Yhteispäivystys

Vastuualueen johtaja,  ensihoidon ja päivystyksen johtaja 
Matti Martikainen, puh. 0400 240 131

Apulaisylilääkäri  
Iita Daavittila, puh. 040 508 2699

Perusterveydenhuollon apulaisylilääkäri 
Päivi Jaakkola, puh. 044 703 4488

Osastonhoitaja
Maarit Willman, puh. 08 315 2134
Eija Marin-Pekkala, puh. 08 315 2218

päivitetty 27.3.2019