Etusivu > Palvelut > Apuvälinepalvelut > Lasten kuulokeskus > Vastasyntyneen kuulonseulonta


Vastasyntyneen kuulonseulonta

Suomessa kaikille vastasyntyneille tehdään kuulonseulontatutkimus. OYS:ssa tutkimus tehdään synnytysosastolla. Tutkimuksen tavoitteena on löytää jo vastasyntyneenä sellaiset lapset, joilla on synnynnäinen kuulonalenema.  

Kuulonseulonta tehdään emissiotutkimuksella (TEOAE), jossa lapsen korvakäytävän suulle asetetaan pieni, pehmeä mittapää. Mittapäässä on herkkä mikrofoni, joka mittaa sisäkorvan aistinsolujen toimintaa. Tutkimus on kivuton eikä rasita lasta. Normaali emissiovastetulos sulkee merkittävät kuuloviat pois, joitakin hyvin harvinaisia kuulovikoja lukuun ottamatta. Puuttuva emissiovaste ei välttämättä tarkoita sitä, että lapsella olisi kuulonalenema. Esimerkiksi korvakäytävään jäänyt lapsivesi voi aiheuttaa häiriötä tutkimukseen.  

Jos lapselta ei synnytysosastolla saada emissiovasteita kummastakaan korvasta, uudet kuulontutkimukset ovat tarpeen. Lääkäri tekee lähetteen Lasten kuulokeskukseen, jossa tutkimus uusitaan yleensä noin 2 viikon kuluessa. Aika lähetetään perheelle kotiin.

Vauvan kuva