Etusivu > Palvelut > Tehohoito > Teho-osastot


Teho- ja tehovalvontaosasto

​Hoidamme teho-osastolla kriittisesti sairastuneita tai vammautuneita aikuispotilaita kaikilta lääketieteen erikoisaloilta. Myös osa kriittisesti sairastuneista tai vammautuneista lapsista voidaan hoitaa aikuisten teho-osastolla. Suurin osa potilaistamme tarvitsee hengityslaitehoitoa ja verenkierron tukihoitoja. Potilas viipyy tehohoidossa keskimäärin kolme vuorokautta, mutta hoito voi joskus kestää jopa viikkoja tai muutamia kuukausia.

Teho- ja tehovalvontaosastolla tapahtuvan hoidon syynä voi olla esimerkiksi vaikea infektio, hengitys- tai verenkiertovajaus, akuutti munuaisten vajaatoiminta tai muu vakava elintoimintahäiriö tai sen uhka. Muita teho- ja tehovalvontaosastolla hoidettavia potilasryhmiä ovat mm. monivammapotilaat, neurokirurgiset ja neurologiset potilaat, kuten aivovamma, aivoverenvuoto- sekä vaikeista keskushermoston toimintahäiriöistä kärsivät potilaat. Suurten kirurgisten toimenpiteiden kuten sydänleikkauksen, laajan vatsaelin- tai verisuonikirurgian jälkeen potilas voi tarvita tehohoitoa ensimmäisinä leikkauksen jälkeisinä päivinä.

Potilas tulee teho- tai tehovalvontahoitoon tavallisimmin OYSi​n yhteispäivystyksestä, leikkaussalista, vuode- tai valvontaosastolta, mutta myös sairaalasiirtona toisesta alueemme sairaalasta. Heti osastolle tulovaiheessa tehdään arvio potilaan tilan vakauttamiseksi vaadittavista välittömistä hoitotoimenpiteistä ja suunnitelma tarvittavista jatkotutkimuksista elintoimintahäiriöiden vaikeusasteen ja hoidon kiireellisyyden mukaan. Potilaan siirryttyä jatkohoitoon vuodeosastolle, osaston henkilökunnalla on mahdollisuus konsultoida teho-osastoa vitaalielintoimintojen hoitoon liittyvissä erityiskysymyksissä tai toipumisen mahdollisesti komplisoituessa.  

Hoidon tavoitteena on edistää potilaan toipumista vähintään tehohoitoa edeltävään toimintakykyyn. Tämän tavoitteen mukaisesti hoidossa toteutetaan jo varhaisessa vaiheessa potilaan voinnin ja aiemman toimintakyvyn sallimissa rajoissa kuntoutusta (esim. alaraajojen lihasharjoittelut, istumaan nousut, seisomaan nousut, kävelyharjoitukset). Omatoimisuutta tuetaan kannustamalla jokapäiväisiin normaaleihin toimintoihin. Jotta voimme toteuttaa yksilöllistä potilaskeskeistä hoitoa, toivomme läheisiltä tietoa potilaan taustoista; toiveista ja arvomaailmasta, mikäli potilas ei sitä vointinsa vuoksi itse pysty kertomaan. Läheinen voi halutessaan osallistua potilaan kuntouttamiseen ja toipumisen tukemiseen hoitohenkilökunnan opastamana. Hoitohenkilökunta informoi teitä vierailulle tullessa odotusajasta sekä vierailuajan pituudesta potilaan jaksamisen rajoissa. Potilasta hoitava lääkäri ja tehohoitaja antavat tietoa potilaan tilasta ensisijaisesti potilaan nimeämälle yhteyshenkilölle mikäli potilas ei itse voi vointinsa vuoksi tietoa antaa.

Pitkään tehohoidossa olleen potilaan toipumista ohjataan ja tuetaan tehohoidon jälkiseurantapoliklinikalla kotiutumisen jälkeen.

 

Yhteystiedot

Potilaan vointia voi kysellä numeroista:

Teh​​​o 1

Valvomo:  08 315 3204

Vastaava hoitaja 08 315 2695

Käyntiosoite

Sisäänkäynti: NK-ovi (klo 20 jälkeen A1-ovi, 1. krs Yhteispäivystyksen kautta)
Yksikön sijainti: N3, 1.krs​

​Yleistä sijainneista (mm. kartat, pohjapiirrokset, muutokset, aukioloajat) ja yhteystiedoista sivuston yläreunan linkeissä.

​Kajaanintie 50, 90220 Oulu​​

​Tehovalvonta 

Valvomo: 08 315 3758

Käyntiosoite

Sisäänkäynti: N-ovi (klo 20 jälkeen A1-ovi, 1.krs Yhteispäivystyksen kautta)

Yksikön sijainti: N3, 1.krs


Teho 2

Valvomo: 08 315 3561, 08 315 5092

Vastaava hoitaja 08 315 3696

Käyntiosoite

Sisäänkäynti: N-ovi
Yksikön sijainti: N5, 2.krs​ (klo 20 jälkeen A1-ovi, 1.krs Yhteispäivystyksen kautta)

​Yleistä sijainneista (mm. kartat, pohjapiirrokset, muutokset, aukioloajat) ja yhteystiedoista sivuston yläreunan linkeissä.

​Kajaanintie 50, 90220 Oulu​

Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi(at)ppshp.fi

 

Tilat ja henkilökunta

Teho-osastolla ja tehovalvonnassa on yhteensä 26 potilaspaikkaa ja osasto muodostuu kahdesta eri osastosta Teho 1 ja Teho 2. Teho 1 ja tehovalvonta sijaitsevat ensimmäisessä kerroksessa yhteispäivystyksen läheisyydessä ja siellä ovat potilaspaikat 1-15. Teho 2 sijaitsee toisessa kerroksessa leikkaussalien läheisyydessä ja siellä ovat potilaspaikat 16–26.

Teho- ja tehovalvontahoito toimii ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä (24/7).   Osastolla on päivystysaikanakin (klo 15-7) aina paikalla vähintään kaksi tehohoitoon perehtynyttä lääkäriä. Lisäksi potilashoitoon liittyvät erikoislääkärikonsultaatiot ovat aina hyvin saatavissa.

Tehohoitopotilaan hoitotyöstä vastaa potilaan oma hoitaja. Tehovalvontahoidossa vastaavasti yksi hoitaja huolehtii yleensä kahdesta potilaasta. Teho-osaston sairaanhoitajat on koulutettu toimimaan erityisesti kriittisesti sairaan potilaan hoidossa. Heidän lisäksi hoitotiimiin kuuluu myös lähihoitajia sekä potilaiden päivittäiseen kuntoutuksen osallistuva fysioterapeutti.

Jos potilas tai läheiset tarvitsevat muiden erityistyöntekijöiden, kuten sosiaalityöntekijän, potilasasiamiehen, kriisityöntekijän, sairaalateologin tai oman uskontokunnan edustajan tukea, yhteyden saatte potilaan oman tehohoitajan avulla.  

Koulutamme erikoistuvia lääkäreitä, kriittisesti sairaan potilaan hoitoon suuntautuvia sairaanhoitajia ja muita terveydenhuollon ammattilaisia sekä alan tutkijoita. Teho-osasto huolehtii myös sairaalan sisäisestä elvytystoiminnasta sekä vuodeosastojen hätätilapotilaiden ensihoidosta.

Toivomme, että annatte meille palautetta, jotta voimme mahdollisimman hyvin tukea ja auttaa teitä tai läheistänne.

 

Vastuuhenkilöt

Tehohoidon ylilääkäri Tero Ala-Kokko
Ylihoitaja Marjaana Haataja

Osastonhoitaja Tarja Arvola

Osastonhoitaja Tuija Moisio