Etusivu > Palvelut > Tehohoito > Teho-osastot

Teho-osastot

Oulun yliopistollisen sairaalan leikkaus- ja tehohoidon tulosyksikössä toimii 22 paikkainen teho-osasto. Se vastaa sairaanhoitopiirin vaativasta suunnitellusta aikuisten kirurgian jälkeisestä ja päivystysluontoisesta tehohoidosta.

Teho-osastoon kuulu kaksi yksikköä (Teho 1 ja Teho 2). Toimintaa tarkastellaan, suunnitellaan ja toteutetaan yhtenä kokonaisuutena.

Teho 1

Teho 1 sijaitsee ensimmäisessä kerroksessa päivystyspoliklinikan ja röntgenosaston välittömässä läheisyydessä.

Yksitoistapaikkaisella Teho 1:llä hoidetaan potilaat, jotka vaativat päivystyksellisesti tehohoitoa elintoimintojensa ylläpitämiseen ja tukemiseen, kuten vaikeat verenmyrkytyspotilaat ja monivammapotilaat.

Lisäksi osastolla hoidetaan potilaita, joiden hoito on alueellisesti keskitetty Oulun yliopistolliseen sairaalaan, kuten palovammapotilaat ja vaikeaa akuuttia hengitysvajausoireyhtymää sairastavat aikuiset.

Teho-osaston yhteydessä toimii tehovalvontayksikkö, jossa on 4 hoitopaikkaa potilaille, joilla on lievä elintoimintahäiriö.

Teho 2

Teho 2 sijaitsee toisessa kerroksessa keskusleikkausosaston läheisyydessä

Yksitoistapaikkaisella Teho 2:lla hoidetaan tehohoitoa tarvitsevia potilaita, jotka ovat läpikäyneet suunnitellun tai päivystyksellisen vaativan kirurgisen toimenpiteen, kuten avosydän-, verisuoni- tai neurokirurgisen leikkauksen. Osastolla hoidetaan myös monivammapotilaita.

Teho 2 huolehtii sairaalan sisäisestä elvytystoiminnasta.

Hoitotoiminta

  • Potilaan elintoimintoja tarkkaillaan ja tuetaan keskeytymättömästi asianmukaisen teknologian keinoin.
  • Hoito perustuu laadukkaaseen ja osaavaan lääke- ja hoitotieteellisen osaamiseen. 
  • Tehohoidossa korostuu eri ammattiryhmien yhteistyö.
  • Hoidon tavoitteena on tilapäisen kuolemanvaaran välttäminen elintoimintoja tukemalla.
  • Pyrkimyksenä on potilaan palaaminen laadultaan hyväksyttävään elämään.
  • Potilaiden toipumista tuetaan vuodeosastolla ns. tehohoitajakonsultaatiokäynneillä.
  • Pitkään tehohoidossa olleiden potilaiden toipumista tuetaan tehohoidon jälkipoliklinikalla

Tehostetun hoidon osastoilla työskentelee noin 150 henkilöä eri ammattiryhmistä. 

Moniammatilliseen hoitotiimiin osallistuu myös muiden erikoisalojen lääkäreitä sekä tarvittaessa sosiaalityötekijä, sairaalasielunhoitaja, fysioterapeutti sekä kriisiterapeutit. 

 Content Editor