OYS-erva tutkimustoimikunta

Terveydenhuoltolain mukaisesti on Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin perustettu Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen kattava terveyden tutkimuksen tutkimustoimikunta, jossa on 13 jäsentä erityisvastuualueen terveydenhuollon toimintayksiköistä. Toimikunta päättää yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen tarkoitetun valtion rahoituksen osoittamisesta tutkimushankkeille.

Tutkimustoimikunnan tehtävänä on määritellä yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen painoalueet ja tavoitteet neljäksi vuodeksi eteenpäin. STM tekee päätöksen rahoituksesta neljäksi vuodeksi kerrallaan. Päätös perustuu tutkimustoiminnan painoalueiden ja tavoitteiden toteutumiseen sekä tutkimuksen laatuun, määrään ja tuloksellisuuteen edellisellä nelivuotiskaudella.

Toimikunnan jäsenet

Hallitus nimitti 28.1.2020/§ 10 OYS-erityisvastuualueen terveyden tutkimuksen tutkimustoimikunnan
1.1.2020 alkavaksi nelivuotiseksi toimikaudeksi.

Johtajaylilääkäri Juha Korpelainen, puheenjohtaja
Professori, dekaani Anne Remes, Oulun yliopisto 
Professori, ylilääkäri Juhani Junttila 
Professori, ylilääkäri Petri Lehenkari 
Professori, ylihammaslääkäri Pekka Ylöstalo 
Professori, ylilääkäri Kaisa Tasanen-Määttä
Professori, tutkimus- ja arviointiylilääkäri Miia Turpeinen 
Ylilääkäri Päivi Hirsso,  perusterveydenhuollon yksikkö
Professori Helvi Kyngäs, Oulun yliopisto 
Ylilääkäri Katri Vuopala, Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 
Koulutusylilääkäri Jukka Ronkainen, Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveyspalvelujen ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Erikoislääkäri Tuomas Komulainen, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 
Johtajaylilääkäri Pirjo Dabnell, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite
Johtava lääkäri Tuija Männistö, Nordlab Oulu 

 
Puheenjohtaja johtajaylilääkäri Juha Korpelainen, puh. 08 315 4303
Esittelijä tutkimuspalvelupäällikkö Minna Mäkiniemi, puh. 08 315 5181
Sihteeri tutkimuskoordinaattori Jaana Hyytinen, puh. 08 315 4379

 Kokousmateriaali