Etusivu > Palvelut > Leikkaus ja anestesia > Keskusleikkausosasto


Keskusleikkausosasto

Kirurginen leikkausosastolla (KESLE) tehdään noin 10 000 toimenpidettä vuosittain. Niistä lähes puolet on päivystysluonteisia. Potilaat tulevat pääasiallisesti kirurgian klinikasta.

Keskusleikkausosaston henkilöstö toimii lähes koko sairaalan alueella. Toiminta on ympärivuorokautista kaikkina viikonpäivinä. Päivystysaikana osastolla hoidetaan myös yli vuoden ikäisten lasten leikkaukset.

Hoitotyön lisäksi henkilökunta ohjaa ja perehdyttää eritasoisia lääketieteen- ja sairaanhoidon opiskelijoita, sekä avustaa tieteellisten tutkimusten tekemisessä.

Tilat
Osastolla on käytössään 18 leikkaussalia ja anestesiatoimenpidehuone. Heräämöitä on kaksi, joista toinen on auki ympärivuorokauden ja toinen ilta kahdeksaan. Potilaspaikkoja heräämöissä on yhteensä 27. Urologian heräämössä 3 potilaspaikkaa on toiminnassa kahtena päivänä viikossa.

Henkilökunta ja yhteystiedot
Leikkausosastolla työskentelee noin 200 henkilöä eri ammattiryhmistä. 

Hoitohenkilöstön esimiehinä toimivat osastonhoitajat:
Osastonhoitaja Ritva Siuruainen (leikkaushoitotyö, talous ja toiminta) 
Osastonhoitaja Katri Taskila (leikkaushoitotyö, henkilöstö) 
Osastonhoitaja Riitta Ruuska (anestesiahoitotyö, talous ja toiminta) 
Vs. osastonhoitaja Tarja Niinikoski (anestesiahoitotyö, henkilöstö)

 Content Editor

Sähköposti:
etunimi.sukunimi(at)ppshp.fi

Postiosoite:
PL 21
90029 Oulun yliopistollinen sairaala