Osasto 44

​​Osasto 44 on syöpätautien ja veritautien vuodeosasto, joka jakaantuu kolmeen eri osastoon: 44A, B ja C. Osasto B sisältää 4-paikkaisen palliatiivisen oirehoidon yksikön.

Osastolle 44A on keskitetty vakavasti sairaiden veri- ja imukudostautipotilaiden hoito. Yleisimpiä osastolla hoidettavia pahanlaatuisia tauteja ovat akuutit ja krooniset leukemiat, lymfoomat ja myelooma. Osastolla toteutetaan mm. veren kantasolujen keräykset ja niiden avulla toteutettavat korkea-annoksiset solunsalpaajahoidot. Myös vuodeosastohoitoa vaativat verenvuototautia sairastavat potilaat sekä radiojodilla hoidettavat kilpirauhassyöpäpotilaat hoidetaan tällä osastolla.


Osastolla 44B toteutetaan kiinteää syöpää ja lymfoomaa sairastavien potilaiden solunsalpaaja- ja sädehoitoja. Aivolymfoomien hoito on keskitetty tälle osastolle. Osastolla 44B toimii myös palliatiivisen oirehoidon yksikkö, joka antaa konsultaatiotukea myös sairaalan muille vuodeosastoille sekä terveyskeskuksiin. Yksikkö hoitaa potilaita, joiden syöpäkipu tai muu oireisto vaatii erityistoimenpiteitä. Palliatiiviseen hoitotiimiin kuuluu syöpätautilääkärin ja sairaanhoitajan lisäksi myös anestesiologi ja kivunhoidon sairaanhoitaja.


Osastolla 44C toteutetaan kiinteää syöpää ja lymfoomaa sairastavien potilaiden solunsalpaaja- ja sädehoitoja. Poikkeuksena muihin syöpä-ja veritautien vuodeosastoihin osasto 44C toimii viikko-osastona ma-pe ja tästä johtuen sinne on keskitetty erityisesti sädehoitoa saavia potilaita.


Opiskelijana osastolla pääsee tutustumaan syöpäpotilaan hoitopolkuun sekä eri syöpäsairauksiin ja niiden hoitomenetelmiin. Jokaisella opiskelijalla on ohjaaja(t) harjoittelujaksolla, jotka tukevat opiskelijan oppimista ja auttavat tavoitteisiin pääsemisessä. Opiskelijoilla on ainutlaatuinen tilaisuus toimia osastollamme moniammatillisen työryhmän jäsenenä. Myös kädentaitoja pääsee kehittämään runsaasti esimerkiksi monipuolisen lääke- ja nestehoidon toteutuksesta ohjattuna. Harjoittelujaksolla on mahdollisuus tutustua erityisosaamisalueisiin, kuten kantasolusiirtohoitoihin, palliatiivisen yksikön toimintaan, BBBD-hoitojen toteutukseen sekä vaativan kivunhoidon eri menetelmiin. Syöpäpotilaan hoitotyössä korostuu potilaan ja hänen omaisten tukeminen sekä ohjaaminen. Myös aseptinen tietotaito ja infektioiden ennaltaehkäisy sekä niiden hoitaminen kuuluu päivittäiseen toimintaamme.

 

Yhteystiedot

​Potilastiedustelut: 

44A 08 315 4260  
44B 08 315 3210
44C 08 315 3373


​Osastonsihteeri:
44A 08 315 4261    
44B 08 315 3211

Fax:
44A
08 315 4289
44B
08 315 3127
44C
08 315 5346

Vierailut:

  • Aika klo 9-20
  • Enint. 2 vierailijaa kerralla
  • Ei kukkia

Käyntiosoite:

Kajaanintie 50
sisäänkäynti: N

sijainnit: 44 A ja B N6, R-kerros

                44C N2, 3.kerros

​Postiosoite:
Medisiininen tulosalue
PL 20
90029 OYS

 

Vastuuhenkilöt:
erikoislääkäri Marjaana Säily, hematologia
erikoislääkäri Hanne Kuitunen, syöpätaudit
osastonhoitaja Mervi Lahdenperä