Etusivu > Tutkimus ja opetus > Biopankki > Kansalaisille


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Tutkimuksen avulla parempaa terveyttä

​Pohjois-Suomen ainutlaatuinen väestöpohja sekä suuret aineistokokoelmat antavat tutkimukselle paljon mahdollisuuksia. Potilastietojen yhdisteleminen esimerkiksi data-analytiikan ja kuvantamisen automaation keinoin mahdollistaa laajojen potilastiedon kokonaisuuksien muodostamisen. Tämä auttaa uusien hoitojen ja lääkkeiden kehittämisessä. Näytteiden ja laajan potilastiedon avulla voidaan seuloa erilaisia riskiryhmiä ja kehittää ennakoivia hoitoja. Biopankkitoiminta perustuu biopankkilakiin ja se on tarkasti viranomaisten valvomaa.​

Kuka tahansa kansalainen voi antaa biopankkisuostumuksen. Tällöin voidaan esimerkiksi sairaalassa antaa tutustuttavaksi biopankkitoimintaa kuvaava selvitys ja suostumusasiakirja. Osallistuminen on vapaaehtoista ja halutessaan voi myös kieltää näytteiden ja tietojen käytön biopankissa.

Biopankki käsittelee näytteitä ja tietoja salassa pidettävän tiedon tietoturvavaatimusten mukaisesti. Näytteenantajan tunnistetiedot korvataan koodilla. Tunnisteellisia näytteitä tai tietoja voidaan luovuttaa vain, jos siihen on perusteltu tarve. 

 

Tietojen käsittelyperuste

Biopankin oikeus näytteiden ja niihin liittyvien tietojen käsittelyyn perustuu henkilön antamaan biopankkisuostumukseen sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 6 1. kohdan alakohtaan e sekä artiklan 9 2. kohdan alakohtaan g. Tietojen käyttö tieteelliseen tutkimukseen perustuu lisäksi tietosuoja-asetuksen artiklan 9 2. kohdan alakohtiin i ja j.

 

Miten teen biopankkisuostumuksen?

Voit antaa biopankkisuostumuksen täyttämällä biopankin suostumusasiakirjan.

Tulosta ja allekirjoita asiakirja ja lähetä se kuoressa osoitteeseen:

Pohjois-Suomen biopankki Borealis
Oulun yliopistollinen sairaala
TUNNUS: 5001312
00003 VASTAUSLÄHETYS
 
Voit halutessasi kysyä lisätietoja puhelinnumerosta 040 ​5049 025 (arkisin klo 9-15) tai lähettää sähköpostia osoitteeseen: biopankkiborealis@ppshp.fi

 
Borealis biopankilla ei ole vielä sähköistä suostumusta. Mikäli sinulla ei ole tulostusmahdollisuutta, otathan yhteyttä, niin lähetämme suostumuslomakkeen ja palautuskuoren sinulle postitse. 

Mitä tapahtuu, kun annan biopankkisuostumuksen?

Kun annat biopankkisuostumuksen, sinusta voidaan ottaa esimerkiksi verinäyte pääsääntöisesti muun hoidon tai hoitotapahtuman yhteydessä. Tutkimuksessa voidaan hyödyntää uusien näytteiden lisäksi myös sinusta mahdollisesti aiemmin otettuja veri- tai kudosnäytteitä.

 

Erillinen biopankkisuostumus raskaudenaikaiselle infektioseulontanäytteen ohessa otettavalle seeruminäytteelle  

Suomen äitiysneuvoloissa vuosina 1983-2016 kerättyjä infektioseulontanäytteitä on siirretty THL:stä Biopankki Borealikseen lokakuussa 2017. Näyteaineiston (Finnish Maternity Cohort, FMC) kartuttamista jatketaan äitiysneuvoloissa nyt Biopankin toimesta mahdollisimman laajasti. Aineiston kartuttaminen edelleen aiemman aineiston yhteyteen turvaa väestön terveyttä ja  mm infektiotilannetta seuraavan tutkimustoiminnan, minkä tuloksia voidaan hyödyntää terveydenhoitoon tai sairauksien ennaltaehkäisyyn tai  varhaiseen tunnistamiseen tähtäävässä päätöksenteossa.

Äitiysneuvoloiden asiakkaat voivat antaa erillisen FMC-biopankkisuostumuksen. FMC-suostumus koskee ainoastaan alkuraskauden seulontanäytteiden yhteydessä otettavia näytteitä. Suostumus ei koske suostumuksen antajasta muualla terveydenhuollossa mahdollisesti otettuja ja otettavia näytteitä.  Toisin sanoen, yllämainitusta yleisestä biopankin suostumusasiakirjasta poiketen, FMC suostumus on näyte- ja raskauskohtainen ja se pyydetään jokaisen raskauden aikana uudestaan.

THL:stä biopankki Borealikseen siirrettyjä 1983-2016 otettuja näytteitä ja äitiysneuvoloissa 2016 jälkeen FMC suostumuksella kerättyjä ja kerättäviä näytteitä ei käytetä geenitutkimukseen.

Onko näytteitäni biopankissa?

Biopankkilain mukaan jokaisella on oikeus pyynnöstä saada tieto siitä, säilytetäänkö biopankissa häntä koskevia näytteitä tai tietoja. Mikäli sinulta on joskus otettu kudosnäyte biopankin toiminta-alueen sairaalassa, tai olet osallistunut lääketieteen tutkimukseen biopankin toiminta-alueella, sinusta voi olla olemassa kudosnäyte ja/tai näytetiedot biopankin kokoelmissa. 

Biopankkilain mukaan jokaisella on oikeus pyynnöstä saada tieto siitä, mihin tutkimuksiin hänestä otettuja näytteitä ja näytteisiin liittyviä tietoja on luovutettu.

Mikäli haluat selvittää onko biopankissa sinusta otettuja näytteitä ja onko niitä käytetty tutkimuksiin, voit tiedustella asiaa kirjallisesti biopankista. Vapaamuotoisesta tietopyynnöstä tulee käydä ilmi ainakin seuraavat asiat: nimi, henkilötunnus, osoite, halutut tiedot, päivämäärä ja allekirjoitus.