VTR-haku

​Yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen valtion rahoituksen hakeminen vuodelle 2019 Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS:n) erityisvastuualueella

OYS-erva tutkimustoimikunta julistaa haettavaksi vuoden 2019 valtion tutkimusrahoitusta yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen.

OYS:n erityisvastuualueen tutkimusryhmät voivat hakea tutkimusrahoitusta joko:

- tulosperusteisena 

perustuen vuosien 2015 – 2017 VTR-kelpoisten tieteellisten julkaisujen Jufo-pisteisiin ja väitöskirjojen määrään, enintään 120 000 euroa

- tai arviointiperusteisena (ks. hakuohjeet)

  • start up -rahoitus: aloittava tutkimusryhmä, jolla ei ole vielä merkittävästi VTR-kelpoisia tieteellisiä julkaisuja vuosilta 2015 – 2017, enintään 15 000 euron suuruinen  rahoitus/hanke. Start up -vaiheen rahoitusta voi saada korkeintaan 3 vuoden ajan
  • konsolidaatio-rahoitus: kokonaan uudet tai laaja-alaiset useita erikoisaloja integroivat yhteishankkeet, erityisesti tässä haussa huomioidaan kuluvana vuonna tapahtuva Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1986 -hankkeen datankeräys sekä kansalliset osaamiskeskukset (esim. biopankki, syöpäkeskus, neurokeskus, jne.)
  • painoalue-rahoitus: painoalueelle 4 tulee kohdistua STM:n ohjeen mukaan 10 % kokonaisrahoituksesta. Painoalueen 4 hankkeita ovat: palvelujärjestelmän integraatioon ja tuloksellisuuteen, palveluiden laatuun ja vaikuttavuuteen, toimintakäytäntöjen muuttamiseen sekä osaamisen johtamiseen kohdistuva tutkimus.


Tutkimusryhmät toimittavat hakemukset sähköisesti OYS-erva tutkimustoimikunnalle (tutkimustoimikunta@ppshp.fi)  14.5.2018 klo 15.45 mennessä

Tutkimusryhmän hakuohje

Organisaation hakuohje
Liite 1 Organisaation rahoitushakemuslomake
Liite 2 Organisaation yhteenvetolomake

Organisaatiot toimittavat hakemukset sähköisesti OYS-erva tutkimustoimikunnalle (tutkimustoimikunta@ppshp.fi) 3.9.2018 mennessä.

Lisätiedot
Tutkimuspalvelupäällikkö Minna Mäkiniemi, puh. 08 315 5181, 040 773 1529, sähköposti minna.makiniemi@ppshp.fi. Tutkimuskoordinaattori Jaana Hyytinen, puh. 08 315 4379, sähköposti: jaana.hyytinen@ppshp.fi