Syövän hoidon osasto

​Syöpätautien ja veritautien vuodeosasto  jakaantuu kolmeen eri osastoon.

Syövän hoidon osasto 1 (44A)

Osastolle on keskitetty vakavasti sairaiden veri- ja imukudostautipotilaiden hoito. Yleisimpiä osastolla hoidettavia pahanlaatuisia tauteja ovat akuutit ja krooniset leukemiat, lymfoomat ja myelooma. Osastolla toteutetaan mm. veren kantasolujen keräykset ja niiden avulla toteutettavat korkea-annoksiset solunsalpaajahoidot. Myös vuodeosastohoitoa vaativat verenvuototautia sairastavat potilaat sekä radiojodilla hoidettavat kilpirauhassyöpäpotilaat hoidetaan tällä osastolla.


Syövän hoidon osasto 2 (44B)

Osastolla toteutetaan kiinteää syöpää ja lymfoomaa sairastavien potilaiden solunsalpaaja- ja sädehoitoja. Aivolymfoomien hoito on keskitetty tälle osastolle. Osastolla toimii myös palliatiivisen oirehoidon yksikkö, joka antaa konsultaatiotukea myös sairaalan muille vuodeosastoille sekä terveyskeskuksiin. Yksikkö hoitaa potilaita, joiden syöpäkipu tai muu oireisto vaatii erityistoimenpiteitä. Osasto sisältää 4-paikkaisen palliatiivisen oirehoidon yksikön.Palliatiiviseen hoitotiimiin kuuluu syöpätautilääkärin ja sairaanhoitajan lisäksi myös anestesiologi ja kivunhoidon sairaanhoitaja.


Syövän hoidon osasto 3 (44C)

Osastolla toteutetaan kiinteää syöpää ja lymfoomaa sairastavien potilaiden solunsalpaaja- ja sädehoitoja. Poikkeuksena muihin syöpä- ja veritautien vuodeosastoihin osasto toimii viikko-osastona ma-pe ja tästä johtuen sinne on keskitetty erityisesti sädehoitoa saavia potilaita.


Opiskelijana osastolla pääsee tutustumaan syöpäpotilaan hoitopolkuun sekä eri syöpäsairauksiin ja niiden hoitomenetelmiin. Jokaisella opiskelijalla on ohjaaja(t) harjoittelujaksolla, jotka tukevat opiskelijan oppimista ja auttavat tavoitteisiin pääsemisessä. Opiskelijoilla on ainutlaatuinen tilaisuus toimia osastollamme moniammatillisen työryhmän jäsenenä. Myös kädentaitoja pääsee kehittämään runsaasti esimerkiksi monipuolisen lääke- ja nestehoidon toteutuksesta ohjattuna. Harjoittelujaksolla on mahdollisuus tutustua erityisosaamisalueisiin, kuten kantasolusiirtohoitoihin, palliatiivisen yksikön toimintaan, BBBD-hoitojen toteutukseen sekä vaativan kivunhoidon eri menetelmiin. Syöpäpotilaan hoitotyössä korostuu potilaan ja hänen omaisten tukeminen sekä ohjaaminen. Myös aseptinen tietotaito ja infektioiden ennaltaehkäisy sekä niiden hoitaminen kuuluu päivittäiseen toimintaamme.

 

Yhteystiedot

​Potilastiedustelut: 

Osasto 1 08 315 4260  
Osasto 2 08 315 3210
Osasto 3 08 315 3373

​Osastonsihteeri:
Osasto 1 08 315 4261    
Osasto 2 08 315 3211

Fax:
Osasto 1
08 315 4289
Osasto 2
08 315 3127
Osasto 3
08 315 5346

Vierailut:

  • Aika klo 9-20
  • Enintään 2 vierailijaa kerralla
  • Ei kukkia potilaille

Käyntiosoite:

Kajaanintie 50
sisäänkäynti: N-ovi

Sijainnit:  
Osastot 1 ja 2: N6, R-kerros

Osasto 3: N2, 3. kerros

​Postiosoite:

Somatiikan toimialue​
PL 1​0
90029 OYS

 

Vastuuhenkilöt:
erikoislääkäri Marjaana Säily, hematologia
erikoislääkäri Hanne Kuitunen, syöpätaudit
osastonhoitaja Mervi Lahdenperä