Etusivu > Palvelut > Tehohoito


Tehohoito

Tehohoidossa valvotaan, ylläpidetään ja tuetaan vaikeasti sairastuneen tai vammautuneen potilaan elintoimintoja. Tehohoitoa voidaan tarvita myös suunnitellusti isojen kirurgisten toimenpiteiden jälkeen.

Oulun yliopistollisen sairaalan operatiivisen tulosalueen tehohoidon yksikössä hoidetaan koko Pohjois-Suomen alueen vaativimmat päivystystehohoitoa vaativat sekä leikkauksen jälkeistä tehohoitoa ja tehovalvontahoitoa tarvitsevat potilaat.

Suurimpina potilasryhminä ovat sydän- ja neurokirurgiset potilaat, vaikeaa infektiota sairastavat potilaat sekä monivamma -potilaat. Tehohoidon yksikön vastuulla on sairaalan sisäinen elvytystoiminta sekä MET (medical emergency team) toiminta.

 Content Editor