Etusivu > Ammattilaisille > Hoitotyö


Hoitotyö

​​​​​Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin toimintayksiköissä työskentelee noin 4000 hoitotyön ammattilaista. Tähän joukkoon lukeutuvat sairaanhoitajat, lähi- ja perushoitajat, fysioterapeutit, röntgenhoitajat, bioanalyytikot, kliinisen hoitotyön- ja hoitotieteen asiantuntijat, opetuskoordinaattorit ja muut asiantuntija ja esimiestehtävissä toimivat sekä hoitotyön johto.


PPSHP:n hoitohenkilökunta työskentelee vaativan erikoissairaanhoidon edellyttämän hoitotyön ja kuntoutuksen erityisosaamisen asiantuntijoina potilaan hoitoprosessissa yhteistyössä potilaiden ja heidän läheistensä sekä muiden ammattiryhmien kanssa. Hoitotyötä toteutetaan erilaisissa toimintaympäristöissä poliklinikoilla, tutkimus-, kuntoutus- ja toimenpideyksiköissä, teho- ja vuodeosastoilla sekä liikkuvina ja etäpalveluina ja asiakkaan kotona.


Hoitotyön ammattilaisten tehtävänä on tuottaa arvoa asiakkaillemme ja potilaillemme lisäämällä väestön terveyttä, elinvuosia ja hyvinvointia, turvaamalla laadukkaat hoitotyön menetelmät sekä edistämällä näyttöön perustuvaa hoitotyötä ja opetusta. Työskentely nopeasti uudistuvassa toimintaympäristössä edellyttää hoitotyöntekijöiltä korkeatasoista osaamista sekä jatkuvaa ammatillista kasvua ja kehitystä.
Visionamme on toimia alueellisesti vetovoimaisena edelläkävijänä sekä kansallisesti ja kansainvälisesti yhteistyössä toimivana asiantuntijaverkostona, jonka toiminta on asiakaslähtöistä, näyttöön perustuvaa sekä jatkuvaan parantamiseen ja uudistumiseen pyrkivää.


Hoitotyön tuloksellisuutta seurataan säännöllisesti ja avoimesti tunnuslukujen avulla, jotka liittyvät hoitotyön johtamiseen, hoidon laatuun ja turvallisuuteen, talouteen, potilastyytyväisyyteen ja henkilöstöresurssien käyttöön sekä hoito- ja terveystieteellisen tutkimuksen tuloksellisuuteen.