VTR-haku

​​​​​​​Yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen valtion rahoituksen hakeminen vuodelle 2020 Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS:n) erityisvastuualueella

OYS-erva tutkimustoimikunta julistaa haettavaksi vuoden 2020 valtion tutkimusrahoitusta yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen.

OYS:n erityisvastuualueen tutkimusryhmät voivat hakea tutkimusrahoitusta joko:

- tulosperusteisena 

perustuen vuosien 2016 – 2018 VTR-kelpoisten tieteellisten julkaisujen Jufo-pisteisiin ja väitöskirjojen määrään, enintään 120 000 euroa

- tai arviointiperusteisena (ks. hakuohjeet)

  • start up -rahoitus: aloittava tutkimusryhmä, jolla ei ole vielä merkittävästi VTR-kelpoisia tieteellisiä julkaisuja vuosilta 2016 – 2018, enintään 15 000 euron suuruinen  rahoitus/hanke. Start up -vaiheen rahoitusta voi saada korkeintaan 3 vuoden ajan
  • konsolidaatio-rahoitus: kokonaan uudet tai laaja-alaiset useita erikoisaloja integroivat yhteishankkeet, erityisesti tässä haussa huomioidaan kansalliset osaamiskeskukset ja tutkimusinfrastruktuurit (esim. kohortti, biopankki, syöpäkeskus, neurokeskus, MRC Oulu jne.). Yhteys tutkimuspalvelupäällikköön/tutkimusjohtajaan ennen hakemuksen lähettämistä
  • painoalue-rahoitus: painoalueelle 4 tulee kohdistua STM:n ohjeen mukaan 10 % kokonaisrahoituksesta. Painoalueen 4 hankkeita ovat: palvelujärjestelmän integraatioon ja tuloksellisuuteen, palveluiden laatuun ja vaikuttavuuteen, toimintakäytäntöjen muuttamiseen sekä osaamisen johtamiseen kohdistuva tutkimus.

Tutkimusryhmät toimittavat hakemukset liitteineen sähköisesti OYS-erva tutkimustoimikunnalle (tutkimustoimikunta@ppshp.fi)  13.5.2019 klo 15.45 mennessä

Hakemuksen liitteeksi edellytetään raportointia aiemmista tutkimustuloksista. Toimikunnalle tulee toimittaa diaesitys merkittävimmistä tutkimustuloksista sekä selvitys tutkimuksen vaikuttavuudesta kliiniselle hoidolle, diagnostiikan kehittämiselle tai palvelujärjestelmälle. Tarkemmat ohjeet hakulomakkeessa.

Tutkimusryhmän hakuohje

Organisaation hakuohje
Liite 1 Organisaation rahoitushakemuslomake
Liite 2 Organisaation yhteenvetolomake

Organisaatiot toimittavat hakemukset sähköisesti OYS-erva tutkimustoimikunnalle (tutkimustoimikunta@ppshp.fi) 2.9.2019 mennessä.

Lisätiedot
Tutkimuspalvelupäällikkö Minna Mäkiniemi, puh. 08 315 5181, 040 773 1529, sähköposti minna.makiniemi@ppshp.fi. Tutkimuskoordinaattori Jaana Hyytinen, puh. 08 315 4379, sähköposti: jaana.hyytinen@ppshp.fi 

 Lomakkeet