Tilastot

​​​Seurantatietoa-raporttiin on valittu erilaisia sairaanhoitopiirin tuotantoa, kysyntää ja taloutta kuvaavia muuttujia. Raportti sisältää kunnittaisia graafeja ja taulukoita kuukausittain seuraavista aihealueista:
 • Uudet lähetteet ja ilman lähetettä saapuneet
 • Hoidossa olleet eri potilaat
 • Avohoitokäyntien lukumäärä
 • Hoitojaksojen lukumäärä
 • Hoitopäivien lukumäärä
 • Hoidon tarpeen arviointia odottavien lukumäärä
 • Hoitoa odottavien lukumäärä
 • Myynnin toteuma
 • Jäsenkuntien maksut ja laskutukset
 • Psykiatrian päiväsairaalakäynnit ja kuntoutuskotien asuntolapäivät
 • Kehitysvammahuollon hoitopäivät ja käynnit sekä laskutus
 • Raportin taulukko-osion etusivulle on koottu aikasarjatietoa edellä mainittujen muuttujien lisäksi mm. tehdyistä työpanoksista, hoitopaikkojen lukumääristä, leikkausmääristä, päivystyskäynneistä ja keskimääräisistä hoitoajoista.

Vuoden ensimmäinen raportti julkaistaan huhtikuussa, ja seuraavat aina kuukausittain. Osavuosikatsaus ilmestyy neljännesvuosittain. Koko vuoden tilastot julkaistaan noin kahden kuukauden päästä kuluneesta vuodesta.

 

Seurantatietoa tilastot

 Content Search

 

 

 Vuosi 2019

 

 

 Vuosi 2018

 

 

 Vuosi 2017

 

 

 Vuosi 2016