Potilaiden hoito

Pohjoisen Syöpäkeskuksen tehtäviin kuuluu syövän hoidon koordinointi Pohjois-Suomessa. Syövän hoito on Pohjois-Suomessa keskittynyt erikoissairaanhoidon yksiköihin.

  • Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (Oulu)
  • Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri (Kemi)
  • Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite (Kokkola)
  • Lapin sairaanhoitopiiri (Rovaniemi)
  • Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Kajaani)