Etusivu > Ensihoito ja päivystys > Päivystys > Potilaana päivystyksessä

Potilaana päivystyksessä

Ilmoittautuminen

Päivystykseen ilmoittaudutaan vastaanotossa vuoronumeron mukaisessa järjestyksessä.

Käyntimaksut

Käteistä rahaa ei päivystyksessä asioimiseen tarvita, käyntimaksusta lähetetään lasku kotiin.

Terveyskeskusmaksut (perusterveydenhuollon päivystys 18 vuotta täyttäneiltä)

  • Arkisin klo 08.00-20.00 oman terveyskeskuksen kertakäyntimaksu (hinta vaihtelee kunnittain) ja muilta 20,90 € käynniltä.
  • Arkisin klo 20.00-08.00 sekä lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä 41,70 € jokaiselta käynniltä

Poliklinikkamaksu (erikoissairaanhoidon päivystys)

  • Jos sairaudenhoito vaatii (lisäksi) erikoissairaanhoidon lääkärin tutkimusta ja hoitoa, kirjataan käynti myös OYS:n poliklinikkakäynniksi, josta käyntimaksu on 41,70 €. Poliklinikkamaksun perimiselle ei ole ikärajaa. Tällöin yllä mainittuja terveyskeskusmaksuja ei peritä.

Reseptien uusiminen

Oulun seudun yhteispäivystyksessä ei uusita rauhoittavien lääkkeiden ja muiden pääasiallisesti keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden reseptejä!

Em. tyyppiset lääkemääräykset tulee uusia vakituisen hoitavan lääkärin (esim. oman terveyskeskuslääkärin) vastaanotolla virka-aikana. Oulun seudun yhteispäivystyksessä ei uusita myöskään muita ei-kiireellisiä lääkemääräyksiä, vaan niidenkin uusiminen tapahtuu virka-aikana oman hoitavan lääkärin toimesta.

Palvelut

Sekä erikoissairaanhoidon, että perusterveydenhuollon istuma-aulassa on kolikoilla toimivia juoma- ja välipala-automaatteja.

Päivystyksen tiloissa on rahanvaihtoa varten automaatti.

OYS:n kahvioiden aukioloajat
 

Turvallisuus

Yhteispäivystyksen turvallisuudesta huolehditaan kamera- ja kulunvalvonnalla sekä ympärivuorokautisella vartioinnilla. Yhteispäivystyksen tiloissa on myös turvahälyttimiä.

Omaiset ja saattajat

Yhteispäivystyksen paariaulat on pyritty rauhoittamaan hälinältä. Tämän vuoksi paariauloissa sallitaan vain yksi saattaja yhdellä potilaalla. Näin taataan myös potilaiden intimiteettisuoja ja saadaan hoitajien työrauha säilytettyä.

Miksi lääkärin vastaanotolle pääsyä joutuu odottamaan?

Jonotusaikaan ja -tilanteeseen vaikuttavat mm. potilaiden määrä päivystyksessä, potilaiden hoidon kiireellisyys ja vaativuus, puhelinkonsultaatiot sekä yhteistyö esim. poliisin kanssa.

Ruuhkautumisesta johtuen odotusajat voivat aika ajoin olla pitkiä, jopa useita tunteja.

Potilaat joutuvat joskus myös odottamaan lääkärin määräämiä laboratorio-, röntgen- ym. tutkimuksia ja näiden tuloksien valmistumista. Lääkäri tarvitsee tutkimustuloksia voidakseen päättää potilaan jatkohoidosta. Jos odotusaika tuntuu liian pitkältä, kysykää arviota, miksi ja miten kauan joudutte vielä odottamaan.

Keneltä voi kysyä hoitoon liittyvistä asioista päivystyksessä

Omaan tai omaisenne hoitoon liittyvistä asioista saatte nopeimmin tietoa kysymällä asiasta hoitavan tiimin sairaanhoitajalta. Eri hoitotiimien sairaanhoitajan tunnistaa erin värisistä rintamerkeistä.

Hoitotiimien värikoodit

Kirurgia tai neurokirurgia: Punainen

Sisätaudit: Sininen

Neurologia ja suppeat erikoisalat: Keltainen ( tai punainen )

Perusterveydenhuolto (terveyskeskus): Vihreä