Etusivu > Tutkimus ja opetus > Eettinen toimikunta > Tiedoksi toimikunnalle


Tiedoksi toimikunnalle

​​​​​Korjaukset ja lisäselvitykset  

Toimikunta voi pyytää korjauksia tai täydennyksiä lausuntohakemuksesta tietyiltä osin (esim. potilastiedote ja suostumusasiakirja). 

Toimikunnalle toimitetaan:

  • lomake Ilmoitus eettiselle toimikunnalle, jossa kerrotaan miten toimikunnan esittämät korjaukset ja täydennykset on huomioitu.
  • dokumenttien korjatut versiot pdf-tiedostoina. Muutokset merkitään  selkeästi  (Lisätty uusi teksti merkitään alleviivauksella. Poistettu teksti merkitään yliviivauksella. Tekstin värinä musta). Muista päivittää versionumero ja päiväys.

Korjausten ja lisäselvitysten toimitus sähköpostitse: eettinentoimikunta (at) ppshp.fi

Ilmoitus kansallisesta lausunnosta 

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueelliselle lääketieteelliselle tutkimuseettiselle toimikunnalle toimitetaan tieto alueella käynnistyneistä tutkimuksista, joista on saatu kansallinen eettisen toimikunnan lausunto joltakin toiselta eettiseltä toimikunnalta.

PPSHP:ssä käynnistyvä tutkimus liitetään aina ensin tutkimusdiaariin. Tätä varten täytetään lupalomake, joka toimitetaan tutkimussihteerille​. Eettistä toimikuntaa varten tehdään ilmoitus kansallisesta lausunnosta

Ilmoituksen liitteenä toimikunnalle toimitetaan kopio muualta saadusta eettisen toimikunnan kansallisesta lausunnosta ja pöytäkirjaotteista, joista ilmenee, että Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella oleva keskus on hyväksytty tutkimuskeskukseksi, ja kuka on keskuksessa vastuullinen tutkija. Lisäksi mukaan liitetään kopio lehti-ilmoituksesta, jos tutkittavia rekrytoidaan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella lehti-ilmoituksella.

Myös muissa laitoksissa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella työskentelevien tutkijoiden tulee ilmoittaa tutkimuksen käynnistymisestä PPSHP:n eettiselle toimikunnalle.

Toimikunnalle  ei tarvitse ilmoittaa toisessa eettisessä toimikunnassa käsiteltyjä välivaiheita (esimerkiksi amendmentit ja/tai haittatapahtumat). Tutkimuksen päättyminen ilmoitetaan aina myös paikalliselle eettiselle toimikunnalle. 

Tutkimuksen päättyminen/muu ilmoitus

Ilmoitukset toimikunnalle (esim. tutkimuksen päättyminen) tehdään ilmoitus eettiselle toimikunnalle lomakkeella, jossa kerrotaan lyhyesti käsiteltävän asian sisältö.

 

 Content Search

 

 

Korjaukset ja lisäselvitykset eettiselle toimikunnalle, ohje tutkijoillehttps://www.ppshp.fi/dokumentit/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7BEAC5DD87-B29A-4156-BA68-C2773344A83E%7D&file=Korjaukset%20ja%20lis%C3%A4selvitykset.docx&action=default&DefaultItemOpen=1Korjaukset ja lisäselvitykset eettiselle toimikunnalle, ohje tutkijoille