Etusivu > Palvelut > Lapset ja nuoret > Leikki- ja nuorisotoiminta


Leikki- ja nuorisotoiminta

​OYS:n lastenosastoilla tarjotaan lapsille mahdollisuus leikkiin ja varhaiskasvatukseen. Nuorisollekin järjestetään mieltä virkistävää toimintaa.

Lastenosastoilla potilaiden ikäjakauma on 0–16-vuotta, joten toimintaa suunnitellaan yksilöllisesti tekijän iän, taitojen, kiinnostuksen ja jaksamisen mukaan. Osastoilla on eri-ikäisille lapsille ja nuorille sopivia leikkivälineitä, kirjoja, pelejä ja askartelutarvikkeita.

Toiminnan tavoitteena on tuottaa iloa ja mielihyvää ja sitä kautta edistää lasten ja nuorten toipumista ja kuntoutumista. Jos lapsi tai nuori ei pääse poistumaan huoneestaan, toiminta viedään lapsen luo.

Leikkitoiminta

Sairaalassa lastentarhanopettaja tai askartelunohjaaja on varhaiskasvattajana moniammatillisen työryhmän pedagoginen asiantuntija, joka tarvittaessa tukee lapsen hoitoa ja kuntoutusta varhaiskasvatuksen menetelmin.

Toimimme leikin mahdollistajana suunnitellen, kehittäen ja toteuttaen lapsen ikään ja kehitystasoon sopivaa toimintaa. Ensisijaisena toteutusmenetelmänä ovat leikin eri muodot; mielikuvitusleikit, roolileikit, sairaalaleikit, pelit, rakentelu, luova toiminta, kädentaidot, loruttelu, lukeminen ja musisointi. 

Leikin tavoitteena on tuottaa iloa ja onnistumisen kokemuksia. Leikin avulla lapsi voi käsitellä erilaisia tunteita, oppia uusia asioita ja kehittää monipuolisesti taitojaan. Tarvittaessa leikki voi myös helpottaa tutkimuksiin ja toimenpiteisiin valmistautumista ja sairaalaympäristöön sopeutumista. 

Toimintaa nuorille      

Nuorille tarjotaan tekemistä ja läsnäoloa heidän toiveittensa ja tarpeittensa mukaan. Nuorten kanssa toiminta painottuu ajankuluun ja viihtymiseen.

 

 Yhteystiedot

Rauatmaa Mervi, varhaiskasvatuksen opettaja  p. 040 162 9781​
Saukkonen Marja, askartelunohjaaja p. 040 354 0282

Käyntiosoite 
Kajaanintie 50, 90220 Oulu 

Postiosoite 
Oulun yliopistollinen sairaala

Leikki- ja nuorisotoiminta

PL 23​ 
90029 OYS 

 ​

  

 

Pallomeri