Asiakasmaksut

Julkisen sairaanhoidon kustannukset Suomessa maksaa pääosin potilaan kotikunta. Potilailta perittävät maksut määräytyvät asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisesti ja asiakasmaksuhinnaston vahvistaa sairaanhoitopiirin hallitus. 

Käynnin korvaavasta etäpalvelusta peritään maksu asiakasmaksulain yleisten säännösten nojalla. Etäpalvelusta asiakkaalta perittävä maksu on sairaanhoitopiirin hallituksen päätöksellä 15 % alhaisempi kuin tavanomainen fyysinen potilaskäynti.

Maksut peritään palvelun käyttäjältä, jollei lailla toisin säädetä.

Asiakasmaksuissa pääsääntö on maksullisuus, osa palveluista on lailla säädetty maksuttomiksi. Maksut avohoidosta ja lyhytaikaisesta laitoshoidosta ovat ns. tasamaksuja, eikä niissä ole harkinta-mahdollisuutta maksun alentamiseksi tai perimättä jättämiseksi. Harkintamahdollisuus koskee vain henkilön maksukyvyn mukaan määrättyjä maksuja (pitkäaikainen laitoshoito) sekä peruuttamattomasta ajanvarauksesta kohtuuttomana pidettäviä maksuja.

 

Asiakasmaksujen maksaminen

Asiakaslaskut lähetetään noin viikon kuluttua käynnistä tai vuodeosastohoidon päättymisestä. Usein toistuvista sarjahoidoista laskut lähetetään pääsääntöisesti kaksi kertaa kuukaudessa.

E-lasku

Saat hoitolaskun e-laskuna tekemällä omassa verkkopankissasi e-laskusopimuksen. Laskutusaiheeksi valitaan

  • PPSHP OYS Oulun yliopistollinen sairaala ja kehitysvammahuolto tai
  • Oulaskankaan sairaala

Maksun aiheeksi valitaan Hoitolasku. Tunnisteena käytetään henkilötunnusta.

Suoramaksu

Jos haluat laskun pankin suoramaksuna, tee suoramaksuvaltuutus omassa pankissasi. Ota pankkiin mukaan viimeisin Oulun yliopistollisen sairaalan, OYS Kehitysvammahuollon tai Oulaskankaan sairaalan lasku, johon haluat suoramaksusopimuksen tehdä.

OmaPosti    

Voit ottaa halutessasi vastaan e-kirjeitä (laskuja ja ajanvarauskirjeitä) myös Postin OmaPosti-palvelussa. Palvelusta tarkemmin osoitteessa: https://www.posti.fi/fi/henkiloille/omaposti.

Paperilasku 

Jos et ole ottanut edellä mainittuja sähköisiä palveluja käyttöön, saat laskun postitse.

OYS Info-piste

Asiakaslaskun voi maksaa pankki- tai luottokortilla myös OYS:n neuvonnoissa:

  • N-sisäänkäynnin info, 1. krs.
  • N-sisäänkäynnin info, 2. krs.
  • Avohoitotalon info, G-sisäänkäynti

Ota mukaan lasku, jonka haluat maksaa.

 

Erääntyneet maksut

Jos et ole maksanut laskua eräpäivään mennessä, saat maksumuistutuksen noin kolme viikkoa eräpäivän jälkeen. PPSHP:n maksumuistutukset ja perintäkirjeet viivästyskorkoineen lähettää perintätoimisto, joka hoitaa myös asiakaspalvelun.

Asiakasmaksut ovat suoraan ulosottokelpoisia ilman tuomiota tai ulosottoperustetta.

 Potilas- ja kuntamaksuyksikön yhteystiedot

Laskujen maksamista ja maksukattoa koskevat asiat:

08 315 5779
potilasmaksut(at)ppshp.fi

maksukatto(at)ppshp.fi

Työ- ja liikennetapaturma ja ammattitautiasiat, ulkomaalaiset potilaat:

08 315 4372
08 315 4475

tekstiviestit 040 177 9913 

kuntalaskutus(at)ppshp.fi

invoicing(at)ppshp.fi

Ostopalvelujen potilaslaskutus:

08 315 5807 ja 08 315 4368

 

Esimies: 08 315 4370, 050 475 4927