Etusivu > Palvelut > Sydänsairaudet > Osasto 35


Kardiologian toimenpideseuranta

Kardiologian toimenpideseurannassa hoidetaan sydän- ja verisuonisairauksia sairastavia potilaita (sydäninfarkti-, rintakipu- sydämen vajaatoiminta- ja rytmihäiriöpotilaat). Potilaat saapuvat joko päivystyspotilaina tai suunnitellusti ajanvarauksella. Toiminnassa korostuu vilkas potilasvaihto, potilaiden tutkimuksiin ja toimenpiteisiin valmistelu sekä niiden jälkeinen jatkohoito ja ohjaus.

Sydänsairauksissa potilaiden omatoimisuus, sitoutuminen hoitoon ja mahdollisten elintapamuutosten tarpeen tunnistaminen ovat olennaisia asioita hyvän hoitotasapainon ja pysyvän hoitotuloksen saavuttamiseksi. Sairaalassaoloaika on yleensä lyhyt ja potilaita sekä läheisiä kannustetaan osallistumaan ja olemaan aktiivisia oman näkemyksen esille tuomisessa hoidon aikana. Hyvä yhteistyö auttaa myös yksilöllisen jatkohoidon suunnittelua.

Kardiologian toimenpideseurannan potilaille tehdään sydämen varjoainekuvauksia, pallolaajennushoitoja, rytmihäiriöiden diagnostiikkaa ja hoitoja, tahdistimen asennuksia sekä vaativia kardiologisia erikoistoimenpiteitä. Osastolla toteutetaan potilaiden rytminseurantaa (telemetria).  Kardiologian toimenpideseurannan kautta toteutetaan Pohjois-Suomen alueen sydänsiirtoselvitykset.

Kardiologian toimenpideyksikkö, poliklinikka, tehostettu sydänvalvonta (ICCU) sekä kardiologian päiväsairaala muodostavat vahvan sydänsairauksien hoidon osaamisalueen ja hyvän oppimis- ja tutkimusympäristön opiskelijoille ja tutkijoille.

Lääkärinkierto on arkisin klo 9.00 - 12.00, joka jälkeen voitte tiedustella omaistenne hoidosta. Potilaan voivat käyttää yksikössä omaa matkapuhelinta.

 

Yhteystiedot

Puhelin: 08 315 4251

Fax: 08 315 4650

Vierailuaika: ei rajoitusta

Käyntiosoite:
Kajaanintie 50
sisäänkäynti: S
sijainti: S4, 2.krs

Postiosoite:
Medisiininen tulosalue
PL 20
90029 OYS

 

Vastuuhenkilöt:
erikoislääkäri Kari Kaikkonen
osastonhoitaja Sanna Kivimäki