Etusivu > Tutkimus ja opetus > Eettinen toimikunta > Lausunnon hakeminen


Lausunnon hakeminen

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​PPSHP:n alueellinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta antaa lausuntoja OYS-erityisvastuualueella tehtävistä lääke- ja terveystieteellisistä tutkimuksista, jotka kuuluvat tutkimuslain piiriin. Toimikunnalla on myös kudoslain ja biopankkilain mukaisia lausunnonantotehtäviä. Eettinen toimikunta seuraa ja ohjaa myös tutkimuseettisten kysymysten käsittelyä alueellaan.

Eettisen toimikunnan antama lausunto on aina ennakkoarvio tutkimussuunnitelmasta.

Lausuntohakemus uudesta tutkimussuunnitelmasta

HUOM! Eettiselle toimikunnalle toimitettavat lomakkeet ja malliasiakirjat on päivitetty vastaamaan ajantasaista lainsäädäntöä (31.1.2022). 1999/488​

Lausuntohakemus ja malliasiakirjat löytyvät oikeasta sivuvalikosta.
Toimita lausuntohakemuksen liitteeksi:

​Monikeskustutkimuksista kansallinen lausunto haetaan siltä alueelliselta eettiseltä toimikunnalta, jonka alueella tutkimus pääasiassa suoritetaan ja jonka alueella koordinoiva päätutkija toimii.

​Lausuntohakemus tutkimuksen merkittävästä muutoksesta 

HUOM! UUSI LOMAKE: Lausuntohakemus tutkimuksen merkittävästä muutoksesta​​

Lausuntohakemus ​tutkimuksen merkittävästä muutoksesta tehdään silloin, kun tutkimuksen perusluonne säilyy ennallaan, mutta tutkimussuunnitelmaan tulee lisäyksiä ja/tai muutoksia. Lausuntohakemus kliinisen lääketutkimuksen merkittävästä muutoksesta löytyy Tukijan sivuilta

Liitteeksi:

  • Tutkimussuunnitelma (alkuperäinen, jossa muutokset on esitetty selkeästi / poistettu teksti yliviivattuna ja lisätty teksti alleviivattuna / musta teksti)
  • Muuttuneet asiakirjat (versionumero + pvm)
  • Johtavan tutkijan lausunto tutkimuksen eettisyydestä


L
ausuntohakemuslomakkeessa tulee olla lyhyt suomenkielinen yhteenveto muutosten ja lisäysten sisällöstä sekä niiden eettinen arviointi.

Lausuntohakemus näytteiden ja niihin liittyvien tietojen ​​siirrosta biopankkiin

Eettisellä toimikunnalla on tutkimuslain lisäksi biopankkilain ja kudoslain mukaisia lausunnonantotehtäviä.  

Lausuntohakemus liitteineen lähetetään sille eettiselle toimikunnalle, jonka alueella näytteet sijaitsevat. Ennen lausuntohakemuksen laatimista suositellaan ottamaan yhteyttä näytteet vastaanottavaan biopankkiin ja selvittämään onko biopankki valmis vastaanottamaan näytteet.  Näytteet voi siirtää korkeakoulu, tutkimuslaitos, terveydenhuollon toimintayksikkö tai muu yksikkö.

Henkilöille, joiden näytteitä ja tietoja on tarkoitus siirtää biopankkiin tiedotetaan asiasta.Niin sanottu henkilökohtainen tiedonanto on ensisijainen menettelytapa. Valvira ratkaisee voidaanko käyttää niin sanottua julkista tiedonantoa tilanteissa, joissa henkilökohtainen tiedonanto ei ole mahdollista näytteiden iän, suuren määrän tai muun syyn vuoksi. Ks. Julkisen tiedonantomenettelyn edellytysten arviointi Valvirassa ja Sosiaali- ja terveysministeriön asetus biopankin tiedonannosta.  

Yhteyshenkilölle ilmoitetaan hakemuksen mahdolliset puutteet, lausuntohakemuksen käsittelyä koskevat tiedot sekä lähetetään eettisen toimikunnan lausunto ja mahdollinen lausuntomaksu. Jos lausuntohakemuslomakkeeseen varattu tila ei riitä, voi tarvittaessa käyttää erillistä liitettä.

Lausuntohakemus biopankkitutkimuksesta

Kun biopankkitutkimukseen, eli biopankin hallussa olevien näytteiden ja niihin liittyvien tietojen käytöstä tutkimukseen, tarvitaan eettisen toimikunnan lausunto, lausuntoa voi hakea lausuntohakemuslomakkeella.  Ennen lausuntohakemuksen laatimista suositellaan ottamaan yhteyttä biopankkiin ja selvittämään,  onko biopankilla kyseisiä näytteitä ja millainen on biopankin prosessi näytteiden ja niihin liittyvien tietojen luovuttamiseksi.

 

 Content Search

 

 

Ilmoitus eettiselle toimikunnallehttps://www.ppshp.fi/dokumentit/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B15144848-5D4E-4849-9F39-9DB4263D606E%7D&file=Ilmoitus_eettiselle_toimikunnalle.docx&action=default&DefaultItemOpen=1Ilmoitus eettiselle toimikunnalle
Ilmoitus kansallisesta lausunnostahttps://www.ppshp.fi/dokumentit/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B669AA780-A9D6-4DD2-8487-9B182770B2FD%7D&file=Ilmoitus_kansallisesta_lausunnosta.docx&action=default&DefaultItemOpen=1Ilmoitus kansallisesta lausunnosta
Lausuntohakemushttps://www.ppshp.fi/dokumentit/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B88096A4A-C24D-468F-A017-9237C6272A17%7D&file=Lausuntohakemus.docx&action=default&DefaultItemOpen=1Lausuntohakemus
Lausuntohakemus näytteiden ja tietojen siirrosta biopankkiinhttps://www.ppshp.fi/dokumentit/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B170DCA6B-83DE-4629-B053-A63887F1870B%7D&file=Lausuntohakemus_naytteiden_ja_tietojen_siirrosta_biopankkiin.docx&action=default&DefaultItemOpen=1Lausuntohakemus näytteiden ja tietojen siirrosta biopankkiin
Lausuntohakemus tutkimuksen merkittävästä muutoksestahttps://www.ppshp.fi/dokumentit/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B7DF88D0C-0696-4319-A365-F4248C5CEEBF%7D&file=Lausuntohakemus%20tutkimuksen%20merkitt%C3%A4v%C3%A4st%C3%A4%20muutoksesta.docx&action=default&DefaultItemOpen=1Lausuntohakemus tutkimuksen merkittävästä muutoksesta