Strategia

Alueemme asukkaat saavat kaikissa tilanteissa myös jatkossa vaativimmat terveyspalvelunsa Oulun yliopistollisesta sairaalasta ja Oulaskankaan sairaalasta. Tämän varmistamme kehittämällä organisaatiotamme, uudistamalla toimitilojamme ja palveluprosessejamme sekä tekemällä yhteistyötä omistajiemme, yliopiston ja muiden yhteistyökumppaniemme kanssa.

Vuonna 2020 uudistetun strategian keskeinen osa-alue on OYS 2030 -uudistamisohjelma. Tavoitteena on rakentaa uusi sairaala mahdollisimman avohoitopainotteiseksi ja vain sellaiselle erikoissairaanhoidolle, jota ei ole mahdollista tuottaa sähköisinä palveluina tai perustason sote-palveluiden yhteydessä. 

Terveyden edistämistyöllä vaikutamme ihmisten elintapoihin ja kannustamme heitä ottamaan enemmän vastuuta terveydestään. Strategia 2020– ohjaa toimintamme ja taloutemme suunnittelua, kehittämistä ja johtamista. Sen päämääränä on varmistaa, että alueemme ja koko Pohjois-Suomen väestö saa tasavertaiset ja korkeatasoiset palvelut. Palveluja voidaan kehittää sekä parantaa kustannustehokkuutta ja vaikuttavuutta.​