Etusivu > Potilaille ja läheisille > Potilasmaksut > Ulkomaalaisten maksut


Ulkomaalaisten maksut

Euroopan unionin jäsenvaltioissa, ETA-valtioissa tai Sveitsissä asuvien tulee osoittaa oikeutensa välittömään (välttämättömään) sairaanhoitoon eurooppalaisella sairaanhoitokortilla EHIC-kortilla tai eurooppalaisen sairaanhoitokortin tilapäisesti korvaavalla todistuksella tai Kelan todistuksella, jonka perusteella Suomessa työskentelevät ja Suomesta eläkkeen saavat henkilöt voivat saada hoitoa samoilla asiakasmaksuilla kuin Suomessa asuvat saavat.

Poikkeukset pääsääntöön:

  • Jos EHIC-kortti ei ole mukana, Pohjoismaissa asuvat voivat todistaa hoito-oikeuden asuinvaltion henkilöllisyystodistuksella/passilla ja asuinvaltiossa olevalla osoitteellaan.
  • Australiassa asuvat voivat todistaa hoito-oikeuden passilla ja asuinvaltiossa olevalla osoitteellaan. Sopimus ei koske opiskelijoita.
  • Kanadan Quebecissa asuvien tulee todistaa oikeutensa Q/SF1 tai Q/SF4-lomakkeella. Sopimus ei koske turisteja, joilla ei ole näitä lomakkeita.

EU/ETA-maissa, Sveitsissä tai Britanniassa asuvien ei-välittömään hoitoon hakeutujien tulee esittää ennakkolupa (lomakkeet E112 tai S2) tai heiltä peritään todellisia kustannuksia vastaava maksu.

Muista maista tulevat henkilöt maksavat todellisia kustannuksia vastaavat maksut sekä välittömästä (välttämättömästä) että ei-välittömästä hoidosta.

Ulkomaalaisilta, joilla on kotikunta Suomessa ja jotka kuuluvat Suomen sairausvakuutuksen piiriin tai joilla on voimassa oleva todistus oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa, peritään samat asiakasmaksut kuin Suomessa vakituisesti asuvilta.