Kuntoutustutkimuspoliklinikka

​Kuntoutustutkimuspoliklinikalla tehdään laaja-alaisia selvityksiä asiakkaan toiminta- ja työkyvystä sekä kuntoutusmahdollisuuksista. Kuntoutustutkimus on tarkoitettu työikäisille henkilöille, joilla on useita toiminta- ja työkykyä rajoittavia sairauksia. Kuntoutustutkimus suunnitellaan yksilöllisesti ja se tapahtuu monialaisessa yhteistyössä. Tutkimusjakso kestää 2–4 kuukautta. Kontrollikäyntejä järjestetään tarvittaessa. Kuntoutustutkimuksen tavoitteena on yksilöllinen kuntoutussuunnitelma, joka johtaisi asiakkaan toiminta- ja työkyvyn parantumiseen. Tarvittaessa arvioidaan eläke-edellytyksiä.

Toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen arviointeja tehdään myös yli 16-vuotiaille vaikeavammaisille, joiden kuntoutuksen suunnittelu edellyttää moniammatillista arviointia ja seurantaa erikoissairaanhoidossa. Tavoitteena on yksilöllinen kuntoutussuunnitelma, joka johtaisi toimintakyvyn parantumiseen tai tukisi jäljellä olevaa toimintakykyä. Tarvittaessa laaditaan palvelusuunnitelmaa täydentäviä suosituksia.​

Yhteystiedot löytyvät pääsi​vulta.