OYS-erva tutkimustoimikunta

Terveydenhuoltolain mukaisesti on Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin perustettu Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen kattava terveyden tutkimuksen tutkimustoimikunta, jossa on 13 jäsentä erityisvastuualueen terveydenhuollon toimintayksiköistä. Toimikunta päättää yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen tarkoitetun valtion rahoituksen osoittamisesta tutkimushankkeille.

Tutkimustoimikunnan tehtävänä on määritellä yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen painoalueet ja tavoitteet neljäksi vuodeksi eteenpäin. STM tekee päätöksen rahoituksesta neljäksi vuodeksi kerrallaan. Päätös perustuu tutkimustoiminnan painoalueiden ja tavoitteiden toteutumiseen sekä tutkimuksen laatuun, määrään ja tuloksellisuuteen edellisellä nelivuotiskaudella.

Toimikunnan jäsenet

Hallitus nimitti 9.11.2015/§ 119 erityisvastuualueen terveyden tutkimuksen tutkimustoimikunnan 1.1.2016 alkavaksi nelivuotiseksi toimikaudeksi.

PPSHP:n johtajaylilääkäri, puheenjohtaja
Professori, tutkimusjohtaja Anne Remes
Professori, ylilääkäri Heikki Huikuri
Professori, erikoislääkäri Petri Lehenkari
Professori, ylihammaslääkäri Pekka Ylöstalo
Professori, ylilääkäri Kaisa Tasanen-Määttä
Professori, ylilääkäri Riitta Kaarteenaho
Perusterveydenhuollon yksikön johtaja Päivi Hirsso
Professori Helvi Kyngäs, Oulun yliopisto
Ylilääkäri Katri Vuopala, Lapin sairaanhoitopiiri
Koulutusylilääkäri Jukka Ronkainen, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri
Hallintoylilääkäri Esa Ahonen, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Johtajaylilääkäri Pirjo Dabnell, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite
Johtava lääkäri Tuija Männistö, Nordlab Oulu

Varajäsen
Arviointiylilääkäri Miia Turpeinen

 

Puheenjohtaja PPSHP:n johtajaylilääkäri Juha Korpelainen, puh. 08 315 4303
Esittelijä tutkimuspalvelupäällikkö Minna Mäkiniemi, puh. 08 315 5181
Sihteeri tutkimuskoordinaattori Jaana Hyytinen, puh. 08 315 4379

 Kokousmateriaali