Etusivu > Tutkimus ja opetus > FinCCHTA > Katsauksia ja suosituksia


Katsauksia ja suosituksia

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 Sairaalatason nopeat arvioinnit

​Sairaalatason nopeat arvioinnit perustuvat erva-alueilla 8/2018 lähtien tehtyihin mini-HTA-ehdotuksiin. Jos haluat lisätietoja yksittäisestä arvioinnista, ota yhteyttä erva-alueen arviointiylilääkäriin (yhteystiedot Kansallinen arviointiverkosto -sivulla).

 

Laitteet, toimenpiteet

kk/vvvv
​ERVA
​Aihe
​2/2019

OYS​ ​​Lämpimien (+38 astetta) I.V.-nesteiden käytön tarpeellisuus ensihoidossa ja niiden vaatiman välineistön käyttö ambulanssissa
2/2019​
​TAYS
Sepsis ja sytokiinifiltteri (CytoSorb®)​
9/2018
​HYKS Takajuurisolmukkeen stimulaatio (Dorsal root ganglion stimulation (DRGS) kroonisen kivun hoidossa (pdf)

 

Lääkkeet

​kk/vvvv
​ERVA
​​Aihe
​9/2019
HYKS​Daunorubisiini + sytarabiini (CPX-351, Vyxeos®​) induktio- ja konsolidaatiohoitona aikaisempaan hoitoon liittyvässä akuutissa myelooisessa leukemiassa tai sekundaarisessa remissiossa (MDS/KMML jälkeinen AML)​​
​​9/2019
HYKS
Kaplasitsumabi (Cablivi​®) hankitun tromboottisen trombosytopeenisen purppuran (aTTP) akuuttivaiheen hoidossa
​8/2019
​OYS
​Ravulitsumabi (Ultomiris) paroksysmaalisen nokturnaalisen hemoglobinurian (PNH) hoidossa
​6/2019
​HYKS
​Pembrolitsumabi (Keytruda) yhdistettynä solunsalpaajakombinaation kanssa metastaattisen levyepiteeliperäisen ei-pienisouluisen keuhkosyövän ensilinjan hoidossa, kun tuumorin PD-L1-ligandin ilmentymä on alle 50 %
​3/2019

​HYKS ​Patisiraani (Onpattro) perinnöllisen transtyretiinivälitteisen amyloidoosin (hATTR) hoidossa
​2/2019 ​OYS ​Midostauriini (Rydarpt) FLT3-mutaatiopositiivisten akuuttia myelooista leukemiaa (AML) sairastavien potilaiden hoidossa (sairaalakäyttö).
​1/2019 HYKS ​Pembrolitsumabi (Keytruda) yhdistelmänä pemetreksedin ja platinasolunsalpaajahoidon kanssa metastoituneean, ei-levyepiteeliperäisen ei-pienisoluisen keuhkosyövän ensilinjan hoidossa
​1/2019 HYKS ​Talimogene Laherparepvec (TVEC, Imlygic) edenneen melanooman 1. tai myöhemmän linjan hoidossa asteiden IIIB/C, IVM1a melanoomapotilailla
12/2018 TAYS ​Aflibersepti (Eylea) kostean silmänpohjan ikärappeuman hoidossa
12/2018 TAYS ​Ledipasviiri/sofosbuviiri (Harvoni) kroonisen C-hepatiitin hoidossa 12 vuotta täyttäneillä  potilailla
12/2018 ​OYS ​Ramusirumabi (Cyramza) edenneen mahasyövän ja ruokatorvi-mahalaukkurajan adenokarsinooman toisen linjan hoidossa
11/2018 ​HYKS ​Avelumabi (Bavencio) metastasoineen merkelinsolusyövän (MCC) hoidossa aikuispotilailla
​9/2018 HYKS Darvadstroseli (Alofisel) Crohnin taudin perianaalisten fisteleiden hoidossa
9/2018
TAYS ​Nivolumabi (Opdivo)  asteiden IIIB-D ja  IV melanooman liitännäishoitona
 ​8/2018

​​OYS ​Nab-paklitakseli (Abraxane) paklitakselista tai dosetakselista allergisen infuusioreaktion saaneiden gynekologisten syöpäpotilaiden hoidossa

​ ​​​

 HALO-suositukset ja -katsaukset

 

​​

HALO (Terveydenhuollon menetelmien hallittu käyttöönotto) -ohjelma oli sairaanhoitopiirien ja Finohtan yhteinen ohjelma, jonka tehtävänä oli tarjota  päätöksentekijöille tukea terveydenhuollon menetelmien vaikuttavuudesta, turvallisuudesta ja kustannuksista. Ohjelman aikana (vuosina 2005–2016) annettiin HALO-suositus yli 50 terveydenhuollon menetelmästä. 

 

 

HALO-suositukset ovat voimassa kolme vuotta.  
HALO-ohjelman päättymisen jälkeen julkaistiin kolme katsausta, jotka jäivät ilman suositusta.

​Vuosi Suositus (pdf) Katsaus, summary (pdf)
​2017 Suositus puuttuu
Jääskeläinen E, Holi M, Mainio A, Roine RP, Isojärvi J, Sihvo S. Aivojen magneettistimulaatio masennuksen hoidossa [Repetitive transcranial magnetic stimulation in the tratment of depression]. Suomen Lääkärilehti 2017:(72)44: 2535a–p.
​2017 Suositus puuttuu
​2016 Suositus puuttuu Eteis­kor­vakkeen sulku katetriteitse ja kirurgisesti eteisvärinän hoidossa
Eskola M, Sinisalo J, Mäkinen E, Isojärvi J, Saijonkari M, Keränen T. Eteis­kor­vakkeen sulku katetriteitse ja kirurgisesti eteisvärinän hoidossa [Surgical or catheter-based left atrial appendage closure in patients with atrial fibrillation]. Suomen Lääkärilehti 2016(71), verkossa ensin 14.10.2016.
 
2016 Nielusyövän hoito robottikirurgialla

Robottiavusteinen kirurgia nielusyövän hoidossa
[Transoral robotic surgery in the treatment of pharyngeal cancer]

2016

Käyttäytymisterapeuttiset ryhmämenetelmät nuorten aggressiivisen käyttäytymisen hallinnassa

Auttaako käyttäytymisterapeuttinen ryhmäterapia aggressiivisesti käyttäytyvää nuorta? [Cognitive behavioural group therapies for adolescent aggression]

2015

 

 

 

Recurrens-hermon monitorointi kilpirauhas- ja lisäkilpirauhasleikkauksissa

Recurrens-hermon monitorointi kilpirauhas- ja lisäkilpirauhasleikkauksissa [Neuromonitoring of the recurrent laryngeal nerve during thyroid and parathyroid surgery]

2014 Ompeleeton bioläppä aorttaläppäahtauman hoidossa

Aorttaläppäahtauman leikkaushoito ompeleettomalla bioläpällä [Sutureless valve replacement for aortic valve stenosis]

2014

 

 

 

Uloshengitysilman typpioksidimittauksen (FeNO) käyttö astman glukokortikoidihoidossa

Uloshengitysilman typpioksidimittauksen merkitys astman glukokortikoidihoidossa [Role of fractional exhaled nitric oxide (FeNO) measurement in the management of asthma with corticosteroids]

2014 Geeniprofilointitestit varhaisvaiheen rintasyövän hoidon valinnassa

Geeniprofilointitestien merkitys rintasyövän hoidon valinnassa [Gene profiling assays for planning breast cancer treatment]

2014

 

 

 

Kollagenaasipistos Dupuytren-taudin hoidossa

 

Dupuytrenin kontraktuuran kollagenaasi-injektiohoidon vaikuttavuus, turvallisuus ja kustannukset [The effectiveness, safety and costs of collagenase injection treatment of Dupuytren’s contracture]

2013

JCV-vasta-aineiden määrityksestä natalitsumabi-hoidon aikana on annettu ohjeet MS-taudin Käypä hoito -suosituksessa 20.12.2012. 

JC-virusvasta-ainemääritys etenevän multifokaalisen leukoenkefalopatian riskin arvioinnissa [JC virus antibody testing in assessment of the risk of progressive multifocal leukoencephalopathy]

2013 Sarveiskalvon valokovetus kartiorappeuman hoidossa Sarveiskalvon kartiorappeuman valokovetushoidon (cross-linking, CXL) vaikuttavuus ja turvallisuus [Effectiveness and safety of corneal crosslinking for progressive keratoconus]
2013 Munuaisvaltimon sympaattinen denervaatio hoitoresistentin verenpainetaudin hoidossa Munuaisvaltimon sympaattinen denervaatio hoitoresistentin verenpaineen hoidossa [Endovascular renal denervation in the treatment of treatment-resistant hypertension]
2013 Akuutin aivovaltimotukoksen endovaskulaarinen hoito Akuutin aivovaltimotukoksen endovaskulaarinen hoito [Endovascular treatment for acute ischaemic stroke]
2013 Insuliinipumppu aikuisten tyypin 1 diabeteksen hoidossa Insuliinipumppu aikuisten tyypin 1 diabeteksen hoidossa [Continuous subcutaneous insulin infusion in type 1 diabetes mellitus in adults]
2013 STAN-menetelmän lisähyöty synnytyksenaikaisessa sikiövalvonnassa

Lisääkö synnytyksenaikainen sikiövalvonta STAN-laitteella synnytysturvallisuutta? Meta-analyysi. HALO-päivitys [Fetal intrapartum surveillance: does STAN improve safety? A meta-analysis. An update

2013 Vagushermostimulaattori hoitoresistentin depression hoidossa. Suosituksen päivitys

Vagushermostimulaattori hoitoresistentin depression hoidossa
[Vagus nerve stimulation for treatment-resistant depression]

2013

Tähystyksessä keuhkoputkeen asetettavien venttiilien merkitys keuhkolaajentuman hoidossa

Tähystyksessä keuhkoputkeen asetettavan venttiilin merkitys keuhkolaajentuman hoidossa [Implantable bronchial valves in the treatment of emphysema]
2012 Robottiavusteinen kohdunpoisto hyvälaatuisten sairauksien hoidossa

Robottiavusteisen kohdunpoiston edut, haitat ja kustannukset  [Robotic-assisted hysterectomy: advantages, disadvantages and costs]2012 Robottiavusteinen kohdunpoisto pahalaatuisten sairauksien hoidossa
2012 Vaginaaliset verkkokorjaukset lantionpohjan laskeumien hoidossa Vaginaaliset verkkokorjaukset lantionpohjan laskeumien hoidossa
[Vaginal mesh repairs for pelvic organ prolapses]
​2012 ​Kystatiini C munuaistoiminnan mittarina

Korvaako kystatiini C kreatiniinin munuaistoiminnan mittarina? [Will cystatin C replace creatinine as a measure of renal (dys)function?]

2012 Nenän sivuontelokanavien pallolaajennus pitkäaikaisen sivuontelotulehduksen hoitona

Sivuontelokanavien pallolaajennus pitkäaikaisen sivuontelotulehduksen hoitona [Balloon catheter sinusotomy in the treatment of chronic rhinosinusitis]

 2012 Rintojen magneettikuvaus rintasyövän täydentävässä primaarivaiheen diagnostiikassa Rintojen magneettikuvaus rintasyövän tarkentavassa diagnostiikassa [Magnetic resonance imaging of primary breast cancer]
 2011 Kognitiiviset verkkoterapiat aikuisilla masennuspotilailla Masennuspotilaiden kognitiiviset verkkoterapiat [Computer-based cognitive psychotherapies for adult patients with depression]
 2011 Bioimpedanssi hemodialyysipotilaiden kuivapainon määrittämisessä

Bioimpedanssi auttaa hemodialyysipotilaiden kuivapainon määrittämisessä [Bioimpedance in the estimation of dry weight in hemodialysis patients]

​2011 Atsasitidiini suuririskisen myelodysplastisen oireyhtymän hoidossa

Atsasitidiini suuririskisen myelodysplastisen oireyhtymän hoidossa [Azacitidine in the treatment of high-risk myelodysplastic syndrome]

2011 Haavan kestopuudutus leikkauksenjälkeisen kivun hoidossa Haavan kestopuudutus leikkauksenjälkeisen kivun hoidossa [Continuous wound infusion of local anaesthetic agents for postoperative analgesia]
​2011

Paklitakselipinnoitettu pallolaajennuskatetri aiemmin laajentamattomien sepelvaltimoahtaumien hoidossa

Paklitakselipinnoitteiset pallolaajennuskatetrit sepelvaltimoiden ja perifeerisen valtimotaudin hoidossa [Paclitaxel-coated balloon angioplasty in the treatment of coronary artery disease and peripheral artery stenosis – a systematic review]
2011 Paklitakselipinnoitettu pallolaajennuskatetri perifeerisen valtimotaudin hoidossa
2011 Paklitakselipinnoitettu pallolaajennuskatetri sepelvaltimoiden stentin uusinta-ahtauman hoidossa
2011 TT-kolografia paksusuolen sairauksien diagnosoinnissa

TT-kolografia paksusuolen sairauksien diagnosoinnissa [CT colonography as a diagnostic method in colonic diseases​]

2011 Maksasolusyövän pesäkkeiden tuhoaminen paikallishoidolla

Maksan kasvainten tuhoaminen paikallishoidoilla [Ablation therapy of liver tumors]  

 2011 Kolorektaalisyövän maksaetäpesäkkeiden tuhoaminen paikallishoidolla
2011 Laparoskooppisen sappirakon poiston oppiminen leikkaussimulaattorin avulla

Kirurgisten taitojen oppiminen leikkaussimulaattorin avulla [Training surgical skills with computer-based virtual reality simulators]

2011 Kohtuvaltimoiden embolisaatio oireisten myoomien hoidossa

Kohtuvaltimoiden embolisaatio: vaihtoehto oireisten myoomien hoitoon [Uterine artery embolisation: an alternative treatment for symptomatic uterine fibroids]

​2010

 

Leikkaustiimin tarkistuslista

Leikkaustiimin tarkistuslista lisää potilasturvallisuutta [A surgical checklist increases patient safety]

2010

 

FDG-PET syövän levinneisyyden arvioinnissa kuratiivisen hoidon potilailla

FDG-PET syövän levinneisyyden arvioinnissa kuratiivisen hoidon potilailla [ 18Fluorodeoxyglucose positron emission tomography in the assessment of patients with potentially curable cancer] 

2010

Fotodynaaminen menetelmä virtsarakkosyövän diagnostiikassa ja hoidossa

Fotodynaaminen menetelmä virtsarakkosyövän diagnostiikassa ja hoidossa [Fluorescence cystoscopy in diagnosis and management of superficial bladder cancer]

2010 Mekaaninen yskityslaite yskimisen avustamisessa

Mekaaninen yskityslaite yskimisen avustamisessa [Mechanical non-invasive cough assist device]

2010 PCA3-geenitesti eturauhassyövän diagnostiikassa

PCA3-geenitesti eturauhassyövän diagnostiikassa [PCA3 gene test in the diagnostics and surveillance of prostate cancer]

​2010

 

Aivojen viilennyshoito vaikean aivovamman saaneilla

 Aivojen viilennyshoito akuutin aivovaurion hoidossa [Induced hypothermia in the treatment of acute brain damages]


 
 2010            
Aivojen viilennyshoito aivoinfarktin sairastaneilla
2010 Aivojen viilennyshoito sydänpysähdyksestä elvytetyillä
2009

 

Glukoosipitoisuuden jatkuva seuranta diabeteksen hoidossa

Glukoosipitoisuuden jatkuva seuranta diabeteksen hoidossa

2009 Viherlaser eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun hoidossa

Viherlaser eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun hoidossa [Laser prostatectomy: a systematic literature review]

2009 Vaikea-asteisen kuulovian kuntoutus molemminpuolisen sisäkorvaistutteen avulla

Vaikea-asteisen kuulovian kuntoutus molemminpuolisen sisäkorvaistutteen avulla

2009 Selkäydinstimulaatio vaikean neuropaattisen kivun ja monimuotoisen paikallisen kipuoireyhtymän hoidossa

Selkäydinstimulaatio vaikean neuropaattisen kivun ja monimuotoisen paikallisen kipuoireyhtymän hoidossa

2009 Suulaen radiotaajuushoito kuorsauksen hoidossa

Suulaen radiotaajuushoito kuorsauksen hoidossa [Treatment of snoring by soft palate radiofrequency ablation]

2009 STAN-menetelmän lisähyöty synnytyksenaikaisessa sikiövalvonnassa
(ks. päivitys v. 2013)

Lisääkö synnytyksenaikainen sikiövalvonta STAN-laitteella sittenkään synnytysturvallisuutta?

2009 Aortan tekoläpän asennus katetrin kautta

Aortan tekoläpän asennus katetrin kautta [Transcatheter aortic valve replacement for severe aortic valve stenosis]

2009 Radiotaajuushoito nenän tukkoisuuden hoidossa aikuisilla

Radiotaajuushoito nenän tukkoisuuden hoidossa  [Radiofrequency thermal ablation in the tratment of nasal obsturction]

2009 Laskimotukoksen pitkäkestoinen (n. 30 vrk) ehkäisy polven elektiivisen tekonivelleikkauksen yhteydessä

Laskimotukoksen ehkäisy lonkan ja polven elektiivisen tekonivelleikkauksen yhteydessä

2009 Laskimotukoksen pitkäkestoinen (n. 30 vrk) ehkäisy lonkan elektiivisen tekonivelleikkauksen yhteydessä
2009 Viilennyshoito vastasyntyneen hypoksis-iskeemisessä enkefalopatiassa Viilennyksen vaikuttavuus ja turvallisuus vastasyntyneen hypoksis-iskeemisen enkefalopatian hoidossa [Efficacy and safety of cooling in newborns with hypoxic-ischaemic encephalopathy]
2009 Laskimonsisäinen laser suonikohjutaudin hoidossa
Laskimonsisäinen laser suonikohjutaudin hoidossa [Endovenous laser ablation in the tratment of varicose veins: a systematic literature review] 
​2009 Haavan alipaineimuhoito Haavan alipaineimuhoidon vaikuttavuus ja turvallisuus [Negative pressure wound therapy (NPWT): efficacy and safety] 
2009 64-rivitietokonetomografia sepelvaltimotaudin diagnostiikassa

Korvaako 64-rivitietokonetomografia kajoavan varjoainekuvauksen sepelvaltimotaudin diagnostiikassa? [Can 64-slice computed tomography replace invasive angiography in the diagnosis of coronary disease?]

​2008 Bevasitsumabin käyttö silmänpohjan nesteisen ikärappeuman hoidossa Silmänpohjan nesteinen ikärappeuma: mitä tiedämme lasiaisen sisäisestä angiogeneesin estosta? [Age-related macular degeneration: what do we know about intravitreous inhibition of angiogenesis?] 
​2008 Vagushermostimulaattori hoitoresistentin depression hoidossa (ks. päivitys v. 2013)

Vagushermostimulaattori hoitoresistentin depression hoidossa [Vagus nerve stimulation for tratment-resistant depression]

2008 Maksan vajaatoiminnan kehonulkoinen tukihoito (MARS)

Maksan vajaatoiminnan kehonulkoinen tukihoito - MARS [Extracorporeal albumin dialysis (MARS) for patients with liver failure] 

 2008 Hysteroskooppinen sterilointi metallisella mikroimplantilla Hysteroskooppinen sterilointi metallisella mikroimplantilla [HysteroscoSepsis ja sytokiinifiltteri (CytoSorb®)pic sterilisation using a metal micro-insert]​​

 EUnetHTA Assessments

​​Taulukkoon on koottu EUnetHTA-verkostossa tuotettuja arviointeja (Relative Effectiveness Assessments, REA)​​​. 

Laitteet, toimenpiteet

Arviointi julkaistu
​Otsikko​  (linkki avaa EUnetHTAn uutissivun, johon on koottu arviointiin liittyvää aineistoa)
​10/2019
Regional hyperthermia for high-risk soft tissue sarcoma treatment​
​7/2019
Irreversible electroporation for liver and pancreatic cancer
​7/2019
Stool DNA testing for early detection of colorectal cancer
​5/2019
Robot-assisted surgery in thoracic and visceral indications
​​4/2019
Custom-made or customisable 3D printed implants and cutting guides versus non-3D printed standard implants and cutting guides for improving outcomes in patients undergoing knee, maxillofacial, or cranial surgery​
​​1/2019 
Bioresorbable Stents for the Treatment of Cardiovascular Indications (coronary artery disease)​​​
1/2019
C-reactive protein point-of-care-testing (CRP POCT) to guide antibiotic prescribing in primary care settings for acute respiratory tract infections (RTIs)
​12/2018
Transcatheter aortic valve implantation (TAVI) in patients at intermediate surgical risk
​​10/2018
Femtosecond laser-assisted cataract surgery (FLACS) for the treatment of age-related cataract
​​7/2018
Continuous glucose monitoring (CGM real-time) and flash glucose monitoring (FGM) as personal, standalone systems in patients with diabetes mellitus treated with insulin
​4/2018
High-intensity focused ultrasound (HIFU) ablation for the treatment of prostate cancer
​2/2018
Screening of fetal trisomies 21, 18 and 13 by non invasive prenatal testing (NIPT)​​ 
​1/2018
Added value of using the gene expression signature test MammaPrint® for adjuvant chemotherapy decision-making in early breast cancer
​4/2017
Antibacterial-coated sutures versus non-antibacterial-coated sutures for the prevention of abdominal, superficial and deep incisional, surgical site infection (SSI)​
​4/2017
Repetitive transcranial magnetic stimulation for treatment-resistant major depression
​11/2016

Wearable cardioverter-defibrillator (WCD) therapy in primary and secondary prevention of sudden cardiac arrest in patients at risk​​


Lääkkeet

Arviointi julkaistu
​​​​Otsik​ko (linkki avaa EUnetHTAn uutissivun, johon on koottu arviointiin liittyvää aineistoa)
​10/2019
Ustekinumab for the treatment of ulcerative colitis (UC)
​7/2019
Irreversible electroporation for the treatment of liver and pancreatic cancer​​
​​6/2019

​​​Sotagliflozin for adult patiens with Type 1 Diabetes mellitus who have inadequate blood glucose control using insulin or insulin analogues​​
​1/2018
​Alectinib (Alecensa©) as monotherapy for the first line treatment of adult patients with ALK-positive advanced non-small cell lung cancer (NSCLC)​
​11/2017
​​Midostaurin (Rydapt®) with standard chemotherapy in FLT3-positive acute myeloid leukemia​​
​10/2017
Regorafenib (Stivarga©) indicated as monotherapy for the treatment of adult patients with hepatocellular carcinoma (HCC) who have been previously treated with sorafenib​​

 Muualla verkossa

Suosituksia
Katsauksia