Etusivu > Tutkimus ja opetus > Eettinen toimikunta > Tiedoksi toimikunnalle


Tiedoksi toimikunnalle

​​​Korjaukset ja lisäselvitykset  

Toimikunta voi pyytää korjauksia tai täydennyksiä lausuntohakemuksesta tietyiltä osin (esim. potilastiedote ja suostumusasiakirja), jolloin se antaa lausunnon ehdollisena. Useimmiten pyydetyt muutokset ovat niin pieniä, että uutta eettisen toimikunnan käsittelyä ei tarvita, vaan puheenjohtaja ja/tai sihteeri hyväksyvät ne. 

Toimikunnalle toimitetaan:

  • lomake Ilmoitus eettiselle toimikunnalle, jossa kerrotaan miten toimikunnan esittämät korjaukset ja täydennykset on huomioitu.
  • dokumenttien korjatut versiot pdf-tiedostoina. Muutokset merkitään  selkeästi  (Lisätty uusi teksti merkitään alleviivauksella. Poistettu teksti merkitään yliviivauksella. Tekstin värinä musta). Muista päivittää versionumero ja päiväys.

Korjausten ja lisäselvitysten toimitus sähköpostitse: eettinentoimikunta (at) ppshp.fi

Ilmoitus kansallisesta lausunnosta 

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueelliselle eettiselle toimikunnalle toimitetaan tieto alueella käynnistyneistä tutkimuksista, joista on saatu kansallinen eettisen toimikunnan lausunto joltakin toiselta eettiseltä toimikunnalta.

PPSHP:ssä käynnistyvä tutkimus liitetään aina ensin tutkimusdiaariin. Tätä varten täytetään lupalomake joka toimitetaan klinikan tutkimusdiaarin hoitajalle (yleensä klinikkasihteeri). Eettistä toimikuntaa varten tehdään ilmoitus kansallisesta lausunnosta

Ilmoituksen liitteenä toimikunnalle toimitetaan kopio muualta saadusta eettisen toimikunnan kansallisesta lausunnosta ja pöytäkirjaotteista, joista ilmenee, että Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella oleva keskus on hyväksytty tutkimuskeskukseksi, ja kuka on keskuksessa vastuullinen tutkija. Lisäksi mukaan liitetään kopio lehti-ilmoituksesta, jos tutkittavia rekrytoidaan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella lehti-ilmoituksella.

Myös muissa laitoksissa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella työskentelevien tutkijoiden tulee ilmoittaa tutkimuksen käynnistymisestä PPSHP:n eettiselle toimikunnalle.

Toimikunnalle  ei tarvitse ilmoittaa toisessa eettisessä toimikunnassa käsiteltyjä välivaiheita (esimerkiksi amendmentit ja/tai haittatapahtumat). Tutkimuksen päättyminen ilmoitetaan aina myös paikalliselle eettiselle toimikunnalle. 

Tutkimuksen päättyminen/muu ilmoitus

Ilmoitukset toimikunnalle (esim. tutkimuksen päättyminen) tehdään ilmoitus eettiselle toimikunnalle lomakkeella, jossa kerrotaan lyhyesti käsiteltävän asian sisältö.

 

 Content Search

 

 

Ilmoitus eettiselle toimikunnallehttps://www.ppshp.fi/dokumentit/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B15144848-5D4E-4849-9F39-9DB4263D606E%7D&file=Ilmoitus_eettiselle_toimikunnalle.docx&action=default&DefaultItemOpen=1Ilmoitus eettiselle toimikunnalle
Ilmoitus kansallisesta lausunnosta (eettinen toimikunta)https://www.ppshp.fi/dokumentit/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B669AA780-A9D6-4DD2-8487-9B182770B2FD%7D&file=Ilmoitus_kansallisesta_lausunnosta.docx&action=default&DefaultItemOpen=1Ilmoitus kansallisesta lausunnosta (eettinen toimikunta)
Korjaukset ja lisäselvitykset eettiselle toimikunnalle, ohje tutkijoillehttps://www.ppshp.fi/dokumentit/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7BEAC5DD87-B29A-4156-BA68-C2773344A83E%7D&file=Korjaukset%20ja%20lis%C3%A4selvitykset.docx&action=default&DefaultItemOpen=1Korjaukset ja lisäselvitykset eettiselle toimikunnalle, ohje tutkijoille