Yhteispäivystys

Vastuualueen johtaja,  ensihoidon ja päivystyksen johtaja 
Matti Martikainen, puh. 0400 240 131

Apulaisylilääkäri  
Iita Daavittila, puh. 040 508 2699

Perusterveydenhuollon apulaisylilääkäri 
Päivi Jaakkola, puh. 044 703 4488

Osastonhoitaja
Vesa Vähäkangas, puh. 08 315 9078
Reetta Rounaja, puh. 08 315 8054

päivitetty 18.3.2021