Lääkinnällinen kuntoutus

Lääkinnällisen kuntoutuksen toimialue ohjaa, neuvoo, toteuttaa ja koordinoi kuntoutusta OYS:n eri erikoisaloille ja kunnille yhdessä sovitun hoidon porrastuksen mukaisesti. Tehtävät liittyvät kuntoutuspalvelujen suunnitteluun ja toteutukseen sekä kuntoutuksen ostopalveluista vastaamiseen.

Lääkinnällisen kuntoutuksen toimialue vastaa vaativan kuntoutuksen osastokuntoutuksesta sekä kuntoutustutkimus- ja erityispoliklinikoiden, kurssiyksikön ja hengityshalvausyksikön toiminnasta.

Lääkinnällisen kuntoutuksen toimialueeseen kuuluu myös eri erikoisaloilla toimivien kuntoutusohjaajien työn koordinaatiovastuu. Toimialue toimii kouluttavana yksikkönä perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen osalta.

 

Vastuuhenkilöiden yhteystiedot

Lääkinnällisen kuntoutuksen hallinto

Vs. Ylilääkäri Anne Saari, puh. 08 315 4468
Ylihoitaja Katri Korolainen, puh. 08 315 2260
Kuntoutussuunnittelija Ulla Jämsä, puh. 08 315 4469 
Suunnittelija Eeva-Leena Laru, puh. 08 315 4794
Klinikkasihteeri Marjatta Ollikainen, puh. 08 315 2311

Kuntoutuksen ostopalvelut

Ostopalveluyhdyshenkilöt Anu Haataja ja Helena Savela, puh. 08 315 4478

Kuntoutusosasto

Erikoislääkäri Virpi Moilanen, puh. 08 315 8518
Osastonhoitaja Päivi Koskela, puh. 08 315 8516 
Osastonsihteeri, puh. 08 315 4780

Kuntoutustutkimuspoliklinikka

Vs. Erikoislääkäri Helena Koivula, puh. 08 315 4593
Erikoistuva lääkäri, puh. 08 315 4594
Osastonhoitaja Kristiina Hänninen, puh. 08 315 5574
Sairaanhoitaja Virpi Niemi, puh. 08 315 5756
Osastonsihteeri, puh. 08 315 4595

Erityispoliklinikat

Osastonhoitaja Kristiina Hänninen, puh. 08 315 5574

Aivovammapoliklinikka
Sairaanhoitaja Lotta Ahmala, puh. 08 315 5764

Osastonsihteeri, puh. 08 315 4595 

Selkäydinvammapoliklinikka

Erikoislääkäri Anna-Maija Kauppila, puh. 08 315 4049
Sairaanhoitaja, puh. 08 315 8169
Osastonsihteeri, puh. 08 315 4595
Kuntoutusohjaaja Anne Meskus, puh. 08 315 2395

Spastisiteettipoliklinikka 
Osastonsihteeri, puh. 08 315 4595

Hengityshalvausyksikkö

Erikoislääkäri Anna-Maija Kauppila, puh. 08 315 4049
Erikoissuunnittelija Arja Mertaniemi puh. 08 315 4944

Kurssitoiminta/ sopeutumisvalmennus

Suunnittelija Eeva-Leena Laru, puh. 08 315 4794

Kuntoutusohjaajat ja vastuualueet

Kuntoutusohjaaja etsii yhdessä asiakkaan ja hänen lähiyhteisönsä kanssa keinoja oppia elämään sairauden tai vamman kanssa ja lisätä arjen sujuvuutta. Kuntoutusohjaaja ohjaa asiakasta hänelle soveltuviin palveluihin ja tukee asiakkaan osallistumista arjen askareisiin, päiväkodissa, koulussa ja työssä käyntiin, harrastuksiin sekä muuhun sosiaaliseen elämään. Päämääränä on asiakkaan mielekäs elämä rajoitteista huolimatta.

Kuntoutusohjaajat toimivat yhdyshenkilönä sairaalan, kodin, päiväkodin, koulun sekä asiakkaan kuntoutukseen osallistuvien muiden ammattihenkilöiden ja viranomaisten välillä.  He tekevät kotikäyntejä sekä muita käyntejä asiakkaan tarpeiden mukaisesti sekä osallistuvat verkostokokouksiin niin sairaalan sisällä kuin sairaalan ulkopuolella olevissa asiakkaan verkostoissa.

Kuntoutusohjaajat toimivat kuntoutuksen asiantuntijoina omalla erikoisalallaan sekä tiedottavat, kouluttavat ja konsultoivat kuntoutukseen liittyvissä kysymyksissä.

Kuntoutusohjaajan työhön kuuluvia tehtäviä:

  • Asiakkaan tilanteen selvittäminen ja arviointi
  • Asiakkaan kuntoutumisen ja kuntoutusohjauksen suunnittelu
  • Sairastumiseen/vammautumiseen liittyvä tuki, neuvonta ja ohjaus
  • Ensitieto- ja sopeutumisvalmennus -kurssitoiminta
  • Elinympäristössä selviytymisen tukeminen ja apuvälinepalvelut  
  • Yhteistyö, koordinointi ja verkostotyö


Linkki kuntoutusohjaajien yhteystietoihin


päivitetty 2.11.2017