Etusivu > Palvelut > Lapset ja nuoret > Leikki- ja nuorisotoiminta


Leikki- ja nuorisotoiminta

​OYS:n lastenosastoilla tarjotaan lapsille mahdollisuus leikkiin ja varhaiskasvatukseen. Nuorisollekin järjestetään mieltä virkistävää toimintaa.

Lastenosastoilla potilaiden ikäjakauma on 0–16-vuotta, joten toimintaa suunnitellaan yksilöllisesti tekijän iän, taitojen, kiinnostuksen ja jaksamisen mukaan. Osastoilla on eri-ikäisille lapsille ja nuorille sopivia leikkivälineitä, kirjoja, pelejä ja askartelutarvikkeita.

Toiminnan tavoitteena on tuottaa iloa ja mielihyvää ja sitä kautta edistää lasten ja nuorten toipumista ja kuntoutumista. Jos lapsi tai nuori ei pääse poistumaan huoneestaan, toiminta viedään lapsen luo.

Leikkitoiminta

Sairaalassa lastentarhanopettaja tai askartelunohjaaja on varhaiskasvattajana moniammatillisen työryhmän pedagoginen asiantuntija, joka tarvittaessa tukee lapsen hoitoa ja kuntoutusta varhaiskasvatuksen menetelmin.

Toimimme leikin mahdollistajana suunnitellen, kehittäen ja toteuttaen lapsen ikään ja kehitystasoon sopivaa toimintaa. Ensisijaisena toteutusmenetelmänä ovat leikin eri muodot; mielikuvitusleikit, roolileikit, sairaalaleikit, pelit, rakentelu, luova toiminta, kädentaidot, loruttelu, lukeminen ja musisointi. 

Leikin tavoitteena on tuottaa iloa ja onnistumisen kokemuksia. Leikin avulla lapsi voi käsitellä erilaisia tunteita, oppia uusia asioita ja kehittää monipuolisesti taitojaan. Tarvittaessa leikki voi myös helpottaa tutkimuksiin ja toimenpiteisiin valmistautumista ja sairaalaympäristöön sopeutumista. 

Toimintaa nuorille      

Nuorille tarjotaan tekemistä ja läsnäoloa heidän toiveittensa ja tarpeittensa mukaan. Nuorten kanssa toiminta painottuu ajankuluun ja viihtymiseen.

 

 Yhteystiedot

​Puhelin  08 315 5320 ja 08 315 5131 

Käyntiosoite 
Kajaanintie 50, 90220 Oulu 

Postiosoite 
Lasten ja naisten tulosalue, PL 23,
90029 OYS 

 

Vastuuhenkilöt

Mertaniemi Anna-Maija, osastonhoitaja

Rauatmaa Mervi, lastentarhanopettaja 
Saukkonen Marja, askarteluohjaaja 

 

Pallomeri