Kouluruokailuhanke


Syödään ja opitaan yhdessä 

Tiedottamishanke kouluruokailusuosituksesta ja kouluhedelmä- ja koulumaitotuesta

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikkö koordinoi maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa tiedottamishanketta Pohjois-Suomessa. Hankkeen tavoitteena on jalkauttaa tammi-toukokuussa 2018 kuntiin uusi kouluruokailusuositus ja tiedottaa uudistuneesta koulumaito- ja kouluhedelmätuesta.  

Valtion ravitsemusneuvottelukunta julkaisi tammikuussa 2017 Syödään ja opistaan yhdessä -kouluruokailusuosituksen. Uusi suositus sisältää ohjeet kunnille kouluruokailun järjestämiseen, tarjotun ruoan ravitsemuslaatuun sekä koulujen ruokakasvatukseen.  Lisäksi EU:n kouluhedelmä ja koulumaitotuki uudistuivat elokuussa 2017. Koulut voivat hakea tukea rasvattoman maidon tai piimän ja välipalana tarjottavien hedelmien sekä kasvisten tarjoamiseen. Tuki on suunnattu lähialueella tuotetuille elintarvikkeille. Lähiruoan käytön lisääminen kunnallisissa ruokapalveluissa tukee kuntien elinvoimaisuutta. Ohjeet tuen hakemiseen löytyvät osoitteesta https://www.ruokavirasto.fi/yhteisot/tuet-ja-kehittaminen/koulujakelutuet/tuen-hakeminen/.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Pohjois-Suomessa meneillään olevien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kehittämishankkeiden kanssa, joista mainittakoon VESOTE-hanke (vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon), Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) toimeenpanoon liittyvä hanke  ja Maaseudun arjen palveluverkostot hanke. 

Tavoitteena on, että uusi kouluruokailusuositus otetaan käyttöön Pohjois-Suomen kunnissa ja kouluruokailu toteutetaan sen mukaisesti. Lisäksi tavoitteena on, että kouluruokailun onnistumisen eteen tehdään kunnissa monialaista yhteistyötä ja kouluruokailun kehittäminen ymmärretään oleellisena kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimenpiteenä.

Hankkeen päätyttyä kouluruokailun onnistumista arvioidaan kunnissa. Kouluruokailun onnistuminen on koko kunnan ja kouluissa toimivien, vanhempien ja huoltajien sekä kaikkien koululaisten parissa toimivien yhteinen asia.

 Viestintä

Ajankohtaista
Koulujakelutiedote 2/2018

Hankkeen viestintämateriaali
Dropbox

Sosiaalinen media 
#kouluruokailusuositus
#koulumaito
#kouluhedelmä