Kuntoutusohjaus

​Erikoissairaanhoidon kuntoutusohjaus on kuntoutusohjaajan antamaa tukea, ohjausta ja neuvontaa asiakkaalle, hänen perheelleen ja lähiympäristölle sairauden ja/tai vammautumisen aiheuttamassa muutostilanteessa. Lapsiperheiden kuntoutusohjaus kohdentuu lapsen lisäksi vanhemmille ja lapsen muulle lähiyhteisölle. Kuntoutusohjaus on lakisääteistä asiakkaalle maksutonta palvelua ja on tarkoitettu kaiken ikäisille pitkäaikaissairaille tai vammautuneille erikoissairaanhoidon asiakkaille. 

Kuntoutusohjaaja etsii yhdessä asiakkaan ja hänen lähiyhteisönsä kanssa keinoja oppia elämään sairauden tai vamman kanssa sekä lisätä arjen sujuvuutta. Päämääränä on asiakkaan mielekäs elämä rajoitteista huolimatta.

Kuntoutusohjaajat toimivat kuntoutuksen asiantuntijoina omalla erikoisalallaan. Kuntoutusohjaaja tapaa asiakkaita sairaalassa, kotona, päiväkodissa, koulussa ja oppilaitoksissa, työpaikoilla tai laitoksissa. Kuntoutusohjauspalvelut vaihtelevat erikoisaloittain. Kuntoutusohjaajaan voivat ottaa yhteyttä asiakas tai läheinen ja asiakkaan luvalla sosiaali- tai terveydenhuollon työntekijät tai muut viranomaiset. Kuntoutusohjaajat ovat tavoitettavissa arkipäivisin virka-aikana.

Kuntoutusohjaajan työhön kuuluvia tehtäviä:

  • Asiakkaan kokonaistilanteen selvittäminen ja arviointi mahdollisuuksien mukaan asiakkaan omassa elinympäristössä
  • Asiakkaan kuntoutumisen ja kuntoutusohjauksen suunnittelu sekä kuntoutuksen seuranta
  • Asiakkaalle soveltuviin palveluihin ohjaaminen
  • Sairastumiseen/vammautumiseen liittyvä tuki, neuvonta ja ohjaus
  • Yhteistyö eri alojen asiantuntijoiden kanssa asiakkaan asioissa ja palvelujen yhteensovittaminen
  • Asiakkaan verkostopalavereihin osallistuminen
  • Ensitieto- ja sopeutumisvalmennus -kurssitoiminta
  • Elinympäristössä selviytymisen tukeminen ja apuvälinepalvelut  
  • Toimiminen yhdyshenkilönä asiakkaan kuntoutukseen osallistuvien ammattihenkilöiden ja viranomaisten välillä 

 

*päivitetyt muuttuneet tiedot (28.10.2021)

Kuntoutusohjaajat, Lapset ja nuoret

Kielihäiriöiset lapset (dysfasia)

Reijo Kylmäaho
Puh. 08 315 4486, 0400 285 562

Kuulovammaiset (alle kouluikäiset)

Nina Hakunti *
Puh. 08 315 4484, 0400 287 759

Kuulovammaiset (kouluikäiset lapset ja nuoret)

Tanja Hautajärvi
Puh. 08 315 3408, 040 596 0989

Näkövammaiset

Merja Määttä
Puh. 08 315 3360, 0400 292 531

Liikkumistaidon ohjaus;
näkö- ja kuulonäkövammaiset
lapset ja aikuiset

Esko Jutila
Puh. 08 315 3316,
0400 292 536

Aivovammat, aivokasvainten jälkitilat, lyhytkasvuiset, autismin kirjo, narkolepsia

Minna Karjalainen
Puh. 040 588 1623
Huom! Sähköposti:
minna.s.karjalainen

Monivammaiset, trakeostomia lapset, lihastaudit, selkäydinvammat,
MMC, hengityshalvauslapset, hengitysapuvälineet

Merja Luukinen
Puh. 040 516 8614
Huom! Sähköposti: merja.i.luukinen

Monimuotoiset kehityshäiriöt, CP –lapset, kehitystutkimus, hengityshalvauslapset ja hengitysapuvälineet, harvinaiset keuhkosairaudet

Toni Makkonen
Puh. 040 511 9340

Lasten veri- ja syöpäsairaudet, lapsena syöpään sairastuneiden myöhäisseuranta

Jaana Martin
Puh. 0400 883 282

 

Kuntoutusohjaajat, Aikuiset

Kuulovammaiset

Pirjo Tenno
Helena Bräysy
Maria Tyhtilä

Puh. 08 315 3406
(klo 7-13, takaisinsoittojärjestelmä*)

Näkövammaiset

 

Juha Häggman 
Puh. 08 315 5507

Anne Lppalainen;
puh. 050 579 4605

Liikkumistaidon ohjaus;
näkö- ja kuulonäkövammaiset aikuiset ja lapset

Esko Jutila
Puh. 08 315 3316, 0400 292 536

Näönkäytönohjaus

Eija Lukkarila
Puh. 08 315 3307, 0400 162 712

Selkäydinvammapotilaat

Anne Meskus
Puh. 08 315 2395, 0400 202 378

Päivi Salo
Puh. 050 568 6747

Pia Kuusela Puh. 050 439 7546 *

Amputaatiopotilaat,
aivovammapotilaat,
CP-vammapotilaat,
monivammapotilaat, palovammapotilaat

Marjut Nisula-Tauriainen
Puh. 08 315 2908, 040 865 9491

Neurologiset sairaudet;
Aivoverenkiertohäiriöt, harvinaiset neurologiset sairaudet, liikehäriösairaudet (Parkinson, Huntington, Dystonia), lihassairaudet, MS-tauti, muistisairaudet, monivammat, Narkolepsia

Raakkel Vaaraniemi
Puh. 0400 688 041

Keuhkosairaudet

Anne Korva​ Puh. 08 3154491, 040 848 8217

Reumasairaudet

Marja Krekelä *
Puh.040 848 8219

Syöpätaudit

Tuula Häikiö
Puh. 0400 338 590