PPSHP:n julkaisusarja

Julkaisusarjassa ilmestyneitä julkaisuja voi tilata osoitteesta:

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Konsernipalvelut, PL 10, 90029 OYS

Puhelin (08) 315 4379 tai (08) 315 4171

 

2020

1/2020

Marja Kilpeläinen, Merja Fordell, Sari Hirsikangas, Tarja Hulkko, Kaija Paakki-Tiainen, Tuire Rauhala, Petteri Repo, Maarit Simula:
Sijaisten käytön uudelleenorganisointi Oulun yliopistollisessa sairaalassa
Pilottihankkeen loppuraportti

2018

1/2018

Pirkko Nikula, Tarja Pölkki, Sirkka-Liisa Hannola, Tiina Kemppainen, Raija Keränen, Piia Mettovaara, Anitta Nykyri, Jaana Stolt, Paula Viramo, Anne Korhonen, Jaana Roininen, Seija Miettinen:
Näyttöön perustuva alueellinen imetysohjauksen yhtenäinen toimintamalli:
Hinta (sis. alv:n) 25 €

2/2018

Minna Mäkiniemi, Aino-Liisa Oukka:
Kliinisen tutkimuksen merkitys - Kuinka Oulun yliopistollisessa sairaalassa tehty tieteellinen tutkimus on muuttanut potilaan hoitoa

3/2018

​Kaija Lipponen, Pirjo Kejonen, Maija-Helena Keränen, Katja Knuuti, Jenni Ontero:
Kaatumisten ehkäisy sairaalassa
Toimintamallin rakentaminen ja käyttöön otto

Hinta (sis. alv:n) 25 €

 

2017

1/2017

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri:
Julkaisusarjan toimintaperiaatteet ja ohjeet kirjoittajalle
(ilmainen)

 

2015

1/2015

Pia Liljamo, Päivi Lavander ja Pirjo Kejonen:
Hoitohenkilöstön mitoitus Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä v. 2013–2014. Hankkeen loppuraportti
Hinta (sis. alv:n) 25 €

2011 

1/2011

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri:
Julkaisusarjan toimintaperiaatteet ja ohjeet kirjoittajalle
(ilmainen)

 

2/2011

Anne Korhonen, Maiju Ansamaa, Helena Eronen, Paula Haapalainen, Terttu Koskela, Seija Miettinen, Liisa Ukkola:
KUMPPANUUS KANNATTAA - työelämän ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö opinnäytetöiden ohjauksessa ja tulosten hyödyntämisessä

Hinta (sis. alv:n) 20 €

2009

1/2009

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri:
Julkaisusarjan toimintaperiaatteet ja ohjeet kirjoittajalle
(Päivitetyt ohjeet: ks. julkaisu 1/2011)

(ilmainen)

 

2/2009

Outi Kääriäinen, Anne-Maria Törmä, Kaarina Torppa, Leena Paasivaara:
Vetovoimaisen hoitotyön malli ja sen piirteitä OYS:n ERVA-alueen sairaaloissa

Hinta (sis. alv:n) 10 €

2008

1/2008

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri:
Julkaisusarjan toimintaperiaatteet ja ohjeet kirjoittajalle
(Päivitetyt ohjeet: ks. julkaisu 1/2011)
(ilmainen)

 

 2/2008

Riittaliisa Aikkila, Henri Kivelä, Riikka Knuuti, Anne Ruopuro, Laura Piila, Kaisu Jänkälä, Juha Korpelainen, Kaarina Torppa:
PPSHP:n laatupalkintokilpailun kehittäminen. Julkaisu ainoastaan sähköisenä PDF-tiedostona.

 

3/2008

Kaija Lipponen, Liisa Ukkola, Outi Kanste, Helvi Kyngäs (toim.):
Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyönä tuotetut potilasohjauksen toimintamallit
15 e

 

4/2008

Karita Pesonen, Leea Järvi, Lea Määttä, Anni Alatulkkila, Terhi Jokelainen, Suvi Helanen, Leena Kultalahti, Jaana Laitinen, Eija Orreveteläinen, Minna Rehula, Maiju Österman, Markku Alen, Tapani Ebeling, Antero Kesäniemi, Sirkka Keinänen-Kiukaanniemi:
Näkkyykö napa - Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelman toimeenpanohankkeen toteutus ja tulokset Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 2003 - 2007
20 e

2007

1/2007

Sirpa Karstinen, Irene Keskihannu, Hilkka Manner, Pirjo Mäkeläinen, Satu Peurasaari, Liisa Vilmi-Johansson:
Tietoa potilaan oikeuksista ennen hoitoa, hoitotilanteessa ja hoidon päättymisen jälkeen
Julkaisu ainoastaan sähköisenä PDF-tiedostona.

 

2/2007

Aino-Liisa Jussila, Minna Karvali, Päivi Lavander, Raija Paloste, Tuija Parkkonen, Mervi Rytilahti:
Hoitoisuusluokitusmittari sädehoitotyöhön, SÄDEHOI-kehittämisprojektin loppuraportti
25 e

2006

1/2006

Heli Rantsi, Kerttu Hämäläinen:
PAST-toiminta (potilaan avustus- ja siirtotavat) Oulun yliopistollisessa sairaalassa
10 e

 

2/2006

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri:
Julkaisusarjan toimintaperiaatteet ja ohjeet kirjoittajalle
(Päivitetyt ohjeet: ks. julkaisu 1/2011)
Ilmainen

 

3/2006

Sari Nevakivi:
Tuloskortin (BSC) käyttöönottoprosessi Oulun yliopistollisessa sairaalassa
15 e

 

4/2006

Kaija Lipponen, Helvi Kyngäs, Maria Kääriäinen (toim.):
Potilasohjauksen haasteet. Käytännön hoitotyöhön soveltuvat ohjausmallit
25 e

 

5/2006

Pirkko Rautiola, Leena Hassi, Tapani Kallanranta:
Apuvälinepalveluiden alueellinen toiminta- ja organisaatiomalli
25 e

 

Aiemmat julkaisut

 

1/2005 

Terttu Harju, Tapani Ebeling, ym:

Uniapnean diagnostiikka ja hoito. 

Julkaisu ainoastaan sähköisenä julkaisuna.

 

2/2005

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri:

Julkaisusarjan toimintaperiaatteet ja ohjeet kirjoittajalle

(Päivitetyt ohjeet: ks. julkaisu 1/2011)

ilmainen

 

1/2004

Kari Kiviaho, Ilkka Winblad, Jarmo Reponen:

Terveydenhuollon informaatioteknologian käyttö Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella

 

1/2003

Heljä Huusko, Britt-Marie Myllylä:

Sairaanhoitajan ammatillisen osaamisen kehittäminen

 

2/2003

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri:

Julkaisusarjan toimintaperiaatteet ja ohjeet kirjoittajalle

(Päivitetyt ohjeet: ks. julkaisu 1/2011)

 

1/2002

Antti Jounela (Toim.), Mauno Lilja (Vast. toim.):

 W. J. Kaipainen ETURINTAMIEN MIES

25 e

(henkilökunnalle 15 e)

 

1/2002

Antti Jounela (Toim.), Mauno Lilja (Vast. toim.):

W. J. Kaipainen ETURINTAMIEN MIES

25 e

(henkilökunnalle 15 e)

 

1/2001

Tuulikki Kejonen (Toim.):

Antakaa minulle ihminen. Antologia Visalan sairaalassa vuosina 1966 -1988 ilmestyneen Rohto-lehden sivuilta

10 e

 

2/2001

Aino-Liisa Jussila, Pirjo Ruikka, Johanna Kangas, Tiina Junkkonen, Sinikka Karjalainen:

Yksilövastuinen hoitotyö Oulun yliopistollisen sairaalan sädehoito-osastolla - Sädehoitoa saavan polikliinisen rintasyöpäpotilaan näkökulma

8 e

 

1/2000

Helvi Kyngäs, Toini Jämsä, Raija Mikkonen, Eeva-Maija Nousiainen, Mervi Rytilahti, Pirkko Seppänen, Ritva Vaattovaara:

"Terveys ei ole enää itsestään selvyys. Se on elämän suuri lahja"

8 e

 

2/2000

Kaija Pajander, Kaija Rajala:

"Selevästi ne puhu rämpsynsä"

8 e

 

3/2000

Terttu Harju, Terttu Keinänen, Vuokko Kinnula:

 Astma - alueellinen tutkimus-, hoito- ja potilasohjaussuunnitelma

17 e

(shp:n tk:t ja erityisvastuualueen sairaalat veloituksetta)

 

4/2000

Terttu Harju, Vuokko Kinnula:

Keuhkoahtaumatauti - alueellinen tutkimus- ja hoito-ohjeisto

17 e

(shp:n tk:t ja erityisvastuualueen sairaalat veloituksetta)

 

5/2000

Aarne Nikkonen:

Omaisnäkökulma Visalan sairaalan ja avohoidon mielenterveys palvelujen laatuun

8 e

 

6/2000

Irma Teirilä:

 Leikkaushaavan elinkaari

8 e

 

7/2000

Eija Skarp, Terttu Estama, Toini Jämsä, Leena Konttinen, Marketta Leinonen, Sisko Raappana, Maija Tuomikumpu-Kari, Tuula Utunen, Anita Vikeväinen:

Psoriaasipotilaan ohjauksen kehittäminen

7 e

 

8/2000

POISTETTU

Matti Nuutinen (Toim.):

Hoitoketjukäsikirja (päivitetty):

 Osa 1: OYS:n sairaanhoidolliset palveluyksiköt, erikoisalakohtaiset vastuulääkärit, diagnoosikohtaiset hoitoketjut

 Osa 2: Jäsenkuntien tiedot

Päivitetyt Hoitoketjukäsikirjan tiedot Internetissä osoitteessa

www.ppshp.fi

 

9/2000

Maija-Leena Pönkkö, Juha Moring (Toim.)

Lasten, nuorten ja aikuisten psykiatria. Tutkimusten ja hoidon selvittäminen, kehittäminen ja arviointi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä vuosina 1998 - 2000

17 e

 

10/2000

Onni Niemelä, Pekka Laine:

Päihdeongelmainen potilas. Päihteiden aiheuttamat terveyshaitat, tunnistus ja hoito 

17 e

(shp:n tk:t veloituksetta)

 

11/2000

Hilkka Manner, Erja Marjeta:

Selkäydinvamma elinikäinen kumppani. Selvitys traumaattisen selkäydinvamman vuosina 1990 - 1998 saaneiden hoidosta, kuntoutuksesta ja jatkoseurannasta OYS:n vastuualueella

17 e

 

1/1999

Pirkko Honka (Toim.)Sydän- ja verisuonisairauteen liittyvän ohjauksen kehittäminen

 

2/1999

Ritva Aho, Irja Lepola:

Aivokasvainpotilaan ajatukset hoidon laadun kehittämisen lähtökohtana

 

1/1998

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri:

Julkaisusarjan toimintaperiaatteet ja ohjeet kirjoittajalle

(Päivitetyt ohjeet: ks. julkaisu 1/2011)

ilmainen

 

3/1998

Turo Manninen:

Pohjoisen Suomen sairaanhoidon historia

25 e

(henkilökunnalle 18 e)

 

4/1998

Eila Onnela, Ritva Svenström:

Oulu-hoitoisuusluokituksen kehittäminen Oulun yliopistollisessa sairaalassa 1995-1997: loppuraportti

17 e

 

5/1998

Lea Lindvall, Britt-Marie Myllylä

Syöpäpotilaan hoidon jatkuvuus

12 e

 

6/1998

Merja Nikkonen, Kari Lehtinen, Pentti Ollanketo:

Hoidon laadun arvioinnin ja mittaamisen kehittäminen Visalan sairaalassa ja avohoidossa 1994-1996

17 e

 

7/1998

Eila Onnela:

Hoidon laatu sairaalaan tulotilanteessa

5 e

 

8/1998

Aila Alarauhio, Johanna Keränen, Minna Mäki, Eila Rautio:

…pitäisi enemmän asettua potilaan kenkiin ... Kroonista tulehduksellista suolistosairautta sairastavan potilaan kokemuksia turvallisuudesta osastohoitojakson aikana

3 e

 

9/1998

Riitta Mäkeläinen, Annikki Olsbo:

Onnistuuko kolonoskopia OYS:n gastroenterologian tutkimusosastolla?

7 e

 

10/1998

Aarne Nikkonen:

Visalan sairaalan ja avohoidon mielenterveyspalvelut kunta asiakkaiden näkökulmasta

8 e

 

11/1998

Antero Koivula:

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin erityisvastuualueen arkistoselvitys

8 e

(erityisvastuualueelle veloituksetta)

 

12/1998

Pirjo Konola:

Telemaattiset apuvälinepalvelut: erityisvastuualueen esiselvitys

8 e

(erityisvastuualueelle veloituksetta)

 

13/1998

Anne Korhonen (Toim.):

Lapsipotilaan hoidon jatkuvuus

12 e

 

14/1998

Tuulikki Kronqvist, Marja-Leena Mielonen, Liisa Vanhanen (Toim.):

Laatua hoidon alusta. Raportti psykiatrian klinikan hoitotyön laatuprojektista vuosina 1994-1996

12 e

 

15/1998

Maija-Leena Pönkkö:

Nuorisopsykiatristen palvelujen tarve ja hoidon painopisteet Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

 

16/1998

Maisa Toljamo, Maija Hentinen, Toini Jämsä, Tuula Heikkinen, Anneli Hiltunen, Leena Järvimäki:

Parkinsonin tautia sairastavien potilaiden elämänlaatu ja selviytyminen

12 e