OYS-erva tutkimustoimikunta

​​​ 

Terveydenhuoltolain mukaisesti on Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin perustettu Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen kattava terveyden tutkimuksen tutkimustoimikunta, jossa on 11 jäsentä erityisvastuualueen terveydenhuollon toimintayksiköistä. Toimikunta päättää yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen tarkoitetun valtion rahoituksen osoittamisesta tutkimushankkeille.

Tutkimustoimikunnan tehtävänä on määritellä yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen painoalueet ja tavoitteet neljäksi vuodeksi eteenpäin. STM tekee päätöksen rahoituksesta neljäksi vuodeksi kerrallaan. Päätös perustuu tutkimustoiminnan painoalueiden ja tavoitteiden toteutumiseen sekä tutkimuksen laatuun, määrään ja tuloksellisuuteen edellisellä nelivuotiskaudella. Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen kattava terveyden tutkimuksen tutkimustoimikunta päättää yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen tarkoitetun valtion rahoituksen osoittamisesta tutkimushankkeille.  

Toimikunnan jäsenet

Hallitus nimitti 22.3.2021/§ 64 OYS-erityisvastuualueen terveyden tutkimuksen tutkimustoimikunnan varsinaiset jäsenet 22.3.2021 alkaen. Hallitus nimitti tutkimustoimikuntaan 17.5.2021/§ 107 kolme uutta jäsentä 17.5.2021 alkaen.
 

Professori, tutkimus- ja arviointiylilääkäri Miia Turpeinen, puheenjohtaja
Hallintoylilääkäri Terhi Nevala, varapuheenjohtaja
Hallintoylihoitaja Pirjo Lukkarila
Tulosalueen johtaja Outi Saarento
Ylilääkäri Päivi Hirsso, perusterveydenhuollon yksikkö
Johtaja Raisa Serpi, biopankki Borealis
Ylilääkäri Katri Vuopala, Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Erikoislääkäri Sanna Rotonen (ent. Papunen), Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveyspalvelujen ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Erikoislääkäri Tuomas Komulainen, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Johtajaylilääkäri Pirjo Dabnell, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite
Professori, ylilääkäri Olli Vuolteenaho, Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä Nordlab

Puheenjohtaja tutkimus- ja arviointiylilääkäri Miia Turpeinen, puh. 08 315 9062
Esittelijä tutkimuspalvelupäällikkö Minna Mäkiniemi, puh. 08 315 5181
Sihteeri tutkimuskoordinaattori Jaana Hyytinen, puh. 08 315 4379