Lääkinnällinen kuntoutus

​​​​ Lääkinnällisen kuntoutuksen toimialue ohjaa, neuvoo, toteuttaa ja koordinoi kuntoutusta OYS:n eri erikoisaloille ja kunnille yhdessä sovitun hoidon porrastuksen mukaisesti. Tehtävät liittyvät kuntoutuspalvelujen suunnitteluun ja toteutukseen sekä kuntoutuksen ostopalveluista vastaamiseen.

Lääkinnällisen kuntoutuksen toimialue vastaa vaativan kuntoutuksen osastokuntoutuksesta sekä kuntoutustutkimus- ja erityispoliklinikoiden, kurssiyksikön ja hengityshalvausyksikön toiminnasta.

Lääkinnällisen kuntoutuksen toimialueeseen kuuluu myös eri erikoisaloilla toimivien kuntoutusohjaajien työn koordinaatiovastuu. Toimialue toimii kouluttavana yksikkönä perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen osalta.

OYS vaihde: 08 315 2011​​

Vastuuhenkilöiden yhteystiedot

Lääkinnällisen kuntoutuksen hallinto

Vt. Ylilääkäri Anne Saari
Ylihoitaja Katri Korolainen
Kuntoutussuunnittelija Ulla Jämsä
Suunnittelija Eeva-Leena Laru
Klinikkasihteeri Päivi Mattila, puh. 040 746 7216

Kuntoutuksen ostopalvelut

Ostopalveluyhdyshenkilöt Paula Siipo ja Helena Savela, puh. 08 315 4478, 040 508 9625​

Kuntoutusosasto

Osastonsihteeri, puh. 08 315 4780
Erikoislääkäri Kaisa Kytökorpi
Vs. osastonhoitaja Minna Tauriainen

Kuntoutustutkimuspoliklinikka

Osastonsihteeri / ajanvaraus, puh. 08 315 2129
Erikoislääkäri Jukka Pätsi
Osastonhoitaja Kristiina Hänninen

Erityispoliklinikat

Osastonsihteeri / ajanvaraus, puh. 08 315 2129
Osastonhoitaja Kristiina Hänninen

Aivovammapoliklinikka

Osastonsihteeri / ajanvaraus, puh. 08 315 2129
Erikoislääkäri Mirva Nätynki
Sairaanhoitaja Lotta Ahmala

Selkäydinvammapoliklinikka

Osastonsihteeri / ajanvaraus, puh. 08 315 2129
Erikoislääkäri Anna-Leena Heula
Sairaanhoitaja, puh. 08 315 8169
Kuntoutusohjaaja Anne Meskus

Spastisiteettipoliklinikka 

Osastonsihteeri / ajanvaraus, puh. 08 315 2129
Erikoislääkäri Olga Krökki

Hengityshalvausyksikkö

Erikoissuunnittelija Arja Mertaniemi

Ensitieto ja sopeutumisvalmennus

Suunnittelija Eeva-Leena Laru

Kuntoutusohjaajat ja vastuualueet

Kuntoutusohjaaja etsii yhdessä asiakkaan ja hänen lähiyhteisönsä kanssa keinoja oppia elämään sairauden tai vamman kanssa ja lisätä arjen sujuvuutta. Kuntoutusohjaaja ohjaa asiakasta hänelle soveltuviin palveluihin ja tukee asiakkaan osallistumista arjen askareisiin, päiväkodissa, koulussa ja työssä käyntiin, harrastuksiin sekä muuhun sosiaaliseen elämään. Päämääränä on asiakkaan mielekäs elämä rajoitteista huolimatta.

Kuntoutusohjaajat toimivat yhdyshenkilönä sairaalan, kodin, päiväkodin, koulun sekä asiakkaan kuntoutukseen osallistuvien muiden ammattihenkilöiden ja viranomaisten välillä.  He tekevät kotikäyntejä sekä muita käyntejä asiakkaan tarpeiden mukaisesti sekä osallistuvat verkostokokouksiin niin sairaalan sisällä kuin sairaalan ulkopuolella olevissa asiakkaan verkostoissa.

Kuntoutusohjaajat toimivat kuntoutuksen asiantuntijoina omalla erikoisalallaan sekä tiedottavat, kouluttavat ja konsultoivat kuntoutukseen liittyvissä kysymyksissä.

Kuntoutusohjaajan työhön kuuluvia tehtäviä:

  • Asiakkaan tilanteen selvittäminen ja arviointi
  • Asiakkaan kuntoutumisen ja kuntoutusohjauksen suunnittelu
  • Sairastumiseen/vammautumiseen liittyvä tuki, neuvonta ja ohjaus
  • Ensitieto- ja sopeutumisvalmennus -kurssitoiminta
  • Elinympäristössä selviytymisen tukeminen ja apuvälinepalvelut  
  • Yhteistyö, koordinointi ja verkostotyö

Linkki kuntoutusohjaajien yhteystietoihin

päivitetty 24.3.2021