Muutoksenhaku

​Selvän asia-, kirjoitus- ja laskuvirheen korjaamista voit pyytää suoraan ilman muutoksenhakua.

 

Perustevalitus

Perustevalituksen voi tehdä henkilö, joka katsoo, että julkinen saatava on määrätty tai maksuunpantu virheellisesti. Asiakasmaksuasioissa perustevalitus on tehtävä viiden vuoden kuluessa sitä seuranneen vuoden alusta lukien, jona saaminen on määrätty tai maksuunpantu. Perustevalitus tehdään sille hallinto-oikeudelle (Pohjois-Suomen hallinto-oikeus), jonka tuomiopiirissä julkinen saatava on määrätty tai maksuunpantu.