Hallitus

Hallitus valvoo kuntayhtymän etua, edustaa kuntayhtymää ja tekee sen puolesta sopimukset sekä päättää kuntayhtymän nimen kirjoittamisesta.


Valtuuston päätösvallasta siirretään hallituksen päätettäväksi:

 1. kuntayhtymän viranhaltijoiden ja työntekijöiden ottaminen virkaan tai tehtävään; viranhaltijan ottamisesta sairaanhoitopiirin johtajan, johtajaylilääkärin ja hallintoylihoitajan virkaan päättää kuitenkin valtuusto;
 2. virka- ja työehtosopimuksen määräyksen soveltamisesta siltä osin kuin se on jätetty kuntayhtymän harkintaan;
 3. päättäminen hankkeista ja hankinnoista ja niissä noudatettavista perusteista;
 4. maksujen ja korvausten määrääminen kuntayhtymän palveluksista;
 5. päättäminen kuntayhtymän omaisuuden ja henkilökunnan vakuuttamisesta;
 6. päättäminen kuntayhtymän omaisuuden vuokralle tai muutoin käytettäväksi luovuttamisesta ja omaisuuden myymisestä;
 7. vapautuksen ja lykkäyksen myöntäminen kunnallisen maksun suorittamisesta;
 8. tarpeelliset ratkaisut ottaa lainaa kuntayhtymälle valtuuston asettamissa rajoissa. 

  Hallituksen tehtävänä on lisäksi antaa selitys valtuuston päätöksestä tehdyn valituksen johdosta.

  Hallitus saa siirtää sille siirrettyä toimivaltaansa edelleen alaiselleen viranomaiselle.

 

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet toimikautena 2017 - 2021

Varsinaiset jäsenet

 

Kai Pajala 
Kai Pajala, puheenjohtaja

Tanja Tiainen 

Tanja Tiainen, varapuheenjohtaja 

Pekka Simonen 

Pekka Simonen

Latekoe Lawson Hellu 

Latekoe Lawson Hellu

Kaisa Louet-Similä 

Kaisa Louet-Similä

Mari Kälkäjä 

Mari Kälkäjä

Tarja Ollanketo  

Tarja Ollanketo 

Ari Ahola 

Ari Ahola

Essi Kiuru  

Essi Kiuru

 Leena Ala-Mursula

Leena Ala-Mursula


Kyösti Oikarinen
 Kyösti Oikarinen

Henkilökohtaiset varajäsenet

Markku Koski (Kai Pajalan varajäsen)

Susanna Kisner (Kyösti Oikarisen varajäsen)

Kimmo Kylmäluoma (Tanja Tiaisen varajäsen)

Kirsti Nivala (Kaisa Louet-Similän varajäsen)

Esa Karjalainen (Mari Kälkäjän varajäsen)

Pentti Kyyhkynen (Tarja Ollankedon varajäsen)

Maila Maalismaa (Pekka Simosen varajäsen)

Hannu Lahti (Latekoe Lawson Hellun varajäsen)

Jenny Koski (Ari Aholan varajäsen)

Jarmo Okkonen (Essi Kiurun varajäsen)

Olli Vuolteenaho (Leena Ala-Mursulan varajäsen)

 Kokousmateriaali

​​Pöytäkirjojen avaamisessa väliaikaisia häiriöitä ma 28.9.2020

 Kokouspäivät

Tiistai                28.1.2020     klo 9.00

Maanantai       17.2.2020     klo 9.00

Tiistai               17.3.2020     klo 9.00  (ylimääräinen)

Maanantai       23.3.2020    klo 9.00

Maanantai        27.4.2020    klo 9.00

Maanantai        18.5.2020    klo 9.00

Maanantai        25.5.2020    klo 9.00

 (ylimääräinen)

Tiistai                 16.6.2020    klo 9.00

---------------------------------------


 Maanantai         17.8.2020   klo 9.00 (ylimääräinen)

 M​aanantai        24.8.2020    klo 9.00

 Maanantai        14.9.2020    klo 9.00

 Maanantai        21.9.2020    klo 9.00

 Maanantai        12.10.2020  klo 9.00

 Maanantai        26.10.2020  klo 9.00

 Maanantai        2.11.2020    klo 9.00

 Maanantai        16.11.2020  klo 9.00

 Maanantai        14.12.2020  klo 9.00