Etusivu > Potilaille ja läheisille > Hoidossa > Tulkkauspalvelut


Tulkkauspalvelut

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (17.8.1992/785) velvoittaa meitä antamaan potilaalle selvityksen hänen terveydentilastaan, hoidosta ja sen vaikutuksista sekä muista hänen hoitoon liittyvistä seikoista niin, että potilas riittävästi ymmärtää sen tiedon sisällön. Jos terveydenhuollon ammattihenkilö ei osaa potilaan käyttämää kieltä taikka potilas ei aisti- tai puhevian vuoksi voi tulla ymmärretyksi, on mahdollisuuksien mukaan huolehdittava tulkitsemisesta.

Yksityiskohtaisempaa tietoa tulkkauspalveluista löydät oheisesta ohjeesta.