Asiakasmaksut

​​​​Sairaanhoidon kustannukset Suomessa maksaa pääosin potilaan kotikunta. Potilailta perittävät maksut perustuvat Sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista annettuun lakiin (734/1992) ja asetukseen (912/1992) sekä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen tekemiin päätöksiin. Käynnin korvaavasta etäpalvelusta peritään maksu asiakasmaksulain yleisten säännösten nojalla. Etäpalvelusta asiakkaalta perittävä maksu on sairaanhoitopiirin hallituksen päätöksellä 15 % alhaisempi kuin tavanomainen fyysinen potilaskäynti. Päätös tuli voimaan 1.6.2020 alkaen.​​ ​​

Maksut peritään palvelun käyttäjältä, jollei lailla toisin säädetä.

Asiakasmaksuissa pääsääntö on maksullisuus, osa palveluista on lailla säädetty maksuttomiksi. Maksut avohoidosta ja lyhytaikaisesta laitoshoidosta ovat kiinteitä maksuja, eikä niissä ole harkinta-mahdollisuutta maksun alentamiseksi tai perimättä jättämiseksi. Harkintamahdollisuus koskee vain henkilön maksukyvyn mukaan määrättyjä maksuja (pitkäaikainen laitoshoito).

 

Asiakasmaksujen maksaminen

Asiakaslaskut lähetetään maksajalle jälkikäteen kotiin joko paperilaskuina tai sähköisinä laskuina. Saadakseen asiakaslaskunsa e-kuluttajalaskuna asiakkaan on tehtävä omassa verkkopankissaan e-laskusopimus. Laskutusaiheeksi valitaan PPSHP OYS Oulun yliopistollinen sairaala ja kehitysvammahuolto tai Oulaskankaan sairaala, ja maksun aiheeksi Hoitolasku. Tunnisteena käytetään henkilötunnusta. Halutessaan asiakaslaskunsa suoramaksuna asiakkaan tulee tehdä suoramaksuvaltuutus omassa pankissaan. Pankkiin otetaan mukaan viimeisin Oulun yliopistollisen sairaalan tai OYS Kehitysvammahuollon tai Oulaskankaan sairaalan lasku, johon suoramaksusopimus halutaan tehdä. Asiakas voi halutessaan ottaa e-kirjeitä (esim. laskuja ja ajanvarauskirjeitä) vastaan myös Postin hallinnoimassa OmaPostissa, jota kautta laskuja voi myös maksaa. Palvelusta tarkemmin osoitteessa https://www.posti.fi/fi/henkiloille/omaposti.

Asiakasmaksuja voi maksaa pankki- tai luottokorteilla myös Oulun yliopistollisen sairaalan N-sisäänkäynnin info-pisteissä, 1. ja 2. krs.

 

Erääntyneet maksut

Erääntyneet asiakasmaksut siirtyvät perintätoimiston perittäviksi. Perittävissä perintäpalkkioissa noudatetaan Lakia saatavien perinnästä (513/1999). Maksuihin lisätään viivästyskorko, jonka suuruuden määrittelee Korkolaki (633/1982). Perintätoimisto hoitaa perinnän asiakaspalvelun.

Asiakasmaksut ovat suoraan ulosottokelpoisia ilman tuomiota tai päätöstä.

 Potilas- ja kuntamaksuyksikön yhteystiedot

Laskujen maksamista ja maksukattoa koskevat asiat:

08 315 5779
potilasmaksut(at)ppshp.fi

maksukatto(at)ppshp.fi

Työ- ja liikennetapaturma ja ammattitautiasiat, ulkomaalaiset potilaat:

08 315 4372
08 315 4475

tekstiviestit 040 177 9913 

kuntalaskutus(at)ppshp.fi

invoicing(at)ppshp.fi

Ostopalvelujen potilaslaskutus:

08 315 5807 ja 08 315 4368

 

Esimies: 08 315 4370, 050 475 4927