Etusivu > Tutkimus ja opetus > FinCCHTA > Katsauksia ja suosituksia


Katsauksia ja suosituksia

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 Sairaalatason nopeat arvioinnit

​Sairaalatason nopeat arvioinnit perustuvat erva-alueilla 8/2018 lähtien tehtyihin mini-HTA-ehdotuksiin. Jos haluat lisätietoja yksittäisestä arvioinnista, ota yhteyttä erva-alueen arviointiylilääkäriin (yhteystiedot Kansallinen arviointiverkosto -sivulla).

​​Laitteet, toimenp​​​iteet

Julkaistu
​ERVA
​​Aihe
​2/2019

OYS​
​​Lämpimien (+38 astetta) I.V.-nesteiden käytön tarpeellisuus en​​sihoidossa ja niiden vaatiman välineistön käyttö ambulanssissa
2/2019​
​TAYS
Sepsis ja sytokiinifiltteri (CytoSorb®)​
9/2018
​HUS Takajuurisolmukkeen stimulaatio (Dorsal root ganglion stimulation (DRGS) kroonisen kivun hoidossa

 

Lääkkee​​​t

Julkaistu
​ERVA
​​Aihe
​5/2020
​TAYS
​Dupilumabi (Dupixent®​) hankalan kroonisen polypoottisen sinuiitin hoidossa
​5/2020
​HUS
​Trastutsumabiemtansiinin (Kadcyla®) HER2-positiivista rintasyöpää sairastavien potilaiden neoadjuvanttihoidon jälkeen liitännäishoitona, jos potilas ei ole saanut täydellistä hoitovastetta neoadjuvanttihoidolla​
​3/2020
​TAYS
​​Sapropteriinihydrokloridi (Kuvan®)  harvinaista synnynnäistä aineenvaihduntasairautta (PTPS-puutos)  sairastavien lasten hoidossa 
​1/2020

​HUS
Pembrolitsumabi (Keytruda®​) uusiutuneen tai metastaattisen pään ja kaulan al​​​​ueen syövän ensimmäisen linjan hoidossa monoterapiana tai sytostaattikombinaatiossa
​11/2019
​TAYS
​Gemtutsumabi-otsogamisiini (Mylotarg®) solunsalpaajahoitoon yhdistettynä pienen riskin (CBF) akuutin myelooisen leukemian (AML) hoidossa
​9/2019
HUS​
Daunorubisiini + sytarabiini (CPX-351, Vyxeos®​) induktio- ja konsolidaatiohoitona aikaisempaan hoitoon liittyvässä akuutissa myelooisessa leukemiassa tai sekundaarisessa remissiossa (MDS/KMML jälkeinen AML)​​
​9/2019
​TAYS
​Bedakiliini (Sirturo®)  ensilinjan lääkkeenä monilääkeresistantin tuberkuloosin (MDR-TB) lääkeyhdistelmää muodostettaessa
​​9/2019
HUS
Kaplasitsumabi (Cablivi​®) hankitun tromboottisen trombosytopeenisen purppuran (aTTP) akuuttivaiheen hoidossa
​8/2019
​OYS
​Ravulitsumabi (Ultomiris®) paroksysmaalisen nokturnaalisen hemoglobinurian (PNH) hoidossa
​6/2019
​HUS
​Pembrolitsumabi (Keytruda®) yhdistettynä solunsalpaajakombinaation kanssa metastaattisen levyepiteeliperäisen ei-pienisouluisen keuhkosyövän ensilinjan hoidossa, kun tuumorin PD-L1-ligandin ilmentymä on alle 50 %
​3/2019 
​HUS
​Patisiraani (Onpattro®​) perinnöllisen transtyretiinivälitteisen amyloidoosin (hATTR) hoidossa
​2/2019
​OYS ​Midostauriini (Rydapt®) FLT3-mutaatiopositiivisten akuuttia myelooista leukemiaa (AML) sairastavien potilaiden hoidossa (sairaalakäyttö).
​1/2019 HUS ​Pembrolitsumabi (Keytruda®) yhdistelmänä pemetreksedin ja platinasolunsalpaajahoidon kanssa metastoitunee​​n, ei-levyepiteeliperäisen ei-pienisoluisen keuhkosyövän ensilinjan hoidossa
​1/2019 HUS ​Talimogene laherparepvec (TVEC,  T-VEC, Imlygic®​) edenneen melanooman 1. tai myöhemmän linjan hoidossa asteiden IIIB/C, IVM1a melanoomapotilailla
12/2018 TAYS ​Aflibersepti (Eylea®) kostean silmänpohjan ikärappeuman hoidossa
12/2018 TAYS ​Ledipasviiri/sofosbuviiri (Harvoni®) kroonisen C-hepatiitin hoidossa 12 vuotta täyttäneillä  potilailla
12/2018 ​OYS ​Ramusirumabi (Cyramza®) edenneen mahasyövän ja ruokatorvi-mahalaukkurajan adenokarsinooman toisen linjan hoidossa
11/2018 ​HUS ​Avelumabi (Bavencio®) metastasoineen merkelinsolusyövän (MCC) hoidossa aikuispotilailla
​9/2018 HUS
Darvadstroseli (Alofisel®) Crohnin taudin perianaalisten fisteleiden hoidossa
9/2018
TAYS ​Nivolumabi (Opdivo®)  asteiden IIIB-D ja  IV melanooman liitännäishoitona
​9/2018
​HUS
​Nivolumabi (Opdivo) uusiutuneen tai metastaattisen pään ja kaulan alueen toisen tai myöhemmän linjan s​yövän hoidossa platinapohjaisen standardihoidon jälkeen
​8/2018

​​OYS ​Nab-paklitakseli (Abraxane®) paklitakselista tai dosetakselista allergisen infuusioreaktion saaneiden gynekologisten syöpäpotilaiden hoidossa

​ ​​​​​​​​

 HALO-suositukset ja -katsaukset

HALO (Terveydenhuollon menetelmien hallittu käyttöönotto) -ohjelma

HALO-ohjelma oli sairaanhoitopiirien ja Finohtan yhteinen ohjelma, jonka tehtävänä oli tarjota päätöksentekijöille tukea terveydenhuollon menetelmien vaikuttavuudesta, turvallisuudesta ja kustannuksista. Ohjelman aikana (vuosina 2005–2016) annettiin HALO-suositus yli 50 terveydenhuollon menetelmästä. Suositus on oletusarvoisesti voimassa kolme vuotta.
Vaikuttavuuden, turvallisuuden ja kustannusten vaikutus suostitukeen
Julkaistu
Suositus
​Katsaus, summary
​2017

Suositus puuttuu​ Aivojen magneettistimulaatio  masennuksen hoidossa. Jääskeläinen E, Holi M, Mainio A, Roine RP, Isojärvi J, Sihvo S. Aivojen magneettistimulaatio masennuksen hoidossa [Repetitive transcranial magnetic stimulation in the tre​atment of depression]. Suomen Lääkärilehti 2017:(72)44: 2535a–p.
​2017 Suositus puuttuu Runsas­ve­ri­hiu­ta­leinen plasma jännevaivojen hoidossaKarjalainen T, Sihvonen R, Kokki H, Mäkelä M, Isojärvi J, Mäkinen E. Runsas­ve­ri­hiu­ta­leinen plasma jännevaivojen hoidossa [Platelet-rich plasma for tendinopathies: systematic review of efficacy and safety]. Lääkärilehti 2017(72)13:4551.
​2016 ​​
Suositus puuttuu Eteis­kor­v​akkeen sulku katetriteitse ja kirurgisesti eteisvärinän hoidossaEskola M, Sinisalo J, Mäkinen E, Isojärvi J, Saijonkari M, Keränen T. Eteis­kor­vakkeen sulku katetri​teitse ja kirurgisesti eteisvärinän hoidossa [Surgical or catheter-based left atrial appendage closure in patients with atrial fibrillation]. Suomen Lääkärilehti 2016(71), verkossa ensin 14.10.2016.
2016
Nielusyövän hoito robottikirurgialla Robottiavusteinen kirurgia ni​elusyövän hoidossa [Transoral robotic surgery in the treatment of pharyngeal cancer]
2016

Käyttäytymisterapeuttiset ryhmämenetelmät nuorten aggressiivisen käyttäytymisen hallinnassa

Auttaako käyttäytymisterapeuttinen ryhmäterapia aggressiivisesti käyttäytyvää nuorta? [Cognitive behavioural group therapies for adolescent aggression]

2015

 

Recurrens-hermon monitorointi kilpirauhas- ja lisäkilpirauhasleikkauksissa

Recurrens-hermon monitorointi kilpirauhas- ja lisäkilpirauhas-leikkauksissa [Neuromonitoring of the recurrent laryngeal nerve during thyroid and parathyroid surgery]

2014
Ompeleeton bioläppä aorttaläppäahtauman hoidossa

Aorttaläppäahtauman leikkaushoito ompeleettomalla bioläpällä  [Sutureless valve replacement for aortic valve stenosis]

2014

 

Uloshengitysilman typpioksidimittauksen (FeNO) käyttö astman glukokortikoidihoidossa

Uloshengitysilman typpioksidimittauksen merkitys astman glukokortikoidihoidossa[Role of fractional exhaled nitric oxide (FeNO) measurement in the management of asthma with corticosteroids]

2014
Geeniprofilointitestit varhaisvaiheen rintasyövän hoidon valinnassa

Geeniprofilointitestien merkitys rintasyövän hoidon valinnassa [Gene profiling assays for planning breast cancer treatment]

2014

 


Kollagenaasipistos Dupuytren-taudin hoidossa

Dupuytrenin kontraktuuran kollagenaasi-injektiohoidon vaikuttavuus, turvallisuus ja kustannukset [The effectiveness, safety and costs of collagenase injection treatment of Dupuytren’s contracture]

2013

JCV-vasta-aineiden määrityksestä natalitsumabi-hoidon aikana on annettu ohjeet MS-taudin Käypä hoito -suosituksessa 20.12.2012.

JC-virusvasta-ainemääritys etenevän multifokaalisen leukoenkefalopatian riskin arvioinnissa [JC virus antibody testing in assessment of the risk of progressive multifocal leukoencephalopathy

2013
Sarveiskalvon valokovetus kartiorappeuman hoidossa Sarveiskalvon kartiorappeuman valokovetushoidon (cross-linking, CXL) vaikuttavuus ja turvallisuus [Effectiveness and safety of corneal crosslinking for progressive keratoconus]
2013       
Munuaisvaltimon sympaattinen denervaatio hoitoresistentin verenpainetaudin hoidossa
Munuaisvaltimon sympaattinen denervaatio hoitoresistentin verenpaineen hoidossa]Endovascular renal denervation in the treatment of treatment-resistant hypertension]
2013
Akuutin aivovaltimotukoksen endovaskulaarinen hoito Akuutin aivovaltimotukoksen endovaskulaarinen hoito [Endovascular treatment for acute ischaemic stroke]
2013
Insuliinipumppu aikuisten tyypin 1 diabeteksen hoidossa Insuliinipumppu aikuisten tyypin 1 diabeteksen hoidossa [Continuous subcutaneous insulin infusion in type 1 diabetes mellitus in adults]
2013
STAN-menetelmän lisähyöty synnytyksenaikaisessa sikiövalvonnassa

Lisääkö synnytyksenaikainen sikiövalvonta STAN-laitteella synnytysturvallisuutta? Meta-analyysi. HALO-päivitys [Fetal intrapartum surveillance: does STAN improve safety? A meta-analysis. An update] 

2013
Vagushermostimulaattori hoitoresistentin depression hoidossa. Suosituksen päivitys

Vagushermostimulaattori hoitoresistentin depression hoidossa [Vagus nerve stimulation for treatment-resistant depression]

2013

Tähystyksessä keuhkoputkeen asetettavien venttiilien merkitys keuhko-laajentuman hoidossa

Tähystyksessä keuhkoputkeen asetettavan venttiilin merkitys keuhkolaajentuman hoidossaImplantable bronchial valves in the treatment of emphysema
2012
Robottiavusteinen kohdunpoisto hyvälaatuisten sairauksien hoidossa

Robottiavusteisen kohdunpoiston edut, haitat ja kustannukset  [Robotic-assisted hysterectomy: advantages, disadvantages and costs]

2012
Robottiavusteinen kohdunpoisto pahalaatuisten sairauksien hoidossa
2012
Vaginaaliset verkkokorjaukset lantionpohjan laskeumien hoidossa Vaginaaliset verkkokorjaukset lantionpohjan laskeumien hoidossa [Vaginal mesh repairs for pelvic organ prolapses]
​2012

​Kystatiini C munuaistoiminnan mittarina

Korvaako kystatiini C kreatiniinin munuaistoiminnan mittarina?[Will cystatin C replace creatinine as a measure of renal (dys)function?]

2012
Nenän sivuontelokanavien pallolaajennus pitkäaikaisen sivuontelotulehduksen hoitona

Sivuontelokanavien pallolaajennus pitkäaikaisen sivuontelotulehduksen hoitona [Balloon catheter sinusotomy in the treatment of chronic rhinosinusitis]

2012
Rintojen magneettikuvaus rintasyövän täydentävässä primaarivaiheen diagnostiikassa Rintojen magneettikuvaus rintasyövän tarkentavassa diagnostiikassa [Magnetic resonance imaging of primary breast cancer]
2011
Kognitiiviset verkkoterapiat aikuisilla masennuspotilailla
Masennuspotilaiden kognitiiviset verkkoterapiat [Computer-based cognitive psychotherapies for adult patients with depression]
2011
Bioimpedanssi hemodialyysipotilaiden kuivapainon määrittämisessä

Bioimpedanssi auttaa hemodialyysipotilaiden kuivapainon määrittämisessä [Bioimpedance in the estimation of dry weight in hemodialysis patients]

​2011

Atsasitidiini suuririskisen myelodysplastisen oireyhtymän hoidossa

Atsasitidiini suuririskisen myelodysplastisen oireyhtymän hoidossa [Azacitidine in the treatment of high-risk myelodysplastic syn​drome]​

2011
Haavan kestopuudutus leikkauksenjälkeisen kivun hoidossa Haavan kestopuudutus leikkauksenjälkeisen kivun hoidossa [Continuous wound infusion of local anaesthetic agents for postoperative analgesia]
​2011

Paklitakselipinnoitettu pallolaajennuskatetri aiemmin laajentamattomien sepelvaltimoahtaumien hoidossa

Paklitakselipinnoitteiset pallolaajennuskatetrit sepelvaltimoiden ja perifeerisen valtimotaudin hoidossa​ ​ [Paclitaxel-coated balloon angioplasty in the treatment of coronary artery disease and peripheral artery stenosis –
a systematic review]​ ​
2011
Paklitakselipinnoitettu pallolaajennuskatetri perifeerisen valtimotaudin hoidossa
2011
Paklitakselipinnoitettu pallolaajennuskatetri sepelvaltimoiden stentin uusinta-ahtauman hoidossa
2011
TT-kolografia paksusuolen sairauksien diagnosoinnissa

TT-kolografia paksusuolen sairauksien diagnosoinnissa [CT colonography as a diagnostic method in colonic diseases​]

2011
Maksasolusyövän pesäkkeiden tuhoaminen paikallishoidolla

Maksan kasvainten tuhoaminen paikallishoidoilla [Ablation therapy of liver tumors]  ​

2011
Kolorektaalisyövän maksaetäpesäkkeiden tuhoaminen paikallishoidolla
2011
Laparoskooppisen sappirakon poiston oppiminen leikkaussimulaattorin avulla

Kirurgisten taitojen oppiminen leikkaussimulaattorin avulla [Training surgical skills with computer-based virtual reality simulators]

2011
Kohtuvaltimoiden embolisaatio oireisten myoomien hoidossa Kohtuvaltimoiden embolisaatio: vaihtoehto oireisten myoomien hoitoon [Uterine artery embolisation: an alternative treatment for symptomatic uterine fibroids]
​2010


Leikkaustiimin tarkistuslista

Leikkaustiimin tarkistuslista lisää potilasturvallisuutta [A surgical checklist increases patient safety]​

2010FDG-PET syövän levinneisyyden arvioinnissa kuratiivisen hoidon potilailla

FDG-PET syövän levinneisyyden arvioinnissa kuratiivisen hoidon potilailla [ 18Fluorodeoxyglucose positron emission tomography in the assessment of patients with potentially curable cancer] 

2010

Fotodynaaminen menetelmä virtsarakkosyövän diagnostiikassa ja hoidossa

Fotodynaaminen menetelmä virtsarakkosyövän diagnostiikassa ja hoidossa [Fluorescence cystoscopy in diagnosis and management of superficial bladder cancer]​

2010
Mekaaninen yskityslaite yskimisen avustamisessa  Mekaaninen yskityslaite yskimisen avustamisessa [Mechanical non-invasive cough assist device]
​2010 PCA3-geenitesti etu​rauhassyövän diagnostiikassa  PCA3-geenitesti eturauhassyövän diagnostiikassa [PCA3 gene test in the diagnostics and surveillance of prostate cancer]​​
​2010


Aivojen viilennyshoito vaikean aivovamman saaneilla

 Aivojen viilennyshoito akuutin aivovaurion hoidossa​ [ Induced hypothermia in the treatment of acute brain damages]

2010
Aivojen viilennyshoito aivoinfarktin sairastaneilla
2010
Aivojen viilennyshoito sydänpysähdyksestä elvytetyillä
2009


Glukoosipitoisuuden jatkuva seuranta diabeteksen hoidossa

Glukoosipitoisuuden jatkuva seuranta diabeteksen hoidossa

2009
Viherlaser eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun hoidossa

Vihe​rlaser eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun hoidossa [Laser prostatectomy: a systematic literature review]

2009
Vaikea-asteisen kuulovian kuntoutus molemminpuolisen sisäkorvaistutteen avulla

Vaikea-asteisen kuulovian kuntoutus molemminpuolisen sisäkorvaistutteen avulla

2009
Selkäydinstimulaatio vaikean neuropaattisen kivun ja monimuotoisen paikallisen kipuoireyhtymän hoidossa

Selkäydinstimulaatio vaikean neuropaattisen kivun ja monimuotoisen paikallisen kipuoireyhtymän hoidossa

2009
Suulaen radiotaajuushoito kuorsauksen hoidossa

Suulaen radiotaajuushoito kuorsauksen hoidossa [Treatment of snoring by soft palate radiofrequency ablation]

2009
STAN-menetelmän lisähyöty synnytyksenaikaisessa sikiövalvonnassa(ks. päivitys v. 2013)

Lisääkö synnytyksenaikainen sikiövalvonta STAN-laitteella sittenkään synnytysturvallisuutta?

2009
Aortan tekoläpän asennus katetrin kautta

Aortan tekoläpän asennus katetrin kautta [Transcatheter aortic valve replacement for severe aortic valve stenosis]

2009  
Radiotaajuushoito nenän tukkoisuuden hoidossa aikuisilla

Radiotaajuushoito nenän tukkoisuuden hoidossa  [Radiofrequency thermal ablation in the treatment of nasal obsturction]

2009
Laskimotukoksen pitkäkestoinen (n. 30 vrk) ehkäisy polven elektiivisen tekonivelleikkauksen yhteydessä

Laskimotukoksen ehkäisy lonkan ja polven elektiivisen tekonivelleikkauksen yhteydessä

2009
Laskimotukoksen pitkäkestoinen (n. 30 vrk) ehkäisy lonkan elektiivisen tekonivelleikkauksen yhteydessä
2009       
Viilennyshoito vastasyntyneen hypoksis-iskeemisessä enkefalopatiassa
Viilennyksen vaikuttavuus ja turvallisuus vastasyntyneen hypoksis-iskeemisen enkefalopatian hoidossa [Efficacy and safety of cooling in newborns with hypoxic-ischaemic encephalopathy]
2009
Laskimonsisäinen laser suonikohjutaudin hoidossa Laskimonsisäinen laser suonikohjutaudin hoidossa [Endovenous laser ablation in the treatment of varicose veins: a systematic literature review]
​2009

Haavan alipaineimuhoito Haavan alipaineimuhoidon vaikuttavuus ja turvallisuus [Negative pressure wound therapy (NPWT): efficacy and safety] 
2009
64-rivitietokonetomografia sepelvaltimotaudin diagnostiikassa

Korvaako 64-rivitietokone-tomografia kajoavan varjoainekuvauksen sepelvaltimotaudin diagnostiikassa? [Can 64-slice computed tomography replace invasive angiography in the diagnosis of coronary disease?]

​2008
Bevasitsumabin käyttö silmänpohjan nesteisen ikärappeuman hoidossa Silmänpohjan nesteinen ikärappeuma: mitä tiedämme lasiaisen sisäisestä angiogeneesin estosta? [Age-related macular degeneration: what do we know about intravitreous inhibition of angiogenesis?] 
​2008

Vagushermostimulaattori hoitoresistentin depression hoidossa (ks. päivitys v. 2013)

Vagushermostimulaattori hoitoresistentin depression hoidossa [Vagus nerve stimulation for treatment-resistant depression]

2008

Maksan vajaatoiminnan kehonulkoinen tukihoito (MARS)

Maksan vajaatoiminnan kehonulkoinen tukihoito - MARS [Extracorporeal albumin dialysis (MARS) for patients with liver failure]

2008
Hysteroskooppinen sterilointi metallisella mikroimplantilla Hysteroskooppinen sterilointi metallisella mikroimplantilla[Hysteroscopic sterilisation using a metal micro-insert]​​​​​​

 Digi-HTA

Read about Digi-HTA in English

Mitä arvioid​​aa​​n?                                       

Käytetyn arviointikriteeristön perusteella voidaan arvioida uusia digitaalisia terveyspalveluita, kuten esim. mobiilisovellukset, tekoäly ja robotiikka.

Lääkinnällisten laitteiden osalta huomioidaan, että tuote täyttää Medical Device Directiven (MDD) mukaiset vaatimukset. Siirtymäajan (uudet tuotteet 5/2021, aiemmin hyväksytyt 5/2024) jälkeen tuotteiden tulee täyttää uuden Medical Devices Regulationin (MDR) mukaiset vaatimukset.

Mihin suos​​​itus peru​stuu?​

Tuotekohtaiset Digi-HTA-suositukset perustuvat yritysten tuotteestaan toimittamaan tietoon, jota täydennetään kirjallisuuskatsauksella, asiantuntija-arvioilla sekä mahdollisilla lisäkysymyksillä yrityksille. Tieto tuotteesta kerätään Digi-HTA-kyselylomakkeen avulla. 

Tietoturvan ja -suojan osalta tieto kerätään kahdella dokumentilla, jotka perustuvat Huoltovarmuuskeskuksen Kyber-Terveys-Hankkeessa kehitettyyn tietoturvan ja tietosuojan vaatimuskantaan. 

Medical Device Directive MDD, Euroopan unionin lääkintälai​tedire​ktiivi

Medical Devices Regulation MDR, Uusi lääkinnällisten laitteiden ​EU-ase​tus

Sosiaali- ja terveydenhuollon hankintojen tietoturva- ja tietosuoja​v​​aatimukset versio 1.06

Kuinka kauan suositus on voimas​sa?

Suositus on oletusarvoisesti voimassa kolme vuotta. Tuote arvioidaan uudelleen, jos merkittävää uutta tietoa on tullut ja yritys pyytää arviointia.​​​

Lisätietoja

Jos haluat arviointia digitaalisesta terveyspalvelusta, lähetä viesti osoitteeseen fincchta(at)ppshp.fi.​ ​

Arvioinnin osa-alueet 

​Piste​et
​​Vaikuttavuus​

Turvallisuus
​Kustannukset Tietoturva ja -suoja Käytettävyys ja saavutettavuus
​2​​​ Riittävä
Riittävä
Kohtuulliset
Riittävä
Riittävä
1 Lupaava, mutta tunnetaan puutteellisesti
Ilmeisesti riittävä, mutta tunnetaan puutteellisesti
Korkeat
Pieniä puutteita
Pieniä puutteita
-4​​ Huono tai tuntematon
Huono tai tuntematon Kohtuuttoman kallis
Puutteita
Puutteita

Suositusasteikko 

Kokonais-
pisteet
Selite
10​​
​TUOTTEEN KÄYTTÖÄ SUOSITELLAAN

Tuotteen käyttöä suositellaan, koska sen vaikuttavuudesta on vahvaa näyttöä. Turvallisuus, tietoturva ja -suoja sekä käytettävyys ja saavutettavuus ovat riittävällä tasolla. Tuotteen käyttöön liittyvät kustannukset ovat kohtuulliset.

9

​TUOTTEEN KÄYTTÖÖNOTOSSA ON HUOMIOITAVA ASIA

Tuotteen käyttöönottoa harkitsevan organisaation on otettava huomioon, että yhdellä keskeisellä osa-alueella on huomioitava asia: Vaikuttavuudesta on saatu lupaavaa näyttöä, mutta tietoa on vähän tai se on puutteellista. Turvallisuus on ilmeisesti riittävällä tasolla, mutta tieto siitä on puutteellista. Kustannukset voivat olla korkeita. Tietoturvassa ja ‑suojassa tai käytettävyydessä ja saavutettavuudessa voi olla pieniä puutteita.

7​-8

TUOTTEEN KÄYTTÖÖNOTOSSA ON HUOMIOITAVIA ASIOITA

Tuotteen käyttöönottoa harkitsevan organisaation on otettava huomioon, että kahdella tai kolmella keskeisellä osa-alueella on huomioitavia asioita: Vaikuttavuudesta on saatu lupaavaa näyttöä, mutta tietoa on vähän tai se on puutteellista. Turvallisuus on ilmeisesti riittävällä tasolla, mutta tieto siitä on puutteellista. Kustannukset voivat olla korkeita. Tietoturvassa ja ‑suojassa tai käytettävyydessä ja saavutettavuudessa voi olla pieniä puutteita.

5-6
TUOTTEEN KÄYTTÖÖNOTOSSA ON USEITA HUOMIOITAVIA ASIOITA

Tuotteen käyttöönottoa harkitsevan organisaation on otettava huomioon, että neljällä tai viidellä keskeisellä osa-alueella on huomioitavia asioita: Vaikuttavuudesta on saatu lupaavaa näyttöä, mutta tietoa on vähän tai se on puutteellista. Turvallisuus on ilmeisesti riittävällä tasolla, mutta tieto siitä on puutteellista. Kustannukset voivat olla korkeita. Tietoturvassa ja ‑suojassa tai käytettävyydessä ja saavutettavuudessa voi olla pieniä puutteita.

≤4
​HARKITSE VAKAVASTI ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA

Tuotteen käyttöönottoa harkitsevan organisaation on otettava huomioon, että yhdellä tai useammalla keskeisellä osa-alueella on puutteita: Vaikuttavuuteen liittyvä tieto voi olla epäluotettavaa tai heikkolaatuista. Turvallisuudessa voi olla puutteita tai siihen liittyvä tieto voi olla epäluotettavaa tai heikkolaatuista. Kustannukset voivat olla kohtuuttoman korkeita. Tietoturvassa ja ‑suojassa tai käytettävyydessä ja saavutettavuudessa voi olla puutteita.


​​​​​

 EUnetHTA Assessments

​​
Taulukkoon on koottu EUnetHTA-verkostossa tuotettuja arviointeja (Relative Effectiveness Assessments, REA)​​​. 

Laitteet, toimenp​iteet

Julkaistu​

​Otsikko​  (linkki avaa EUnetHTAn uutissivun, johon on koottu a​rviointiin liittyvää aineistoa)
​7/2020
​Biodegradable rectum spacers to reduce toxicity for prostate cancer​​
​7/2020
​The 24-hour blood pressure measurement device Mobil-O- Graph® with the built-in algorithm ARCSolver® to measure arterial stiffness for the optimization of hypertension treatment
​6/2020
Hypoglossal Nerve Stimulation (HGNS) for treatment of obstructive sleep apnea​​
​12/2019
​POCT/Point-of-care te​​​sts: D-Dimer and Tropon​in
​​11/2019​
Prophylactic or therapeutic use of endoanchoring systems in endovascular aortic aneurysm repair (EVAR/TEVAR  
​11/2019
​Lithium triborate (LBO) laser for photoselective vaporisation of the prostate (PVP) in the treatment of benign prostatic hyperplasia (BPH)  
​10/2019
Regional hyperthermia for high-risk soft tissue sarcoma tr​eatment 
​7/2019
Irreversible electroporation for liver and pancreatic cancer 
​7/2019
Stool DNA testing for early detection of colorectal cancer  
​5/2019
Robot-assisted surgery in thoracic and visceral indications 
​4/2019
​​Custom-made of customisable 3D printed implants and cutting guides versus non-3D printed standard implants and cutting guides for improving outcomes in patients undergoing knee, maxillofacial, or cranial surgery
​1/2019
​​Bioresorbable stents for the treatment of cardiovascular indications (coronar​y artery disease)
1/2019

C-reactive protein point-of-care-testing (CRP POCT) to guide antibiotic prescribing in primary care settings for acute respiratory trac​t infections (RT​Is)
​12/2018
Transcatheter aortic valve implantation (TAVI) in patients at intermediate surgical risk
​​10/2018
Femtosecond laser-assisted cataract surgery (FLACS) for the treatment of age-related cataract  
​​7/2018
Continuous glucose monitoring (CGM real-time) and flash glucose monitoring (FGM) as personal, standalone systems in patients with diabetes mellitus treated with insulin 
​4/2018
High-intensity focused ultrasound (HIFU) ablation for the treatment of prostate cancer
​2/2018
Screening of fetal trisomies 21, 18 and 13 by non invasive prenatal testing (NIPT)
​1/2018
Added value of using the gene expression signature test MammaPrint® for adjuvant chemotherapy decision-making in early breast cancer 
​4/2017
​Antibacterial-coated sutures versus non-antibacterial-coated sutures for the prevention of abdominal, superficial and deep incisional, surgical site infection (SSI) 
​4/2017
Repetitive transcranial magnetic stimulation for treatment-resistant major depression 
​11/2016
Wearable cardioverter-defibrillator (WCD) therapy in primary and secondary prevention of sudden cardiac arrest in patients at risk 


Lääkkeet

Julkaistu
​​​​Otsik​ko (linkki avaa EUnetHTAn uutissivun, johon on koottu arviointiin liittyvää aineistoa)
​7/2020
​Glasdegib in combination with low-dose cytarabine, for the treatment of newly diagnosed de novo or secondary acute myeloid leukaemia (AML) in adult patients who are not candidates for standard induction chemotherapy​
​6/2020
Cefiderocol for the treatment of infections due to aerobic Gram-negative bacteria in adult patients with limited treatment options​
​3/2020

Brolucizumab for the treatment of adults with neovascular (wet) age-related macular degeneration (AMD)Brolucizumab for the treatment of adults with neovascular (wet) age-related macular degeneration (AMD)​​
​​2/2020
Polatuzumat vedotin in combination with bendamustine and rituximab for the treatment of relapsed/refractory diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) who are not candidates for haematopoie​tic stem cell transplant​
​2/2020

Siponimod for the treatment of adult patients with secondary progressive multiple sclerosis (SPMS) with active disease evidenced by relapses or imaging features of inflammatory activity​​​
​​10/2019
​Ustekinumab for the treatment of liver and pancreatic cancer
​7/2019
Irreversible electroporation for the treatment of liver and pancreatic cancer 
​​6/2019
​​​Sotagliflozin for adult patiens with Type 1 Diabetes mellitus who have inadequate blood glucose control using insulin or insulin analogues 
​1/2018
Alectinib (Alecensa©) as monotherapy for the first line treatment of adult patients with ALK-positive advanced non-small cell lung cancer (NSCLC
​11/2017
​​Midostaurin (Rydapt®) with standard chemotherapy in FLT3-positive acute myeloid leukemia
​10/2017
Regorafenib (Stivarga©) indicated as monotherapy for the treatment of adult patients with hepatocellular carcinoma (HCC) who have been previously treated with sorafenib 

 Muut julkaisut

​Julkaistu
Aihe​​ ​Viitetiedot
​2019
Kirurginen savu toimenpiteissä - henkilöstön riskit ja suojaus
Lankinen P, Parkkila A-K, Roine R.P., Turpeinen M. Kirurginen savu toimenpiteissä - henkilöstön riskit ja suojaus. Katsausartikkeli. Suomen Lääkärilehti 2019 (43) 74:2439 - 2441. Verkossa 25.10.2019
​2019
Digi-HTA: Health technology assessment framework for digital healthcare services
​Haverinen, J., Keränen, N., Falkenbach​, P., Maijala, A., Ko​lehmainen, T., & Reponen, J. (2019). Digi-HTA: Health technology​ assessment framework for digital healthcare services. Finnish Journal of EHealth and EWelfare,11(4), 326–341. https://doi.org/10.23996/fjhw.82538​

 Muualla verkossa

Suosituksia
Katsauksia

 

​​Yhteystiedot


​​ ​
​​Kansallinen HTA-koordinaatioyksikkö (FinCCHTA)
Postiosoite: PL 10, 90029 OYS
Käyntiosoite: Kajaanintie 50
Puhelin (OYS-vaihde) 08 315 2011

Sähköposti: fincchta(at)ppshp.fi

​Yksikön päällikkö: Arviointiylilääkäri Miia Turpeinen
Puhelin:  +358 40 1522 655
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)ppshp.fi

Muu henkilöstö​​

​​Fin​CCHTAn tietosuoja​​​​​​​​

​​