Kempele

päivitetty 23.1.2017

Kunnan erityispiirteet 

Erikoislääkäripalvelut hankitaan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kautta, mutta myös terveyskeskuslääkärin harkinnan mukaan käytetään muita palveluntuottajia.
Perusterveydenhuollon laitoshoito terveyskeskuksen omassa sairaalassa.

Erikoisalakohtaiset yhdyshenkilöt kunnassa

Lastentaudit
Lääkäri Tarja Attias
Gynekologia
Lääkäri Tarja Attias
Kuntoutus
Johtava lääkäri Jouko Koskela, puh. 0500 584 200
Lääkinnällisen kuntoutuksen sihteeri, fysioterapeutti Arja Ontero, puh. 050 4636 379
Diabetes
Sairaanhoitaja puh. 044 4972 233
Sairaanhoitaja  puh. 044 4972 140
Reuma
Sairaanhoitaja, puh. 044 4972 231
Astma
Sairaanhoitaja puh. 044 4972 232
Tartuntataudit
Lääkäri Anne Loukkola, puh. 050 4636 383
Terveydenhoitaja Katariina Myllykangas, puh. 050 4636 354
Muut erikoisalat   
Johtava lääkäri Jouko Koskela, puh. 0500 584 200
Ensihoidon vastuulääkäri
Lääkäri Marko Röntynen, puh 044 4972 213
Saattohoidon yhteyshenkilöt
Sh Ulla Peltola sh Maija Aalto puh 050 3169 522
AVH-koordinaattori
-

Kunnan yhdys- ja vastuuhenkilöt sekä resurssit

Terveydenhuolto

Johtava lääkäri Jouko Koskela,
puh. 0500 584 200
fax 08 5548 189

Johtava hoitaja Virpi Leinonen, puh. 050 3495 668
Avohoidon osastonhoitaja Pirta Körkkö, puh. 050 4636331
Terveyskeskus: Käyntiosoite Kirkkotie 21, 90440 Kempele
Postiosoite: PL 21, 90441 Kempele

Lääkäri- ja hoitajavastaanotto Kempeleen terveyskeskuksessa:
maanantaista torstaihin 8.00 - 16.00, perjantaisin 8-15

Päivystykset muualla:
virka-ajan ulkopuolella päivystys Oulun seudun yhteispäivystys, puh. 08-315 2655

Kempeleen terveyspalvelukeskus lääkärin vastaanotto:
Kirkkotie 21, 90440 Kempele

Kiireellinen ajanvaraus puh. 08 5587 2102 maanantaista torstaihin klo 8-16 ja perjantaina 8-15
Kiireetön ajanvaraus puh. 08 55872 140 maanantaista torstaihin klo 10-16 ja perjantaina 10-15

Päivystykset muualla:
virka-ajan ulkopuolella päivystys Oulun seudun yhteispäivystys, puh. 08 315 2655

Yhteydenotot lääkärin vastaanotolle (paperien tilaukset yms. vain organisaatioiden väliseen sisäiseen käyttöön), puh. 050 316 9640 ja puh. 050 316 9642

Hoitotarvikejakelu
Erikoissairaanhoidosta siirtyvistä asiakkaista toivotaan puhelinyhteydenoton lisäksi kirjallista lähetettä hoitotarvikkeista.
Hoitaja puh. 050 316 9640
Hoitaja puh. 050 316 9642

Terveyskeskussairaala:
Osastonhoitaja Arja Näpänkangas, puh. 050 4636 381
Osastonlääkäri Anne Loukkola, puh. 050 4636 383
Osastonkanslia puh. 050 3169522, fax. 08 554 8129
Sairaanhoitajat puh. 050 4636 384 ja 044 4972 105
Fysioterapeutit, puh. 050 4636 382 ja 044 4972 285

20-25 osastopaikkaa; akuuttihoitoa, kuntoutusta, vuorohoitoa. Myös kotisairaalahoito on mahdollista, puh sh 050 316 3745.

Neuvolatoiminta:
Postiosoite: Kempeleen terveyskeskus, neuvola, PL 21, 90441 Kempele
osastonhoitaja Pirta Körkkö, 050 4636 331

Äitiys- ja lastenneuvola, Hovintie 5, 90440 Kempele. (Huom: väistötila 8.2016-)
Santamäkitalon lastenneuvola, Peltomiehentie 5, 90440 Kempele. Sisäänkäynti parkkipaikan puoleisesta ovesta.
Ylikylän koulun terveydenhoito, Nerolantie 4, 90450 Kempele. Sisäänkäynti Mustikkapolun päästä.

Neuvoloiden keskitetty ajanvaraus maanantaista perjantaihin klo 8.00-11.00, puh 08 55872 137
terveydenhoitajien puhelintunti klo 11.30-12.30
Neuvolan perhetyö, perhetyöntekijä Susanna Vehkaperä puh. 044 4972 228
Naisten ikäkausitutkimukset, seulontapapat, puh. 08 55872 137
Seulontamammografia Terveystalon rtg:n kautta kutsuttuna.

Koulu - ja opiskeluterveydenhuolto:
Kirkonkylän yhtenäiskoulu, terveydenhoitaja, puh. 050 3169687 (1-5 lk), 044 4972278 (6-7 lk), 050-4636380 (8, 10 lk ja lukio), 044 4972205 ( 9lk)
Ylikylän yhtenäiskoulu, terveydenhoitaja, puh. 044 4972 104 (1-4 lk), 050 4636 329 (5-8 lk), 050 4636380 (9 lk)
Linnakangastalon koulu, terveydenhoitaja 050 4636 391
Ketolanperän koulu, terveydenhoitaja, puh. 050 4636 391
Santamäen koulu, terveydenhoitaja, puh. 050 4636 355
Lukio, terveydenhoitaja, puh. 050 4636 380
Puutarhaoppilaitos, terveydenhoitaja, puh. 044 4972 205
Ammattikoulu, terveydenhoitaja 044 4972 205

Mielenterveys- ja perheneuvolapalvelut:
Mt-palveluiden osoite: Tiilitori, Tiilitie 2, 90440 Kempele.
Toimisto ja ajanvaraus, sh Mikko Ojala, puh. 050 4636 385, klo 11.30-13, to 8-10.
Työntekijöiden puh tunnit ma-pe klo 12.30-13.30
Vastaava psykologi Kristiina Muhonen, puh. 050 4636 386
Psykiatri Kaisa Saari, sij Jani Moilanen 1.816.-> vuoden ajan, puh. 050 4636 357
Psykologi Pauliina Junnikkala, puh. 050 4636760
Psykologi Riikka Rahikkala, puh. 050 3169675
Psykologi Hannele Huhta, puh. 050 4636 306
Psykologi sij Perälä Aili, puh. 050 4636332
Psykologi sij Juurinen Hanna, puh. 050 316 3835
Psykiatrinen sairaanhoitaja Hannele Mällinen, puh. 050 4636 307
Psykiatrinen sairaanhoitaja, Hanna Hökkä, puh. 050 4636 332
Psykiatrinen sairaanhoitaja Pilvi Morko, puh. 050 4636 328
Psykiatrinen sairaanhoitaja Ane Marttila, puh. 044 497 2324
Psykiatrinen sairaanhoitaja sij Hilkka Ikonen puh. 044 4972324
Mielenterveyshoitaja Minna Rupponen, puh. 050 4636314
Kriisiryhmä pub 050-4636385: vastuuhenkilönä vastaava psykologi Kristiina Muhonen

Perheneuvola, osoite: Vihiluodontie 578 (=Kirkonkylän yhtenäiskoulu, sisäänkäynit 5)
Ajanvaraus toimiston puh. 050 4636385
Psykologi Arja Kullberg, puh. 050 3163756
Sosiaalityöntekijä Tiina Niemelä, puh. 050 3163758

Työterveyshuolto:
Oulun Työterveys Oy, puh. 010 197017

Suun terveydenhuolto

Toimipisteet: Terveyskeskus ja Ylikylän hammashoitola (Ylikyläm koulun yhteydessä)
Vastaava hammaslääkäri Kaarina Raunio, puh. 050 4636 304
Ajanvaraus puh. 08 55872 170 klo 7.30 - 15.00
Lasten hampaiden oikomishoidon hoitaa oma erikoislääkäri Juha Miettinen.

Kotisairaanhoito

Kotihoidon alueella, vastuuhenkilö kotihoidon johtaja Raija Inkala, puh 050 3169 686

Kts tarkenmmin kohta 6, Vanhusten hoito

Itä-alue: sairaanhoitaja ,  puh. 040 1584 015
Länsi-alue: sairaanhoitaja, puh. 040 1584 016
Vanhusten- ja vammaisten palvelukeskus, puh. 040 1584 014
Kotisairaanhoidosta huolehditaan säännöllisen kotihoidon asiakkaan hoitotarvikejakelu.

Kuntoutus ja fysioterapia

Fysioterapeutit, puh. 050 316 9520
Hoidot terveyskeskuslääkärin tai erikoissairaanhoidosta tulleiden lähetteiden perusteella; yksilöhoitoja sekä esim. niska- selkäryhmät ja allasjumppa.

Lääkinnällisen kuntoutus: yhteyshenkilö fysioterapeutti Arja Ontero, puh. 050 4636379
Puheterapeutti Sinikka Korkeakangas, puh. 044 4972 145

Sosiaalitoimi

Sosiaalitoimiston osoite: Tiilitori, Tiilitie 2, 90440 Kempele

Avoinna maanantaista perjantaihin klo 8.00-15.45.
Puhelin 08-55872 200, fax 08-55872 329

Virka-aikainen päivystys puh. 044-4972273 (virka-ajan ulkopuolella Oulun seudullinen sosiaalipäivystys, puh 112)

Vahtimestari 050-4636 399

Sosiaalinen turvallisuus:
Tulosalueen vastuuhenkilö sosiaalijohtaja Timo Kvick, puh. 050-5681 905.

Sosiaalityö:
Sosiaalityö, johon sisältyvät täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki, lastensuojelu, päihdehuolto, vammaispalvelu, kehitysvammahuolto

Lastensuojelu:

Maria Louhelainen, sosiaalityöntekijä, puh. 050-4636 317
Heidi Hyppänen,sosiaalityöntekijä puh. 050-4636 316
Pauliina Koponen,sosiaalityöntekijä puh. 050 316 9672
Eeva Moilanen,sosiaaliohjaaja puh. 050 316 9673

Sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut;sosiaalityö:

Pia Ruikka, sosiaalityöntekijä puh. 050-4636 313
Eija Tiikkala, sosiaalityöntekijä puh. 050-4636316
Niina Juusola, sosiaaliohjaaja puh. 044- 4972204

Vammaispalvelut:

sos. työntekijä Riitta Saarelainen, puh 050 4636311

kehitysvammahuolto: vs.palveluohjaaja Marjo Kukka, puh. 050-4636301

alle 65-vuotiaiden omaishoidontuki; sosiaaliohjaaja Niina Juusola,puh 044-4972204

Toimeentulotuki:
Sos.ohjaaja Niina Juusola, 044-4972 206
Palvelusihteeri Sisko Paaso-Rantala 044-4972 204
 
Elatusturva:
- elatus- ja lasten huolto- ja tapaamissopimukset,: lastenvalvoja-sos.tt. Kaisu Jääskö, puh. 044-4972 260
- palvelusihteeri Eeva Juntunen, puh. 044-4972 203

Asumispalvelut:
- vastuuhenkilö sosiaalijohtaja Timo Kvick,   puh. 050-5681 905

Vanhustenhoito

Kotihoidon alueella, vastuuhenkilö kotihoidon johtaja Raija Inkala, puh. 050 3169686

Kotisairaanhoito, kts kohta 3.

Kotihoidon päivystys
- arkisin ja viikonloppuisin ymp vrk:n, puh. 040 1584 011

Omaishoidontuki, turvapalvelut, kuljetuspalvelut
- palveluohjaaja,  puh. 040 1584 020

Kotipalvelu sekä tukipalvelut (ateria, vaatehulto, kylvetys, päivä- ja virkistys):
-  palveluohjaaja, puh. 040 1584 017

Vanhusten ja vammaisten palvelukeskus, osoite Hovintie 12, 90440 Kempele, 
- palvelusihteeri, puh. 040 1584 021

Vanhusten palveluasuminen:
-palveluohjaaja, puh. 040 1584 019

Veteraaniasiamies, palvelusihteeri, puh 044-4972 194

Päivähoito

- erityispäivähoidosta vastaavat kiertävät erityislastentarhanopettajat
Eila Pussila 050-4636 303
Minnamari Törmänen, sij Annika Kaikkonen 050 4636 302

Kehitysvammahuolto

Kehitysvammaisten asuntola ja suojatyö:
työkeskuksen johtaja Jussi Jalonen, puh. 050 4636 390
kehitysvammaistenohjaaja Outi Tuomaala, puh. 050 4636 301
osoite Hovintie 12, 90440 Kempele

Kehitysvammaisten laitoshoito ja päivätoiminta:
kehitysvammaistenohjaaja Outi Tuomaala, 050 4636 301

Kehitysvammaisten kotihoidon ohjaus:
kehitysvammaistenohjaaja Outi Tuomaala, 050 4636 301

Päihdehuolto

- lastenvalvoja–sosiaalityöntekijä Kaisu Jääskö, puh. 044 4972 260
- mielenterveyshoitaja Minna Rupponen, puh. 050 4636 314

Katkaisuhoito:
- terveyskeskus, terveyskeskussairaala, A-klinikka Oulu

Lastensuojeluviranomaiset

Ks. kohta 5 sosiaalitoimi, lastensuojeluntukiryhmä, sosiaalityöntekijät alueittain

Palveluyksiköt

Röntgentoimisto puh. 050 3169 524

Röntgenpalvelut natiivitutkimusten ja UÄ-tutkimusten osalta omassa terveyskeskuksen röntgenissä ja erityistutkimukset ostopalveluina Terveystalon röntgenistä ja Cityterveydestä.

Laboratoriopalvelut omassa terveyskeskuksessa (NordLabin aluelaboratorio), arkipäivisin.

Näytteenottoon ajanvaraus esim. Kempele netin kautta.

Sairaankuljetus

Ensihoito on PPSHP:n järjestämisvastuulla.

Kuljetukset AHK:n kautta, puh. 112.

Kriisiryhmä

Ks. mielenterveyspalvelut

Potilasasiamies

Kempeleen kunnan sosiaali- ja potilasasiamiehen tehtäviä hoitaa Maria Marttila puh. 044 703 4115. Vastaanotto ajanvarauksella. maria.marttila(at)ouka.fi

 Content Editor

Kempleen terveyskeskus
PL 21
90441 KEMPELE

Käyntiosoite:
Kirkkotie 21

Puhelin
08 55872 100
Fax. 08 5548 189
lyhytvalinta/ OYS 1298 

Sähköposti:
etunimi.sukunimi@kempele.fi