Etusivu > Palvelut > Psykiatria > Osasto 54


Hoidollinen tutkimusosasto 54

Osasto 54 on alle 12-vuotiaiden lasten psykiatrinen tutkimus- ja kriisiosasto, jossa hoidetaan sellaisia lapsia ja heidän perheitään, jotka eivät selviydy avohoidon keinoin. Tavoitteena on lapsen kokonaistilanteen kartoitus ja jatkosuunnitelman laatiminen. Osaston 54 henkilökunta toimii moniammatillisena tiiminä yhteistyössä perheiden ja heitä auttavien verkostojen kanssa.​

Osastolla on kolmenlaisia hoitojaksoja. Tutkimusjaksolla tehdään kattavia lastenpsykiatrisia tutkimuksia. Jaksojen pituus on yleensä seitsemän viikkoa. 

Intervallijaksot ovat jatkohoitojaksoja joiden pituus on potilaan tarpeiden mukaan 4-12 viikkoa. Lyhytarviojaksot ovat 2-4 viikon pituisia arviointijaksoja. Jakson tavoitteet ovat tutkimusjaksoa suppeammat. Nämä jaksot ovat akuuttitoimintaa siten että niitä ei voi varata etukäteen vaan vain seuraava vapaa aika annetaan sitä kiireellisimmin tarvitsevalle.

Osaston hoito ja tutkimus perustuu fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen kehityksen arvioimiseen ja tukemiseen. Tämä tapahtuu vuorovaikutuksessa lapsen ja hänen perheensä kanssa hyödyntäen tutkimustietoa ja hyväksi koettuja hoitokäytäntöjä.

Yhteystiedot

Puhelin:
hoitajat 08 315 5228
sihteeri 08 315 5227

Käyntiosoite:
Sisäänkäynti Oys N-ovi
​Sijainti Oys N2, 4. krs.
Osasto 54
Kajaanintie 50
90220 OULU

Postiosoite:
Osasto 54
PL 26
90029 OYS