Etusivu > Tutkimus ja opetus > Pohjoinen syöpäkeskus


Pohjoinen syöpäkeskus (FICAN North)

​​​​​​​​​​​​Valtioneuvoston asetuksessa (582/2017) on määrätty perustettavaksi Suomeen kansallinen Syöpäkeskus (FICAN). Se koostuu viidestä alueellisesta syöpäkeskuksesta, mukaan lukien Pohjoinen syöpäkeskus, sekä valtakunnallisesta koordinoivasta yksiköstä. Pohjoinen syöpäkeskus on aloittanut toimintansa maaliskuussa 2018.

Pohjoisen Syöpäkeskuksen tärkeimpiä tehtäviä ovat koordinoida ja kehittää Pohjois-Suomen alueella

  • syövän diagnostiikka ja hoitoa
  • syöpätutkimusta
  • syövän hoitoon ja tutkimuksiin osallistuvien ammattilaisten koulutusta
  • syövän ehkäisyä ja kuntoutusta​Suomessa Syövän hoitotulokset ovat tällä hetkellä maailman huippuluokkaa ja maassamme tehdään korkeatasoista syöpätutkimusta.

Syövän hoito on tulevaisuudessa murroksessa ja Kansallinen Syöpäkeskus pyrkii vastaamaan sekä uusiin haasteisiin että mahdollisuuksiin.​​

  • Syöpäpotilaiden määrät kasvavat.
  • Hoito muuttuu yksilöidympään ja vaativampaan suuntaan huomioiden sekä potilaan että kasvaimen ominaisuudet.
  • Uudet hoitomuodot ovat tehokkaita mutta merkittävästi kustannuksia aiheuttavia.
  • Monien syöpämuotojen ennuste on edelleen huono.
  • On huoli alueelliset eroavaisuuksista.​

 Yhteystiedot

​Oulun yliopistollinen sairaala
Yhtymähallinto
PL 10, 90029 OYS

 Ajankohtaista