Hallitus

​​​​​​Hallitus valvoo kuntayhtymän etua, edustaa kuntayhtymää ja tekee sen puolesta sopimukset sekä päättää kuntayhtymän nimen kirjoittamisesta.


Valtuuston päätösvallasta siirretään hallituksen päätettäväksi:

 1. kuntayhtymän viranhaltijoiden ja työntekijöiden ottaminen virkaan tai tehtävään; viranhaltijan ottamisesta sairaanhoitopiirin johtajan, johtajaylilääkärin ja hallintoylihoitajan virkaan päättää kuitenkin valtuusto;
 2. virka- ja työehtosopimuksen määräyksen soveltamisesta siltä osin kuin se on jätetty kuntayhtymän harkintaan;
 3. päättäminen hankkeista ja hankinnoista ja niissä noudatettavista perusteista;
 4. maksujen ja korvausten määrääminen kuntayhtymän palveluksista;
 5. päättäminen kuntayhtymän omaisuuden ja henkilökunnan vakuuttamisesta;
 6. päättäminen kuntayhtymän omaisuuden vuokralle tai muutoin käytettäväksi luovuttamisesta ja omaisuuden myymisestä;
 7. vapautuksen ja lykkäyksen myöntäminen kunnallisen maksun suorittamisesta;
 8. tarpeelliset ratkaisut ottaa lainaa kuntayhtymälle valtuuston asettamissa rajoissa. 

  Hallituksen tehtävänä on lisäksi antaa selitys valtuuston päätöksestä tehdyn valituksen johdosta.

  Hallitus saa siirtää sille siirrettyä toimivaltaansa edelleen alaiselleen viranomaiselle.

 

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet toimikautena 2017 - 2021

Varsinaiset jäsenet

 

Kai Pajala 
Kai Pajala, puheenjohtaja

Tanja Tiainen 

Tanja Tiainen, varapuheenjohtaja 

Pekka Simonen 

Pekka Simonen

Latekoe Lawson Hellu 

Latekoe Lawson Hellu

Kaisa Louet-Similä 

Kaisa Louet-Similä

Mari Kälkäjä 

Mari Kälkäjä

Tarja Ollanketo  

Tarja Ollanketo 

Ari Ahola 

Ari Ahola

Essi Kiuru  

Essi Kiuru

 Leena Ala-Mursula

Leena Ala-Mursula


Kyösti Oikarinen
 Kyösti Oikarinen

Henkilökohtaiset varajäsenet

Markku Koski (Kai Pajalan varajäsen)

Susanna Kisner (Kyösti Oikarisen varajäsen)

Kimmo Kylmäluoma (Tanja Tiaisen varajäsen)

Kirsti Nivala (Kaisa Louet-Similän varajäsen)

Esa Karjalainen (Mari Kälkäjän varajäsen)

Pentti Kyyhkynen (Tarja Ollankedon varajäsen)

Maila Maalismaa (Pekka Simosen varajäsen)

Hannu Lahti (Latekoe Lawson Hellun varajäsen)

Jenny Koski (Ari Aholan varajäsen)

Jarmo Okkonen (Essi Kiurun varajäsen)

Olli Vuolteenaho (Leena Ala-Mursulan varajäsen)

 Kokouspäivät

Maanantai       18.1.2021  klo 9.00

​Maanantai        8.2.2021   klo 9.00

Maanantai        1.3.2021   klo 9.00

Maanantai       22.3.2021   klo 9.00

Torstai              8.4.2021    klo 9.00

Maanantai       26.4.2021   klo 9.00

Maanantai       17.5.2021   klo 9.00

Keskiviikko      16.6.2021   klo 9.00

Maanantai        5.7.2021    klo 9.00  (ylimääräinen)

----------------------------------------------------

Maanantai        23.8.2021  klo 9.00

Maanantai        13.9.2021  klo 9.00

Maanantai        27.9.2021  klo 9.00

Maanantai        18.10.2021  klo 9.00

Perjantai             5.11.2021  klo 9.00

Maanantai        22.11.2021  klo 9.00

Maanantai        13.12.2021  klo 9.00