Ylivieska

​päivitetty 30.9.2021

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio on 1.1.2008 aloittanut yhteistoimintaorganisaatio, joka vastaa hyvinvointi- ja terveyspalveluista Alavieskassa, Nivalassa, Sievissä ja Ylivieskassa. Väestöpohja Kallion alueella on n. 33 700 asukasta.

Kuntayhtymän toimialaan ja tehtäviin kuuluvat valtion kunnille lailla säätämät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut mukaan luettuna ympäristöterveyden­huolto. Tehtävänä on myös huolehtia jäsenkuntien väestön erityistason sairaanhoidosta sekä hoitaa muut mahdolliset jäsenkuntien antamat tehtävät.

Kuntayhtymän johtaja Johanna Patanen p. 044 419 5001
Terveyspalvelujohtaja p. 044 419 5002
Hyvinvointipalvelujohtaja Pirjo Matikainen p. 044 419 5003
Talousjohtaja Urho Möller p. 044 419 5004

 

Kunnan erityispiirteet

Ylivieskan kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut ovat osa Peruspalvelukuntayhtymä Kalliota.

 

Erikoisalakohtaiset yhdyshenkilöt

Astmahoitaja
Puhelinaika ma–to klo 10–11, p. 044 419 5115
Sähköinen ajanvaraus
Puhelinajanvaraus p. 040 635 5198, ma–pe klo 9 - 14

MIelenterveyden arviointihoitajat
p. 08 419 5030 ark. klo 10–11 ja klo 13–14

Kansantautihoitajat 
Puhelinajanvaraus p. 08 419 5100

Depressiohoitaja

Minna Lastikka puhelinaika ma–to 10–11 p. 044 419 5131
Maarit Silver puhelinaikapuhelinaika ma–to klo 10-11 p. 044 419 5122
Diabeteshoitaja 
Eeva Ijäs puhelintunnit ma–to klo 10-11, p. 040 635 5032
Muistihoitaja
Katja Törmänen puhelinaika ma–to klo 10-11, p. 044 419 5130
Reumahoitaja
Niina Laaninen, puhelinaika ma–to klo 10-11, p. 040 635 5031
Sydänhoitaja
Reetta Hakalahti, puhelinaika ma–to klo 10-11, p. 044 419 5125
puhelinaika 5129
Syöpäsairaanhoidon yhdyshenkilö
sairaanhoitaja Johanna Hirvelä p. 040 635 5034
sairaanhoitaja Teemu Isoaho 040 635 5189
Lääkinällinen kuntoutus
Ylilääkäri Risto Olli puh. 08 419 5020
Fysioterapeutti Heli Hemmilä p. 044 419 5203
Suun terveydenhuolto
Ylihammaslääkäri Sakari Mustakallio p. 044 419 5393

 

Terveyspalvelut

Johtava ylilääkäri Risto Olli p. 08 419 5020
vs. terveyspalvelujohtaja Margit Yli-Kotila p. 044 419 5149 
vs. hoitotyön johtaja Heidi Laitila p. 044 419 5023 
Ylilääkäri p. 040 635 5373
Ylilääkäri Osmo Konu p. 08 419 5360 (työterveyshuolto)
Avoterveydenhuollon palvelupäällikkö Heidi Laitila p. 044 419 5023
Psykiatri-ylilääkäri Liisa Löytynoja p. 08 419 5320 (aikuisten psykososiaaliset palvelut)
Ylihammaslääkäri Sakari Mustakallio p. 044 419 5393 (suun terveydenhuolto)
Ympäristöterveydenhuollon johtaja Päivi Pyykönen, p. 044 419 5026

Puhelinneuvonta/ajanvaraus ma–pe klo 8–16 puh. 08 419 5100

Erikoislääkäripalvelut Kalliossa

  • oma lastenlääkäri/lastenneurologi oma sisätautilääkäri
  • oma psykiatri omat endoskopiatutkimukset
  • radiologia
  • neurologia

Vuodeosastot
Osasto 2, 25 sairaansijaa
Osastonhoitaja p. 08 419 5253
Osastosihteeri p. 040 635 5054
Ryhmä 1 hoitajat p. 040 635 5057
Ryhmä 2 hoitajat p. 040 635 5058

Osasto 3, 28 sairaansijaa
Osastonhoitaja p. 08 419 5253
Osastosihteeri p. 040 635 5047
Ryhmä 1 hoitajat p. 040 635 5049
Ryhmä 2 hoitajat p. 040 635 5051
Kotiutuskoordinaattori p. 044 419 5042

Fysioterapia
Fysioterapeutti Heli Hemmilä p. 044 419 5203  

Laboratorio
ajanvaraus sähköisesti Kansalaisen terveyspalvelussa (linkki löytyy osoitteesta www.kalliopp.fi) tai puhelimitse ma–pe klo 9–14 p. 040 635 5198
Näytteenotto ma–to klo 8–13.30, pe klo 8–12
Osastonhoitaja p. 044 419 5223

Röntgen
Ylivieskassa avoinna ma–pe klo  7.45–16, ajanvaraus p. 08 419 5224
Osastonhoitaja Sari Koskela p. 044 419 5226

Neuvolat ja kouluterveydenhoito
avoterveydenhuollon palvelupäällikkö p. 044 419 5023
neuvolan ajanvaraus: sähköisesti Kansalaisen terveyspalvelussa (linkki löytyy osoitteesta www.kalliopp.fi) tai ma–pe klo 8–13 p. 08 419 5601
toimisto p. 08 419 5102

Erityistyöntekijät
Sosiaalityöntekijä Maarit Suikki puhelinaika ma–pe klo 8-9 p. 044 419 5190

Puheterapeutti Sirpa Hannula puhelinaika ma–pe klo 11.30–12.00 p. 044 419 5192
Puheterapeutti puhelinaika ma–pe klo 11.30–12.00 p. 044 419 5193
Psykologi Pirjo Erkinantti työ- ja terveyskeskuspsykologi  puhelinaika ma–to klo 8–9 p. 044 419 5194
Toimintaterapeutti Minna Mällinen puhelinaika ma-pe klo 11.30–12.00 p. 044 419 5196
Toimintaterapeutti Tiina Kinnunen puhelinaika ma-pe klo 11.3–12.00 p. 044 419 5197
Toimintaterapeutti Merja Väänänen puhelinaika ma-pe klo 11.30–12.00 p. 044 419 5198

Työterveyshuolto
Työterveyshuollon toimisto, sihteerit 
ma–to klo 8–16
pe sekä arkipyhää edeltävänä päivänä 8-14


Suun terveydenhuolto
Ylihammaslääkäri Sakari Mustakallio, p. 044 419 5393
Osastonhoitaja Ritva Korpi-Tassi p. 044 419 5394

Terapiakeskus

Mielenterveyspalvelut ja A-klinikka
ma–to klo 8–16 pe 8–15  p. 08 419 5320
Palvelupäällikkö Terhi Manni
puh. 08 419 5320
faksi 08 419 5907

Ympäristöterveydenhuolto
Ympäristöterveydenhuollon johtaja Päivi Pyykönen p. 044 419 5823​

Eläinlääkintähuolto
Yhteisvastaanotto, Ylivieska arkisin klo 8 - 16, p. 08 419 5800, yö- ja viikonloppupäivystys klo 16 - 8, p. 08 419 5830
 
Terveysvalvonta
Terveysinsinööri Piia Junnikkala p. 044 419 5823
Terveysinsinööri  Heli Kurko p. 044 419 5826
Terveysinsinööri  Linda Linna, p. 044 419 5824

 

Muut palvelut

Sosiaali- ja potilasasiamies
Merja Jaakola p. 040 635 5353 

Kriisiryhmä yhteystiedot puh. 08 419 5000 (jätä vaihteelle soittopyyntö)

Lääkekeskus
Peruspalvelukuntayhtymä Kallion lääkekeskus, Kirkkotie 4, Ylivieska  p. 08 419 5227, fax 08 419 5909

Ylivieskan apteekki p. 08 420 110ma–pe klo 9–20, la 9–16, su 12–15.
Savarin apteekki, Ylivieska (Prisma), p. 010 2020700 ma–pe klo 8–21, la 9–18, su 10–18.

 

Hyvinvointipalvelut

Hyvinvointipalvelujohtaja Pirjo Matikainen p. 044 419 5003

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Neuvonta
Vahtimestari 044 419 5729
Toimistosihteeri 040 635 5122
Toimistosihteeri 044 419 5702

Palvelujohtaja  Miia Luokkanen p. 044 419 5027

Työikäisten palvelut, palvelupäällikkö p. 044 419 5701
Lapsiperheiden palvelut, palvelupäällikkö p. 044 419 6226
Lastensuojelu, palvelupäällikköKaija Jokela p. 044 419 5710
Vammaispalvelut palvelupäällikkö Päivi Uusimäki p. 044 419 5008

Hoito- ja hoivapalvelut, erityisryhmien asumispalvelut:
Palvelujohtaja Tuija Jussila p. 044 419 5021
Kotihoidon palvelupäällikkö Laura Hannula, p. 044 419 5024, vapaalla
Ympärivuorokautiset palvelut, palvelupäällikkö Janne Nikula p. 044 419 5025 

 

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Palvelujohtaja Miia Luokkanen p. 044 419 5027

Lastensuojelun palvelut puhelinaika klo 12–13
Kiireellinen lastensuojelu virka-aikana p. 044 419 5709
Virka-ajan ulkopuolella Yleinen hätänumero 112

Perheoikeudelliset palvelut
Lastenvalvoja Mia Penttilä p. 044 419 5711

ARVI-tiimi
Tiimi hoitaa keskitetysti kaikki Kallion alueen lastensuojeluilmoitukset ja sosiaalihuoltolain mukaiset yhteydenotot.

Puhelinaika ti–to klo 12–13
Sosiaaliohjaaja Johanna Salmela 044 419 5733
Sosiaaliohjaaja Päivi Ojala, p. 044 419 5734

Aikuissosiaalityön palvelut puhelinaika klo 12–13
Palvelupäällikkö p. 044 419 5701
Sosiaalityöntekijä Pia Sipilä, p. 044 419 5707
Sosiaaliohjaaja Krista Sorvoja p. 044 419 5708, sijaisena Anu Valli
Sosiaaliohjaaja Katja Rättyä, p. 044 419 5875

Perheneuvola puhelinaika 12.00 – 13
ajanvaraus työntekijöiltä tai p. 08 419 5729

 

Hoito- ja hoivapalvelut

Palvelujohtaja Tuija Jussila p. 044 419 5021
Kotihoidon palvelupäällikkö Laura Hannula p. 044 419 5024, vapaalla
Ympärivuorokautiset palvelut palvelupäällikkö Janne Nikula p. 044 419 5025

Kotihoito 
Palvelupäällikkö Laura Hannula p. 044 419 5024, vapaalla
Kotihoidon palveluesimies Marjatta Hyyppä p. 044 419 6350
Palveluneuvonnan luesimies Johanna Nissinen p. 044 419 5418
Omaishoitoasiat Jaana Männistö p. 044 419 6755
SAP hoitaja, palveluntarpeenarviointi Sanna Ahlholm p. 044 419 5447
Tilapäishoidon ja päivätoiminnan palveluesimies Krista Paakki p. 044 419 5407
 
Hoiva- ja asumispalvelut
Ympärivuorokautiset palvelut palvelupäällikkö Janne Nikula, p. 044 419 5025 

Ratapuiston palvelukoti
Palveluesimies Tiina Toivo p. 044 419 5045
Asema p. 040 635 5361
Laituri p. 040 635 5360
Makasiini p. 040 635 5357

Kotikartano 2
Palveluesimies Hanna Hänninen, p. 044 419 5472
Sairaanhoitaja p. 044 419 5450
Sairaanhoitaja p. 044 419 5451
Hoitajat p. 044 419 5456 ja
Hoitajat p. 044 419 5457

Sipilä
palveluesimies Heli Hiltunen p. 044 419 5501​
Opiskelija-asiat p. 044 419 5513
Iltarusko p. 040 635 5078
Sarastus p. 040 635 5079
Aamurusko p. 044 419 5504

 

Vammaisten palvelut

Vammaispalveluiden palvelupäällikkö Päivi Uusimäki p. 044 419 5008

Vammaispalvelut puhelinaika klo 12-13
Sosiaalityöntekijä Saila Kallio p. 044 419 5731

Kehitysvammahuolto puhelinaika klo 12-13
Palveluohjaaja, alle 16-vuotiaat, omaishoidontuki, Aika Vähäsöyrinki, p. 044 419 5736
Vs. palveluohjaaja Hanna Vierimaa, p. 040 635 5262
Päivä- ja työtoiminnan palveluesimies Jaana Autio, p. 044 419 5735

Asumispalvelut
Koskitupa, Kotitupa, Tulolantupa palveluesimies Mervi Krapu, p. 044 419 5747
Kotipesä palveluesimies Teemu Mustola, p. 040 635 5351

Asumis- ja toimintayksiköt

Asumisen ohjaaja

Koskitupa ja Kotitupa

Vastaava asumisen ohjaaja, p. 044 419 5747
Asuntola Kotitupa
p.044 419 5755

Koskitupa
p. 044 419 5748 tai 044 419 5746

Tulolantuvan ryhmäkoti
Tulolantupa/ Kotikartano 4
Suksitie 4, 84100 Ylivieska
p. 044 419 5486
p. 044 419 5487
p. 044 419 5488

Toimintakeskus Kipinä
p. 044 419 5750
p. 044 419 5751
p. 044 419 5752
p. 044 419 5753
p. 044 419 5754

 Content Editor

Ylivieskan terveyskeskus
Kirkkotie 4, 84100 Ylivieska

Puhelin
08 419 5100 vastaanotto
Fax. 08 419 5903 vastaanotto
Fax. 08 419 5904 laboratorio
Fax. 08 419 5905 osasto
Fax. 08 419 5909 lääkekeskus
Puh. 08 419 5000 vaihde

Internet: http://www.kalliopp.fi
some: Facebook, Twitter ja Instagram: Peruspalvelukuntayhtymä Kallio

sähköposti:
etunimi.sukunimi(at)kalliopp.fi

Hallintokeskus
Vierimaantie 5, 84100 Ylivieska