VTR-haku

​​​​​​​​​​​​​​​Yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen valtion rahoituksen hakeminen vuodelle 2021 Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS:n) erityisvastuualueella

Haku on uudistunut arviointiperusteiseksi ja rahoitus osoitetaan tutkimushankkeille. Arvioinnissa huomioidaan hakijan tieteelliset ansiot ja julkaisut sekä tutkimusryhmän kokoonpano. Tutkimushankkeen tutkimussuunnitelman perustelut, menetelmät ja aineisto, toteutus, merkitys tieteenalalla ja odotetut tutkimustulokset pisteytetään.

Tutkimusrahoitusta on mahdollista hakea yhdestä seuraavista neljästä kategoriasta:
- Kliininen ja translationaalinen terveystieteellinen tutkimus
- Tulevaisuuden dataintensiivisten tutkimusmenetelmien saaminen terveydenhuollon käyttöön
- Terveys- ja hyvinvointieroja kaventavan palvelujärjestelmän kehittämistä tukeva tutkimus, alueelliset ja pienten alojen tutkimushankkeet
- Start up -rahoitus ja tutkijan urapolun tukeminen.

OYS:n erityisvastuualueella toimivat tutkijat voivat hakea tutkimusrahoitusta enintään 80 000 euroa/hanke. Kultakin hakijalta ja hankkeelta voi tulla vain yksi hakemus. Rahoitusta voi hakea yhdelle tai kahdelle vuodelle (optio).

Hakijan täytyy olla työsuhteessa terveydenhuollon toimintayksikköä ylläpitävään kuntaan, kuntayhtymään, valtion mielisairaalaan tai sosiaali- ja terveysministeriön voimassa olevalla asetuksella säädettyyn palvelujen tuottajaan. Hänen täytyy olla
• yksikön päätoiminen tai osa-aikainen työntekijä  tai
• yksikön sivuvirkaan otettu yliopiston opettaja.

Hakemukset lähetetään sähköisesti OYS-erva tutkimustoimikunnalle (tutkimustoimikunta@ppshp.fi) 25.5.2020 klo 15.45 mennessä.

Huom! PPSHP:n vastaanottajaosoitteistossa haettava OYS-erva tutkimustoimikunta

Hakuohje
Liite 1  Rahoitushakemuslomake
Liite 2  Tutkimuksen painoalueiden määritelmät


Organisaatiot toimittavat hakemukset sähköisesti OYS-erva tutkimustoimikunnalle (tutkimustoimikunta@ppshp.fi) 14.9.2020 klo 15.45 mennessä.

Organisaation hakuohje
Liite 1  Organisaation rahoitushakemuslomake
Liite 2  Organisaation yhteenvetolomake
Liite 3  Tutkimuksen painoalueiden määritelmät

 

Lisätiedot

VTR haku info 2021.pdf
Tutkimuspalvelupäällikkö Minna Mäkiniemi, puh. 08 315 5181, 040 773 1529, sähköposti: minna.makiniemi@ppshp.fi. Tutkimuskoordinaattori Jaana Hyytinen, puh. 08 315 4379, 050 345 2854, sähköposti:jaana.hyytinen@ppshp.fi

 Lomakkeet

 

 

VTR 2021 Organisaation rahoitushakemuslomakehttps://www.ppshp.fi/dokumentit/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B286E98B8-C196-44D1-91CF-04C82773084E%7D&file=VTR%202021%20Organisaation%20hakulomake.docx&action=default&DefaultItemOpen=1VTR 2021 Organisaation rahoitushakemuslomake
VTR 2021 Organisaation yhteenvetolomakehttps://www.ppshp.fi/dokumentit/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B4D69212F-3B87-43AB-B745-9DE4831ED030%7D&file=VTR%202021%20Organisaation%20yhteenvetolomake.xlsx&action=default&DefaultItemOpen=1VTR 2021 Organisaation yhteenvetolomake
VTR 2021 hakulomakehttps://www.ppshp.fi/dokumentit/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7BA04C6473-F2B1-4A0E-8D2A-C8230E37A206%7D&file=VTR%202021%20hakulomake.docx&action=default&DefaultItemOpen=1VTR 2021 hakulomake