Etusivu > Tutkimus ja opetus > FinCCHTA > Katsauksia ja suosituksia


Katsauksia ja suosituksia

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 Sairaalatason nopeat arvioinnit

​Sairaalatason nopeat arvioinnit perustuvat erva-alueilla 8/2018 lähtien tehtyihin mini-HTA-ehdotuksiin. Jos haluat lisätietoja yksittäisestä arvioinnista, ota yhteyttä erva-alueen arviointiylilääkäriin (yhteystiedot Kansallinen arviointiverkosto -sivulla).

​​Laitteet, toimenp​​​iteet

Julkaistu
​ERVA
​​Aihe
​3/2022
​OYS
​F18-fluorokoliini PET-TT -kuvantaminen lisäkilpirauhasen adenoomien ja/tai hyperplasian paikantamisessa​
​11/2021
​HUS
​Älyinsuliinipumpun käyttöönotto lapsipotilailla (advanced hybrid-closed loop, aHCL)
​11/2021

​HUS
​Älykkäät kestokäyttöiset insuliinikynät 1 ja 2 tyypin insuliinihoitoisten diabeetikkojen käyttöön (NovoPen6® ja NovoPen® Echo Plus)
​11/2021
​OYS
​Syväaivostimulaatio (DBS) vaikeahoitoisen epilepsian hoidossa
​9/2021
​HUS
​Tekoälypohjainen sädehoidon normaalikudosten autosegmentointi
​9/2021
​HUS
​PET-MK, metabolinen kuvantaminen yhdistettynä ei-ionisoivaan anatomiseen magneettikuvaukseen
​8/2021
​HUS
​Korkeaintensiteettinen ultraääni (HIFU) paikallisen ja paikallisesti uusiutuneen eturauhassyövän hoitona
​5/2021
​TAYS
​Kertakäyttöskooppi (single-use endoscope)
​4/2021
​HUS
​Trikuspidaaliläppävuodon korjaamisen katetritoimenpiteet: Cardioband ja Tricento 
​4/2021
​HUS
​Olympus Powerspiral -enteroskooppi
​4/2021
​HUS
​Portapaineen ja maksalaskimon paine-eron mittaaminen endoskooppiseen ultraäänitekniikkaan perustuvalla menetelmällä
​4/2021
​HUS
​Tahdistinlaitteiden etäseurannan yhteen kokoava järjestelmä
​​2/2021
​TAYS
​​Akupunktio ja psykoosi
​2/2021
​TAYS
​Game ready -kylmäkompressiolaite turvotuksen ja kivun hoidossa vammapotilailla
​7/2020
​OYS
​Laboratoriotutkimuksen suPAR käyttö kuoleman riskin ennustamisessa
​3/2020
​OYS
Matalatehoinen sähkökenttähoito (Tumor Treating Fields, TTFields; Optune®) glioblastooman hoidossa
​2/2019

OYS​
​​Lämpimien (+38 astetta) I.V.-nesteiden käytön tarpeellisuus en​​sihoidossa ja niiden vaatiman välineistön käyttö ambulanssissa
2/2019​
​TAYS
Sepsis ja sytokiinifiltteri (CytoSorb®​)​
9/2018
​HUS
Takajuurisolmukkeen stimulaatio (Dorsal root ganglion stimulation, DRGS) kroonisen kivun hoidossa 

 

Lääkk​ee​​​t

Julkaistu
​ERVA
​​Aihe
​11/2021
​HUS
Dostarlimabi (Jemperli®) edenneessä tai uusiutuneessa MMR-puutteisessa (mismatch repair deficient) kohdunrunkosyövässä, jossa tauti on progredioinut platinapohjaisen solunsalpaajahoidon aikana tai sen jälkeen
​10/2021

​​KYS
Nivolumabi (Opdivo®​) ja ipilimumabi (Yervoy®​) yhdistelmähoitona paikallisesti edenneen ja metastaattisen melanooman hoidossa
​10/2021
​HUS
Avelumabi (Bavencio®) uroteelisyövässä ylläpitohoitona ensimmäisessä hoitolinjassa sytostaattihoidon jälkeen  
​8/2021
​HUS
​Nivolumabin ja ipilimumabin yhdistelmähoito malignin pleuramesoteliooman ensilinjan hoidossa
​8/2021
​HUS
​Edenneen munuaissyövän ensilinjan lääkehoidot: Nivolumabin ja ipilimumabin ja nivolumabin ja kabotsantinibin yhdistelmähoidot
​​6/2021
​HUS
​Pembrolitsumabi (Keytruda®) metastasoineen paksusuolisyövän ensilinjan hoitoon aikuispotilailla, joiden syöpään liittyy mikrosatelliitti-instabiliteetti (MSI-H) tai puutteellinen DNA:n kahdentumisvirheiden korjausmekanismi (dMMR)
​​​​​6/2021
​TAYS
​Nivolumabi (Opdivo®) levinneessä ruokatorven levyepiteelisyövässä platina-fluoro-yhdistelmän jälkeen, ECOG luokka 0-1
​6/2021
​TAYS
​​Nivolumabi (Opdivo®) levinneen munuaissyövän 1. linjan hoitona yhdessä kabotsantinibin kanssa​
​6/2021
​TAYS
Inklisiraani (Leqvio) vaikeassa hyperkolesterolemiassa​
​5/2021
​HUS
Kritsanlitsumabi (Adakveo®) toistuvien vaso-okklusiivisten kriisien ennaltaehkäisyyn sirppisolutautia sairastavilla 16 vuotta täyttäneillä potilailla ​
​​5/2021
​HUS
​Atetsolitsumabin (Tecentriq®) ja bevasitsumabin yhdistelmähoito edennyttä tai leikkauksella poistettavaksi soveltumatonta hepatosellulaarista karsinoomaa (HCC) sairastavien aikuispotilaiden hoitoon, kun potilas ei ole aiemmin saanut systeemistä hoitoa
​3/2021
​TAYS
​​​Mogamulimutsumabi (Poteligeo®) mycosis fungoideksen tai Sézaryn oireyhtymän hoito, kun potilas on saanut vähintään yhtä aiempaa systeemistä hoitoa
​3/2021
​TAYS
​​​Pembrolitsumabi (Keytruda®) metastasoituneen kolorektaalisyövän ensilinjan hoidossa
​12/2020
​HUS
​​Imlifidaasi (Idefirix®​) desensitisaatiohoitona voimakkaasti immunisoituneille munuaisensiirtopotilaille
​11/2020
​TYKS
Kanakinumabi (Ilaris​®) juveniilin idiopaattisen artriitin hoidossa
​10/2020
​HUS
​​Ravulitsumabi (Ultromiris®​) atyyppisen​ hemolyyttis-ureemisen syndrooman (aHUS) hoidossa​​​​​
10/2020
​HUS
​Atetsolitsumabi (Tecentriq®) paikallisesti edenneen tai metastasoituneen uroteelikarsinooman

ensilinjan hoidossa, jos potilaalle ei sovi sisplatiini​

​5/2020
​TAYS
​Dupilumabi (Dupixent®​) hankalan kroonisen polypoottisen sinuiitin hoidossa
​5/2020
​HUS
​Trastutsumabiemtansiinin (Kadcyla®) HER2-positiivista rintasyöpää sairastavien potilaiden neoadjuvanttihoidon jälkeen liitännäishoitona, jos potilas ei ole saanut täydellistä hoitovastetta neoadjuvanttihoidolla​
​3/2020
​TAYS
​​Sapropteriinihydrokloridi (Kuvan®)  harvinaista synnynnäistä aineenvaihduntasairautta (PTPS-puutos)  sairastavien lasten hoidossa 
​1/2020

​HUS
Pembrolitsumabi (Keytruda®​) uusiutuneen tai metastaattisen pään ja kaulan al​​​​ueen syövän ensimmäisen linjan hoidossa monoterapiana tai sytostaattikombinaatiossa
​11/2019
​TAYS
​Gemtutsumabi-otsogamisiini (Mylotarg®) solunsalpaajahoitoon yhdistettynä pienen riskin (CBF) akuutin myelooisen leukemian (AML) hoidossa
​9/2019
HUS​
Daunorubisiini + sytarabiini (CPX-351, Vyxeos®​) induktio- ja konsolidaatiohoitona aikaisempaan hoitoon liittyvässä akuutissa myelooisessa leukemiassa tai sekundaarisessa remissiossa (MDS/KMML jälkeinen AML)​​
​9/2019
​TAYS
​Bedakiliini (Sirturo®)  ensilinjan lääkkeenä monilääkeresistantin tuberkuloosin (MDR-TB) lääkeyhdistelmää muodostettaessa
​​9/2019
HUS
Kaplasitsumabi (Cablivi​®) hankitun tromboottisen trombosytopeenisen purppuran (aTTP) akuuttivaiheen hoidossa
​8/2019
​OYS
​Ravulitsumabi (Ultomiris®) paroksysmaalisen nokturnaalisen hemoglobinurian (PNH) hoidossa
​6/2019
​HUS
​Pembrolitsumabi (Keytruda®) yhdistettynä solunsalpaajakombinaation kanssa metastaattisen levyepiteeliperäisen ei-pienisouluisen keuhkosyövän ensilinjan hoidossa, kun tuumorin PD-L1-ligandin ilmentymä on alle 50 %
​3/2019 
​HUS
​Patisiraani (Onpattro®​) perinnöllisen transtyretiinivälitteisen amyloidoosin (hATTR) hoidossa
​2/2019
​OYS ​Midostauriini (Rydapt®) FLT3-mutaatiopositiivisten akuuttia myelooista leukemiaa (AML) sairastavien potilaiden hoidossa (sairaalakäyttö).
​1/2019 HUS ​Pembrolitsumabi (Keytruda®) yhdistelmänä pemetreksedin ja platinasolunsalpaajahoidon kanssa metastoitunee​​n, ei-levyepiteeliperäisen ei-pienisoluisen keuhkosyövän ensilinjan hoidossa
​1/2019 HUS ​Talimogene laherparepvec (TVEC,  T-VEC, Imlygic®​) edenneen melanooman 1. tai myöhemmän linjan hoidossa asteiden IIIB/C, IVM1a melanoomapotilailla
12/2018 TAYS ​Aflibersepti (Eylea®) kostean silmänpohjan ikärappeuman hoidossa
12/2018 TAYS ​Ledipasviiri/sofosbuviiri (Harvoni®) kroonisen C-hepatiitin hoidossa 12 vuotta täyttäneillä  potilailla
12/2018 ​OYS ​Ramusirumabi (Cyramza®) edenneen mahasyövän ja ruokatorvi-mahalaukkurajan adenokarsinooman toisen linjan hoidossa
11/2018 ​HUS ​Avelumabi (Bavencio®) metastasoineen merkelinsolusyövän (MCC) hoidossa aikuispotilailla
​9/2018 HUS
Darvadstroseli (Alofisel®) Crohnin taudin perianaalisten fisteleiden hoidossa
9/2018
TAYS ​Nivolumabi (Opdivo®)  asteiden IIIB-D ja  IV melanooman liitännäishoitona
​9/2018
​HUS
​Nivolumabi (Opdivo®​) uusiutuneen tai metastaattisen pään ja kaulan alueen toisen tai myöhemmän linjan s​yövän hoidossa platinapohjaisen standardihoidon jälkeen
​8/2018

​​OYS ​Nab-paklitakseli (Abraxane®) paklitakselista tai dosetakselista allergisen infuusioreaktion saaneiden gynekologisten syöpäpotilaiden hoidossa

​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 EUnetHTA Assessments

​​
Taulukkoon on koottu EUnetHTA-verkostossa tuotettuja arviointeja (Relative Effectiveness Assessments, REA)​​​. 

Laitteet, toimenp​iteet

J​ulkaistu​
​Otsikko​  (linkki avaa EUnetHTAn uutissivun, johon on kottu a​rviointiin liittyvää aineistoa)
​​8/2021
Surgical procedures for treatment of obesity​
​5/2021
Stereotactic body radiation therapy (SBRT) for the treatment of lung, prostate and liver cancer​
​4/2021
​Comparative effectiveness of surgical techniques and devices for the treatment of benign prostatic hyperplasia (BPH)​
​12/2020
Lung cancer screening in risk groups​
​7/2020
​Biodegradable rectum spacers to reduce toxicity for prostate cancer​​
​7/2020
​The 24-hour blood pressure measurement device Mobil-O- Graph® with the built-in algorithm ARCSolver® to measure arterial stiffness for the optimization of hypertension treatment
​6/2020
Hypoglossal Nerve Stimulation (HGNS) for treatment of obstructive sleep apnea​​
​12/2019
​POCT/Point-of-care te​​​sts: D-Dimer and Tropon​in
​​11/2019​
Prophylactic or therapeutic use of endoanchoring systems in endovascular aortic aneurysm repair (EVAR/TEVAR)  
​11/2019
​Lithium triborate (LBO) laser for photoselective vaporisation of the prostate (PVP) in the treatment of benign prostatic hyperplasia (BPH)  
​10/2019
Regional hyperthermia for high-risk soft tissue sarcoma tr​eatment 
​7/2019
Irreversible electroporation for liver and pancreatic cancer 
​7/2019
Stool DNA testing for early detection of colorectal cancer  
​5/2019
Robot-assisted surgery in thoracic and visceral indications 
​4/2019
​​Custom-made of customisable 3D printed implants and cutting guides versus non-3D printed standard implants and cutting guides for improving outcomes in patients undergoing knee, maxillofacial, or cranial surgery
​1/2019
​​Bioresorbable stents for the treatment of cardiovascular indications (coronar​y artery disease)
1/2019

C-reactive protein point-of-care-testing (CRP POCT) to guide antibiotic prescribing in primary care settings for acute respiratory trac​t infections (RT​Is)
​12/2018
Transcatheter aortic valve implantation (TAVI) in patients at intermediate surgical risk
​​10/2018
Femtosecond laser-assisted cataract surgery (FLACS) for the treatment of age-related cataract  
​​7/2018
Continuous glucose monitoring (CGM real-time) and flash glucose monitoring (FGM) as personal, standalone systems in patients with diabetes mellitus treated with insulin 
​4/2018
High-intensity focused ultrasound (HIFU) ablation for the treatment of prostate cancer
​2/2018
Screening of fetal trisomies 21, 18 and 13 by non invasive prenatal testing (NIPT)
​1/2018
Added value of using the gene expression signature test MammaPrint® for adjuvant chemotherapy decision-making in early breast cancer 
​4/2017
​Antibacterial-coated sutures versus non-antibacterial-coated sutures for the prevention of abdominal, superficial and deep incisional, surgical site infection (SSI) 
​4/2017
Repetitive transcranial magnetic stimulation for treatment-resistant major depression 
​11/2016
Wearable cardioverter-defibrillator (WCD) therapy in primary and secondary prevention of sudden cardiac arrest in patients at risk 


Lääkkeet

Julkaistu
​​​​Otsik​ko (linkki avaa EUnetHTAn uutissivun, johon on koottu arviointiin liittyvää aineistoa)
​8/2021
Elivaldogene autotemecel (eli-cel) for the treatnment of cerebral adrenoleukodystrophy (CALD). (Revised 3.9.2021)
​7/2021
Venetoclax with a hypomethylating agent fort he treatment of adult patients with newly diagnosed acute myeloid leukaemia (AML) who are ineligible for intensive chemotherapy​ (Revised 3.9.2021)
​5/2021
​Bamlanivimab monotherapy and bamlanivimab plusetesevimab combination for the treatment of COVID-19​
​5/2021
​​Casirivimab and imdevimab (REGN-COV2) for the treatment of COVID-19
​12/2020
​​Remdesivir for the treatment of COVID-19. PICO and Evidence gaps. First update December 2020​
​11/2020
​Dexamethasone for the treatment of  hospitalised patients with COVID-19
​​​11/2020
Crizanlizumab for the prevention of vaso-occlusive crises in sickle cell disease patients aged 16 years an older​
​8/2020
Pretomanid in combination with bedaquiline and linezolid in adults for the treatment of pulmonary extensively drug-resistant (XDR), or treatment-intolerant or nonresponsive multidrug-resistant (MDR) tuberculosis (TB)​
​7/2020
​Glasdegib in combination with low-dose cytarabine, for the treatment of newly diagnosed de novo or secondary acute myeloid leukaemia (AML) in adult patients who are not candidates for standard induction chemotherapy​
​6/2020
Cefiderocol for the treatment of infections due to aerobic Gram-negative bacteria in adult patients with limited treatment options​
​3/2020

Brolucizumab for the treatment of adults with neovascular (wet) age-related macular degeneration (AMD)Brolucizumab for the treatment of adults with neovascular (wet) age-related macular degeneration (AMD)​​
​​2/2020
Polatuzumat vedotin in combination with bendamustine and rituximab for the treatment of relapsed/refractory diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) who are not candidates for haematopoie​tic stem cell transplant​
​2/2020

Siponimod for the treatment of adult patients with secondary progressive multiple sclerosis (SPMS) with active disease evidenced by relapses or imaging features of inflammatory activity​​​
​​10/2019
​Ustekinumab for the treatment of adult patients with moderately to severely active ulcerative colitis (uc) who have had an inadequate response with, lost response to or were intolerant to either conventional therapy or a biologic or have medical contraindications to such therapies
​7/2019
Irreversible electroporation for the treatment of liver and pancreatic cancer 
​​6/2019
​​​Sotagliflozin for adult patiens with Type 1 Diabetes mellitus who have inadequate blood glucose control using insulin or insulin analogues 
​1/2018
Alectinib (Alecensa©) as monotherapy for the first line treatment of adult patients with ALK-positive advanced non-small cell lung cancer (NSCLC
​11/2017
​​Midostaurin (Rydapt®) with standard chemotherapy in FLT3-positive acute myeloid leukemia
​10/2017
Regorafenib (Stivarga©) indicated as monotherapy for the treatment of adult patients with hepatocellular carcinoma (HCC) who have been previously treated with sorafenib ​​

 HALO-suositukset

​HALO (Terveydenhuollon menetelmien hallittu käyttöönotto) -ohjelma oli sairaanhoitopiirien ja Finohtan yhteinen ohjelma, jonka tehtävänä oli tarjota  päätöksentekijöille tukea terveydenhuollon menetelmien vaikuttavuudesta, turvallisuudesta ja kustannuksista. Ohjelman aikana (vuosina 2005–2016) annettiin HALO-suositus yli 50 terveydenhuollon menetelmästä. 

 

                        

​HALO-suositukset ovat voimassa kolme vuotta.  
HALO-ohjelman päättymisen jälkeen julkaistiin kolme katsausta, jotka jäivät ilman suositusta.

​Vuosi Suositus (pdf) Katsaus, summary (pdf)
​2017 Suositus puuttuu
Jääskeläinen E, Holi M, Mainio A, Roine RP, Isojärvi J, Sihvo S. Aivojen magneettistimulaatio masennuksen hoidossa [Repetitive transcranial magnetic stimulation in the tratment of depression]. Suomen Lääkärilehti 2017:(72)44: 2535a–p.
​2017 Suositus puuttuu
​2016 Suositus puuttuu
2016 Nielusyövän hoito robottikirurgialla

Robottiavusteinen kirurgia nielusyövän hoidossa
[Transoral robotic surgery in the treatment of pharyngeal cancer]

2016


Käyttäytymisterapeuttiset ryhmämenetelmät nuorten aggressiivisen käyttäytymisen hallinnassa

Auttaako käyttäytymisterapeuttinen ryhmäterapia aggressiivisesti käyttäytyvää nuorta? [Cognitive behavioural group therapies for adolescent aggression]

2015

 

 

 

Recurrens-hermon monitorointi kilpirauhas- ja lisäkilpirauhasleikkauksissa

Recurrens-hermon monitorointi kilpirauhas- ja lisäkilpirauhasleikkauksissa [Neuromonitoring of the recurrent laryngeal nerve during thyroid and parathyroid surgery]

2014 Ompeleeton bioläppä aorttaläppäahtauman hoidossa

Aorttaläppäahtauman leikkaushoito ompeleettomalla bioläpällä [Sutureless valve replacement for aortic valve stenosis]

2014

 

 

 

Uloshengitysilman typpioksidimittauksen (FeNO) käyttö astman glukokortikoidihoidossa

 

Uloshengitysilman typpioksidimittauksen merkitys astman glukokortikoidihoidossa [Role of fractional exhaled nitric oxide (FeNO) measurement in the management of asthma with corticosteroids]

2014 Geeniprofilointitestit varhaisvaiheen rintasyövän hoidon valinnassa

Geeniprofilointitestien merkitys rintasyövän hoidon valinnassa [Gene profiling assays for planning breast cancer treatment]

2014

 

 

 

Kollagenaasipistos Dupuytren-taudin hoidossa

 

Dupuytrenin kontraktuuran kollagenaasi-injektiohoidon vaikuttavuus, turvallisuus ja kustannukset [The effectiveness, safety and costs of collagenase injection treatment of Dupuytren’s contracture]

2013

JCV-vasta-aineiden määrityksestä natalitsumabi-hoidon aikana on annettu ohjeet MS-taudin Käypä hoito -suosituksessa 20.12.2012. 

JC-virusvasta-ainemääritys etenevän multifokaalisen leukoenkefalopatian riskin arvioinnissa [JC virus antibody testing in assessment of the risk of progressive multifocal leukoencephalopathy]

2013 Sarveiskalvon valokovetus kartiorappeuman hoidossa Sarveiskalvon kartiorappeuman valokovetushoidon (cross-linking, CXL) vaikuttavuus ja turvallisuus [Effectiveness and safety of corneal crosslinking for progressive keratoconus]
2013 Munuaisvaltimon sympaattinen denervaatio hoitoresistentin verenpainetaudin hoidossa
Munuaisvaltimon sympaattinen denervaatio hoitoresistentin verenpaineen hoidossa [Endovascular renal denervation in the treatment of treatment-resistant hypertension]
2013
Akuutin aivovaltimotukoksen endovaskulaarinen hoito

Akuutin aivovaltimotukoksen endovaskulaarinen hoito [Endovascular treatment for acute ischaemic stroke]
2013 Insuliinipumppu aikuisten tyypin 1 diabeteksen hoidossa
Insuliinipumppu aikuisten tyypin 1 diabeteksen hoidossa [Continuous subcutaneous insulin infusion in type 1 diabetes mellitus in adults]
2013 STAN-menetelmän lisähyöty synnytyksenaikaisessa sikiövalvonnassa


Lisääkö synnytyksenaikainen sikiövalvonta STAN-laitteella synnytysturvallisuutta? Meta-analyysi. HALO-päivitys [Fetal intrapartum surveillance: does STAN improve safety? A meta-analysis. An update

2013 Vagushermostimulaattori hoitoresistentin depression hoidossa. Suosituksen päivitys

 

Vagushermostimulaattori hoitoresistentin depression hoidossa
[Vagus nerve stimulation for treatment-resistant depression]

2013

 

Tähystyksessä keuhkoputkeen asetettavien venttiilien merkitys keuhkolaajentuman hoidossa

 

Tähystyksessä keuhkoputkeen asetettavan venttiilin merkitys keuhkolaajentuman hoidossa [Implantable bronchial valves in the treatment of emphysema]
2012 Robottiavusteinen kohdunpoisto hyvälaatuisten sairauksien hoidossa

Robottiavusteisen kohdunpoiston edut, haitat ja kustannukset  [Robotic-assisted hysterectomy: advantages, disadvantages and costs]Robottiavusteinen kohdunpoisto pahalaatuisten sairauksien hoidossa

2012


Vaginaaliset verkkokorjaukset lantionpohjan laskeumien hoidossa

Vaginaaliset verkkokorjaukset lantionpohjan laskeumien hoidossa
[Vaginal mesh repairs for pelvic organ prolapses]

2012


​Kystatiini C munuaistoiminnan mittarina


Korvaako kystatiini C kreatiniinin munuaistoiminnan mittarina? [Will cystatin C replace creatinine as a measure of renal (dys)function?]


2012


Nenän sivuontelokanavien pallolaajennus pitkäaikaisen sivuontelotulehduksen hoitona


Sivuontelokanavien pallolaajennus pitkäaikaisen sivuontelotulehduksen hoitona [Balloon catheter sinusotomy in the treatment of chronic rhinosinusitis]


2012


Rintojen magneettikuvaus rintasyövän täydentävässä primaarivaiheen diagnostiikassa

Rintojen magneettikuvaus rintasyövän tarkentavassa diagnostiikassa [Magnetic resonance imaging of primary breast cancer]

2011


Kognitiiviset verkkoterapiat aikuisilla masennuspotilailla

Masennuspotilaiden kognitiiviset verkkoterapiat [Computer-based cognitive psychotherapies for adult patients with depression]

2011


Bioimpedanssi hemodialyysipotilaiden kuivapainon määrittämisessä


Bioimpedanssi auttaa hemodialyysipotilaiden kuivapainon määrittämisessä [Bioimpedance in the estimation of dry weight in hemodialysis patients]

​2011 Atsasitidiini suuririskisen myelodysplastisen oireyhtymän hoidossa


Atsasitidiini suuririskisen myelodysplastisen oireyhtymän hoidossa [Azacitidine in the treatment of high-risk myelodysplastic syndrome]

2011 Haavan kestopuudutus leikkauksenjälkeisen kivun hoidossa
Haavan kestopuudutus leikkauksenjälkeisen kivun hoidossa [Continuous wound infusion of local anaesthetic agents for postoperative analgesia]
​2011


Paklitakselipinnoitettu pallolaajennuskatetri aiemmin laajentamattomien sepelvaltimoahtaumien hoidossa


Paklitakselipinnoitteiset pallolaajennuskatetrit sepelvaltimoiden ja perifeerisen valtimotaudin hoidossa [Paclitaxel-coated balloon angioplasty in the treatment of coronary artery disease and peripheral artery stenosis – a systematic review]
Paklitakselipinnoitettu pallolaajennuskatetri perifeerisen valtimotaudin hoidossa
  Paklitakselipinnoitettu pallolaajennuskatetri sepelvaltimoiden stentin uusinta-ahtauman hoidossa

2011


TT-kolografia paksusuolen sairauksien diagnosoinnissa


TT-kolografia paksusuolen sairauksien diagnosoinnissa [CT colonography as a diagnostic method in colonic diseases​] 


2011


Maksasolusyövän pesäkkeiden tuhoaminen paikallishoidolla


Maksan kasvainten tuhoaminen paikallishoidoilla [Ablation therapy of liver tumors]  

  Kolorektaalisyövän maksaetäpesäkkeiden tuhoaminen paikallishoidolla
2011 Laparoskooppisen sappirakon poiston oppiminen leikkaussimulaattorin avulla


Kirurgisten taitojen oppiminen leikkaussimulaattorin avulla [Training surgical skills with computer-based virtual reality simulators]

2011 Kohtuvaltimoiden embolisaatio oireisten myoomien hoidossa


Kohtuvaltimoiden embolisaatio: vaihtoehto oireisten myoomien hoitoon [Uterine artery embolisation: an alternative treatment for symptomatic uterine fibroids]

​2010

 

 

Leikkaustiimin tarkistuslista


Leikkaustiimin tarkistuslista lisää potilasturvallisuutta [A surgical checklist increases patient safety]

 

2010

 

 

 

FDG-PET syövän levinneisyyden arvioinnissa kuratiivisen hoidon potilailla

 

FDG-PET syövän levinneisyyden arvioinnissa kuratiivisen hoidon potilailla [ 18Fluorodeoxyglucose positron emission tomography in the assessment of patients with potentially curable cancer] 

2010


Fotodynaaminen menetelmä virtsarakkosyövän diagnostiikassa ja hoidossa


Fotodynaaminen menetelmä virtsarakkosyövän diagnostiikassa ja hoidossa [Fluorescence cystoscopy in diagnosis and management of superficial bladder cancer]

2010 Mekaaninen yskityslaite yskimisen avustamisessa


Mekaaninen yskityslaite yskimisen avustamisessa [Mechanical non-invasive cough assist device]

2010 PCA3-geenitesti eturauhassyövän diagnostiikassa


PCA3-geenitesti eturauhassyövän diagnostiikassa [PCA3 gene test in the diagnostics and surveillance of prostate cancer]

​2010

 

 

 

Aivojen viilennyshoito vaikean aivovamman saaneilla


Aivojen viilennyshoito akuutin aivovaurion hoidossa [Induced hypothermia in the treatment of acute brain damages]

 
Aivojen viilennyshoito aivoinfarktin sairastaneilla
 
Aivojen viilennyshoito sydänpysähdyksestä elvytetyillä
2009

 

 


Glukoosipitoisuuden jatkuva seuranta diabeteksen hoidossa

Glukoosipitoisuuden jatkuva seuranta diabeteksen hoidossa

2009 Viherlaser eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun hoidossa


Viherlaser eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun hoidossa [Laser prostatectomy: a systematic literature review]

2009 Vaikea-asteisen kuulovian kuntoutus molemminpuolisen sisäkorvaistutteen avulla


Vaikea-asteisen kuulovian kuntoutus molemminpuolisen sisäkorvaistutteen avulla

2009
Selkäydinstimulaatio vaikean neuropaattisen kivun ja monimuotoisen paikallisen kipuoireyhtymän hoidossa


Selkäydinstimulaatio vaikean neuropaattisen kivun ja monimuotoisen paikallisen kipuoireyhtymän hoidossa

2009 Suulaen radiotaajuushoito kuorsauksen hoidossa


Suulaen radiotaajuushoito kuorsauksen hoidossa [Treatment of snoring by soft palate radiofrequency ablation]

2009 STAN-menetelmän lisähyöty synnytyksenaikaisessa sikiövalvonnassa
(ks. päivitys v. 2013)


Lisääkö synnytyksenaikainen sikiövalvonta STAN-laitteella sittenkään synnytysturvallisuutta?


2009


Aortan tekoläpän asennus katetrin kautta


Aortan tekoläpän asennus katetrin kautta [Transcatheter aortic valve replacement for severe aortic valve stenosis]

2009 Radiotaajuushoito nenän tukkoisuuden hoidossa aikuisilla


Radiotaajuushoito nenän tukkoisuuden hoidossa  [Radiofrequency thermal ablation in the tratment of nasal obsturction]

 

2009 Laskimotukoksen pitkäkestoinen (n. 30 vrk) ehkäisy polven elektiivisen tekonivelleikkauksen yhteydessä

Laskimotukoksen ehkäisy lonkan ja polven elektiivisen tekonivelleikkauksen yhteydessä

 
Laskimotukoksen pitkäkestoinen (n. 30 vrk) ehkäisy lonkan elektiivisen tekonivelleikkauksen yhteydessä
2009
Viilennyshoito vastasyntyneen hypoksis-iskeemisessä enkefalopatiassa

Viilennyksen vaikuttavuus ja turvallisuus vastasyntyneen hypoksis-iskeemisen enkefalopatian hoidossa [Efficacy and safety of cooling in newborns with hypoxic-ischaemic encephalopathy]

2009Laskimonsisäinen laser suonikohjutaudin hoidossa
Laskimonsisäinen laser suonikohjutaudin hoidossa [Endovenous laser ablation in the tratment of varicose veins: a systematic literature review] 

2009


Haavan alipaineimuhoito

Haavan alipaineimuhoidon vaikuttavuus ja turvallisuus [Negative pressure wound therapy (NPWT): efficacy and safety] 

2009


64-rivitietokonetomografia sepelvaltimotaudin diagnostiikassa


Korvaako 64-rivitietokonetomografia kajoavan varjoainekuvauksen sepelvaltimotaudin diagnostiikassa? [Can 64-slice computed tomography replace invasive angiography in the diagnosis of coronary disease?]


2008


Bevasitsumabin käyttö silmänpohjan nesteisen ikärappeuman hoidossa

Silmänpohjan nesteinen ikärappeuma: mitä tiedämme lasiaisen sisäisestä angiogeneesin estosta?[Age-related macular degeneration: what do we know about intravitreous inhibition of angiogenesis?] 

2008


Vagushermostimulaattori hoitoresistentin depression hoidossa (ks. päivitys v. 2013)


Vagushermostimulaattori hoitoresistentin depression hoidossa [Vagus nerve stimulation for tratment-resistant depression]

2008
Maksan vajaatoiminnan kehonulkoinen tukihoito (MARS)


Maksan vajaatoiminnan kehonulkoinen tukihoito - MARS [Extracorporeal albumin dialysis (MARS) for patients with liver failure] 


2008


Hysteroskooppinen sterilointi metallisella mikroimplantilla
Hysteroskooppinen sterilointi metallisella mikroimplantilla [Hysteroscopic sterilisation using a metal micro-insert]​

 Muut julkaisut


​Julkaistu
Aihe​​ ​Viitetiedot
​2021
​Harvinaissairaudet monikanavaisen lääkekorvausjärjestelmän puristuksessa. 
​Työryhmä: Lukkarinen H., Virtanen O, Tuppurainen K,  Laine J, Kiviniemi V, Turpeinen M. Harvinaissairaudet monikanavaisen lääkekorvausjärjestelmän puristuksessa. Keskustelualoite. FinCCHTA. Verkossa 12.10.2021
​2019
Kirurginen savu toimenpiteissä - henkilöstön r​iskit ja suojaus 
Lankinen P, Parkkila A-K, Roine R.P, Turpeinen M. Kirurginen savu toimenpiteissä - henkilöstön riskit ja suojaus. Katsausartikkeli. Suomen Lääkärilehti 2019 (43) 74:2439 - 2441. Verkossa 25.10.2019 ​
​2019
Digi-HTA: Health technology assessment framework for digital healthcare services 
​Haverinen, J., Keränen, N., Falkenbach​, P., Maijala, A., Ko​lehmainen, T., & Reponen, J. (2019). Digi-HTA: Health technology​ assessment framework for digital healthcare services. Finnish Journal of EHealth and EWelfare,11(4), 326–341. https://doi.org/10.23996/fjhw.82538​

 Muualla verkossa

Suosituksia
Katsauksia

 

​​Yhteystiedot


​​ ​
​​Kansallinen HTA-koordinaatioyksikkö (FinCCHTA)
Postiosoite: PL 10, 90029 OYS
Käyntiosoite: Kajaanintie 50
Puhelin (OYS-vaihde) 08 315 2011

Sähköposti: fincchta(at)ppshp.fi

​Yksikön päällikkö: Arviointiylilääkäri Miia Turpeinen
Puhelin:  +358 40 1522 655
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)ppshp.fi

Muu henkilöstö​​

​​Fin​CCHTAn tietosuoja​​​​​​​​

​​