Etusivu > Palvelut > Keuhkosairaudet > Osasto 40A


Sisätautikeskuksen osasto 1

​​Sisätautikeskuksen osasto 1A (keuhko-osasto)

Osasto A-puoli on keskittynyt keuhkosairauksien akuuttihoitoon. Sairaansijojen lisäksi osastolla on valvontahuone, jossa hoidetaan muun muassa akuutteja hengitysvajauspotilaita. Tavallisimpia sairauksia, joita tutkimme ja hoidamme, ovat astman ja keuhkosairauksien pahenemisvaihe, komplisoitunut keuhkokuume, vaikea krooninen hengitysvajaus, keuhkosyöpä, keuhkopussin nesteily, tuberkuloosi ja keuhkokudoksen sairaudet. Osastolla tutkitaan myös ammattiastmaa, keuhkoverenpainetautia, keuhkonsiirtopotilaita ja unenaikaisia hengityshäiriöitä sekä tehdään keuhkoputken tähystyksiä ja pleuratoimenpiteitä. Osasto 1A, keuhkofunktio, bronkoskopia sekä sisätautien poliklinikan yhteydessä toimiva keuhkopoliklinikka muodostavat vahvan keuhkosairauksien osaamiskeskuksen. 

 

Sisätautikeskuksen osasto 1B

Osaston B-puoli on sisätautien vuodeosasto, jossa hoidetaan sisätautien osaamista vaativia akuuttipotilaita. Tänne on keskitetty munuaispotilaiden ja endokrinologisten (mm. diabetes) potilaiden vuodeosastohoito. Lisäksi osastolla hoidetaan infektiosairauksia ja laaja-alaisesti myös muita sisätauteja sairastavia potilaita. Osaston vakituisina erikoislääkäreinä toimivat munuaissairauksiin ja infektiosairauksiin erikoistuneet sisätautilääkärit. Reumakirurgian osaston 10 ollessa kiinni hoidamme myös reumasairauksien akuuttihoitoa vaativia sisätautipotilaita.

 

Yhteystiedot

Sisätautikeskuksen osasto 1A

Puhelin: 08 315 4231 
Fax: 08 315 6044

Sisätautikeskuksen osasto 1B

Puhelin: 08 315 4241
Fax: 08 315 6229

Vierailuaika: klo 12-19

Käyntiosoite
Kajaanintie 50
sisäänkäynti: S
sijainti: S4, 4.krs

Postiosoite
Oulun yliopistollinen sairaala
Somatiikan toimialue
PL 1​0
90029 OYS ​

Vastuuhenkilöt

erikoislääkäri Katriina Kahlos
osastonhoitaja Tarja Herronen