Etusivu > Ammattilaisille > Terveyden edistäminen > Kehittämisyhteistyö > VOI PAREMMIN - liikuntaneuvonnalla toimintakykyä Pohjois-Pohjanmaalla OKM-hanke


VOI PAREMMIN - liikuntaneuvonnalla toimintakykyä Pohjois-Pohjanmaalla OKM-hanke

Alkuvuodesta 2019 käynnistyneessä Voi paremmin – liikuntaneuvonnalla toimintakykyä Pohjois-Pohjanmaalla -hankkeessa keskitytään liikuntaneuvonnan lisäämiseen palvelupolkuja vahvistamalla. Kohderyhminä ovat lihavat lapset perheineen sekä lihavat aikuiset, jotka kärsivät tuki- ja liikuntaelinsairauksista (tules).

Tavoitteena on, että kohderyhmissä lisätään omaehtoisen, liikuntasuositusten mukaisen liikunnan määrää ja omaksutaan liikunnallinen elämäntapa.

Liikuntaneuvonta aloitetaan erikoissairaanhoidossa, ja palvelupolut rakennetaan yhteistyössä kunta- ja järjestötoimijoiden kanssa liikuntatoimen, terveydenhuollon sekä järjestöjen palveluihin. Lisäksi liikuntaneuvojien ja muiden ammattilaisten osaamista vahvistetaan verkkokoulutuksella.

Voi Paremmin -hanke on osa UKK-instituutin hallinnoimaa ja Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa Vaikuttavaa liikuntaneuvontaa hallintorajat ylittäen (VALIHY) -kokonaisuutta. Yhteistyötä tehdään esimerkiksi potilaiden liikkumisen sekä paikallaanolon ja unen mittaamisessa, joka toteutetaan UKK-instituutin ExSed-liikemittarilla. Hankekausi on 1.1.2019 - 30.3.2020.

UKK-instituutin liikemittaria on hyödynnetty Pohjois-Pohjanmaalla jo vuosina 2017–2018 toteutetussa Vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuollossa poikkihallinnollisesti (VESOTE) -hankkeessa. VESOTE-hankkeen aikana syntyi tarve kehittää lihavien tules-aikuispotilaiden ja lasten painonhallintapolkuja, joissa liikuntaneuvonta on olennainen osa hoitoa ja ohjausta.

Lue lisää:

Terveysliikuntauutiset 2019: Liikuntaneuvonnalla toimintakykyä Pohjois-Pohjanmaalla

Terveysliikuntauutiset 2018 -artikkeli: Elintaparyhmäohjauksen kehittäminen osana terveydenhuollon palvelutoimintaa

 

Koulutus

Elintapaohjauskoulutus verkossa

Verkkokoulutus tarjoaa sinulle helpon tavan kehittää elintapaohjausosaamistasi. Verkkokoulutusmateriaalin avulla voit kouluttautua omassa tahdissa ja koulutuksen suoritettuasi saat todistuksen pätevyydestä toimia elintapaohjaajana. Koulutus sisältää työelämälähtöisen kehittämistehtävän.

Koulutusesite

Ajankohta: 1.10.2019 klo 14 koulutuksen aloitustapaaminen verkossa.

Oppimistavoite: Oppimiskokonaisuuden tavoitteena on vahvistaa oppijan liikunnan, ravitsemuksen, unen lääkkeettömän hoidon ja painonhallinnan ohjausosaamista yksilö- ja ryhmäohjauksessa.

Hinta: 75 eur/osallistuja sisältäen Optima- ja Adobe Connect -verkkoympäristöjen käytön.

Sisältö ja laajuus: Koulutus rakentuu kolmesta pääteemasta: liikunta, ravitsemus ja uni. Opetussisältö on tuotettu VESOTE - vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon poikkihallinnollisesti -hankkeessa (2017-2018). Laajuus 60h (2 op)

Ilmoittautuminen: Sitovat ilmoittautumiset 16.9.2019 mennessä, ilmoittautumislinkki

Lisätietoja: Sirpa Hyyrönmäki, sirpa.hyyronmaki@ppshp.fi, p. 040 505 7836, Leea Järvi, leea.jarvi@ppshp.fi, p. 040 757 6711, Eija Raatikainen, eija.raatikainen@ppshp.fi, p. 044 465 2202

 

Koulutusmateriaalit

VOI PAREMMIN - liikuntaneuvonnalla toimintakykyisyyttä hankkeen kickoff -tilaisuuden 26.3.2019 materiaali

Ohjelma 

VOI PAREMMIN – liikuntaneuvonnalla toimintakykyisyyttä Pohjois-Pohjanmaalla
Päivi Hirsso

Vaikuttavaa liikuntaneuvontaa hallinnonrajat ylittäen
Tommi Vasankari 

VOI PAREMMIN – liikuntaneuvonnalla toimintakykyisyyttä Pohjois-Pohjanmaalla, Mitä hankkeella tavoitellaan?
Si​rpa Hyyrönmäki, Leea Järvi

Liikunta- ja terveysneuvonnan vaikuttavuus Pudasjärvellä
Ismo Miettinen, Kirsi Hanhela

Liikuntaneuvonnan onnistumisen edellytykset
KKI-ohjelma

Tules –potilaan painonhallintapolku  (BMI >30) ja aikuisten lihavuuden hoitoketju
Leea Järvi, Sirpa Hyyrönmäki 

Ryhmätyöt

 Yhteystiedot

Sirpa Hyyrönmäki
Projektityöntekijä
sirpa.hyyronmaki@ppshp.fi
p. 040 505 7836