Hallitus

 Hallitus valvoo kuntayhtymän etua, edustaa kuntayhtymää ja tekee sen puolesta sopimukset sekä päättää kuntayhtymän niemen kirjoittamisesta.
Valtuuston päätösvallasta siirretään hallituksen päätettäväksi:

 1. kuntayhtymän viranhaltijoiden ja työntekijöiden ottaminen virkaan tai tehtävään; viranhaltijan ottamisesta sairaanhoitopiirin johtajan, johtajaylilääkärin ja hallintoylihoitajan virkaan päättää kuitenkin valtuusto;
 2. virka- ja työehtosopimuksen määräyksen soveltamisesta siltä osin kuin se on jätetty kuntayhtymän harkintaan;
 3. päättäminen hankkeista ja hankinnoista ja niissä noudatettavista perusteista;
 4. maksujen ja korvausten määrääminen kuntayhtymän palveluksista;
 5. päättäminen kuntayhtymän omaisuuden ja henkilökunnan vakuuttamisesta;
 6. päättäminen kuntayhtymän omaisuuden vuokralle tai muutoin käytettäväksi luovuttamisesta ja omaisuuden myymisestä;
 7. vapautuksen ja lykkäyksen myöntäminen kunnallisen maksun suorittamisesta;
 8. tarpeelliset ratkaisut ottaa lainaa kuntayhtymälle valtuuston asettamissa rajoissa. 

  Hallituksen tehtävänä on lisäksi antaa selitys valtuuston päätöksestä tehdyn valituksen johdosta.

  Hallitus saa siirtää sille siirrettyä toimivaltaansa edelleen alaiselleen viranomaiselle.

 

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet toimikautena 2017 - 2021

Varsinaiset jäsenet

Antti Huttu-Hiltunen 
Antti Huttu-Hiltunen, puheenjohtaja

Tanja Tiainen
Tanja Tiainen, varapuheenjohtaja 

Kai Pajala 
Kai Pajala

Pekka Simonen 

Pekka Simonen

Latekoe Lawson Hellu 

Latekoe Lawson Hellu

 

Kaisa Louet-Similä

 

Mari Kälkäjä

 

Tarja Ollanketo 

 

Ari Ahola

 

Essi Kiuru

 

Leena Ala-Mursula

 

Henkilökohtaiset varajäsenet

Susanna Kisner (Antti Huttu-Hiltusen varajäsen)

Kimmo Kylmäluoma (Tanja Tiaisen varajäsen)

Markku Koski (Kai Pajalan varajäsen)

Kirsti Nivala (Kaisa Louet-Similän varajäsen)

Esa Karjalainen (Mari Kälkäjän varajäsen)

Pentti Kyyhkynen (Tarja Ollankedon varajäsen)

Maila Maalismaa (Pekka Simosen varajäsen)

Hannu Lahti (Latekoe Lawson Hellun varajäsen)

Jenny Koski (Ari Aholan varajäsen)

Jarmo Okkonen (Essi Kiurun varajäsen)

Olli Vuolteenaho (Leena Ala-Mursulan varajäsen)

 Kokousmateriaali

 Kokouspäivät

Maanantai       21.1.2019      klo 9.00

Maanantai       18.2.2019      klo 9.00

Keskiviikko       13.3.2019     klo 9.30

Tiistai                26.3.2019      klo 9.00

Maanantai       15.4.2019      klo 9.00

Tiistai                14.5.2019      klo 12.00

Tiistai                11.6.2019      klo 9.00

Varaus ylimääräiseen kokoukseen
Tiistai                25.6.2019      klo 9.00 
---------------------------------------------------

Maanantai        26.8.2019    klo 9.00

Maanantai        2.9.2019      klo 9.00

Maanantai        23.9.2019    klo 9.00

Tiistai                15.10.2019   klo 9.00

Maanantai        4.11.2019    klo 9.00

Maanantai       18.11.2019   klo 9.00

Tiistai                10.12.2019   klo 9.00