Etusivu > Tutkimus ja opetus > Biopankki > Kansalaisille

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Tutkimuksen avulla parempaa terveyttä

Pohjois-Suomen ainutlaatuinen väestöpohja sekä suuret aineistokokoelmat antavat tutkimukselle paljon mahdollisuuksia. Potilastietojen yhdisteleminen esimerkiksi data-analytiikan ja kuvantamisen automaation keinoin mahdollistaa laajojen potilastiedon kokonaisuuksien muodostamisen. Tämä auttaa uusien hoitojen ja lääkkeiden kehittämisessä. Näytteiden ja laajan potilastiedon avulla voidaan seuloa erilaisia riskiryhmiä ja kehittää ennakoivia hoitoja. Biopankkitoiminta perustuu biopankkilakiin ja se on tarkasti viranomaisten valvomaa.​

Kuka tahansa kansalainen voi antaa biopankkisuostumuksen. Tällöin voidaan esimerkiksi sairaalassa antaa tutustuttavaksi biopankkitoimintaa kuvaava selvitys ja suostumusasiakirja. Osallistuminen on vapaaehtoista ja halutessaan voi myös kieltää näytteiden ja tietojen käytön biopankissa.

Biopankin suostumusasiakirjaa on lyhennetty syksyllä 2017 luettavuuden parantamiseksi. Huomioitavaa on, että myös aiemmin annettu pidempi suostumusasiakirja on edelleen voimassa oleva dokumentti eikä henkilön aiemmin antamaa suostumusta tarvitse uusia.

Biopankki käsittelee näytteitä ja tietoja salassa pidettävän tiedon tietoturvavaatimusten mukaisesti. Näytteenantajan tunnistetiedot korvataan koodilla. Tunnisteellisia näytteitä tai tietoja voidaan luovuttaa vain, jos siihen on perusteltu tarve. 

 

Miten teen biopankkisuostumuksen?

Voit antaa biopankkisuostumuksen täyttämällä biopankin suostumusasiakirjan.

Tulosta ja allekirjoita asiakirja ja lähetä se kuoressa osoitteeseen:

Pohjois-Suomen biopankki Borealis
Oulun yliopistollinen sairaala
TUNNUS: 5001312
00003 VASTAUSLÄHETYS
 
Voit halutessasi kysyä lisätietoja puhelinnumerosta 040​5049025 (arkisin klo 9-15) tai lähettää sähköpostia osoitteeseen: biopankkiborealis@ppshp.fi

Mitä tapahtuu, kun annan biopankkisuostumuksen?

Kun annat biopankkisuostumuksen, sinusta voidaan ottaa esimerkiksi verinäyte pääsääntöisesti muun hoidon tai hoitotapahtuman yhteydessä. Tutkimuksessa voidaan hyödyntää uusien näytteiden lisäksi myös sinusta mahdollisesti aiemmin otettuja veri- tai kudosnäytteitä.

 

Onko näytteitäni biopankissa?

Biopankkilain mukaan jokaisella on oikeus pyynnöstä saada tieto siitä, säilytetäänkö biopankissa häntä koskevia näytteitä tai tietoja. Mikäli sinulta on joskus otettu kudosnäyte biopankin toiminta-alueen sairaalassa, tai olet osallistunut lääketieteen tutkimukseen biopankin toiminta-alueella, sinusta voi olla olemassa kudosnäyte ja/tai näytetiedot biopankin kokoelmissa. Mikäli haluat selvittää, onko näytteitäsi biopankissa, voit tiedustella asiaa kirjallisesti biopankista.

Biopankkilain mukaan jokaisella on oikeus pyynnöstä saada tieto siitä, mihin tutkimuksiin hänestä otettuja näytteitä ja näytteisiin liittyviä tietoja on luovutettu.