Strategia

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategia uudistettiin vuonna 2016. Strategia 2016- ohjaa sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden suunnittelua, kehittämistä ja johtamista. Sen päämääränä on varmistaa, että alueen väestö saa tasavertaiset ja korkeatasoiset palvelut, palveluja voidaan kehittää ja että kustannustehokkuutta ja vaikuttavuutta voidaan parantaa. Sairaanhoitopiiri on palveluja tarvitsevia potilaita varten. 

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun yliopistollisen sairaalan tavoitteena on turvata alueensa ja koko Pohjois-Suomen asukkaille korkeatasoiset erikoissairaanhoidon palvelut kaikissa tilanteissa. Tähän päästään kehittämällä organisaatiota, uudistamalla toimitiloja ja palveluprosesseja sekä tekemällä yhteistyötä omistajien, yliopiston ja muiden yhteistyökumppanien kanssa. Terveyden edistämistyöllä vaikutetaan ihmisten elintapoihin ja heitä kannustetaan ottamaan enemmän vastuuta omasta terveydestään.

Sairaanhoitopiiri on aktiivisesti mukana maakunnan hyvinvointiohjelman toteuttamisessa ja koko sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän ja sitä ohjaavan lainsäädännön kehittämisessä valtakunnallisten päätösten mukaisesti.