VESOTE-hanke

VESOTE – Vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon poikkihallinnollisesti

Porukalla Paremmin - Elintapaohjauksella toimintakykyisyyttä Pohjois-Pohjanmaalla

 

VESOTE-hankkeessa vahvistetaan ja kehitetään vaikuttavaa ja tavoitteellista elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuollossa poikkihallinnollisesti. Hanke on yksi STM:n rahoittamista Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta -kärkihankkeista (2017–18). 10 sairaanhoitopiiriä on mukana hankkeessa, lisäksi valtakunnallinen ja alueellinen toimijaverkosto. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (PPSHP) osahankkeessa keskeinen tavoite on lisätä ja vakiinnuttaa ryhmämuotoinen elintapaohjaus osaksi perusterveydenhuollon toimintaa ja lisätä yhteistyötä liikuntatoimen ja 3. sektorin kanssa. Hanke painottuu liikuntaan, ravitsemukseen, painonhallintaan ja uneen. Lopullisena hankkeen päämääränä on, että lihavat aikuiset, valtimopotilaat, korkean terveysriskin väestö  lisää liikuntaa, vähentää istumista, syö monipuolisesti ja terveellistä, nukkuu paremmin, ei liho ja ottaa vastuuta terveydestään.

Hankkeen tavoitteet Pohjois-Pohjanmaalla: 

 • Lisätä ja vakiinnuttaa ryhmämuotoista elintapaohjausta perusterveydenhuollossa ja liikuntatoimessa
 • Varmistaa elintapaohjaustoiminnan laatu henkilöstön osaamista kehittämällä
 • Kehittää ja edistää yhteisen kirjaamis-, seuranta- ja arviointimallin käyttöönottoa elintaparyhmätoiminnan vaikuttavuuden arvioimiseksi
 • Koota elintapaohjauksen palvelutarjotin virtuaalialustalle yhteistyössä alueellisen verkoston kanssa

Toimenpiteet:

 • lähi- ja verkkokoulutuksia ammattilaisille:
  • elintapojen puheeksi ottaminen ja motivointi elintapamuutokseen
  • liikuntaneuvonta
  • ravitsemusneuvonta
  • unettomuuden lääkkeetön hoito
  • elintapaohjauksen kirjaamiskäytänteet
  • ryhmäohjaus: painonhallintaryhmämallit ja Tulppa-avokuntoutusmalli
 • hoito- ja palveluketjujen kehittäminen ja vahvistaminen
 • yhteistyöverkostojen toiminnan vahvistaminen ja uusien luominen elintapaohjauksen kehittämiseksi poikkihallinnollisesti ja monialaisesti
 • liikkumisen sekä unen objektiivinen seuranta ja tiedon hyödyntäminen elintapaneuvonnassa
 • aktiivinen tiedottaminen elintapaohjauksen hyvistä käytännöistä alueella
 • ravitsemusterapeuttien ohjaamat videovälitteiset painonhallintaryhmät
 • Tulppa – avokuntoutusmallin käyttöönotto valtimotaudin riskissä olevien tai sitä sairastavien henkilöiden kuntouttamiseksi perusterveydenhuollossa
 • vaikeasti lihavien laihdutusvalmennuksen kokeileminen virtuaaliterveyskylän painonhallintatalossa (HUS)
 • elintapaohjauksen vaikuttavuuden arviointi, arvioinnin kehittäminen ja laajentaminen
  • EuroHIS-8 -elämänlaatumittarin pilotointi

Lisätietoja hankkeesta:

 VESOTE linkit

 Hankkeen vastuuhenkilöt

Päivi Hirsso
Projektipäällikkö, Yksikön johtaja, Perusterveydenhuollon yksikkö, PPSHP

Sirpa Hyyrönmäki
Projektityöntekijä, VESOTE-hanke, Perusterveydenhuollon yksikkö, PPSHP

Leea Järvi
Terveyden edistämisen koordinaattori, Perusterveydenhuollon yksikkö PPSHP

Lea Mäkelä
Assistentti, Perusterveydenhuollon yksikkö PPSHP 

Lisätietoja: Sirpa Hyyrönmäki, sirpa.hyyronmaki@ppshp.fi, p. 040 505 7836