Etusivu > Tutkimus ja opetus > FinCCHTA > Ehdota aihetta > Föreslå ämne -tjänsten


Föreslå ämne -tjänsten

​​Med tjänsten “Föreslå ämne" kan du föreslå ämne för att göra upp en metodutvärdering i vårdrekommendation, rekommendation i vårdarbete eller en metodutvärdering i hälsovård. Den centraliserade tjänstens mål är att förenkla och underlätta att göra ämnesförslag. Tjänsten erbjuds i samarbete med

 • Finska Läkarföreningen Duodecims God medicinsk praxis -redaktionen
 • Forskningsstiftelse för vårdarbete Hotus
 • Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
 • Tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvården Palko
 • Nationella HTA-koordinationsenheten FinCCHTA.

Vem är tjänsten avsedd för?

Sjukvårdsdistrikt, specialläkarföreningar, experter inom hälsovård och beslutsfattare samt medborgare kan föreslå nya ämnen.

Hurdana slags ämnen kan föreslås?

Vårdar, apparater, mediciner, åtgärder, förebyggande åtgärder och administrativa system kan föreslås för utvärdering. På sidan Aihe-ehdotukset kan du kontrollera om ämnet förslagits tidigare.

Hur går förslaget vidare?

 1. Gör ditt förslag med formuläret "Föreslå ämne". Du kan välja formuläret på finska, svenska eller engelska.
 2. FinCCHTA vidarebefordrar ditt förslag och anmäler dig vart ditt förslag har sänts.
 3. Varje organisation behandlar förslagen de fått självständigt.
  1. Om ditt förslag godkänns, organisation som gör rekommendationen eller utvärdering är i kontakt med dig och fortsätter behandling av ärendet enligt sin egen process och tidtabell.
  2. Om ditt förslag avvisas, meddelar FinCCHTA dig om beslutet med motiveringar.
Logor