Vajaaravitsemus

Tunnista vajaaravitsemusriski

Jopa 80 prosenttia sairaalan potilaista hyötyisi vajaaravitsemusriskin kartoittamisesta ja ravitsemusta korjaavista toimenpiteistä.

Systemaattisella seulonnalla voidaan tunnistaa vajaaravitsemuksen riskissä olevat ja panostaa ravitsemushoitoon osana muuta hoitoa.

Yleisintä vajaaravitsemus on syöpäpotilailla. Muita tärkeitä riskiryhmiä ovat leikkauspotilaat sekä potilaat, joilla on ruoansulatuskanavan sairaus, krooninen maksa-, munuais- tai keuhkosairaus tai sydämen vajaatoiminta.

 

Ota NRS 2002 -riskiseula käyttöön

NRS 2002 -riskiseula on integroitu Esko -potilastietojärjestelmän fysiologisiin mittareihin.

Sen käyttö on helppoa ja nopeaa.

Lomakkeen tulkinta on tehty käyttäjälle mutkattomaksi. Järjestelmä hakee paino- ja pituustiedot ja laskee painonmuutoksen prosentteina puolestasi.

Löydät Eskosta myös NRS-pisteiden mukaiset ravitsemushoito-ohjeet.

 

 

Vajaaravitsemusta kannattaa ehkäistä

Tunnista vajaaravitsemusriskissä oleva potilas. Ota ravitsemushoito osaksi arjen työtä.

Hyvässä ravitsemustilassa olevan potilaan toimintakyky paranee ja toipuminen etenee paremmin.

Kun huolehdit ajoissa potilaan riittävästä ravitsemuksesta, hoidon laatu paranee ja hoitopäivien määrä vähenee.

Myös kustannuksia säästyy merkittävästi.   

 

Riittämätön ravitsemus altistaa komplikaatioille

Vajaaravitsemus lisää komplikaatio- ja infektioriskiä sekä hidastaa haavojen paranemista ja toipumista.

Vajaaravitut potilaat viipyvät sairaalassa pidempään ja kuntoutuvat huonommin.

Ikäihmisten osalta riski on moninkertainen. 

 Ravitsemus auttaa

 

  • leikkauksesta, infektiosta ja traumasta toipumisessa

  • kroonisten haavojen ja painehaavojen paranemisessa

  • pitkäaikaisten ja yleiskuntoon vaikuttavien hoitojen kuten onkologisen hoidon aikana

 

 Yhteystiedot

Juha Saarnio
Osastonylilääkäri
Operatiivinen tulosalue

Merja Jäntti
Ravitsemussuunnittelija
Ravitsemussuunnittelu

Hannele Lindeman
Tietojärjestelmäasiantuntija
Tietohallinto

Taito Silvola
Suunnittelija
Tietohallinto

Saija Mattila
Sairaanhoitaja, osasto 8 
Operatiivinen tulosalue

Leea Järvi
Terveyden edistämisen koordinaattori
Perusterveydenhuollon yksikkö


Lisätietoja:
Leea Järvi, leea.jarvi(a)ppshp.fi,
040 7576 711