Hallitus

 Hallitus valvoo kuntayhtymän etua, edustaa kuntayhtymää ja tekee sen puolesta sopimukset sekä päättää kuntayhtymän niemen kirjoittamisesta.
Valtuuston päätösvallasta siirretään hallituksen päätettäväksi:

 1. kuntayhtymän viranhaltijoiden ja työntekijöiden ottaminen virkaan tai tehtävään; viranhaltijan ottamisesta sairaanhoitopiirin johtajan, johtajaylilääkärin ja hallintoylihoitajan virkaan päättää kuitenkin valtuusto;
 2. virka- ja työehtosopimuksen määräyksen soveltamisesta siltä osin kuin se on jätetty kuntayhtymän harkintaan;
 3. päättäminen hankkeista ja hankinnoista ja niissä noudatettavista perusteista;
 4. maksujen ja korvausten määrääminen kuntayhtymän palveluksista;
 5. päättäminen kuntayhtymän omaisuuden ja henkilökunnan vakuuttamisesta;
 6. päättäminen kuntayhtymän omaisuuden vuokralle tai muutoin käytettäväksi luovuttamisesta ja omaisuuden myymisestä;
 7. vapautuksen ja lykkäyksen myöntäminen kunnallisen maksun suorittamisesta;
 8. tarpeelliset ratkaisut ottaa lainaa kuntayhtymälle valtuuston asettamissa rajoissa. 

  Hallituksen tehtävänä on lisäksi antaa selitys valtuuston päätöksestä tehdyn valituksen johdosta.

  Hallitus saa siirtää sille siirrettyä toimivaltaansa edelleen alaiselleen viranomaiselle.

 

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet toimikautena 2017 - 2019

Varsinaiset jäsenet

Antti Huttu-Hiltunen 
Antti Huttu-Hiltunen, puheenjohtaja

Tanja Tiainen
Tanja Tiainen, varapuheenjohtaja 

Kai Pajala 
Kai Pajala

Pekka Simonen 

Pekka Simonen

Latekoe Lawson Hellu 

Latekoe Lawson Hellu

 

Kaisa Louet-Similä

 

Mari Kälkäjä

 

Tarja Ollanketo 

 

Ari Ahola

 

Essi Kiuru

 

Leena Ala-Mursula

 

Henkilökohtaiset varajäsenet

Susanna Kisner (Antti Huttu-Hiltusen varajäsen)

Kimmo Kylmäluoma (Tanja Tiaisen varajäsen)

Markku Koski (Kai Pajalan varajäsen)

Kirsti Nivala (Kaisa Louet-Similän varajäsen)

Esa Karjalainen (Mari Kälkäjän varajäsen)

Pentti Kyyhkynen (Tarja Ollankedon varajäsen)

Maila Maalismaa (Pekka Simosen varajäsen)

Hannu Lahti (Latekoe Lawson Hellun varajäsen)

Jenny Koski (Ari Aholan varajäsen)

Jarmo Okkonen (Essi Kiurun varajäsen)

Olli Vuolteenaho (Leena Ala-Mursulan varajäsen)

 Kokousmateriaali

 Kokouspäivät

Maanantai      29.1.2018      klo 9.00

Maanantai      19.2.2018      klo 9.00

Maanantai      26.3.2018      klo 9.00

Tiistai               24.4.2018      klo 12.30 

Maanantai      14.5.2018      klo 9.00

Maanantai      11.6.2018      klo 9.00  

Maanantai      27.8.2018      klo 9.00

Tiistai               25.9.2018      klo 9.00

Tiistai              16.10.2018     klo 9.00

Perjantai           2.11.2018     klo 9.00

Maanantai      19.11.2018     klo 9.00

Tiistai               11.12.2018     klo 9.00