Etusivu > Sairaanhoitopiiri > Hinnoittelu


​Hinnoittelu

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin palveluiden hinnoittelu tapahtuu omakustannusperiaatteella perustuen tulos- ja vastuualueittain tehtävään kustannuslaskentaan. Omakustannushinta sisältää suoritteen tuottamisesta aiheutuneet välittömät kustannukset, hallinnon yleiskustannukset ja pääomakustannukset. Sairaanhoitopiirin hinnoittelu ja laskutus vahvistetaan palveluhinnastolla vuosittain.

Palveluhinnasto sisältää sairaanhoitopiirin sairaanhoidollisten avohoitoyksiköiden ja vuodeosastojen potilaiden hoitoon liittyvät palvelut:

  • OYS (laskutuksessa sairaalatunnus 2, somaattinen hoito)
  • Oulaskankaan sairaala (sairaalatunnus 4)
  • OYS:n psykiatrian klinikka (sairaalatunnus 2)
  • Kehitysvammahuollon tulosalue (sairaalatunnus 3)

Tuotteet jaetaan kolmeen ryhmään: DRG-tuotteet, hoitopäivätuotteet ja avohoitokäyntituotteet. Tuotehinnat määritellään kalenterivuodeksi etukäteen ja ne ovat pääsääntöisesti kiinteitä koko vuoden.

Sairaanhoitopiirissä käytetään somaattisten vuodeosastopalvelujen sekä päiväkirurgian ja siihen rinnastettavan muun toiminnan osalta drg-perusteista laskutusta. Muu avohoito, psykiatrinen vuodeosastohoito ja lääkinnällinen kuntoutus laskutetaan oman tuotteistuksen mukaisesti.

 Hinnastot