Etusivu > Ammattilaisille > Kuvantaminen


Kuvantaminen

​​​​​​​​​​​​​​​​​Kuvantamisen toimialue tuottaa erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon tarvitsemia kuvantamispalveluita sairaanhoitopiirin sairaaloiden ja alueen terveyskeskusten tarpeisiin.​

Ohjeiden ryhmittely

Yleisohjeet on tarkoitettu sekä lähettävien yksiköiden että kuvantamisyksiköiden henkilökunnalle.

Tilaajaohjeet on tarkoitettu lähettävän yksikön henkilökunnalle. Tilaajaohjeet sisältävät tietoa tutkimuksen ajanvarauksesta, esivalmisteluista, indikaatioista, riskeistä, suorittamisesta ja tarvittavasta jälkihoidosta. Tilaajaohjeet sisältävät kunkin laiteryhmän sekä tutkimus- että toimenpideohjeet.

Menetelmäohjeet on tarkoitettu kuvantamisyksiköiden henkilökunnalle. Modaliteettikohtaiset menetelmäohjeet sisältävät kuvantamistutkimusten ja -toimenpiteiden suorittamiseen liittyviä ohjeita.

Potilasohjeet on tarkoitettu tutkimuksiin ja toimenpiteisiin tuleville henkilöille. Potilasohjeet sisältävät tietoa tutkimuksesta tai toimenpiteestä, siihen valmistautumisesta, tutkimuksen jälkeen huomioitavista asioista ja suorituspaikasta. 

 

 Ajankohtaista kuvantamisessa