Kuusamo

päivitetty 31.10.2016

Kunnan erityispiirteet 

Etäisyys keskussairaalasta (217 km), laaja pinta-ala 5 805 km² ja runsas turismi vaikuttavat palvelujen kysyntään ja hoidonporrastukseen. Väkiluku on 15.952 (31.12.13).

Terveyskeskus on opetusterveyskeskus. Kuusamossa voi erikoistua yleislääketieteeseen. Eri erikoisalojen reunakoulutuksia voi saada mm. sisätaudeissa, kirurgiassa, anestesiologiassa, psykiatriassa ja geriatriassa.

Perusterveydenhuollon palvelujen lisäksi terveyskeskuksessa on aluesairaalatasoisia erikoispalveluja kirurgian, sisätautien, geriatrian, lastentautien, anestesian, radiologian ja psykiatrian alalla ja myös sairaalatasoinen äitiyspoliklinikka.

Erikoislääkäreinä on sisätautilääkäri, anestesialääkäri, psykiatri, geriatri ja kirurgi. Erikoispalvelujen osalta on alueellista toimintaa etenkin kirurgian alalta, myöskin skopioiden, kuvantamisen ja laboratorion osalta.

Terveydenhuolto, sosiaalitoimi  ja mielenterveyspoliklinikka on yhdistetty perusturvaksi. Työterveyshuoltoa hoitaa Terveystalo Oy.

Konsultaatioina hankitaan gynekologin, keuhkolääkärin, korvalääkärin, lastenlääkärin, radiologin, urologin, reumalääkärin, neurologin ja kliinisen neurofysiologin palveluja 1-2 päivää/kk. Terveyskeskuksessa on käytössä Effica-potilastietojärjestelmä (ajanvaraus, kertomus,  osastonhallinta, seuranta, laboratoriojärjestelmä, tekstiviesti, sanelu).

 

Erikoisalakohtaiset yhdyshenkilöt

ensihoito: ylilääkäri Hanna Raittinen 040 860 8348
sisätaudit: oh Pirkko T Määttä 0400 593 934, apulais oh Marja-Leena Klemetti 040 860 8912
naistentaudit: ayl Anssi Hakala 0400 295 307
psykiatria: yl Natalia Pozdniak 040 860 8913
lastentaudit: el Matti Sippola 040 860 8891
kirurgia: oh Pirkko T Määttä 0400 593 934, apulaisoh Marja-Leena Isopoussu 040 860 8909
kuntoutus: ylilääkäri Hanna Raittinen 040 860 8348
anestesia: el Yousef Hamad 040 7506 999
diabeteshoitaja: th Erja Isopoussu 040 860 8626
keuhkohoitaja: sh Tuula Kolvanki 0400 691 764
reumahoitaja: sh Pirjo Kilpijärvi 040 860 8761
sydänhoitaja:  sh Anja-Maria Määttä 040 549 7647
kuulontutkija: th Miia Ahvonen 040 860 8357
valohoito: sh  Virpi Määttä 040 860 8761
endoskopiat: ayl Anssi Hakala 0400 296 307
sydämen uä, holternauhoitus: konsultoiva lääkäri 040 860 8751(sihteeri)
syöpäsairaanhoitaja/ saattohoidon yhteyshlö sh Irene Törmälä 040 860 8816
prick-testit: sh Virpi Määttä 040 860 8761
päihde-/huumeasiat: tkl Kirsi Hyvärinen-Lämsä 0400 306 544 (päihdetyöntekijän numero, jonka kautta ajanvaraus)

 

Kunnan yhdys- ja vastuuhenkilöt sekä resurssit

Terveydenhuolto

Ylilääkäri Hanna Raittinen 040 860 8348
hoitotyön johtaja Marjo Jurmu 0400 392 611
toimistosihteeri Anneli Nuutila 040 860 8841
sisätauti- ja kirurginen osasto (30ss + 27ss) oh Pirkko T Määttä 0400 593 934
sisätautiosasto (kanslia) 040 860 8620
kirurginen osasto (kanslia) 040 860 8622
leikkausosasto, poliklinikka oh Pirkko T Määttä 0400 593 934

Lääkärinvastaanotto ja päivystyspoliklinikka
9 lääkäriä,  3 erikoislääkäriä, 19 sairaanhoitajaa, 2 lääkintävahtimestari, 1 perushoitaja, 11 terveyskeskusavustajaa
vastuulääkäri  ylilääkäri Hanna Raittinen 040 860 8348
Vastaava sairaanhoitoja sh Iiris Pitkänen 040 860 8627
Päivystävä sairaanhoitaja 040 860 8757
Akuutti psykiatria esh Airi Kurvinen 040 8347 448 esh Tuula Muhonen 040860 8333

Työterveyshuolto:

Työterveyshuoltoa hoitaa Terveystalo Oy
Aluepäällikkö Anne Tahkola 010 345 3890
Vastaa yl Hanna Raittinen 040 860 8348

Psykiatria / Mielenterveys- ja päihdetyö

Mielenterveyspoliklinikka

1 psykiatri, 4 erikoissairaanhoitajaa, 1 terveyskeskusavustaja, 1 toimintaterapeutti
Osastonhoitaja Sirpa Keränen 0400 442 358

Psykiatrinen osasto (ss 12)

6 erikoissairaanhoitajaa, 6 mielenterveyshoitajaa, 1 lähihoitaja
Osastonhoitaja Sirpa Keränen 0400 442 358

Kriisiryhmä:
ma-pe klo 8-16 0400 130 120

Toimintakeskus Riihi 
sosiaalityönt. Jari Jaakkonen 040 860 8338

Asumispalvelut Ruskarinne (kaupungin oma), sh Matti Nurmi 040 860 8342

Asumisyksikkö Kotipesä  yksityinen, 12 paikkaa 0400 210 680

 

Lapsi- ja perhetyö

Tulosaluejohtaja Aini Naumanen 040 5470 590

Neuvola: 
11 terveydenhoitajaa, 2 puheterapeutti, terveyskeskusavustaja
oh Jaana Pätsi 040 8608 696

Perheneuvola Aikalisä:
Työryhmä, lapsipsykologin konsultaatiot, kaksi psykologia
Perheneuvoja Camilla Raistakka, 040 860 8645

Päivähoito:
5 päiväkotia, perhepäivähoitoa, esiopetus 

Kiertävä erityislastentarhanopettaja
Soile Suorajärvi 040 773 7951

Lapsiperheiden kotipalvelu:
7 kodinhoitajaa                                                        
Kotipalvelunohjaaja Riitta Saapunki 040 860 8634
Vammaisten lasten kotihoidon ohjaaja Anniina Määttä 040 580 6347

Lasten ja perheiden sosiaalityö:
toimeentulotuki, lastensuojelu
Johtava sosiaalityöntekijä Heidi Kokko-Martiskainen, 040 860 8646 sij. Sirpa Tyvitalo 040 860 8064

Päihdeyksikkö
ks. päihdehuolto       

Potilas- ja sosiaaliasiamies:  

Potilasasiamies: Kaisa Oikarinen 040 860 8372
Sosiaaliasiamies: Jari Jaakkonen 040 860 8338

Yleinen edunvalvoja:  
Sihteeri Airi Jokela 040 842 9725

 

Suun terveydenhuolto

6 hammaslääkäriä, 4 suuhygienistiä, 7 hammashoitajaa, 1 terveyskeskus¬avustaja, 1 välinehuoltaja
vastaava hammaslääkäri: Hl Tarja Keränen 040 860 8774
vastaava suuhygienisti: Hu Aija Honkanen 040 860 8775

 

Kuntoutus ja fysioterapia

Ryhmähoidot etualalla, suppeat kuntoutusarviot, apuvälinehuolto.

kuntoutusryhmän lääkäri: Yl Hanna Raittinen 040 860 8348
fysioterapiaosasto, vastaava fysioterapeutti Ft Peteri Kangas 040 860 8379
toimintaterapia: Tt Jenni Karjalainen 040 860 8378
puheterapia: Pt Eeva-Kaarina Lämsä 040 860 8329
avh-koordinaattori Ft Mirka Pätsi  040 860 8813

Yksityisiä fysioterapialaitoksia:
Holiday Club Kuusamon Tropiikki, kylpylä 08 859 6430
Kuusamon Fysioterapia Oy 08 852 2107, 0400 892 299
Kuusamon Fysikaalinen Hoitolaitos Oy 08 851 2683
Fysio- ja rentoutusterapeutti Sisko Tiermas 08 852 1730, 040 8312 486
Fysiokuusamo (myös lapsipotilaita) 08 852 2424

Geriatrinen kuntoutus:
Kirsti Virkkula 040 7343 596
Minna Ruikka  040 5201 150
Fysioterapeutti Anna-Leena Pesonen 0400 705 230
Fysioterapeutti Pirjo Kemppainen 040 7600 967

 

Kuntoutumisen ja hoivan tulosalue

Tulosalueen johtaja Annikki Paloniemi 0400 586 783
Sosiaalityö: Sos. tt Jari Posio 040 750 2491
Vanhustyö:  sh Jaana Mustonen 0400 698542                 
Vammaistyö: Sos.tt Anne Kurvinen 0400 306 427
Omaishoidontuki  Arja Kasurinen 040 581 4328
Kuljetuspalvelut, vaikeavammaiset  Kurvinen 0400 306 427
Kuljetuspalvelut, muut Jari Posio 040 750 2491

Kotihoito: 4 tiimiä, yöpartio                       
Sh Lämsä Anu 040 729 1483
Siht. Paula Kemppainen 040 729 1486
Asumispalvelutsijoittelu Jari Posio 040 750 2491

Ohjattu asuminen:
Kaupungin ryhmäkodit ilman yövalvontaa (paikkaluku)
Aarontupa (7) Sh Anu Lämsä 040 729 1483
Hiltantupa (8)  Sh Anu Lämsä 040 729 1483
Tuomaantupa (7) Sh Anu Lämsä 040 729 1483

Ohjattu asuminen (yksityinen)    
Kiviharjun palvelutalo (14)  Merja Pätsi 050 368 6938

Autettu asuminen (yksityinen):                       
Kuusela (11) sh Anu Saarela 050 368 6942
Kotikoivu (15) sh Taina Määttä 0400 210 680
Tervaskoivu (15) sairaanhoitaja 050 368 6947
Viiankoti (9) Maija Liisa Kuusela 040 538 9623
Koilliskoti (14) Mustonen Mia 044 251 5109

Laitoshoito:                                  
hoivaosasto Taneli (15) Sh Satu Kangas 0400 441 925
vuodeosasto Himmeli (20)  Sh Satu Kangas 0400 441 925

Vammaisten autettu asuminen:                      
Asiakkaiden sijoittelu:  Sos.tt. Anne Kurvinen 040 306 427
Ryhmäkodit, joissa yövalvonta                         
Ruijanmutka, ryhmäkoti (kehitysvammaiset) Pirkko Koramo 040 5295 710

Autettu asuminen (yksityinen)
Palvelukoti Rantala (14) Sh Heidi Mustonen050 368 6954
Tolpaniemi (12) Sh Marjo Kouri 040 534 1774

Ohjattu asuminen (ryhmäkodit ilman yövalvontaa)
Kotipesä (12) Sh Taina Määttä  0400 210 680
Apajakoti (8) Sh Pirkko Koramo 040 529 5710

Kuntoutus:                                   
Vanhusten/vammaisten jatkokuntoutus, päiväkuntoutus, veteraanikuntoutus, sopeutumisvalmennus, päivätoiminta, työtoiminta

Katrinkoti (18) Sh Satu Kangas 0400 441 925
Reetankoti (14) Sh Satu Kangas 0400 441 925
Niittyvilla (18) Sh Satu Kangas 0400 441 925
KeVa-keskus Johtaja Pirkko Koramo 040 529 5710

Päihdehuolto
Katkaisuhoidot tapahtuvat vuodeosastoilla 6 ja 1.
Intensiivisiä hoitojaksoja ("myllyhoito") hankitaan ostopalveluina.
Päihdeongelmaisten asuntoasiat.
Sovittelutoiminta: nuorten rikosten ja riitojen sovittelu.

Vastaava päihdetyöntekijä:
Sosiaalityöntekijä  Hanna Jormakka-Keränen 0400 306 544
Jari Jaakkonen 040 860 8338

                                                           

Palveluyksiköt

Röntgenosasto
4 röntgenhoitajaa, 1 ekg-hoitaja, 1 terveyskeskusavustaja
Vastaava röntgenhoitaja Jaana Heikkinen 0400 641 296
Magneettitutkimukset (liikkuva yksikkö)
Mammografiatutkimukset
Ultraäänitutkimukset
Teleradiologinen kuvakonsultaatiomahdollisuus OYS

Laboratorio
Laboratoriohoitajia 8,5
Terveyskeskusavustaja 1,0
Konsultoiva kemisti
Vastaava laboratoriohoitaja  lbh Anu Ilmola 040 860 8051
aluesairaalatason tutkimusvalikoima

Lääkekeskus
Farmaseutti  Anitta Määttälä 040 518 6453
Farmaseutti  Marja-Leena Korpua 040 518 6453

Keskusvarasto
Keskusvarastonhoitajan sij. Rauno Ojanen 040 860 8389
Keskusvarastonhoitaja Merja Lehtoaho 0400 522 924

Tukipalvelut
Atk-tuki (käyttäjätuki): Kari Korhonen 040 860 8301
Atk-tuki (tekninen tuki) LapIT Oy 020 155 5222

 

Sairaankuljetus

Sairaankuljetuksen hoitaa yksityinen palvelun tuottaja Med Group Oy.
8 hoitotason ja 7 perustason sairaankuljettajaa, 3 ambulanssia.

Välitön lähtövalmius 24 h/vrk, toinen auto jatkuvassa 15 min lähtövalmiudessa vuoden jokaisena päivänä ja kolmas auto 30 min lähtövalmiudessa päivittäin klo 8.00-20.00, palveluntuottajalla on lisäksi vara-auto turvaamassa edellä kuvattua lähtövalmiutta. Vara-autolla ei ole erikseen määriteltyä lähtövalmiutta.

Hälytykset Oulun aluehälytyskeskuksen kautta, hälytysnumero 112

 Pelastushelikopteri (Sepe) käyttö:

  •  pääsääntöisesti pelastuspalveluun liittyviin tehtäviin
  •  erityistilanteissa tehohoidon saamiseksi ja soveltuviin potilassiirtoihin

 Content Editor