Etusivu > Palvelut > Silmätaudit > Silmätautien poliklinikka

Silmätautien poliklinikka

Kun saat lähetteen silmäongelmiesi selvittelyyn OYS:aan, sinut kutsutaan ensimmäiseksi silmätautien poliklinikalle.

Ilmoittautuminen

Potilaan saamassa kutsukirjeessä oleva aika on ilmoittautumisaika, ei vastaanotto-aika. Poliklinikalle saavuttuaan asiakkaat ilmoittautuvat vuoronumerojärjestyksessä ilmoittautumisaulan luukuilla, jossa heidät kirjataan sairaalan potilaiksi. Ilmoittautumisen jälkeen potilaat jakautuvat poliklinikan eri vastaanotoille, joita on parhaimmillaan parikymmentä. Kukin vastaanotto toimii oman aikataulunsa mukaan, joten yhtä aikaa tulleet eri vastaanottojen asiakkaat saattavat päästä tutkimuksiin eri tahtiin. Poliklinikalla hoidetaan arkipäivisin myös silmäpäivystyspotilaat, heidän kohdallaan huomioidaan tarvittaessa kiireellisyysjärjestys.

Tutkimushuone

Tutkimushuoneet ovat tarkoituksellisesti varsin hämäriä, jotta kirkkaat valot eivät häiritsisi suoritettavia tutkimuksia. Silmäpotilaan tutkiminen aloitetaan näöntarkkuuden määrittämisellä E-taulun avulla.

Mikroskoopin ääressä lääkäri näkee silmän etuosien lisäksi myös silmän sisälle erilaisia linssejä apunaan käyttäen. Tutkimuksia varten silmiin voidaan laittaajoko silmän pintaa puuduttavia tai mustuaisia laajentavia silmätippoja.

Lisätutkimukset

Näkökykyyn ja silmäsairauksiin liittyvien ongelmien toteamista, hoitoa ja seurantaa varten lääkäri saattaa määrätä lisätutkimuksia: näkökenttätutkimuksia erilaisilla kenttätutkimuslaitteilla, silmien liikkeiden ja yhteistoiminnan kartoituksia, erilaisia värinäkötutkimuksia sekä hämäränäköä kartoittavia tutkimuksia.

Nämä tutkimukset ovat kivuttomia, mutta vaativat usein potilaalta keskittymiskykyä ja tarkkuutta, jotta tulokset ovat mahdollisimman luotettavia ja niitä voitaisiin hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla potilaan hoidossa.

Silmäkuvaamo

Silmäkuvaamossa kuvataan potilaiden silmänpohjia digitaalitekniikalla erilaisten silmätautien toteamista, hoitoa ja seurantaa varten. Kaksi suurta asiakasryhmää ovat diabeetikot ja silmänpainetautia sairastavat. Silmäkuvaamossa kuvataan myös silmän etuosia ja tehdään silmänpohjien varjoainekuvauksia. Kuvauksia varten potilaan mustuaiset joudutaan usein laajentamaan silmätipoilla.

Karsastuspoliklinikka

Eräs silmätautien poliklinikan vastaanotoista on karsastuspoliklinikka. Vaikka karsastuspoliklinikan potilaista suurin osa on lapsia, hoidetaan täällä silti asiakkaita vauvasta vaariin. Lapsilla tavallisin vaiva on karsastus tai toisen silmän heikkonäköisyys, joita hoidetaan ns. peittohoidolla ja / tai karsastusleikkauksella. Aikuisten karsastusta hoidetaan leikkauksella ja silmien yhteistoiminnan heikkoutta ortoptisella harjoitushoidolla. Leikkausta tarvitsevat karsastuspoliklinikan potilaat hoidetaan osastolta 24 käsin erikseen varattuna aikana.

Näkökeskus

Näkökeskuksessa sovitetaan heikkonäköiselle potilaalle erilaisia näön apuvälineitä, kuten esim. suurennuslaseja tai lukutelevisioita. Kuntoutusohjaajat antavat liikkumistaidon ohjausta ja tekevät kotikäyntejä, joiden yhteydessä selvitellään mm. valaistusta, kotona pärjäämistä sekä kaikenlaista jokapäiväisessä elämässä selviytymistä näön huononnuttua merkitsevästi. Lasten kuntoutusohjaaja tekee kotikäyntien lisäksi yhteistyötä näkövammaisen lapsen päiväkodin tai koulun kanssa. Näkökeskuksessa on myös oma lääkäri sekä optikko, joka huolehtii heikkonäköisten asiakkaiden silmä- ja suodatinlasiasioista.

Laser

Laserhuoneessa hoidetaan mm. diabeettisia silmänpohjamuutoksia, silmänpohjan rappeumaa, katkaistaan ompeleita, poistetaan jälkikaihta ja helpotetaan silmän sisäistä nestekiertoa, jotta silmänpaine laskisi. Osaan näistä toimenpiteistä joudutaan potilaan mustuaiset laajentamaan silmätipoilla. Jos hoidossa käytetään silmän pintaan asetettavaa linssiä, tarvitaan myös silmän pinnan puuduttavia tippoja.