kuittinen, Hanne Kuitunen, Virve Tuisku, Anna Jokimäki)

BBBD

Primaari aivolymfooma

BBBD+korkea-annoshoito

Ikä <75

Soveltuvuus yleisanestesiaan

Soveltuvuus korkea-annoshoitoon

POLARGO

DLBCL

Polatuzumab Vedotin + R-GemOx 
vs.

R-GemOx

Ikä >18v
Relapoitunut tai refraktaari
Vähintään yksi aiempi hoitolinja 
ECOG 0-2

POLARBEAR

DLBCL

R-CHOP vs.
R-CHP + polatutsumabivedotin​
ensilinjan DLBCL:n hoito iäkkäillä potilailla

(>80v tai frail >75v)​

​FIORELLA

iäkkäiden PCNSL

R-Mtx- Prokarbatsiini +ylläpito prokarbatsiini tai lenalidomidi
vs.
R-temotsolomidi-RT + ylläpito temotsolomidi

INCMOR
Follikulaarinen tai marginaalivyöhykkeen lymfooma

Tafasitamabi+ lenalidomidi+rituksimabi

vs.

lenalidomidi+rituksimabi 
Ikä >18v
Vähintään yksi aiempi hoitolinja jossa mukana CD20 vasta-aine
ECOG 0 to 2

GENMAB​DLBCL

​DuoBody®-CD3xCD20 

vs. 

Kemoterapia

​Ikä >18v
Relapoitunut tai refraktaari
Vähintään yksi aiempi hoitolinja jossa mukana CD20 vasta-aine
ECOG 0-2​

 

Gynekologiset syövät (vastuulääkäri Ulla Puistola, Marianne Hinkula, Marja Simojoki)

Duo

Edennyt
munasarjasyöpä

 stage III-IV

​Sytostaatti+ (bevacizumab optional)+durvalumab +olaparib ylläpito
vs.
arm1: syt+beva+plasebo +plasebo ylläpito
arm2: syt+beva+durva +plasebo ylläpito
arm 3: syt+beva+durva +olaparib ylläpito

ikä >18v
relapoitunut tai refraktaari

 

Akuutit leukemiat ja MDS (vastuuhenkilöt Timo Siitonen, Marjaana Säily, Sakari Kakko, Kirsi
Launonen ja Jokke Hannuksela)

ALLTogether-

pilotti


 

ALL


Viisi hoitoryhmää, kolme randomisointia

Akuutti T-solu tai pre-B lymfoblastileukemia. 
18-45 -vuotiaat aikuiset.
Ei leukemiarelapseja.

ENHANCE
Faasi III

MDS

Aiemmin hoitamattomat
Magrolimabi + Atsasitidiini vs.
Placebo + Atsasitidiini​


​Venex
Faasi II
​AML
​Ensilinja, relapoitunut tai refraktaari
​Atsasitidiini-venetoklaksi

 

Myelooma (vastuuhenkilöt Marjaana Säily, Timo Siitonen, Sakari Kakko, Kirsi Launonen ja Jokke Hannuksela)

ARROW2 

Myelooma,
Relapoitunut, 1-3 hoitolinjan ​jälkeen


KRD 1x​/2x wkIRD
(NMSG*
#23/15)
Faasi I

​Myelooma,
uusi dg,
soveltuu autologiseen
kantasolusiirton


​Iksatsomibi (I) + lenalidomidi (R) + deksametasoni (D) – kuurit (a 28 pv) p.o., 4 kuuria.
Autologisten kantasolujen keruu, kantasoluhoito
IRD – konsolidaatiokuurit, 2 kuuria
Ylläpitohoito ad progressio riskiluokituksen mukaan: HR:ssä IR, muilla R
​Ikä 18-70 v
ECOG 0-2
Mitattava tauti
Ei aikaisempia myeloomahoitoja

​​​ 

Lasten ALL (vastuulääkäri Riitta Niinimäki, Hanna Juntti)

ALLTogether

ALL 

ia

Akuutti T-solu tai pre-B lymfob

lastileukemia

Ikä: 1-17.99 -vuotiaat lapset ja nuoret, 18-45 -vuotiaat aikuiset

Ei leuk​​emiarelapseja

​SR​ IntReALL
ALL relapsi

Kaksi hoitohaaraa.

Lisäksi molemmissa hoitohaaroissa satunnaistetaan saamaan tutkimuslääke epratutsumabia

Ensimmäisen kerran uusiutunut lymfoblastileukemia

Ikä alle 18 –vuotta

Täyttää tavanomaisen riskin määritelmän

Ei kantasolusiirretyt


HR​ IntReALL
​Kaksi hoitohaaraa, joista toisessa mukana tutkimuslääke bortetsomibi.

Kolmas kuuri voidaan korvata tarvittaessa kokeellisella hoidolla.


​​Ensimmäisen kerran uusiutunut lymfoblastileukemia. 

Ikä 1-18 vuotta.

Täyttää korkean riskin määritelmän.

Ei BCR-ABL tai t(9;12) positiivinen ALL

​EsPhALL
​​Philadelphia+

ALL

​​Standardiriski ja korkea riski

jäännöstaudin mukaan

​Standardiriskin potilaat randomoidaan induktiohoidon jälkeen COG tutkimushaaraan  vs.EsPhALL haaraan
​​Ikä >1 - ≤21 vuotiaat

BCR-ABL1 fuusio

Ei Downin syndrooma

potilaat 

Lasten AML (vastuulääkäri Riitta

Niinimäki)

NOPHO-DBH AML 2012

AML

Kaksi randomisaatiota:

Daunoxome vs. Mitoksantromi alkuhoidossa sekä päivän 22 LYPin jälkeen ADxE haara vs. FLADx tutkimushaara

Olaparibi

Akuutti myeloinen leukemia.

Ikä alle 19 vuotta.

Ei Downin syndrooma -, MDS-, Fanconin anemia, JMML-  tai APL–potilaat,

 

Lasten lymfoomat (vastuuhenkilöt Hanna Juntti, Riitta Niinimäki)

B-NHL 2013

Kypsä aggressiivinen B-solulymfooma ja -leukemia

Riskiryhmät

1-4 (Stage I-IV)

R1 ja R2 ryhmissä rituksimabi korvaa antrasykliinit.

R3 ja R4 ryhmissä randomoidaan kahteen ryhmään: yksi annos rituksimabia vs. seitsemän annosta rituksimabia solunsalpaajahoidon ohella.

Varmistettu kypsä B-soluinen lymfooma mukaan lukien Burkittin lymfooma, Burkittin leukemia, diffuusi suurisoluinen B-solu lymfooma tai kypsä B-soluinen Non-Hodgkin lymfooma.

Ikä alle 18 vuotta

EuroNET-PHL-C2Hodginin lymfooma 

TL1-3

(Treatment level)

TL2-3 -ryhmät randomoidaan saamaan eri määriä joko COPDAC-28 tai DECOPDAC-21 solunsalpaajakuureja.

Hodgkinin lymfooma.

Ikä alle 18 vuotta.

​​LBL18Lymfoblastilymfooma​Stage I-IV, CNS -tauti​Standardiriskin hoito ja korkean riskin hoito. alkuhoidossa Prednisoloni vs Deksametasoni.

Toisessa randomoinnissa korkean riskin potilailla hoitohaara Ib ja M vs. tehostettu Ib ja M (1 tai 3 annosta PEG-asparaginaasia)

​Lymfoblastilymfoom

Ikä alle 18 vuotta.

 

Lasten aivokasvaimet (vastuuhenkilöt Anna Hekkala, Elli-Maija Ukonmaanaho​)

SIOP PNET 5 MB

 

MedulloblastoomaMatala- tai keskikorkea riski
SR ryhmä:

Sädehoito vs. Sädehoito+karboplatiini.

Yli 3-5 -vuotiaat lapset.

Matala tai keskiriskin kasvain

​SIOP HR MB​Medulloblastooma​
​Korkea risk​1. Randomointi:

Korkea-annos solunsalpaajahoito ja sädehoito, ylläpitohoitona Temotsolomidi vs.

Sädehoito vs. HART sädehoito (annetaan kahdesti päivässä).

2. randomointi:

Ylläpitohoitona Vinkristiini, CCNU, Sisplatiini vs. Temotsolomidi
Ikä ≥3 vuotta.

Korkean riskin kasvain.
SIOP Ependymoma II​Ependymooma​​Stratum I – III leikkauksen jälkeisen jäännöstaudin mukaan
Stratum I:

Sädehoito+seuranta vs. sädehoito+

solunsalpaajahoito.

Stratum II:

VEC vs. VEC+HD-MTX

Stratum III:

Solunsalpaajahoito vs. solunsalpaajahoito

+valproaatti
Stratum I/II

Ikä ≥12kk-22v

Stratum III

Ikä <12kk

 
    
 
 
 

L​asten kiinteät kasvaimet (vastuuhenkilöt Riitta Niinimäki, Hanna Juntti)​

HR-NBL 1.8/
SIOPEN

 
Neuroblasto​oma
Stage IV tai Stages II-III+ MYCN amplifikaatio
Randomisaatio loppunut, kaikki potilaat hoidetaan samalla tavalla.
Ikä alle 21 vuotta.
Korkean riskin neuroblastooma

​rEECur
Ewing-

relapsi


Kolme randomisaatio-
haaraa:
Topotokaani+
Syklofosfamidi vs.
Irinotekaani+
Temotsolomidi vs.
Ifosfamidi​
Ikä 4-50 vuotta
PHITT
Hepatoblastooma
Hepatosellulaarinen karsinoomaKuusi hoitohaaraa, kolme randomisointia. ​
​Hepatoblastooma tai hepatosellulaarinen karsinooma.
Ikä alle 30-vuotta

Umbrella
​Munuaiskasvaimet
Useita eri hoitohaaroja
​Kaikki munuaiskasvaimet. Ikä alle 18 vuotta.​