Etusivu > Palvelut > Sisätaudit > Osasto 42


Sisätautikeskuksen osasto 2

​​​Osasto on vuodeosasto, jonka erityisalana on erilaisia infektioita sairastavien ja tarvittaessa vaativaa eristystä tarvitsevien potilaiden hoito. Osastolla hoidetaan myös maha- ja suolikanavan sairauksia sairastavia potilaita. Osastolla on kaksi alipaineistettua eristyshuonetta vaativaa eritystä varten sekä muita eristyshuoneita, joissa potilaat ovat ilma-, kosketus-, pisara- ja veriseristyksessä.

Infektiopotilaat tulevat sairaalaan yleisemmin päivystyksenä, ja potilaan joutuminen suoraan eristykseen voi olla potilaalle joskus yllättävä ja haasteellinen kokemus. Eristyshuoneessa oloaika voi kestää kauan, joka vaatii kärsivällisyyttä ja asianmukaisia toimintatapoja. Potilaita ja läheisiä kannustetaan olemaan aktiivisia, osallistumaan hoitoon ja kertomaan oma näkemys asioista, mikä auttaa myös yksilöllisen jatkohoidon suunnittelua.

Osasto, sisätautien infektiopoliklinikka sekä sairaalan infektioiden torjuntayksikkö muodostavat vahvan infektiosairauksien osaamisalueen, joka toimii alueellisesti infektiota ehkäisevässä työssä, terveydenhuoltohenkilöstön koulutuksissa ja muussa kehittämistyössä asiantuntijana. Toimimme samalla koko pohjoista OYSin erityisvastuualuetta palvelevana asiantuntijana.

Opiskelijoille osasto  on monipuolinen oppimisympäristö, jonka toiminnassa korostuvat infektiopotilaiden erilaiset hoitokäytännöt sekä potilaan ohjaus vaativissa eristys- ja muissa infektioiden hoitoon liittyvissä kysymyksissä.

 

Yhteystiedot

​Puhelin: 08 315 3571

Potilastiedustelut:
08 315 4642

Fax: 08 315 3142

Vierailuaika: klo 13-19

Käyntiosoite:
Kajaanintie 50
sisäänkäynti: H
sijainti: S7, R-kerros

Postiosoite:
Somatiikan toimialue
PL 1​0
90029 OYS

 

Vastuuhenkilöt:
erikoislääkäri Elina Saarela
osastonhoitaja Tarja Ollikainen