Henkilöstö

Leikkauspotilaiden hoito on kokonaisvaltainen tapahtuma, johon osallistuu suuri määrä ammattihenkilöitä hoidon eri vaiheissa. Varsinaisesta leikkaushoidosta vastaa keskenään saumatonta yhteistyötä tekevä leikkaustiimi, johon kuuluu eri kirurgian alojen asiantuntijoita. Yleensä sama tiimi leikkaa kaikki potilaat, jolloin tiimin yhteistyö on hioutunut saumattomaksi. Leikkausta ja koko potilaan hoitoa johtaa Oulun yliopistollisen sairaalan lastenkirurgian yksikön johtaja, ylilääkäri, professori Willy Serlo. Hänen ja muiden kirurgien lisäksi hoitoon osallistuu lasten anestesiologian erikoislääkäreitä, leikkaussalihoitajia, anestesiahoitajia, teho-osaston ja vuodeosaston sairaanhoitajia sekä muita erityisosaajia.

 

Leikkaustiimi

Craniofaciaalikeskuksen johtaja, lastenkirurgian professori, ylilääkäri Willy Serlo.

Suu- ja leukakirurgi, erikoishammaslääkäri, LT Leena Ylikontiola

Tutkija, Professori, maxillofaciaalikirurgi, plastiikkakirurgi (Kanadan pätevyys) George Sandor

Neurokirurgi, erikoislääkäri Niina Salokorpi

Lastenkirurgi, erikoislääkäri Juha-Jaakko Sinikumpu, LT

Neurokirurgian erikoislääkäri Maija Lahtinen

 

Craniofaciaalikirurgia vaatii suppeaa erityisosaamista, ja toiminnan jatkuvuuden ja kehityksen kannalta tiimiin koulutetaan ja perehdytetään tarvittaessa uusia kirurgeja.

Lisäksi hoitoon osallistuvat tapauksesta riippuen seuraavat aihealueeseen erityisesti perehtyneet muut erikoisosaajat

 • Oikomishoidon erikoishammaslääkäri
 • Foniatri
 • Korvalääkäri
 • Lastentautien erikoislääkäri,
 • Lastenneurologi
 • Perinnöllisyyslääkäri
 • Psykologi
 • Lastenradiologi
 • Neuroradiologi
 • Puheterapeutti
 • Cranioplastiahoitaja