Etusivu > Tutkimus ja opetus > FinCCHTA > Katsauksia ja suosituksia

Katsauksia ja suosituksia

HALO (Terveydenhuollon menetelmien hallittu käyttöönotto) -ohjelma

HALO-ohjelma oli sairaanhoitopiirien ja Finohtan yhteinen ohjelma, jonka tehtävänä oli tarjota  päätöksentekijöille tukea terveydenhuollon menetelmien vaikuttavuudesta, turvallisuudesta ja kustannuksista. Ohjelman aikana (vuosina 2005–2016) annettiin HALO-suositus yli 50 terveydenhuollon menetelmästä. 

 

 


 

 HALO-suositukset ja -katsaukset

HALO-suositukset ovat voimassa kolme vuotta.
HALO-ohjelman päättymisen jälkeen julkaistiin kolme katsausta, jotka jäivät ilman suositusta.

​Vuosi Suositus (pdf) Katsaus, summary (pdf)
​2017 Suositus puuttuu
Jääskeläinen E, Holi M, Mainio A, Roine RP, Isojärvi J, Sihvo S. Aivojen magneettistimulaatio masennuksen hoidossa [Repetitive transcranial magnetic stimulation in the tratment of depression]. Suomen Lääkärilehti 2017:(72)44: 2535a–p.
​2017 Suositus puuttuu
​2016 Suositus puuttuu
2016 Nielusyövän hoito robottikirurgialla

Robottiavusteinen kirurgia nielusyövän hoidossa
[Transoral robotic surgery in the treatment of pharyngeal cancer]

2016


Käyttäytymisterapeuttiset ryhmämenetelmät nuorten aggressiivisen käyttäytymisen hallinnassa

Auttaako käyttäytymisterapeuttinen ryhmäterapia aggressiivisesti käyttäytyvää nuorta? [Cognitive behavioural group therapies for adolescent aggression]

2015

 

 

 

Recurrens-hermon monitorointi kilpirauhas- ja lisäkilpirauhasleikkauksissa

Recurrens-hermon monitorointi kilpirauhas- ja lisäkilpirauhasleikkauksissa [Neuromonitoring of the recurrent laryngeal nerve during thyroid and parathyroid surgery]

2014 Ompeleeton bioläppä aorttaläppäahtauman hoidossa

Aorttaläppäahtauman leikkaushoito ompeleettomalla bioläpällä [Sutureless valve replacement for aortic valve stenosis]

2014

 

 

 

Uloshengitysilman typpioksidimittauksen (FeNO) käyttö astman glukokortikoidihoidossa

 

Uloshengitysilman typpioksidimittauksen merkitys astman glukokortikoidihoidossa [Role of fractional exhaled nitric oxide (FeNO) measurement in the management of asthma with corticosteroids]

2014 Geeniprofilointitestit varhaisvaiheen rintasyövän hoidon valinnassa

Geeniprofilointitestien merkitys rintasyövän hoidon valinnassa [Gene profiling assays for planning breast cancer treatment]

2014

 

 

 

Kollagenaasipistos Dupuytren-taudin hoidossa

 

Dupuytrenin kontraktuuran kollagenaasi-injektiohoidon vaikuttavuus, turvallisuus ja kustannukset [The effectiveness, safety and costs of collagenase injection treatment of Dupuytren’s contracture]

2013

JCV-vasta-aineiden määrityksestä natalitsumabi-hoidon aikana on annettu ohjeet MS-taudin Käypä hoito -suosituksessa 20.12.2012. 

JC-virusvasta-ainemääritys etenevän multifokaalisen leukoenkefalopatian riskin arvioinnissa [JC virus antibody testing in assessment of the risk of progressive multifocal leukoencephalopathy]

2013 Sarveiskalvon valokovetus kartiorappeuman hoidossa Sarveiskalvon kartiorappeuman valokovetushoidon (cross-linking, CXL) vaikuttavuus ja turvallisuus [Effectiveness and safety of corneal crosslinking for progressive keratoconus]
2013 Munuaisvaltimon sympaattinen denervaatio hoitoresistentin verenpainetaudin hoidossa
Munuaisvaltimon sympaattinen denervaatio hoitoresistentin verenpaineen hoidossa [Endovascular renal denervation in the treatment of treatment-resistant hypertension]
2013
Akuutin aivovaltimotukoksen endovaskulaarinen hoito

Akuutin aivovaltimotukoksen endovaskulaarinen hoito [Endovascular treatment for acute ischaemic stroke]
2013 Insuliinipumppu aikuisten tyypin 1 diabeteksen hoidossa
Insuliinipumppu aikuisten tyypin 1 diabeteksen hoidossa [Continuous subcutaneous insulin infusion in type 1 diabetes mellitus in adults]
2013 STAN-menetelmän lisähyöty synnytyksenaikaisessa sikiövalvonnassa


Lisääkö synnytyksenaikainen sikiövalvonta STAN-laitteella synnytysturvallisuutta? Meta-analyysi. HALO-päivitys [Fetal intrapartum surveillance: does STAN improve safety? A meta-analysis. An update

2013 Vagushermostimulaattori hoitoresistentin depression hoidossa. Suosituksen päivitys

 

Vagushermostimulaattori hoitoresistentin depression hoidossa
[Vagus nerve stimulation for treatment-resistant depression]

2013

 

Tähystyksessä keuhkoputkeen asetettavien venttiilien merkitys keuhkolaajentuman hoidossa

 

Tähystyksessä keuhkoputkeen asetettavan venttiilin merkitys keuhkolaajentuman hoidossa [Implantable bronchial valves in the treatment of emphysema]
2012 Robottiavusteinen kohdunpoisto hyvälaatuisten sairauksien hoidossa

Robottiavusteisen kohdunpoiston edut, haitat ja kustannukset  [Robotic-assisted hysterectomy: advantages, disadvantages and costs]Robottiavusteinen kohdunpoisto pahalaatuisten sairauksien hoidossa

2012


Vaginaaliset verkkokorjaukset lantionpohjan laskeumien hoidossa

Vaginaaliset verkkokorjaukset lantionpohjan laskeumien hoidossa
[Vaginal mesh repairs for pelvic organ prolapses]

2012


​Kystatiini C munuaistoiminnan mittarina


Korvaako kystatiini C kreatiniinin munuaistoiminnan mittarina? [Will cystatin C replace creatinine as a measure of renal (dys)function?]


2012


Nenän sivuontelokanavien pallolaajennus pitkäaikaisen sivuontelotulehduksen hoitona


Sivuontelokanavien pallolaajennus pitkäaikaisen sivuontelotulehduksen hoitona [Balloon catheter sinusotomy in the treatment of chronic rhinosinusitis]


2012


Rintojen magneettikuvaus rintasyövän täydentävässä primaarivaiheen diagnostiikassa

Rintojen magneettikuvaus rintasyövän tarkentavassa diagnostiikassa [Magnetic resonance imaging of primary breast cancer]

2011


Kognitiiviset verkkoterapiat aikuisilla masennuspotilailla

Masennuspotilaiden kognitiiviset verkkoterapiat [Computer-based cognitive psychotherapies for adult patients with depression]

2011


Bioimpedanssi hemodialyysipotilaiden kuivapainon määrittämisessä


Bioimpedanssi auttaa hemodialyysipotilaiden kuivapainon määrittämisessä [Bioimpedance in the estimation of dry weight in hemodialysis patients]

​2011 Atsasitidiini suuririskisen myelodysplastisen oireyhtymän hoidossa


Atsasitidiini suuririskisen myelodysplastisen oireyhtymän hoidossa [Azacitidine in the treatment of high-risk myelodysplastic syndrome]

2011 Haavan kestopuudutus leikkauksenjälkeisen kivun hoidossa
Haavan kestopuudutus leikkauksenjälkeisen kivun hoidossa [Continuous wound infusion of local anaesthetic agents for postoperative analgesia]
​2011


Paklitakselipinnoitettu pallolaajennuskatetri aiemmin laajentamattomien sepelvaltimoahtaumien hoidossa


Paklitakselipinnoitteiset pallolaajennuskatetrit sepelvaltimoiden ja perifeerisen valtimotaudin hoidossa [Paclitaxel-coated balloon angioplasty in the treatment of coronary artery disease and peripheral artery stenosis – a systematic review]
Paklitakselipinnoitettu pallolaajennuskatetri perifeerisen valtimotaudin hoidossa
  Paklitakselipinnoitettu pallolaajennuskatetri sepelvaltimoiden stentin uusinta-ahtauman hoidossa

2011


TT-kolografia paksusuolen sairauksien diagnosoinnissa


TT-kolografia paksusuolen sairauksien diagnosoinnissa [CT colonography as a diagnostic method in colonic diseases​] 


2011


Maksasolusyövän pesäkkeiden tuhoaminen paikallishoidolla


Maksan kasvainten tuhoaminen paikallishoidoilla [Ablation therapy of liver tumors]  

  Kolorektaalisyövän maksaetäpesäkkeiden tuhoaminen paikallishoidolla
2011 Laparoskooppisen sappirakon poiston oppiminen leikkaussimulaattorin avulla


Kirurgisten taitojen oppiminen leikkaussimulaattorin avulla [Training surgical skills with computer-based virtual reality simulators]

2011 Kohtuvaltimoiden embolisaatio oireisten myoomien hoidossa


Kohtuvaltimoiden embolisaatio: vaihtoehto oireisten myoomien hoitoon [Uterine artery embolisation: an alternative treatment for symptomatic uterine fibroids]

​2010

 

 

Leikkaustiimin tarkistuslista


Leikkaustiimin tarkistuslista lisää potilasturvallisuutta [A surgical checklist increases patient safety]

 

2010

 

 

 

FDG-PET syövän levinneisyyden arvioinnissa kuratiivisen hoidon potilailla

 

FDG-PET syövän levinneisyyden arvioinnissa kuratiivisen hoidon potilailla [ 18Fluorodeoxyglucose positron emission tomography in the assessment of patients with potentially curable cancer] 

2010


Fotodynaaminen menetelmä virtsarakkosyövän diagnostiikassa ja hoidossa


Fotodynaaminen menetelmä virtsarakkosyövän diagnostiikassa ja hoidossa [Fluorescence cystoscopy in diagnosis and management of superficial bladder cancer]

2010 Mekaaninen yskityslaite yskimisen avustamisessa


Mekaaninen yskityslaite yskimisen avustamisessa [Mechanical non-invasive cough assist device]

2010 PCA3-geenitesti eturauhassyövän diagnostiikassa


PCA3-geenitesti eturauhassyövän diagnostiikassa [PCA3 gene test in the diagnostics and surveillance of prostate cancer]

​2010

 

 

 

Aivojen viilennyshoito vaikean aivovamman saaneilla


Aivojen viilennyshoito akuutin aivovaurion hoidossa [Induced hypothermia in the treatment of acute brain damages]

 
Aivojen viilennyshoito aivoinfarktin sairastaneilla
 
Aivojen viilennyshoito sydänpysähdyksestä elvytetyillä
2009

 

 


Glukoosipitoisuuden jatkuva seuranta diabeteksen hoidossa

Glukoosipitoisuuden jatkuva seuranta diabeteksen hoidossa

2009 Viherlaser eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun hoidossa


Viherlaser eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun hoidossa [Laser prostatectomy: a systematic literature review]

2009 Vaikea-asteisen kuulovian kuntoutus molemminpuolisen sisäkorvaistutteen avulla


Vaikea-asteisen kuulovian kuntoutus molemminpuolisen sisäkorvaistutteen avulla

2009
Selkäydinstimulaatio vaikean neuropaattisen kivun ja monimuotoisen paikallisen kipuoireyhtymän hoidossa


Selkäydinstimulaatio vaikean neuropaattisen kivun ja monimuotoisen paikallisen kipuoireyhtymän hoidossa

2009 Suulaen radiotaajuushoito kuorsauksen hoidossa


Suulaen radiotaajuushoito kuorsauksen hoidossa [Treatment of snoring by soft palate radiofrequency ablation]

2009 STAN-menetelmän lisähyöty synnytyksenaikaisessa sikiövalvonnassa
(ks. päivitys v. 2013)


Lisääkö synnytyksenaikainen sikiövalvonta STAN-laitteella sittenkään synnytysturvallisuutta?


2009


Aortan tekoläpän asennus katetrin kautta


Aortan tekoläpän asennus katetrin kautta [Transcatheter aortic valve replacement for severe aortic valve stenosis]

2009 Radiotaajuushoito nenän tukkoisuuden hoidossa aikuisilla


Radiotaajuushoito nenän tukkoisuuden hoidossa  [Radiofrequency thermal ablation in the tratment of nasal obsturction]

 

2009 Laskimotukoksen pitkäkestoinen (n. 30 vrk) ehkäisy polven elektiivisen tekonivelleikkauksen yhteydessä

Laskimotukoksen ehkäisy lonkan ja polven elektiivisen tekonivelleikkauksen yhteydessä

 
Laskimotukoksen pitkäkestoinen (n. 30 vrk) ehkäisy lonkan elektiivisen tekonivelleikkauksen yhteydessä
2009
Viilennyshoito vastasyntyneen hypoksis-iskeemisessä enkefalopatiassa

Viilennyksen vaikuttavuus ja turvallisuus vastasyntyneen hypoksis-iskeemisen enkefalopatian hoidossa [Efficacy and safety of cooling in newborns with hypoxic-ischaemic encephalopathy]

2009Laskimonsisäinen laser suonikohjutaudin hoidossa
Laskimonsisäinen laser suonikohjutaudin hoidossa [Endovenous laser ablation in the tratment of varicose veins: a systematic literature review] 

2009


Haavan alipaineimuhoito

Haavan alipaineimuhoidon vaikuttavuus ja turvallisuus [Negative pressure wound therapy (NPWT): efficacy and safety] 

2009


64-rivitietokonetomografia sepelvaltimotaudin diagnostiikassa


Korvaako 64-rivitietokonetomografia kajoavan varjoainekuvauksen sepelvaltimotaudin diagnostiikassa? [Can 64-slice computed tomography replace invasive angiography in the diagnosis of coronary disease?]


2008


Bevasitsumabin käyttö silmänpohjan nesteisen ikärappeuman hoidossa

Silmänpohjan nesteinen ikärappeuma: mitä tiedämme lasiaisen sisäisestä angiogeneesin estosta? [Age-related macular degeneration: what do we know about intravitreous inhibition of angiogenesis?] 

2008


Vagushermostimulaattori hoitoresistentin depression hoidossa (ks. päivitys v. 2013)


Vagushermostimulaattori hoitoresistentin depression hoidossa [Vagus nerve stimulation for tratment-resistant depression]

2008
Maksan vajaatoiminnan kehonulkoinen tukihoito (MARS)


Maksan vajaatoiminnan kehonulkoinen tukihoito - MARS [Extracorporeal albumin dialysis (MARS) for patients with liver failure] 


2008


Hysteroskooppinen sterilointi metallisella mikroimplantilla
Hysteroskooppinen sterilointi metallisella mikroimplantilla [Hysteroscopic sterilisation using a metal micro-insert]

 Muualla verkossa