VTR-haku

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen valtion rahoituksen hakeminen vuodelle 2023 Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS:n) erityisvastuualueella

OYS-erva tutkimustoimikunta julistaa haettavaksi vuoden 2023 valtion tutkimusrahoitusta yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen. Tarkemmat ohjeet löytyvät hakuohjeesta.

Tutkimusrahoitusta on mahdollista hakea yhdestä seuraavista neljästä kategoriasta (kts. painoalueiden määritelmät):
- Kliininen ja translationaalinen terveystieteellinen tutkimus
- Tulevaisuuden dataintensiivisten tutkimusmenetelmien saaminen terveydenhuollon käyttöön
- Alueelliset ja pienten alojen tutkimushankkeet, terveys- ja hyvinvointieroja kaventavan palvelujärjestelmän kehittämistä tukeva tutkimus
- Start up -rahoitus ja tutkijan urapolun tukeminen. Rahoitus on suunnattu aloitteleville tutkimusryhmille. Hakijan tulee olla post doc- tai dosenttitason tutkija, jonka väitöksestä on korkeintaan 10 vuotta.

OYS:n erityisvastuualueella toimivat tutkijat voivat hakea tutkimusrahoitusta enintään 80 000 euroa/hanke. Kultakin hakijalta ja hankkeelta voi tulla vain yksi hakemus. Rahoitusta voi hakea yhdelle tai kahdelle vuodelle (optio).

Hakijan täytyy olla työsuhteessa terveydenhuollon toimintayksikköä ylläpitävään kuntaan, kuntayhtymään, valtion mielisairaalaan tai sosiaali- ja terveysministeriön voimassa olevalla asetuksella säädettyyn palvelujen tuottajaan. Hänen täytyy olla
• yksikön päätoiminen tai osa-aikainen (väh. 20 %) työntekijä tai
• yksikön sivuvirkaan (väh. 20 %) otettu yliopiston professori tai opettaja.

Hakemukset lähetetään sähköisesti OYS-erva tutkimustoimikunnalle (tutkimustoimikunta@ppshp.fi) 11.4.2022 klo 15.00 mennessä.

Huom! PPSHP:n vastaanottajaosoitteistossa haettava OYS-erva tutkimustoimikunta

Hakuohje

Liite 1 Rahoitushakemuslomake

Liite 2 Tutkimuksen painoalueiden määritelmät

Lisätiedot
Tutkimuspäällikkö Minna Mäkiniemi, puh. 08 315 5181, 040 773 1529, sähköposti: minna.makiniemi@ppshp.fi. Tutkimuskoordinaattori Jaana Hyytinen, puh. 08 315 4379, 050 345 2854, sähköposti:jaana.hyytinen@ppshp.fi


 

 Lomakkeet