Kuulokojeet

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Suomessa kuulokojekuntoutuksen tarvearvion lähtökohtana käytetään valtakunnallisia perusteita. Kuulokojeen suunnitteluvaiheessa potilaalla on yleensä:

  • elämää häiritsevä kuulovika ja motivaatio käyttää kuulokojetta,
  • kuulovika, joka vaikeuttaa opiskelua tai työssä selviämistä tai
  • kuulovika, joka häiritsee kuulon- ja puheenvaraista kommunikaatiota jokapäiväisessä elämässä.

Kuulokojekuntoutuksen perusteena käytetään äänieriössä tutkitun äänesaudiometrian tulosta. Yleensä kuulokojeet sovitetaan molempiin korviin.​

Kun kuulo heikkenee, puhetta on aluksi vaikeaa kuulla ​meluisassa ympäristössä. Kuulonaleneman edetessä puheesta on vaikea saada selvää ​myös hiljaisessa ympäristössä. Myöhemmin vaikeutuu myös äänten tunnistaminen ja paikallistaminen. Kuulon heikkenemiseen liittyy usein myös tinnitusta. Kuulontutkimuksiin kannattaa hakeutua ajoissa, koska kuulokojeista voi saada apua lieväänkin kuulonalenemaan. Edetessään kuulonalenema voi aiheuttaa muun muassa sosiaalista eristäytymistä, yksinäisyyttä, masennusta ja elämänlaadun ja muistin heikkenemistä.


Erilaiset kuulokojemallit

Kuulokojeita on olemassa korvantaus-, korvakäytävä- ja kuuloke korvakäytävässä -malleina. Kuulokojemallin valinta riippuu muun muassa kuulon tasosta, korvakäytävien mallista ja potilaan omista toiveista. Audionomi suunnittelee kuulokojemallin yhdessä potilaan kanssa. Kuulokojeet säädetään aina yksilöllisesti kuulon mukaan, jolloin ne vahvistavat vain niitä taajuuksia, joilla alenema sijaitsee. Käytössämme olevat kuulokojeet ovat korkealaatuisia digitaalisia kuulokojeita. Kuulokoje annetaan lainaan. Maksusta vastaa kotikunta. Kuulokojeen paristot ja muut kojeenkäyttöön liittyvät tarvikkeet täytyy ostaa itse.​

Kuulokojeiden käyttö ja niihin tottuminen vaatii omaa motivaatiota ja kärsivällisyyttä. Aivot ovat usein jo osin tottuneet puutteelliseen äänimaailmaan. Siksi kuulokojeen vahvistamat äänet voivat tuntua aluksi oudoilta. Kuulokojeiden säännöllisellä päivittäisellä käytöllä kuulokojeisiin kuitenkin tottuu ja huomaa niistä saatavan hyödyn. Tarvittaessa voi varata myös kuulokojeiden säätöaikaa.