Biopankin hyödyt tutkijoille

Syyskuussa 2013 voimaan tulleen Biopankkilain (688/2012) tärkeä uudistus tutkimuksen näkökulmasta on se, että biopankkiin voidaan kerätä näytteitä erilaisia tulevia tutkimuksia varten, vaikka niiden yksityiskohdat eivät näytteitä koottaessa ole vielä tiedossa . Tutkijoiden ei tarvitse itse kerätä näytteitä tutkimusta varten, vaan sopiva aineisto voi löytyä jo biopankeista. Tutkija hyötyy myös aikaisemmin tehdyistä tutkimuksista, sillä keskeiset analyysitiedot lisätään biopankin tietoihin ja ovat siten seuraavienkin tutkijoiden käytettävissä. Tämä mahdollistaa näytteiden paremman saatavuuden ja riittävyyden – voidaan hyödyntää paremmin myös keskussairaaloiden aineistoa tutkimuksiin ja rakentaa myös kansallisesti laajempia näytekokoelmia, mikä tukee myös harvinaisempien sairauksien tutkimusta

 

Mitä näytteitä biopankissa on?

 • Patologian siirretyissä aineistoissa on 1 800 000 patologian kudos- ja solunäytettä vuodesta 1979 syksyyn 2013.
 • Uusien biopankkisuostumusten myötä kerätyt kerättävät verinäytteet (seerumi, plasma, DNA)
 • Finnish Maternity Cohort (FMC) sisältää yli 2 miljoonaa suomalaisilta äideiltä kerättyä raskaudenaikaista verinäytettä. Lisätietoja FMC -aineistosta: Erityisasiantuntija, Dosentti Heljä-Marja Surcel  puh, 029 5246232
 • Tutkijoilla on mahdollisuus kerätä projektikohtaisesti muita näytemateriaaleja yhteistyössä biopankin kanssa esim. tautiryhmäkohtaisesti
 • Aineistojen esikartoitukseen voidaan ryhtyä jo tutkimuksen varhaisessa vaiheessa

Syyskuussa 2013 voimaan tulleen Biopankkilain (688/2012) tärkein uudistus tutkimuksen näkökulmasta on se, että ​biopankkiin voidaan kerätä näytteitä erilaisia tulevia tutkimuksia varten, vaikka niiden yksityiskohdat eivät näytteitä koottaessa ole vielä tiedossa​.

 

Kuinka biopankin näytteitä saa tutkimukseen?

 1. Ota yhteyttä biopankki Borealikseen kun on olemassa alustava suunnitelma tutkimusasetelmasta ja haluat tietää, onko biopankissa materiaalia, jota voisit hyödyntää tutkimuksessasi. Yhteystiedot ovat BiopankkiBorealis@ppshp.fi tai p. 040 504 9025. 
 2. Mikäli biopankki Borealiksessa on tarvitsemaasi näytemateriaalia, lähetä oheinen (sivun oikeassa laidassa) Biopankin luovutuspyyntö sekä tarvittessa muu selvitys liitteineen sähköpostilla tai postitse biopankki Borealikseen.
 3. Biopankin tieteellinen toimikunta käsittelee luovutuspyynnön kokouksessaan, joita pidetään noin kerran kuukaudessa. Tieteellinen toimikunta arvioi erityisesti tutkimuksen tieteellisen tason, merkittävyyden ja eettisyyden sekä pyydetyn aineiston koon suhteessa näytteiden määrään ja näytteiden valinnan kriteerit. Tutkijalle voidaan esittää lisäselvityspyyntöjä. Tieteellisen toimikunnan lausunnon perusteella biopankin johtaja tekee päätöksen aineiston luovuttamisesta.
 4. Myönteisen päätöksen jälkeen aineiston luovutuksesta tehdään tutkijan taustaorganisaation kanssa luovutussopimus, jonka allekirjoituksen jälkeen näytteet ja tiedot voidaan luovuttaa.
 5. Tutkimuksen päätyttyä näytteet, näytteistä analysoidut tulokset sekä muu näytteisiin liittyvä tieto palautetaan biopankkiin luovutussopimukseen kirjatun mukaisesti. Tutkimuksen tulokset on myös julkaistava, tutkimuksesta riippuen esimerkiksi alan tieteellisessä lehdessä.

 

Tieteellinen toimikunta

Tieteellinen toimikunta arvioi erityisesti tutkimuksen tieteellisen tason, merkittävyyden ja eettisyyden sekä pyydetyn aineiston koon suhteessa näytteiden määrään ja näytteiden valinnan kriteerit. Tutkijalle voidaan esittää lisäselvityspyyntöjä. Tieteellisen toimikunnan lausunnon perusteella biopankin johtaja tekee päätöksen aineiston luovuttamisesta. Myönteisen päätöksen jälkeen aineiston luovutuksesta tehdään tutkijan taustaorganisaation kanssa luovutussopimus, jonka allekirjoituksen jälkeen näytteet ja tiedot voidaan luovuttaa. Tutkimuksen päätyttyä näytteistä analysoidut tulokset ja/tai raakadata palautetaan biopankkiin luovutussopimukseen kirjatun mukaisesti. Tutkimuksen tulokset on myös julkaistava, tutkimuksesta riippuen esimerkiksi alan tieteellisessä lehdessä.

Tieteellisessä toimikunnassa on edustettuna laaja-alaisesti lääketieteellistä asiantuntemusta. Toimikunta voi myös pyytää ulkopuolisia asiantuntijalausuntoja.  Tieteellisen toimikunnan kokoonpano:

Puheenjohtaja

 • Paavo Pääkkö, dosentti, ylilääkäri, OYS patologia (varalla Saila Kauppila, dosentti, os. yl. OYS patologia)

Jäsenet

 • Minna Mäkiniemi, FT, tutkimuspalvelupäällikkö, PPSHP alueellinen eettinen toimikunta
 • Jukka Moilanen, dosentti, ylilääkäri, perinnöllisyyslääketiede (varalla LT Outi Kuismin, apulaisylilääkäri, perinnöllisyyslääketiede)
 • Minna Ruddock, dosentti, tutkimusjohtaja, NFBC (varalla LT Juha Auvinen, NFBC)
 • Petri Lehenkari, professori, erikoislääkäri, anatomia/syöpä ja transalationaalinen lääketiede, ortopedia (varalla Juha Saarnio, dosentti, osastonylilääkäri, gastrokirurgia)
 • Raisa Serpi, dosentti, Biokemian ja molekyylilääketieteen tdk (varalla professori Peppi Karppinen, Biokemian ja molekyylilääketieteen tdk)
 • Tuula Toljamo, dosentti, ylilääkäri, keuhkosairaudet, LSHP (varalla ylilääkäri, dosentti Paavo Uusimaa, Mehiläinen Länsi-Pohja)
 • Jussi Koivunen, dosentti, erikoislääkäri, syöpätaudit (varalla erikoislääkäri, dosentti Peeter Karihtala, syöpätaudit)
 • Miia Turpeinen, dosentti, erikoislääkäri, farmakologia (varalla professori Jukka Hakkola, farmakologia)
 • Eeva-Riitta Savolainen, dosentti, osastonylilääkäri, NordLab (varalla ylilääkäri, professori Sohvi Hörkkö, NordLab)

Esittelijä

 • Seppo Vainio, biopankin johtaja, professori, kehitysbiologia (varalla dosentti, biopankin varajohtaja Pia Nyberg)

Sihteeri

 • Tiina Pekkala, TtM, biopankin laatupäällikkö (varalla dosentti Pia Nyberg, biopankin varajohtaja)

 

Tieteellisen toimikunnan kokousaikataulut 2019

Suluissa hakemusten jättöajat.

KEVÄT 2019:

24.1.   (10.1.)

21.2.   (7.2.)

28.3.   (14.3.)

2.5.   (18.4.)

6.6.  (23.5.)

 

Biopankin palvelut tutkijoille

Mahdollisuus saada laajoja, laadukkaasti kerättyjä ja säilytettyjä näytemateriaaleja, jotka ovat linkittyneet kliinisiin tietoihin ja tulevaisuudessa kertyvään tutkimusdataan

 • Biopankkisuostumusten, näytteiden ja tietojen kerääminen yhteistyössä tutkijoiden kanssa ​
 • näytteiden ja tietojen säilytykseen, hallintaan ja etsimiseen liittyvää infrastruktuuria
 • mahdollisuus t&k -yhteistyöhön tiedon louhinnan ja analysoimisen työkalujen kehityksessä. Oulun seutu on erityisen otollinen paikka lääketieteen, biotieteiden ja ICT-alan yhteistyölle.
 • Whole slide imaging -kuvantamisen, digitaalisen patologian ja monikudosblokkien valmistamiseen tarvittavaa laitteistoa ja palveluja
 • Näytteiden käsittely
  • Kudosnäytteiden leikkaukset ja värjäykset 
  • Monikudosblokkien teko
  • Näytelasien digitalisointi
  • DNA-eristykset 

Palveluiden hinnat perustuvat biopankin hinnastoon.

Lasiskannaukseen ohjeet sivun oikeassa reunassa.  ​

 Lomakkeet

 

 

Biopankin luovutuspyyntöhttps://www.ppshp.fi/dokumentit/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7BC7136B3D-27DE-47F0-A47A-24AEBE3FE643%7D&file=Biopankin%20luovutuspyynt%C3%B6.docx&action=default&DefaultItemOpen=1Biopankin luovutuspyyntö
Biopankin skannauksen ohje tutkijoillehttps://www.ppshp.fi/dokumentit/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7BC541C7A7-2F43-4827-8A2A-9F36C933F8CC%7D&file=Biopankin%20skannauksen%20ohje%20tutkijoille.docx&action=default&DefaultItemOpen=1Biopankin skannauksen ohje tutkijoille
Biopankin luovutuspyyntö muu selvityshttps://www.ppshp.fi/dokumentit/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7BFD0DDEDC-310F-4B3C-820A-DCD9F4881166%7D&file=Biopankin%20luovutuspyynt%C3%B6%20muu%20selvitys.docx&action=default&DefaultItemOpen=1Biopankin luovutuspyyntö muu selvitys
Biobank scanner instructions for researchershttps://www.ppshp.fi/dokumentit/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B9BD583E0-7331-4B7A-9658-FBCE4150A413%7D&file=Biobank%20scanner%20instructions%20for%20researchers.docx&action=default&DefaultItemOpen=1Biobank scanner instructions for researchers
Biobank excel sheet for scannerhttps://www.ppshp.fi/dokumentit/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B40775E1C-B0D4-4373-A9B3-1458C3932708%7D&file=Biobank%20excel%20sheet%20for%20scanner.xlsx&action=default&DefaultItemOpen=1Biobank excel sheet for scanner