Etusivu > Tutkimus ja opetus > FinCCHTA > Katsauksia ja suosituksia


Katsauksia ja suosituksia

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 Sairaalatason nopeat arvioinnit

​Sairaalatason nopeat arvioinnit perustuvat erva-alueilla 8/2018 lähtien tehtyihin mini-HTA-ehdotuksiin. Jos haluat lisätietoja yksittäisestä arvioinnista, ota yhteyttä erva-alueen arviointiylilääkäriin (yhteystiedot Kansallinen arviointiverkosto -sivulla).

​​Laitteet, toimenp​​​iteet

Julkaistu
​ERVA
​​Aihe
​2/2021
​TAYS
​​Akupunktio ja psykoosi
​2/2021
​TAYS
​Game ready -kylmäkompressiolaite turvotuksen ja kivun hoidossa vammapotilailla
​7/2020
​OYS
​Laboratoriotutkimuksen suPAR käyttö kuoleman riskin ennustamisessa
​3/2020
​OYS
Matalatehoinen sähkökenttähoito (Tumor Treating Fields, TTFields; Optune®) glioblastooman hoidossa
​2/2019

OYS​
​​Lämpimien (+38 astetta) I.V.-nesteiden käytön tarpeellisuus en​​sihoidossa ja niiden vaatiman välineistön käyttö ambulanssissa
2/2019​
​TAYS
Sepsis ja sytokiinifiltteri (CytoSorb®​)​
9/2018
​HUS Takajuurisolmukkeen stimulaatio (Dorsal root ganglion stimulation, DRGS) kroonisen kivun hoidossa

 

Lääkk​ee​​​t

Julkaistu
​ERVA
​​Aihe
​​​​​6/2021
​TAYS
​Nivolumabi (Opdivo®) levinneessä ruokatorven levyepiteelisyövässä platina-fluoro-yhdistelmän jälkeen, ECOG luokka 0-1
​6/2021
​TAYS
​​Nivolumabi (Opdivo®) levinneen munuaissyövän 1. linjan hoitona yhdessä kabotsantinibin kanssa​
​6/2021
​TAYS
Inklisiraani (Leqvio) vaikeassa hyperkolesterolemiassa​
​5/2021
​HUS
Kritsanlitsumabi (Adakveo®) toistuvien vaso-okklusiivisten kriisien ennaltaehkäisyyn sirppisolutautia sairastavilla 16 vuotta täyttäneillä potilailla ​
​​5/2021
​HUS
​Atetsolitsumabin (Tecentriq®) ja bevasitsumabin yhdistelmähoito edennyttä tai leikkauksella poistettavaksi soveltumatonta hepatosellulaarista karsinoomaa (HCC) sairastavien aikuispotilaiden hoitoon, kun potilas ei ole aiemmin saanut systeemistä hoitoa
​3/2021
​TAYS
​​​Mogamulimutsumabi (Poteligeo®) mycosis fungoideksen tai Sézaryn oireyhtymän hoito, kun potilas on saanut vähintään yhtä aiempaa systeemistä hoitoa
​3/2021
​TAYS
​​​Pembrolitsumabi (Keytruda®) metastasoituneen kolorektaalisyövän ensilinjan hoidossa
​12/2020
​HUS
​​Imlifidaasi (Idefirix®​) desensitisaatiohoitona voimakkaasti immunisoituneille munuaisensiirtopotilaille
​11/2020
​TYKS
Kanakinumabi (Ilaris​®) juveniilin idiopaattisen artriitin hoidossa
​10/2020
​HUS
​​Ravulitsumabi (Ultromiris®​) atyyppisen​ hemolyyttis-ureemisen syndrooman (aHUS) hoidossa​​​​​
10/2020
​HUS
​Atetsolitsumabi (Tecentriq®) paikallisesti edenneen tai metastasoituneen uroteelikarsinooman

ensilinjan hoidossa, jos potilaalle ei sovi sisplatiini​

​5/2020
​TAYS
​Dupilumabi (Dupixent®​) hankalan kroonisen polypoottisen sinuiitin hoidossa
​5/2020
​HUS
​Trastutsumabiemtansiinin (Kadcyla®) HER2-positiivista rintasyöpää sairastavien potilaiden neoadjuvanttihoidon jälkeen liitännäishoitona, jos potilas ei ole saanut täydellistä hoitovastetta neoadjuvanttihoidolla​
​3/2020
​TAYS
​​Sapropteriinihydrokloridi (Kuvan®)  harvinaista synnynnäistä aineenvaihduntasairautta (PTPS-puutos)  sairastavien lasten hoidossa 
​1/2020

​HUS
Pembrolitsumabi (Keytruda®​) uusiutuneen tai metastaattisen pään ja kaulan al​​​​ueen syövän ensimmäisen linjan hoidossa monoterapiana tai sytostaattikombinaatiossa
​11/2019
​TAYS
​Gemtutsumabi-otsogamisiini (Mylotarg®) solunsalpaajahoitoon yhdistettynä pienen riskin (CBF) akuutin myelooisen leukemian (AML) hoidossa
​9/2019
HUS​
Daunorubisiini + sytarabiini (CPX-351, Vyxeos®​) induktio- ja konsolidaatiohoitona aikaisempaan hoitoon liittyvässä akuutissa myelooisessa leukemiassa tai sekundaarisessa remissiossa (MDS/KMML jälkeinen AML)​​
​9/2019
​TAYS
​Bedakiliini (Sirturo®)  ensilinjan lääkkeenä monilääkeresistantin tuberkuloosin (MDR-TB) lääkeyhdistelmää muodostettaessa
​​9/2019
HUS
Kaplasitsumabi (Cablivi​®) hankitun tromboottisen trombosytopeenisen purppuran (aTTP) akuuttivaiheen hoidossa
​8/2019
​OYS
​Ravulitsumabi (Ultomiris®) paroksysmaalisen nokturnaalisen hemoglobinurian (PNH) hoidossa
​6/2019
​HUS
​Pembrolitsumabi (Keytruda®) yhdistettynä solunsalpaajakombinaation kanssa metastaattisen levyepiteeliperäisen ei-pienisouluisen keuhkosyövän ensilinjan hoidossa, kun tuumorin PD-L1-ligandin ilmentymä on alle 50 %
​3/2019 
​HUS
​Patisiraani (Onpattro®​) perinnöllisen transtyretiinivälitteisen amyloidoosin (hATTR) hoidossa
​2/2019
​OYS ​Midostauriini (Rydapt®) FLT3-mutaatiopositiivisten akuuttia myelooista leukemiaa (AML) sairastavien potilaiden hoidossa (sairaalakäyttö).
​1/2019 HUS ​Pembrolitsumabi (Keytruda®) yhdistelmänä pemetreksedin ja platinasolunsalpaajahoidon kanssa metastoitunee​​n, ei-levyepiteeliperäisen ei-pienisoluisen keuhkosyövän ensilinjan hoidossa
​1/2019 HUS ​Talimogene laherparepvec (TVEC,  T-VEC, Imlygic®​) edenneen melanooman 1. tai myöhemmän linjan hoidossa asteiden IIIB/C, IVM1a melanoomapotilailla
12/2018 TAYS ​Aflibersepti (Eylea®) kostean silmänpohjan ikärappeuman hoidossa
12/2018 TAYS ​Ledipasviiri/sofosbuviiri (Harvoni®) kroonisen C-hepatiitin hoidossa 12 vuotta täyttäneillä  potilailla
12/2018 ​OYS ​Ramusirumabi (Cyramza®) edenneen mahasyövän ja ruokatorvi-mahalaukkurajan adenokarsinooman toisen linjan hoidossa
11/2018 ​HUS ​Avelumabi (Bavencio®) metastasoineen merkelinsolusyövän (MCC) hoidossa aikuispotilailla
​9/2018 HUS
Darvadstroseli (Alofisel®) Crohnin taudin perianaalisten fisteleiden hoidossa
9/2018
TAYS ​Nivolumabi (Opdivo®)  asteiden IIIB-D ja  IV melanooman liitännäishoitona
​9/2018
​HUS
​Nivolumabi (Opdivo®​) uusiutuneen tai metastaattisen pään ja kaulan alueen toisen tai myöhemmän linjan s​yövän hoidossa platinapohjaisen standardihoidon jälkeen
​8/2018

​​OYS ​Nab-paklitakseli (Abraxane®) paklitakselista tai dosetakselista allergisen infuusioreaktion saaneiden gynekologisten syöpäpotilaiden hoidossa

​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 EUnetHTA Assessments

​​
Taulukkoon on koottu EUnetHTA-verkostossa tuotettuja arviointeja (Relative Effectiveness Assessments, REA)​​​. 

Laitteet, toimenp​iteet

J​ulkaistu​
​Otsikko​  (linkki avaa EUnetHTAn uutissivun, johon on kottu a​rviointiin liittyvää aineistoa)
​5/2021
Stereotactic body radiation therapy (SBRT) for the treatment of lung, prostate and liver cancer​
​4/2021
​Comparative effectiveness of surgical techniques and devices for the treatment of benign prostatic hyperplasia (BPH)​
​12/2020
Lung cancer screening in risk groups​
​7/2020
​Biodegradable rectum spacers to reduce toxicity for prostate cancer​​
​7/2020
​The 24-hour blood pressure measurement device Mobil-O- Graph® with the built-in algorithm ARCSolver® to measure arterial stiffness for the optimization of hypertension treatment
​6/2020
Hypoglossal Nerve Stimulation (HGNS) for treatment of obstructive sleep apnea​​
​12/2019
​POCT/Point-of-care te​​​sts: D-Dimer and Tropon​in
​​11/2019​
Prophylactic or therapeutic use of endoanchoring systems in endovascular aortic aneurysm repair (EVAR/TEVAR)  
​11/2019
​Lithium triborate (LBO) laser for photoselective vaporisation of the prostate (PVP) in the treatment of benign prostatic hyperplasia (BPH)  
​10/2019
Regional hyperthermia for high-risk soft tissue sarcoma tr​eatment 
​7/2019
Irreversible electroporation for liver and pancreatic cancer 
​7/2019
Stool DNA testing for early detection of colorectal cancer  
​5/2019
Robot-assisted surgery in thoracic and visceral indications 
​4/2019
​​Custom-made of customisable 3D printed implants and cutting guides versus non-3D printed standard implants and cutting guides for improving outcomes in patients undergoing knee, maxillofacial, or cranial surgery
​1/2019
​​Bioresorbable stents for the treatment of cardiovascular indications (coronar​y artery disease)
1/2019

C-reactive protein point-of-care-testing (CRP POCT) to guide antibiotic prescribing in primary care settings for acute respiratory trac​t infections (RT​Is)
​12/2018
Transcatheter aortic valve implantation (TAVI) in patients at intermediate surgical risk
​​10/2018
Femtosecond laser-assisted cataract surgery (FLACS) for the treatment of age-related cataract  
​​7/2018
Continuous glucose monitoring (CGM real-time) and flash glucose monitoring (FGM) as personal, standalone systems in patients with diabetes mellitus treated with insulin 
​4/2018
High-intensity focused ultrasound (HIFU) ablation for the treatment of prostate cancer
​2/2018
Screening of fetal trisomies 21, 18 and 13 by non invasive prenatal testing (NIPT)
​1/2018
Added value of using the gene expression signature test MammaPrint® for adjuvant chemotherapy decision-making in early breast cancer 
​4/2017
​Antibacterial-coated sutures versus non-antibacterial-coated sutures for the prevention of abdominal, superficial and deep incisional, surgical site infection (SSI) 
​4/2017
Repetitive transcranial magnetic stimulation for treatment-resistant major depression 
​11/2016
Wearable cardioverter-defibrillator (WCD) therapy in primary and secondary prevention of sudden cardiac arrest in patients at risk 


Lääkkeet

Julkaistu
​​​​Otsik​ko (linkki avaa EUnetHTAn uutissivun, johon on koottu arviointiin liittyvää aineistoa)
​7/2021
Venetoclax with a hypomethylating agent fort he treatment of adult patients with newly diagnosed acute myeloid leukaemia (AML) who are ineligible for intensive chemotherapy​
​5/2021
​Bamlanivimab monotherapy and bamlanivimab plusetesevimab combination for the treatment of COVID-19​
​5/2021
​​Casirivimab and imdevimab (REGN-COV2) for the treatment of COVID-19
​12/2020
​​Remdesivir for the treatment of COVID-19. PICO and Evidence gaps. First update December 2020​
​11/2020
​Dexamethasone for the treatment of  hospitalised patients with COVID-19
​​​11/2020
Crizanlizumab for the prevention of vaso-occlusive crises in sickle cell disease patients aged 16 years an older​
​8/2020
Pretomanid in combination with bedaquiline and linezolid in adults for the treatment of pulmonary extensively drug-resistant (XDR), or treatment-intolerant or nonresponsive multidrug-resistant (MDR) tuberculosis (TB)​
​7/2020
​Glasdegib in combination with low-dose cytarabine, for the treatment of newly diagnosed de novo or secondary acute myeloid leukaemia (AML) in adult patients who are not candidates for standard induction chemotherapy​
​6/2020
Cefiderocol for the treatment of infections due to aerobic Gram-negative bacteria in adult patients with limited treatment options​
​3/2020

Brolucizumab for the treatment of adults with neovascular (wet) age-related macular degeneration (AMD)Brolucizumab for the treatment of adults with neovascular (wet) age-related macular degeneration (AMD)​​
​​2/2020
Polatuzumat vedotin in combination with bendamustine and rituximab for the treatment of relapsed/refractory diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) who are not candidates for haematopoie​tic stem cell transplant​
​2/2020

Siponimod for the treatment of adult patients with secondary progressive multiple sclerosis (SPMS) with active disease evidenced by relapses or imaging features of inflammatory activity​​​
​​10/2019
​Ustekinumab for the treatment of liver and pancreatic cancer
​7/2019
Irreversible electroporation for the treatment of liver and pancreatic cancer 
​​6/2019
​​​Sotagliflozin for adult patiens with Type 1 Diabetes mellitus who have inadequate blood glucose control using insulin or insulin analogues 
​1/2018
Alectinib (Alecensa©) as monotherapy for the first line treatment of adult patients with ALK-positive advanced non-small cell lung cancer (NSCLC
​11/2017
​​Midostaurin (Rydapt®) with standard chemotherapy in FLT3-positive acute myeloid leukemia
​10/2017
Regorafenib (Stivarga©) indicated as monotherapy for the treatment of adult patients with hepatocellular carcinoma (HCC) who have been previously treated with sorafenib ​​

 Muut julkaisut


​Julkaistu
Aihe​​ ​Viitetiedot
​2019
Kirurginen savu toimenpiteissä - henkilöstön riskit ja suojaus
Lankinen P, Parkkila A-K, Roine R.P., Turpeinen M. Kirurginen savu toimenpiteissä - henkilöstön riskit ja suojaus. Katsausartikkeli. Suomen Lääkärilehti 2019 (43) 74:2439 - 2441. Verkossa 25.10.2019
​2019
Digi-HTA: Health technology assessment framework for digital healthcare services
​Haverinen, J., Keränen, N., Falkenbach​, P., Maijala, A., Ko​lehmainen, T., & Reponen, J. (2019). Digi-HTA: Health technology​ assessment framework for digital healthcare services. Finnish Journal of EHealth and EWelfare,11(4), 326–341. https://doi.org/10.23996/fjhw.82538​

 Muualla verkossa

Suosituksia
Katsauksia

 

​​Yhteystiedot


​​ ​
​​Kansallinen HTA-koordinaatioyksikkö (FinCCHTA)
Postiosoite: PL 10, 90029 OYS
Käyntiosoite: Kajaanintie 50
Puhelin (OYS-vaihde) 08 315 2011

Sähköposti: fincchta(at)ppshp.fi

​Yksikön päällikkö: Arviointiylilääkäri Miia Turpeinen
Puhelin:  +358 40 1522 655
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)ppshp.fi

Muu henkilöstö​​

​​Fin​CCHTAn tietosuoja​​​​​​​​

​​