Hallitus

​​​​​​​Hallitus valvoo kuntayhtymän etua, edustaa kuntayhtymää ja tekee sen puolesta sopimukset sekä päättää kuntayhtymän nimen kirjoittamisesta.


Valtuuston päätösvallasta siirretään hallituksen päätettäväksi:

 1. kuntayhtymän viranhaltijoiden ja työntekijöiden ottaminen virkaan tai tehtävään; viranhaltijan ottamisesta sairaanhoitopiirin johtajan, johtajaylilääkärin ja hallintoylihoitajan virkaan päättää kuitenkin valtuusto;
 2. virka- ja työehtosopimuksen määräyksen soveltamisesta siltä osin kuin se on jätetty kuntayhtymän harkintaan;
 3. päättäminen hankkeista ja hankinnoista ja niissä noudatettavista perusteista;
 4. maksujen ja korvausten määrääminen kuntayhtymän palveluksista;
 5. päättäminen kuntayhtymän omaisuuden ja henkilökunnan vakuuttamisesta;
 6. päättäminen kuntayhtymän omaisuuden vuokralle tai muutoin käytettäväksi luovuttamisesta ja omaisuuden myymisestä;
 7. vapautuksen ja lykkäyksen myöntäminen kunnallisen maksun suorittamisesta;
 8. tarpeelliset ratkaisut ottaa lainaa kuntayhtymälle valtuuston asettamissa rajoissa. 

  Hallituksen tehtävänä on lisäksi antaa selitys valtuuston päätöksestä tehdyn valituksen johdosta.

  Hallitus saa siirtää sille siirrettyä toimivaltaansa edelleen alaiselleen viranomaiselle.

 

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet toimikautena 2021 - 2022

Varsinaiset jäsenet

​​ 
Kai Pajala, puheenjohtaja

Tanja Tiainen 
Tanja Tiainen

Tarja Ollanketo  
Tarja Ollanketo 

 
Ari Ahola

Essi Kiuru  
Essi Kiuru

 Leena Ala-Mursula
Leena Ala-Mursula

 
Eeva-Maria Parkkinen


Esa Karjalainen


Paavo Koho

Anni-Inkeri-Törmänen

Pauliina Valkovirta


Henkilökohtaiset varajäsenet

Markku Koski (Kai Pajalan varajäsen)

Anne-Mari Orava (Tanja Tiaisen varajäsen)

Anne Huotari (Tarja Ollaankedon varajäsen)

Saija Hyvönen (Ari Aholan varajäsen)

Jarmo Okkonen (Essi Kiurun varajäsen)

Olli Vuolteenaho (Leena Ala-Mursulan varajäsen)

Olli Heikkilä (Eeva-Maria Parkkisen varajäsen)

Paula Haapakoski (Anni-Inkeri Törmäsen varajäsen)

Jaakko Myllykoski (Esa Karjalaisen varajäsen)

Jorma Kivelä (Paavo Kohon varajäsen)

Tiina Gallen (Pauliina Valkovirran varajäsen)​​​

 Kokouspäivät

​​​Maanantai 24.1.2022 klo 9.00

Maanantai 21.2.2022 klo 9.00

Maanantai 28.3.2022 klo 9.00

Torstai 28.4.2022 klo 9.00

Maanantai 23.5.2022 klo 9.00

Torstai 16.6.2022 klo 9.00

________________________

Maanantai 29.8.2022 klo 9.00

Maanantai 26.9.2022 klo 9.00

Maanantai 31.10.2022 klo 9.00

Perjantai 9.12.2022 klo 9.00