Tietohallinto

Tietohallinnon tehtävänä on toimia tietojenkäsittelyasioissa koko sairaanhoitopiirin ja sen yksittäisten sairaaloiden edunvalvojana siten, että koko organisaation toiminta-ajatusta ja liikeideaa tukevia tietojenkäsittelytoimintoja kehitetään, toteutetaan ja ylläpidetään yhdessä sairaanhoitopiirin toimintayksiköiden kanssa tehokkaasti ja taloudellisesti ja keskenään yhteensopivasti tietoturvallisuutta vaarantamatta.

 Yhteystiedot

​Tietohallintojohtaja

Veijo Romppainen
Puhelin  08 315 4170

Toimistosihteeri
Anu Mikkola
Puhelin 08 315 4910

Postiosoite:
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Tietohallinto
PL 10, 90029 OYS