Etusivu > Palvelut > Sisätaudit > Osasto 42

Osasto 42

​Osasto 42 on vuodeosasto, jonka erityisalana on erilaisia infektioita sairastavien ja tarvittaessa vaativaa eristystä tarvitsevien potilaiden hoito. Osastolla hoidetaan myös maha- ja suolikanavan sairauksia sairastavia potilaita. Osastolla on kaksi alipaineistettua eristyshuonetta vaativaa eritystä varten sekä muita eristyshuoneita, joissa potilaat ovat ilma-, kosketus-, pisara- ja veriseristyksessä.

Infektiopotilaat tulevat sairaalaan yleisemmin päivystyksenä, ja potilaan joutuminen suoraan eristykseen voi olla potilaalle joskus yllättävä ja haasteellinen kokemus. Eristyshuoneessa oloaika voi kestää kauan, joka vaatii kärsivällisyyttä ja asianmukaisia toimintatapoja. Potilaita ja läheisiä kannustetaan olemaan aktiivisia, osallistumaan hoitoon ja kertomaan oma näkemys asioista, mikä auttaa myös yksilöllisen jatkohoidon suunnittelua.

Osasto 42, sisätautien infektiopoliklinikka sekä sairaalan infektioiden torjuntayksikkö muodostavat vahvan infektiosairauksien osaamisalueen, joka toimii alueellisesti infektiota ehkäisevässä työssä, terveydenhuoltohenkilöstön koulutuksissa ja muussa kehittämistyössä asiantuntijana. Toimimme samalla koko pohjoista OYS:n erityisvastuualuetta palvelevana asiantuntijana.

Opiskelijoille osasto 42 on monipuolinen oppimisympäristö, jonka toiminnassa korostuvat infektiopotilaiden erilaiset hoitokäytännöt sekä potilaan ohjaus vaativissa eristys- ja muissa infektioiden hoitoon liittyvissä kysymyksissä.

Vastuuhenkilöt:
erikoislääkäri Heikki Kauma
osastonhoitaja Tarja Ollikainen

 Yhteystiedot

​Puhelin: 08 315 3421

Vierailuaika: ma-su 13-19

Käyntiosoite:
Kajaanintie 50
90220 Oulu
A9-ovi
R-kerros

Postiosoite:
Medisiininen tulosalue
PL 20
90029 OYS